Dogodki in prireditve

Žalna prireditev ob obletnici poboja partizanov Notranjsekga odreda, Sv. Ana, Cerknica
15.1.2017
Žalna prireditev ob obletnici poboja partizanov Notranjskega odreda bo v petek, 13. januarja 2017 pri Sv. Ani v Loški dolini.
Organizator: ZB NOB Cerknica

Prireditev ob  obletnici pobitih talcev iz dravograjskih zaporov, Koroški Selovec, Ravne na Koroškem
14.1.2017
Prireditev ob 72. obletnici, kjer so gestapovci 12. janaurja 1945 zverinsko pobili sedem talcev iz dravogjaskih zaporov bo v soboto, 14. januarja 2017, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Mežiške doline, OO ZB Ravne, OŠ Juričevega Drejčka Ravne

Prireditev ob obletnici umorejnega Marjana Štoka, Štorje pri Sežani
15.1.2017
Prireditev ob obletnici umorjenega partizanskega kurirja Marjana Štoka iz Proseka bo v nedeljo, 15. januarja 2017, ob 15. uri  v Zadružnem domu v Štorjah. Pohod ob 9. uri izpred spomenika padlih borcev na Proseku.
Organizator: KO ZB Štorje, ZB NOB Sežana

Žalna prireditev ob obletnici  padlih borcev, Pedrovo – Branik, Nova Gorica
21.1.2017
Žalna prireditev ob obletnici, ko je padlo 11 borcev VOS in VDV, GAP in  borcev premične bolnice bo v soboto, 21. januarja 2017. 
Organizator:  KS Branik, SB VOS in VDV, KO ZB  Branik in ZB NOB Nova Gorica

Žalna prireditev ob obletnici padlih slušateljev partijske šole, Brdca, Idrija-Cerkno
27.1.2017
Žalna prireditev ob obletnici 47 padlih slušateljev partijske šole v Cerknem bo v petek, 27. januarja 2017 pri spomeniku na Brdcih.
Organizator: ZB NOB Idrija-Cerkno, KO ZB Cerkno

40. prireditev “Partizanske smučine-Cerkno 45”, Cerkno
28.1.2017
40. prireditev “Partizansek smučine -Cerkno 45” bo v soboto, 28. januarja 2017, ob 9.30 uri.
Organizator: Organizacijski odbor “Partizanske smučine-Cerkno 45”

Tradicionalna slovesnost v spomin na obletnico pohoda XXX. divizije v Slovensko Benečijo, Kanal
28.1.2017
Tradicionalna slovesnost v spomin na 73. obletnico pohoda XXX. divizije v Slovensko Benečijo bo v soboto, 28. januarja 2017, ob 11. uri.
Organizator:  KS in KO ZB Kanal, Odbor SB XXX. divizije,  ZB NOB Nova Gorica

Prireditev ob mednarodnem spominskem dnevu na holokavst, Center urbane kulture-Kino Šiška, Ljubljana
29.1.2017
Prireditev ob mednarodnem spominskem dnevu na holokavst – obletnica osvoboditve prvega nacističnega taborišča Auschwitz bo v nedeljo, 29. januarja 2017, ob 11. uri v Centru urbane kulture-Kino Šiška.
Organiaztor:  Taboriščni odbor Auschwitz pri ZZB NOB Slovenije

Spominska slovesnost pri spomeniku dveh umrlih partizanov, Logarevci, Ljutomer
3.2.2017
Spominska slovesnot pri spomeniku dveh umrlih partizanov bo v petek, 3. febraurja 2017.
Organzator: ZB NOB Ljutomer

Prireditev v spomin na padle kurirje, Gorišnica, Ptuj
4.2.2017
Prireditev v spomin na padle kurirje, kjer je padel sekretar PO KP za Štajersko Franc Belšak-Tone bo v soboto, 4. februarja 2017.
Organizator: KO ZB Giorišnica, ZB NOB Ptuj

