Dogodki in prireditve

Spominska prireditev ob obletnici zmagovitih bojev enot 18. divizije, Koprivnik, Kočevje
23.9.2017
Spominska prireditev ob obletnici zmagovitih bojev enot 18. divizije v obrambi Bele krajine, 75 obletnica ustanovitve brigade Ivana Cankarja in 75. obletnica roške ofenzive bo v soboto, 23. septembra 2017, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Kočevje, KO ZB Koprivnik, SB 18. divizije

Spominska slovesnost in pohod (Ajdovščina-Križna gora) do obeležja v spomin na borca NOB dr. Leva Svetka, Ajdovščina
23.9.2017
Spominska slovesnost in pohod (Ajdovščina-Križna gora) do obeležja v spomin na borca NOB dr. Leva Svetka, avtorja primorske himne “Vstajenje Primorske” bo v soboto, 23. septembra 2017, bo 11. uri.
Organizator: ZB NOB Ajdovščina

Spominski dan občine Lovrenc na Pohorju, Klopni vrh, Ruše
23.9.2017
Spominski dan občine Lovrenc na Pohorju s spominsko prireditvijo ob spomeniku padlim borcem bo v soboto, 23. septembra 2017.
Pohod Lovrenc na Pohorju-Klopni vrh
Organizator: Občina Lovrenc na Pohorju, ZB NOB Maribor, ZB NOB Ruše

Spominska slovesnost v počastitev padlih slovenskih in italijanskih partizanov, Veliki Korinj, Grosuplje
23.9.2017
Spominska slovesnost v počastitev padlih slovenskih in italijanskih partizanov bo v soboto, 23. septembra 2017, ob 16. uri.
Organizator: ZB NOB Grosuplje, KO ZB Krka

Spominska slovesnost v čast narodnega heroja Vinka Paderšiča, Zagrad pri Otočcu
23.9.2017
Spominska slovesnost v čast narodnega heroja Vinka Paderšiča in njegovih tovarišev bo v soboto, 23. septembra 2017, ob 11. uri pred Beceletovo jamo v Zagradu pri Otočcu.
Organizator: ZB NOB Novo mesto, KO ZB Otočec

Pohod mimo spominskih obeležij v Konomlji in spominska slovesnost v spomin na tragične dogodke med NOB, Idrija-Cerkno
24.9.2017
Pohod mimo spominskih obeležij v Konomlji in spominska slovesnost v spomin na tragične dogodke med NOB bo v nedeljo, 24. septembra 2017,
ob 15. uri.
Zbor pohodnikov ob 12. uri pri domu Ribičev v Srednji Konomlji. Pohod bo potekal mimo obeležij v Belem Brdu in mimo Ipavca do Brdarejve domačije.
Organizator: ZB NOB Idrija-Cerkno, KO ZB  NOB Kanomlja

Slovesnost v spomin na padle kurirje, Loka pri Zidanem mostu, Sevnica
24.9.2017
Slovesnost v spomin na padle kurirje TV na Okroglicah bo v nedeljo, 24. septembra 2017 pri spomeniku.
Organizator: Občina Sevnica, KS in KO ZB Loka pri Zidanem mostu, ZB NOB Sevnica

Spominska svečanost pri spominskem znamenju v Tovarni lepenke, Prevalje, Mežiška dolina
24.9.2017
Spominska svečanost pri spominskem znamenju v Tovarni lepenke bo v nedeljo, 24. septembra 2017, ob 17. uri.
Organizator: KO ZB Prevalje, ZB NOB Mežiške doline

Spominska svečanost ob obletnici padca partizanskih kurirjev, kurirske postaje TV 8 S, Zg. Pristava, Ptuj
27.9.2017
Spominska svečanost ob obletnici padca partizanskih kurirjev TV 8 S bo v sredo, 27. septembra 2017, ob 14. uri v Domu občanov Dolena. 
Organizator: KO ZB Hajdina, ZB NOB Ptuj, občina Hajdina in OŠ Hajdina

