Dogodki in prireditve

Žalna prireditev ob obletnici 47 padlih slušateljev partijske šole v Cerknem
27.1.2018
Žalna prireditev ob obletnici 47 padlih slušateljev partijske šole v Cerknem bo v soboto, 27. januarja 2018, ob 11. uri pri spomeniku na Brdcih.
Organizator: ZB NOB Idrija-Cerkno, KO ZB NOB Cerkno

“Partizanske smučine – Cerkno 45”, Cerkno
27.1.2018
Prireditev “Partizanske smučine – Cerkno 45” bo v soboto, 27. januarja 2018 z dvigom državne zastave in otvoritvijo tekmovanja ob 9.30 uri. Kulturna prireditev ob 14.30 uri v Hotelu Cerkno.
Organizator: OO “Partizanske smučine Cerkno-45”

Spominska svečanost v spomin na padle partizane pri Medvedu v Otiškem vrhu, Dravograd
27.2.2018
Spominska svečanost v spomin na padle partizane bo v soboto, 27. januarja 2018, ob 11. uri pri Medvedu v Otiškem vrhu. 3. tradicionalni pohod
izpred doma ZB  v Šentjanžu ob 9. 15 uri
Organizator: ZB NOB Dravograd, KO ZB Šentjanž

Tradicionalna slovesnost v spomin na obletnico prehoda XXX. divizije v slovensko Benečijo, Kanal
28.1.2018
Tradicionalna slovesnost v spomin na obletnico prehoda XXX. divizije v slovensko Benečijo bo v nedeljo, 28. januarja 2018 v Kanalu.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica, KS in KO ZB Kanal

Prireditev ob mednarodnem spominskem dnevu holokavsta, Center urbane kulture-Kino Šiška, Ljubljana
28.1.2018
Prireditev ob mednarodnem spominskem dnevu holokavsta bo v nedeljo, 28. januarja 2018, ob 11. uri v Centru urbane kulture-kino Šiška, Ljubljana.
Organizator: Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja pri ZZB NOB Slovenije, TO Auschwitz

Spominska slovesnost pri spomeniku dveh umrlih partizanov, Logarovci, Ljutomer
3.2.2017
Spominska slovesnost pri spomeniku dveh umrlih partizanov bo v soboto, 3. februarja 2018.
Organiaztor: ZB NOB Ljutomer

Pohod po poteh narodnega heroja Janka Premrla-Vojka, Nanos
4.2.2018
Pohod po poteh partizana in narodnega heroja Janka Premrla-Vojka bo v nedeljo, 4. februarja 2018.
Organizator: ZB NOB Koper

Proslava v počastitev napada Južnoprimorskega odreda na fašistično kolono, Dovce
4.2.2018
Proslava v počastitev napada Južnoprimorskega odreda na fašistično kolono bo v nedeljo, 4. februarja 2018.
Organizator: ZB NOB Komen, ZB NOB Nova Gorica

Spominska prireditev v spomin na padle kurirje, Gorišnica, Ptuj
7.2.2018
Spominska prireditev v spomin na padle kurirje, kjer je padel sekretar PO KP za Štejersko Franc Belšak-Tone bo v sredo, 7. februarja 2018.
Organiaztor: ZB NOB Ptuj, KO ZB Gorišnica

Slovesnost v spomin na 73. obletnico bitke partizanske enote z imenom “Komanda mesta Koper”, Boršt, Koper
8.2.2018
Slovesnost v spomin na 73. obletnico bitke partizanske enote z imenom “Komanda mesta Koper” in smrt njenega komantanta bo v četrtek, 8. februarja 2018, ob 11. uri pri bunkerju. Pohod Truške-Hrpeljci-Borst.
Organizator: ZB NOB Koper, KS Boršt

Polaganje venca pri spomeniku ustreljenim talcem, Ptuj
8.2.2018
Polaganje venca 8.2.1945 ustreljenim talcem bo v četrtek, 8. februarja 2018 v spominskem parku na Ptuju.
Organizator: ZB  NOB Ptuj

Spominska slovesnost ob obletnici 50 ustreljenih talcev, Kamnitnik, Škofja Loka
9.2.2018
Spominska slovesnost ob obletnici 50 ustreljenih talcev bo v petek, 9. februarja 2018, ob 16. uri.
Organizator: ZB NOB Škofja Loka, Občina Škofja Loka