Prireditev ob obletnici napada na bunker komande mesta Koper, Boršt
5.2.2017
Prireditev v Borštu ob obletnici napada na bunker komande mesta Koper bo v nedeljo, 5. februarja 2016, ob 11. uri pri buknerju; pohod Truške-Hrpeljci-Boršt
Organizator: ZB NOB Koper, KS Boršt

Proslava v počastitev napada Južnoprimorskega odreda na fašistično kolono, Dovce, Komen
5.2.2017
Prosalva v počastitev napada Južnoprimorslega odreda na fašistično kolono bo v nedeljo, 5. februarja 2017.
Organizator: ZB NOB Komen, ZB NOB Nova Gorica

Prireditev v spomin na 30 padlih borcev, Oseki-Menina planina, Kamnik
5.2.2017
Prireditev v spomin na 30 padlih borcev bo v nedeljo, 5. februarja 2017; pohod na Menino planino.
Organizator: KS in KO Zgornji Tuhinj, ZB NOB Kamnik

Osrednja proslava ob kulturnem prazniku, Črnomelj
8.2.2017
Osrednja proslava ob kulturnem prazniku bo v sredo, 8. februarja 2017; pohod Črnomelj-Sadeži.
Organizacija: ZB NOB Črnomelj

Spominska slovesnost ob obletnici ustreljenih talcev, Kamnitnik, Škofja Loka
9.2.2017
Spominska slovesnot ob obletnici 50 ustreljenih talcev bo v četrtek, 9. februarja 2017, ob 16. uri za Kamnitnikom.
Organizacija: Občina Škofaj Loka, ZB NOB Škofja Loka

Prireditev ob Dnevu miru, Koper
10.2.2017
Prireditev ob Dnevu miru bo v petek, 10. februarja 2017 v Kopru.
Organizator: ZB NOB Koper

Prireditev v spomin na prihod XIV. divizije na Štajersko, Sedlarjevo. Šmarje pri Jelšah
10.2.2017
Prireditev pri spomeniku NOB v spomin na prihod XIV. divizijie na Štajersko ob 73. obletnici bo v petek, 10. februarja 2017, ob 10. uri.
Organizator: ZB NOB Šmarje pri Jelšah, SB XIV. divizije, Občina Podčtrtek

43. pohod po poteh XIV. divizije od Sedlarjevega do Gračnice
10.2.-12.2.2017
43. pohod po poteh XIV. divizije se bo začel v petek, 10. februarja 2017.
Organizacija: Odbor XIV. divizije

Prireditev “Živi zid” ob 73. obletnici prihoda XIV. divizije na Štejersko, Gračnica , Laško
12.2.2017
Prireditev “Živi zid” ob 73. obletnici prihoda XIV. divizije na Štejersko v spomin na težke boje z nemškimi enotami, kjer je padel narodni heroj Ilija Badovinac bo v nedeljo, 12. februarja 2017.
Organizator:  Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije Laško, Območni odbor ZVVS, ZS in ZSČ Laško, ZB NOB Laško, Občina Laško, SB XIV. divizije, SV

Planinski pohod po poteh I. Štejerskega bataljna, Zagorje ob Savi
12.2.2017
Planinski pohod po poteh I. Štajerskega bataljona ob obletnici njegove ustanovitve bo v nedeljo, 12. februarja 2017.
Pohod iz Zagorja preko Pleš do Zasavske gore.
Organizator: PD Zagorje ob Savi, ZB NO Zagorje ob Savi

Žalna prireditev ob obletnici frankolovskega zločina v Grabnu -Stranice, Slovenske Konjice
12.2.2017
Žalna prireditev ob obletnici zločina v Grabnu na Stranicah v spomin na 100 obešenih talcev 12.2.1945 bo v nedeljo, 12. februarja 2017, ob 11. uri.
Organizator: Spominsko društvo 100 frankolovskih žrtev, Občina Slovenske Konjice, ZB NOB Slovenske Konjice

Prireditev v spomin na požig vasi in izgon vaščanov v internacijo Branik, Nova Gorica
15.2.2017
Prireditev v spomin na požig vasi in izgon vaščanov v internacijo 5.2.1944 bo v sredo, 15. febraurja 2017.
Organizator: ZB  NOB Nova Gorica in KO ZB Branik, Društvo slovenskih izseljencev