Spominska slovesnost ob obletnici tragedije Cankarjeve brigade, Javorski pil, Litija
29.9.2017
Spominska slovesnost ob obletnici tragedije Cankarjeve brigade, ko je brigada padla v domobransko zasedo bo v petek, 29. septembra 2017.
Organizator: SB Cankarjeve brigade, ZB NOB Litija, KO ZB Jevnica in Kresnice

Prireditev v spomin na žrtve nemške ofenzive, Dekani in Bertoki, Koper
30.9.2017
Prireditev v spomin na žrtve nemške ofenzive bo v soboto, 30. septembra 2017 v Dekanih in Bertokih.
Organizator: ZB NOB Koper

Prireditev “Vranov let 2017”, Otok Metlika
1.10.2017
Prireditev “Vranov let 2017” bo v nedeljo, 1. oktobra 2017, ob 11. uri.
Pohod: Semič-Otok
Organizator: ZB NOB Metlika, Društvo Vranov let

Prireditev v spomin na žrtve nemške ofenzive, Sv. Anton, Koper
1.10.2017
Prireditev v spomin na žrtve nemške ofenzive bo v nedeljo, 1. oktobra 2017, ob 16. uri.
Organizator: ZB NOB Koper, KO ZB Sv. Anton

Slovesnost ob 74. obletnici zasedanja Zbora odposlancev slovenskega naroda, Šeškov dom, Kočevje
3.10.2017
Praznik občine Kočevje in slovesnost ob 74. obletnici zasedanja Zbora odposlancev slovenskega naroda bo v torek, 3. oktobra 2017, ob 19. uri.
Organizator: ZB NOB Kočevje, Občina Kočevje

Slovesnost v spomin na prvi frontalni spopad z nemško vojsko na Štajerskem, Čreta nad Dobravljami, Žalec
7.10.2017
Spominska slovesnost ob srečanju borcev in aktivistov iz spodnje Savinjske doline v spomin na prvi frontalni spopad 1. štajerskega bataljona z nemško vojsko (policijo) na Štajerskem leta 1941 bo v soboto, 7. oktobra 2017, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Žalec

Slovesnost v spomin na požig vasi Gozd nad Križami, Tržič
8.10.2017
Slovesnost v spomin na požig vasi Gozd nad Križami bo v nedeljo, 8. oktobra 2017.
Organizator: ZB NOB Tržič

Proslava ob obletnici “črnega petka” v Razborju pri Podgorju, Slovenj Gradec
8.10.2017
Proslava ob obletnici “črnega petka” v Razborju bo v nedeljo, 8. oktobra 2017, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Slovenj Gradec, KO ZB Razbor

Žalna slovesnost v spomin na 24 ustreljenih talcev, Ulica talcev, Ljubljana
12.10.2017
Žalna slovesnost v spomin na 24 ustreljenih talcev bo v četrtek, 12. oktobra 2017, ob 16.30 uri pred spomenikom v Ulici talcev.
Organizator: ZB NOB Ljubljana-Center

Spominska slovesnost na Ilovi gori, Grosuplje
14.10.2017
Spominska slovesnost na Ilovi gori pri spomeniku padlih borcev Cankarjeve in Ljubljanske brigade bo v soboto, 14. oktobra 2017, ob 11. uri.
Spominski pohod po Radenskem polju in Ilovi gori. Pričetek pohoda ob 7.30 uri iz Zagradca pri Grosupljem.
Organizator: ZB NOB Grosuplje, SB Cankarjeve in Ljubljanske brigade, PD Grosuplje

Spominska svečanost ob krajevnem prazniku, Navrški vrh, Ravne na Koroškem
14.10.2017
Spominska svečanost ob krajevnem prazniku bo v soboto, 14. oktobra 2017, ob 13. uri pred Občino.
Ob 9. uri pohod k spomeniku na Navrškem vrhu.
Organizator: ZB NOB Mežiške doline, OO ZB Ravne na Koroškem

Slovesnost ob obletnici ustanovitve Mornariškega odreda, Portorož, Piran
14.10.2017
Slovesnost ob obletnici ustanovite Mornariškega odreda NOB bo v soboto, 14. oktobra 2017, ob 11. uri pred spomenikom padlih partizanskih pomorščakov na Trgu prekomorskih brigad v Portorožu.
Organizator: ZB NOB Piran, SB Mornariškega odreda, Občina Piran