Komemroacija pri spomeniku borcem tiskarjem, Vešterski mlin, Škofja Loka
9.2.2018
Komemoracija pri spomeniku borcem tiskarjem, ki so zgoreli v partizanski tiskarni v Vešterskem mlinu bo v petek, 9. februarja 2018.
Organizator: ZB NOB Škofja Loka

Proslava ob obletnici prehoda XIV. divizije, preko Sotle v Sedlarjevem, v Slovenijo, Sedlarjevo
9.2.2018
Proslava ob obletnici prehoda XIV. divizije, preko Sotle bo v petek, 9. februarja 2018 v Sedlarjevem.
Organizator: ZB NOB Šmarje pri Jelšah

43. tridnevni pohod po poteh XIV. divizije od Sedlarjevega do Gračnice
9.2.-11.2.2018
Začetek 43. tridnevnega pohoda po poteh XIV. divizije od Sedlarjevega do Gračnice bo v petek, 9. februarja 2018.
Zaključek v nedeljo, 11.2.2018 v Gračnici.
Organizator: ZB NOB Šmarje pri Jelšah, Odbor XIV. divizije

Slovesnost ob Dnevu miru, Koper
10.2.2018
Slovesnost ob Dnevu miru bo v soboto, 10. februarja 2018 v Kopru.
Organizator: ZB NOB Koper

Prireditev ob 74. obletnici prihoda XIV. divizije na Štajersko, Gračnica
11.2.2018
Prireditev ob 74. obletnici prihoda XIV. divizije na Štajersko bo v nedeljo, 11. februarja 2018 v Gračnici.
Organizator: ZB NOB Laško

Žalna prireditev v spomin na 100 obešenih talcev, Stranice-Frankolovo
11.2.2018
Žalna prireditev  v spomin na 100 obešenih talcev 12.2.1945 bo v nedeljo, 11. februarja 2018, ob 11. uri v Stranicah-Frankolovo.
Organizator: Spominsko društvo 100 frankolovskih žrtev, Občina Slovenske Konjice, ZB NOB Slovenske Konjice

Prireditev ob 75. obletnici smrti narodnega heroja Janka Premrla-Vojka, Črni vrh nad Idrijo
15.2.2018
Prireditev ob 75. obletnici smrti narodnega heroja Janka Premrla-Vojka bo v četrtek, 15. februarja 2o18, ob 11. uri v OŠ Črni vrh nad Idrijo.
Organizator: ZB NOB Idrija-Cerkno

Prireditev v spomin na požig vasi in izgon vaščanov v internacijo, Branik, Nova Gorica
15.2.2018
Prireditev v spomin na požig vasi in izgon vaščanov v internacijo bo v četrtek, 15. februarja 2018.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica, KO ZB Branik

Prireditev v spomin na pohod XIV. divizije na Štajersko leta 1944, Paka pri Velenju
17.2.2018
Prireditev v spomin na pohod XIV. divizije na Štajersko leta 1944 bo v soboto, 17. februarja 2018  v Paki pri Velenju.
Organizator: ZB NOB  Velenje, KO ZB Šalek, Gorica-Paka

Prireditev v spomin na odhod večje sklupine vaščanov v partizane  in krajevni praznik, Gradišče nad Prvačino, Nova Gorica
17.2.2018
Prireditev v spomin na odhod večje skupine vaščanov v partizane bo v soboto, 17. februarja 2018 v Gradišču nad Prvačino.
Organzator: KO ZB Gradišče nad Prvačino in ZB NOB Nova Gorica

Spominska slovesnost v počastitev spomina na zločin, ki ga je storila italijanska fašistična vojska, Predmeja, Ajdovščina
17.2.2018
Spominska slovesnost v počastitev spomina na zločin, ki ga je storila italijanska fašistična vojska nad družino Bizjak, 24.2.1943 bo v soboto,  17. februarja 2018, ob 11. uri pri Brigiti, Predmeja.
Organzator: KO ZB Predmeja in ZB NOB Ajdovščina