Prireditev ob obletnici poboja II. čete Kozjanskega bataljona Podsreda, Šmarej pri Jelšah
18.2.2017
Prireditev ob obletnici poboja II. čete Kozjanskega bataljona bo v soboto, 18. februarja 2017 pri spomeniku-kostnici na Trgu v Podsredi.
Organizator: KO ZB Podsreda, ZB NOB Šmarje pri Jelšah

Prireditev v spomin na pohod XIV. divizije na Štajersko  Paka, Velenje
18.2.2017
Prireditev v spomin na pohod XIV. divizije na Štajersko leta 1944 bo v soboto, 18. februarja 2017 pri spomeniku v Paki.
Organizator: KO ZB Šalek, Gorica-Paka in ZB NOB Velenje

Prireditev v spomin na odhod večje skupine vaščanov v partizane Gradišče nad Prvačino, Nova Gorica
18.2.2017
Prireditev v spomin na odhod večje skupine vaščanov v partizane leta 1944 bo v soboto, 18. februarja 2017.
Organizator: KO ZB Gradišče nad Prvačino in ZB NOB Nova Gorica

Prireditev ob občinskem prazniku občine Črnomelj posvečena obletnici II. zasedanja SNOS-a, Kulturni dom Črnomelj
19.2.2017
Prireditev ob obletnici II. zasednaja SNOS-a bo v nedeljo, 19. febraurja 2017.
Organizator: Občina Črnomelj, ZB NOB Črnomelj

Prireditev ob obletnici hudega zločina italijnske vojske nad prebivalci, pri Brigiti, Predmeja, Ajdovščina
19.2.2017
Prireditev ob obletnici hudega zločina italijanske vojske nad prebivalci bo v nedeljo, 19. februarja 2017.
Organizator: KO ZB Predmeja, ZB NOB Ajdovščina

Prireditev v spomin smrti narodnega heroja Janka Premrla-Vojka, Črni vrh nad Idrijo
19.2.2017
Prireditev v spomin smrti narodnega heroja Janka Premrla-Vojka bo v nedeljo, 19. febraurja 2017.
Organizator: ZB NOB Idrija-Cerkno

Prireditev in pohod po poti XIV. divizije na Osreške peči, Ravne pri Šoštanju
19.2.2017
Prireditev in pohod po poti XIV. divizije na Osreške Peči bo v nedeljo, 19. febraurja 2017.
Polaganje vencev pri spomenku padlih borcev.
Organizator: KO ZB Ravne pri Šoštanju, ZB NOB Velenje

Prireditev pri spomeniku narodnemu heroju in pesniku Karlu Destovniku-Kajuhu, Žlebnik pri Zavodnjah, Velenje
19.2.2017
Prireditev pri spomeniku narodnemu heroju in pesniku Karlu Destovniku-Kajuhu bo v nedeljo, 19. februarja 2017.
Organizator: ZB NOB Velenje, Mladi forum SD Šaleške doline

Prireditev v spomin na padle borce Kamniško-zasavskega odreda, Oklo nad Ihanom, Domžale
25.2.2017
Prireditev v spomin na 72 padlih borcev Kamniško-zasavskega odreda padlih 24.2.1944 bo v soboto, 25. februarja 2017.
Organizator: ZB NOB Domžale, KO ZB Ihan

Komemoracija ob 72.obletnici poboja žrtev na Lastinah, Brežice
2.3.2017
Komemoracija ob 72. obletnici poboja žrtev bo v četrtek, 2. marca 2017, ob 10. uri v Lastinah.
Organizator: ZB NOB Brežice

Prireditev v počastitev mednarodnega dneva žena, Metlika
7.3.2017
Proslava v počastitev mednarodnega dneva žena bo v torek, 7. marca 2017 v Metliki
Organzator: ZB NOB Metlika, Občina Metlika

Spominska slovesnost ob obletnici streljanja talcev, Mala Nedelja, Ljutomer
8.3.2017
Spominska slovesnost ob obletnici streljanja talcev bo v sredo, 8. marca 2017 v Mali Nedelji.
Organizator: ZB NOB Ljutomer