Spominska prireditev ob obletnici ustanovitve Mornariškega odreda, Lopar, Koper
15.10.2017
Spominska prireditev ob obletnici ustanovitve Mornariškega odreda in praznik KS Lopar bo v nedeljo, 15. oktobra 2017, ob 15. uri.
Organizator: ZB NOB Koper, ZVVS in SV

Spominska slovesnost ob obletnici 1. kongresa SPŽS, Dobrnič, Novo mesto
15.10.2017
Spominska slovesnost ob obletnici 1. kongresa SPŽS bo v nedeljo, 15. oktobra 2o017, ob 12. uri v Dobrniču.
Pohod: po poti Mare Rupene krak E7 evrepske pešpoti: Žužemberk-Dobrnič in Dolenjske Toplice-Dobrnič
Organizator: Društvo Dobrnič, ZB NOB Novo mesto, ZB NOB Trebnje, KO ZB Žužemberk, KO ZB Dolenjske Toplice

Spominski večer posvečen pisatelju in partizanu Karlu Grabeljščku, Vrhnika
18.10.2017
Spominski večer posvečen pisatelju in partizanu Karlu Grabeljščku bo v sredo, 18. oktobra 2017, ob 18. uri na Vrhniki.
Organizator: ZB NOB Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Žalna slovesnost v Kozlarjevi gošči, Ljubljansko barje, Ljubljana
19.10.2017
Žalna slovesnost v Kozlarjevi gošči bo v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 16.uri.
Organizator: ZB NOB Ljubljana Vič-Rudnik, ZZB NOB Ljubljana

Prireditev v spomin na prvi partizanski napad Lož, Cerknica
19.10.2017
Prireditev v spomin na prvi partizanski napad na Lož bo v četrtek, 19. oktobra 2017.
Organizator: ZB NOB Cerknica

Prireditev v spomin narodnemu heroju Štefanu Kovaču, Beltinci, Murska Sobota
21.10.2017
Prireditev v spomin narodnemu heroju Štefanu Kovaču bo v soboto, 21. oktobra 2017 v Beltincih.
Pohod po poteh Džemsove čete.
Organizator: ZB NOB Murska Sobota, KO ZB Beltinci

Prireditev v spomin na dan izgona Nemcev iz Žirov, Škofja Loka
21.10.2017
Prireditev v spomin na dan izgona Nemcev iz Žirov bo v soboto, 21. oktobra 2017.
Organizator: KO ZB Žiri, ZB NOB Škofja Loka

Spominska slovesnost ob 75. obletnici smrti narodnega heroja Lojzeta Kebeta Štefana, na Jamniku, Kranj
21.10.2017
Spominska slovesnost ob 75. obletnici smrti narodnega heroja Lojzeta Kebeta Štefana bo v soboto, 21. oktobra 2017, ob 10. uri pri njegovem grobu-spomeniku na Jamniku.
Organizator: KO ZB NOB Besnica-Podblica, ZB NOB Kranj, KS Podblica, PŠ Podblica

Spominska slovesnost pri spomeniku na Cviblju, Žužemberk
21.10.2017
Spominska slovesnost pri spomeniku 1.200 padlih borcev in žrtev fašizma na območju Suhe krajine bo v soboto, 21. oktobra 2017, ob 11. uri.
Organizator:  Občina Žužemberk, KO ZB Žužemberk, ZB NOB Novo mesto, SB enot VII. korpusa

Prireditev pri domu borcev na Vaneči in pohod po poti spominov in tovarištva, Vaneča,  Murska Sobota
22.10.2017
Prireditev posvečena obletnici bojev in smrti narodnega heroja Daneta Šumenjaka-Mirana in Alojza Kosija-Franca bo v nedeljo, 22. oktobra 2017, ob 13. uri pri Domu borcev na Vaneči.
Pohod po poti spominov in tovarištva Murska Sobota, Črnske meje, Puconci, Bodonci, Pečarevci, Vaneča
Organizator: ZB NOB Murska Sobota