Spominska prireditev pri spomeniku padlih borcev XIV. divizije, Cirkovce,  Velenje
18.2.2018
Spominska prireditev pri spomeniku padlih borcev XIV. divizije bo v nedeljo,  18. februarja 2018 pri spominski plošči na OŠ Cirkovce pri Velenju.
Organzator: KO ZB Škale, ZB NOB Velenje

Prireditev ob obletnici  poboja II. čete Kozjanskega bataljona, Podsreda, Šmarje pri Jelšah
18.2.2018
Prireditev ob obletnici poboja II. čete Kozjanskega bataljona bo v nedeljo, 18. februarja 2018 pri spomeniku-kostnici na Trgu v Podsredi.
Organizator: KO ZB Podsreda, ZB NOB Šmarje pri Jelšah

Prireditev v spomin na boj XIV. divizije in smrt narodnega heroja in pesnika Karla Destovnika-Kajuha, Žlebnik pri Zavodnjah, Velenje
24.2.2018
Prireditev v spomin na boj XIV. divizije in smrt narodnega heroja in pesnika Karla Destovnika-Kajuha bo v soboto, 24. februarja 2018 pri Žlebniku v Zavodnjah.
Organizator: ZB NOB Velenje

Prireditev v spomin na 72 padlih borcev Kamniško – zasavskega odreda, Oklo nad Ihanom, Domžale
24.2.2018
Prireditev v spomin na 72 padlih borcev Kamniško-zasavskega odreda padlih 24.2.1944 bo v soboto, 24. februarja 2018, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Domžale, KO ZB Ihan

Prireditev in pohod po poti XIV. divizije na Osreške peči v Ravnah pri Šoštanju, Velenje
25.2.2018
Prireditev in pohod po poti XIV. divizije bo v nedeljo, 25. februarja 2018. Polaganje vencev pri spomeniku padlih borcev.
Organizator: KO ZB Ravne pri Šoštanju, ZB NOB Velenje

Proslava ob 73. obletnici poboja žrtev v Suhadolu in na Lastinah, Brežice
2.3.2018
Proslava ob 73. obletnici poboja žrtev bo v petek, 2. marca 2018, ob 10. uri na Lastinah pri Sromljah.
Organizator: ZB NOB Brežice

Komemoracija pri obeležju partizanskim kurirjem, Prvenci, Markovci, Ptuj
4.3.2018
Komemoracija v spomin padlim partizanskim kurirjem, ki so padli 4.3.1945 bo v nedeljo, 4. marca 2018.
Organizator: ZB NOB Ptuj

Spominska slovesnost ob obletnici streljanja talcev, Mala Nedelja
8.3.2018
Spominska slovesnost ob obletnici streljanja talcev bo v četrtek, 8. marca 2018 v Mali Nedelji.
Organizator: ZB NOB Ljutomer

Prireditev ob mednarodnem dnevu žena,  Cankarjev dom, Ljubljana
8.3.2018
Prireditev ob mednarodnem dnevu žena bo v četrtek, 8. marca 2018 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Ljubljana.
Organizato: MO ZB Ljubljna in MOL

Spominska slovesnost ob obletnici izgona prebivalcev, Erzelj, Ajdovščina
10.3.2018
Spominska slovesnost ob obletnici izgona prebivalcev iz vasi Erzelj bo v soboto, 10. marca 2018 v Erzelju.
Organizator: ZB NOB Ajdovščina, KO ZB Erzelj

Žalna slovesnost v Gramozni jami, Ljubljana
10.3.2018
Žalna slovesnost v Gramozni jami v Ljubljani za 16 domoljubi iz Borovnice in okolice, ki so bili 10.3.1942 ustreljeni kot talci bo v soboto, 10. marca 2018.
Organizator: Občina Borovnica, ZB NOB Borovnica

Spominska slovesnost pred spominsko ploščo komandirju Prekmurske čete Boru Korošcu, Bodonci, Murska Sobota
11.3.2018
Spominska slovesnost pred spominsko ploščo komandirju Prekmurske čete Boru Korošcu bo v nedeljo, 11. marca 2018 v Bodoncih.
Organizator: ZB NOB Murska Sobota, KO ZB Bodonci