Prireditev ob mednarodnem dnevu žena, Cankarjev dom, Ljubljana
8.3.2017
Prireditev ob mednarodnem dnevu žena  bo v sredo, 8. marca 2017 v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Organizator: MO ZB Ljubljana in MOL

Prireditev ob dnevu žena, Trbovlje
8.3.2016
Proslava ob mednarodnem dnevu žena bo v sredo, 8. marca 2017 v Delavskem domu v Trbovljah.
Organizator: ZB NOB Trbovlje

Žalna slovesnost v spomin na ustreljene domoljube iz Borovnice in okolice, Gramozna jama, Ljubljana
10.3.2017
Žalna slovesnost v spomin na 16 ustreljenih domoljubov iz Borovnicwe in okolice bo v petek, 10. marca 2017 v Gramozni jami v Ljubljani.
Organizator. ZB NOB Borovnica

Spominska slovesnost pri spomeniku borcev NOB in spomeniku narodnemu heroju Ivanu Kosovelu, Selo, Ajdovščina
10.3.2017
Spominska slovesnot pri spomenku borcev NOB in spomeniku narodnemu heroju Ivanu Kosovelu bo v petek, 10. marca 2017, ob 16. uri v Selu.
Organizator: ZB NOB Ajdovščina in KO ZB Selo

Slovesnost v spomin na narodnega heroja Ivana Kosovela , Vrtovin,  Ajdovščina
11.3.2017
Slovensnost v spominna narodnega heroja Ivana Kosovela bo v soboto, 11.marca 2017, ob 18. uri v dvorani KS Vrtovin.
Organizator: ZB NOB Ajdovščina, KO ZB Vrtovin, KS Vrtovin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pogledi

Pismo predsedniku Borutu Pahorju – pokop žrtev iz Hude Jame

Spoštovani predsednik Borut Pahor! Dobila sem povabilo, da se udeležim uglednih svečanosti ob pokopu posmrtnih ostankov trupel iz Hude jame. […]


Vsi pogledi

Aktualno

Prenos predsedovanja KoDVOS – skupna izjava

SKUPNA IZJAVA ZA JAVNOST Prenos predsedovanja KoDVOS iz ZZB NOB Slovenije na ZDVIS Ljubljana, 9. 1. 2017 ZZB NOB Slovenije […]

Slovesno v Dražgošah

Dražgoše, 8.1.2017 Več ko 4000 tisoč ljudi se je v sicer sončnem, a mrzlem nedeljskem dnevu udeležilo tradicionalne prireditve v […]

Seja Glavnega odbora Zveze

Ljubljana, 20. 12. 2016 Na 5. redni seji Glavnega odbora Zveze, v mandatnem obdobju 2015-2019, sta bili glavni točki program […]

Spominska svečanost ob 71. obletnici smrti Franca Rozmana-Staneta, Lokve pri Črnomlju

Lokve pri Črnomlju, 7. 11. 2016 – Slavnostni govornik na spominski svečanosti je bil Tit Turnšek, predsednik Zveze.

Srečanje ZZB NOB Slovenije in ANPI-VZPI Trst

V soboto, 5. 11. 2016, je v Sežani potekalo srečanje med delegacijama ZZB NOB Slovenije in ANPI-VZPI (Vsedržavno združenje partizanov […]

AKCIJSKA ODPRODAJA KNJIG IZ ZALOGE PO UGODNIH CENAH

Po simboličnih cenah, že od 1 € dalje, vam nudimo možnost nakupa knjig, izdanih med leti 1992 – 2014 in […]

Ljubljana – komemoracije ob Dnevu spomina na umrle

Pred Dnevom spomina na umrle so se predstavniki ZZB za vrednote NOB skupaj s predstavniki veteranskih organizacij, združenih v KoDVOS […]

Izjava Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije o pietetnem pokopu žrtev druge svetovne vojne

Izjava KoDVOS-a o pietetnem pokopu žrtev druge svetovne vojne Ljudje smo razpeti med dva svetova, človeškega in nečloveškega, med preteklost […]