5. tradicionalni pohod po Mihajlovi poti, Vitovlje
22.10.2017
5. tradicionalni pohod po Mihajlovi poti bo v nedeljo, 22. oktobra 2o17. Pohod Vitovlje-Čepovan.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica, KO ZB Osek-Vitovlje, KO ZB Čepovan

Komemoracija s kulturnim programom, Muljava, Grosuplje
22.10.2017
Komemoracija s kulturnim programom bo v nedeljo, 22. oktobra 2017, ob 9. uri pri grobnici padlih na Muljavi.
Organizator: ZB NOB Grosuplje, KO ZB Ivančna Gorica

Tradicionalni pohod v spomin na delovanje 1. kraške čete, Vrtojba, Nova Gorica
22.10.2017
Tradicionalni pohod v spomin na delovanje 1. kraške čete in padlega partizana Emila Bizjaka bo v nedeljo, 22. oktobra 2017.
Pohod: Renče – Trstelj in Temnica-Trstelj
Organizator: ZB NOB Nova Gorica, KO ZB Renče

Spominska slovesnost ob obletnici streljanja talcev v Jaršah, Domžale
27.10.2017
Spominska slovesnost ob obletnici streljanja talcev v Jaršah bo v petek, 27. oktobra 2017, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Domžale, KO ZB Jarše-Rodica

Proslava v spomin na izgon prebivalcev leta 1941, Globoko, Brežice
27.10.2017
Proslava v spomin na izgon prebivalcev KS Globoko 28.10.1941 bo v petek, 27. oktobra 2017, ob 9. uri.
Organizator: ZB NOB Brežice

Komemoracija ob dnevu mrtvih na partizanskem pokopališču, Grosuplje  
27.10.2017
Komemoracija ob dnevu mrtvih bo v petek, 27. oktobra 2017, ob 16. uri  na partizanskem pokopališču v  Grosuplju.
Organizator: ZB NOB Grosuplje, KO ZB Grosuplje

Komemoracija ob dnevu mrtvih v spominskem parku Šmarje-Sap, Grosuplje
27.10.2017
Komemoracija ob dnevu mrtvih bo v petek, 27. oktobra 2017, ob 17. uri v spominskem parku v Šmarju-Sap.
Organizator: ZB NOB Grosuplje, KO ZB Šmarje Sap

Proslava v spomin na ustanovitev Brežiške čete, Sromlje, Brežice
28.10.2017
Proslava v spomin na ustanovitev Brežiške čete bo v soboto, 28. oktobra 2017, ob 9. uri in pohod po poteh Brežiške čete.
Organizator: ZB NOB Brežice, Športna zveza Brežice, PD Brežice

Spominska prireditev ob dnevu ustanovitve 1. Novomeške čete z nočnim pohodom, Dom na Frati, Novo mesto
29.10.2017
Spominska prireditev z nočnim pohodom na Frato ob dnevu ustanovitve 1. Novomeške čete leta 1941 bo v nedeljo, 29. oktobra 2017.
Organizator: ZB NOB Novo mesto, SD Novo mesto, KO ZB Straža, KO ZB Žužemberk

Prireditev v spomin na osvoboditev Kotelj, Mežiška dolina
29.10.2017
Prireditev v spomin na osvoboditev Kotelj 74. obletnica Hotuljskega tabora, ko so bile Kotlje en dan svobodne bo v nedeljo, 29. oktobra 2017, ob 10. uri v Kotljah.
Organizator: ZB NOB Mežiške doline, KS Kotlje, KO ZB Kotlje, KO ZB Ravne

Žalna slovesnost pri spomeniku padlih, Metlika
30.10.2017
Žalna slovesnost pri spomeniku padlih bo v ponedeljek, 30. oktobra 2017, ob 10. uri  v Metliki.
Organizator: ZB NOB Metlika

Žalna slovesnost  v spomin na padle žrtve, Škofja Loka
30.10.2017
Žalna slovesnost v spomin na padle žrtve bo v ponedeljek, 30. oktobra 2017, ob 16. uri pri spomeniku.
Organizator: ZB NOB Škofja Loka

Spominska svečanost in srečanje sorodnikov padlih partizanov, Šmartno ob Paki, Velenje
31.10.2017
Spominska svečanost in srečanje sorodnikov padlih partizanov bo v torek, 31. oktobra 2017 pri spominski plošči Skorno nad Šmartnim ob Paki.
Organizator: KO ZB Šmartno ob Paki, ZB NOB Velenje

Komemoracija ob grobiščih padlih, Domžale
31.10.2017
Komemoracija ob grobiščih padlih bo v torek, 31. oktobra 2017 na pokopališču v Domžalah.
Organizator: ZB NOB Domžale

Komemoracija pri spomeniku 1250 umrlih Belokranjcev, na Gričku, Črnomelj
31.10.2017
Komemoracija v spomin na 1250 umrlih Belokranjcev bo v torek, 31. oktobra 2017, ob 10. uri pri spomeniku na Gričku.
Organizator: Občina Črnomelj, ZB NOB Črnomelj

Žalna slovesnost pri centralnem spomeniku v Goriških Brdih, Gonjače, Nova Gorica
31.10.2017
Žalna slovesnost v spomin na padle partizane in žrtve bo v torek, 31. oktobra 2017, ob 11. uri pri centralnem spomeniku v Gonjačah.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica

Žalne slovesnosti pri spomenikih in grobiščih padlih borcev in žrtev naci-fašističnega nasilja, po vsej Sloveniji
oktober-november 2017
Žalne slovesnosti pri spomenikih in grobiščih padlih borcev in žrtev naci-fašističnega nasilja bodo v oktobru in novembru 2017 po vsej Sloveniji.
Organizator: Občine, KS, KO ZB, ZB NOB, ZZB NOB Slovenije

Komemoracija v spomin na žrtve fašističnega in belogardističnega nasilja, Urh, Ljubljana
1.11.2017
Komemoracija v spomin na žrtve fašističnega in belogardističnega nasilja bo v sredo, 1. novembra 2o17, ob 10. uri pri spomeniku na Urhu.
Organizator: ZB NOB Ljubljana Moste-Polje

Spominska slovesnost pri spomeniku padlih borcev in žrtev fašizma, Trnovo, Nova Gorica
1.11.2017
Spominska slovesnost pri spomeniku padlih borcev in žrtev fašizma v  sredo, 1. novembra 2017, ob 11. uri pri spomeniku v Trnovem.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica

Žalna slovesnost v spomin na ustreljene talce, Draga in Begunje
1.11.2017
Žalna slovesnost v spomin na ustreljene talce bo v sredo, 1. novembra 2017 ob 10. uri v Dragi in ob 11. uri v Begunjah.
Organizator: ZB NOB Radovljica

Žalna slovesnost pri spomeniku padlih borcev in žrtev, Brežice
1.11.2017
Žalna slovesnost pri spomeniku padlih borcev in žrtev bo v sredo, 1. novembra 2017, ob 9. uri na brežiškem pokopališču.
Organizator: ZB NOB Brežice

Spominska slovesnost ob 73. obletnici smrti komandanta Franca Rozmana – Staneta
4.11.2017
Spominska slovesnost ob 73. obletnici smrti komandanta in narodnega heroja Franca Rozmana – Staneta bo v soboto, 4. novembra 2017, ob 17. uri pred rojstno hišo v Sp. Pirničah.
Organizator: ZB NOB Medvode, KO ZB NOB Pirniče, KUD Pirniče, KS Pirniče

Spominska slovesnost ob 73. obletnici bitke pri Kučibregu, Hrvaška
5.11.2017
Spominska slovesnost ob 73. obletnici bitke pri Kučibregu bo v nedeljo, 5. novembra 2017.
Pohod Truške-Kučibreg.
Organizator: Občine in ZB NOB Buje, ZB NOB Ankaran, Koper, Izola, Piran

Spominska slovesnost ob obletnici smrti Franca Rozmana – Staneta, Lokve, Črnomelj
7.11.2017
Spominska slovesnost ob obletnici smrti komandanta Franca Rozmana – Staneta bo v torek, 7. novembra 2017, ob 11. uri pri spomeniku v Lokvah.
Pohod. Črnomelj-Kanižarica-Maverlen-Talčji vrh-Lokve
Organizator: ZB NOB Črnomelj

Proslava ob dnevu KS Bizeljsko v spomin na izgon prebivalcev, Bizeljsko, Brežice
11.11.2017
Proslava ob dnevu KS Bizeljsko v spomin na izgon prebivalstva 11.11.1941 bo v soboto, 11. novembra 2017, ob 17. uri.
Organizator: ZB NOB Brežice

Slovesnost v spomin na obletnico smrti Antona Majnika, Ribnica
19.11.2017
Slovesnost v spomin na obletnico smrti Antona Majnika bo v nedeljo, 19. novembra 2017 v Ribnici.
Organizator: ZB NOB Ribnica

Srečanje mladih ob obletnici požiga domačij in domačinov, Golišče, Kresniški vrh, Litija
24.11.2017
Srečanje mladih ob obletnici požiga domačij in domačinov na Goliščah in Kresniškem vrhu v novembru 1944 bo v petek, 24. novembra 2017.
Pohod Jevnica-Golišče in Kresnice-Golišče
Organizator: ZB NOB Litija, KO ZB Jevnica-Kresnice

75. obletnica ustanovitve  odbora OF  za Kambreško, Kračice, Nova Gorica
25.11.2017
Proslava ob 75. obletnici ustanovitve odbora OF za Kambreško ter krajevni praznik Kanala bo v soboto, 25. novembra 2017 v Kračicah.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica, KO ZB Kanal

Spominsko srečanje ob obletnici smrti partizanke Vojke Šmuc, Izola
27.11.2017
Spominsko srečanje ob obletnici smrti partizanke Vojke Šmuc bo v ponedeljek, 27. novembra 2017 v OŠ Vojke Šmuc v Izoli.
Organizator: ZB NOB Izola, OŠ Vojke Šmuc Izola

Proslava v spomin na ustanovitev prvega odbora OF v slovenski Istri, Škofije, Koper
2.12.2017
Proslava v spomin na ustanovitev prvega odbora OF v slovenski Istri bo v soboto, 2. decembra 2017 v Škofijah. Pohod Škofije-Plavje
Organizator: ZB NOB Koper, KO ZB Škofije

Pohod po Kalanovi poti, Grgarske Ravne-Bate
2.12.2017
Pohod po Kalanovi poti Grgarske Ravne-Bate bo v soboto, 2. decembra 2017.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica

Slovesnost ob 75. obletnici poljanske vstaje, Vinharje, Škofja Loka
9.12.2017
Slovesnost ob 75. obletnici poljanske vstaje bo v soboto, 9. decembra 2017 pri Brdarju v Vinharjih.
Pohod: Poljane-Vinharje in Žiri-Javorč-Brebovica-Vinharje
Organizator. ZB NOB Škofja Loka, KO ZB Poljane

Pohod po poteh Ruške čete, Bistrica ob Dravi, Ruše
16.12.2017
Pohod po poteh Ruške čete bo v soboto, 16. decembra 2017.
Organizator: ZB NOB Ruše

Slovesnost v spomin na žrtve drugega tržaškega procesa, Opčine-Italija
17.12.2017
Slovesnost v spomin na žrtve drugega tržaškega procesa bo v nedeljo, 17. decembra 2017 na Opčinah.
Organizator: ZB NOB Izola, ZB NOB Koper

Vsakoletna spominska slovesnost pri spomeniku šestnajstih padlih borcev leta 1942, Kostavska planina, Kamnik
17.12.2017
Vsakoletna spominska slovesnost pri spomeniku šestnajstih padlih borcev leta 1942, Kostavska planina bo v nedeljo, 17. decembra 2017, ob 10. uri na Kostavski planini.
Organizator: ZB NOB Kamnik, KO ZB Zgornji Tuhinj

Tradicionalni pohod v spomin na 47 padlih borcev Gradnikove brigade, Javornik nad Črnim vrhom, Idrija-Cerkno
19.12.2017
Tradicionalni pohod na Javornik v spomin na 47 padlih borcev Gradnikove brigade bo v torek 19. decembra 2017, ob 11. uri.
Organizator: PD Črni vrh, ZB NOB Idrija-Cerkno, SB Gradnikove brigade

Pohod po poteh Ruške čete, Ruše-Smolnik
23.12.2017
Pohod po poteh Ruške čete bo v soboto, 23. decembra 2017. Pohod Ruše-Smolnik
Organizator: ZB NOB Ruše

Spominska slovesnost ob obletnici ustanovitve Prekmurske čete, Strehovci
23.12.2017
Spominska slovesnost ob obletnici ustanovitve Prekmurske čete bo v soboto, 23. decembra 2017.
Pohod po poti generacij: Strehovci-Bukovniško jezero-Vohlarjeva hiša
Organizator: ZB NOB Lendava, občina Dobrovnik, ZB NOB Murska Sobota

Prireditev ob 76. obletnici bitke na Tisju, Litija
24.12.2017
Prireditev ob 76. obletnici bitke na Tisju in srečanje borcev, aktivistov in domačinov bo v nedeljo, 24. decembra 2017, ob 11. uri pri spomeniku padlih borcev II. grupe odredov v boju 24.12.1941.
Organizator: ZB NOB Litija

Pohod v spomin na ustanovitev IX. korpusa, Gornja Trebuša, Tolmin
24.12.2017
Pohod v spomin na ustanovitev IX. korpusa bo v nedeljo, 24. decembra 2017, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Tolmin

Prireditev v spomin na prve padle partizane, Rodne pri Orehku, Cerkno
24.12.2017
Prireditev v spomin na prve padle partizane bo v nedeljo, 24. decembra 2017, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Idrija-Cerkno, ZB NOB Tolmin

Spominska prireditev ob obletnici požiga domačij in domačinov na Vačah in Malih Selih, Litija
26.12.2017
Spominska prireditev ob obletnici požiga domačij in domačinov bo v torek, 26. decembra 2017, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Litija

Prireditev ob obletnici spomina na padle partizane in kapetana iz ameriške misije v NOB, Zgornji Tuhinj, Kamnik
27.12.2017
Prireditev ob obletnici spomina na padle partizane in kapetana iz ameriške misije v NOB Slovenije Charlesa Fisherja bo v torek, 27. decembra 2017, ob 11. uri.
Organizator: Občina Kamnik, ZB NOB Kamnik, KO ZB Zgornji Tuhinj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pogledi

Pismo predsedniku Borutu Pahorju – pokop žrtev iz Hude Jame

Spoštovani predsednik Borut Pahor! Dobila sem povabilo, da se udeležim uglednih svečanosti ob pokopu posmrtnih ostankov trupel iz Hude jame. […]


Vsi pogledi

Aktualno

Festival za tretje življenjsko obdobje – VABILO

  Na letošnjem festivalu, ki bo v Cankarjevem domu v Ljubljani od 26. do 28. septembra, bo kot vsako leto […]

Priključitev Primorske 2017

Janez Stanovnik: »Primorska se je osvobodila sama«. Mitja Bervar: »Svobodo so si Primorci z uporom izborili sami«. Nova Gorica, 15.9.2017 […]

Pohod za mir 2017

Ljubljana, 21. 9. 2017 – Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne […]

IZJAVA ZA JAVNOST – Blatenje Jerka Čehovina, predsednika ZB NOB Postojna

IZJAVA ZA JAVNOST Postojna, 7.9.2017 – Na 24. seji ZZB NOB POSTOJNA, smo prisotni  v odsotnosti predsednika ZZB NOB Postojna […]

Rab 2017

Skozi trpljenje v svobodo Na današnji dan pred 74. leti, 11. septembra 1943, so taboriščniki osvobodili italijansko fašistično taborišče Rab, […]

Portorož 2017

»Bilo nam je namenjeno, da nas uničijo, preživeli smo, ker smo se uprli« Srečanje taboriščnic, političnih zapornic, izgnank in ukradenih […]

Žalna seja v spomin na dr. Antona Vratušo

Na sedežu ZZB za vrednote NOB Slovenije je danes potekala žalna seja predsedstva in Sveta slovenske borčevske organizacije v spomin […]

Predstavniki KoDVOS-a pri ministrici za obrambo

Predstavniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) so se 18. julija 2017 udeležili srečanja z ministrico za obrambo Andrejo […]