Proslava in pohod v spomin na okupatorjev zločin nad družino Čukovih, Osek-Vitovlje, Nova Gorica
11.3.2018
Proslava in pohod v spomin na okupatorjev zločin nad družino Čukovih (10.3.1944) bo v nedeljo, 11. marca 2018.
organiaztor: ZB NOB Nova Gorica, KO ZB Osek-Vitovlje

Prireditev v počastitev obletnice Rakovniške čete, Rakek, Cerknica
13.3.2018
Prireditev v počastitev obletnice Rakovniške čete bo v torek 13. marca 2018 v Osnovni šoli Rakek.
orgnaiaztor: KO ZB Rakek, ZB NOB Cerknica

Spominska slovesnost pri vaškem spomeniku borcev NOB in spomeniku narodnega heroja Ivana Kosovela, Selo, Ajdovščina
17.3.2018
Spominska slovesnost pri vaškem spomeniku borcev NOB in spomeniku narodnega heroja Ivana Kosovela bo v soboto, 17. marca 2018, ob 16. uri v Selu.
Organizator: KO ZB Selo, ZB NOB Ajdovščina

Proslava ob 75. obletnici ustanovitve ženskih zaporov, Kostanjevica nad Novo Gorico
17.3.2018
Proslava ob 75. obletnici ustanovitve ženskih zaporov bo v soboto, 17. marca 2018.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica

Prireditev ob obletnici poboja IV. bataljona Cankarjeve brigade, Javorovica, Šentjernej
17.3.2018
Prireditev ob obletnici poboja IV. bataljona Cankarjeve brigade bo v soboto, 17. marca 2018 pri spomeniku na Javorovici.
Organizator: KO ZB Šentjernej, ZB NOB Novo mesto

Spominska slovesnost ob 74. obletnici bojev IX. Kočevske brigade z domobranci v Makošah, Kočevje
17.3.2018
Spominska slovesnost ob 74. obletnici bojev IX. Kočevske brigade z domobranci bo v soboto, 17. marca 2018, ob 11. uri v Makošah.
Organizator: ZB NOB Kočevje

Prireditev v spomin na otroke, ki so jih 19.3.1921 postrelili italijanski fašisti, Strunjan, Piran
23.3.2018
Prireditev v spomin na otroke, ki so jih 19.3.1921 postrelili italijanski fašisti postrelili ali ranili z vlaka bo v petek, 23. marca 2018 v Strunjanu.
Organizator: ZB NOB Piran, Občina Piran, KO ZB Strunjan

Prireditev ob 75. obletnici zmagovitega boja Gubčeve in Cankarjeve brigade nad italijanskim bataljonom Maceratti, Jelenov žleb, Ribnica
24.3.2018
Prireditev ob 75. obletnici zmagovitega boja Gubčeve in Cankarjeve brigade nad italijanskim bataljonom Maceratti bo v soboto, 24. marca 2018, ob 11. uri v Jelenovem žlebu. Planinski pohod v Jelenov žleb iz Rakitnice, Sodražice in Loškega potoka.
Organizator: Občina Ribnica, ZB NOB Ribnica, PD Ribnica

Žalna slovesnost v spomin na 19 padlih slovenskih in italijanskih partizanov, Lazec pri Temnici, Nova Gorica
24.3.2018
Žalna slovesnost v spomin na 19 padlih slovenskih in italijanskih partizanov bo v soboto, 24. marca 2018 pri spomeniku v Lazcu pri Temnici.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica, KO ZB Temnica

Spominska prireditev posvečena streljanju 30-ih talcev v Gaju na Zgornji Polskavi, Slovenska Bistrica
24.3.2018
Spominska prireditev posvečena streljanju 30-ih talcev bo v soboto, 24. marca 2018 v Gaju na Zgornji Polskavi.
Organizator: KO ZB Zoirnja Polskava, ZB NOB Slovenska Bistrica

Svečanost v spomin padlim ameriškim letalcem, Andraž nad Polzelo
31.3.2018
Svečanost v spomin na padle ameriške letalce – dan zavezništva ZDA-Slovenija bo v soboto, 31. marca 2018 v Andražu nad Polzelo.
Organiaztor: ZB NOB Žalec, Veleposlaništvo ZDA

Žalna slovesnost v spomin talcem ustreljenim na Črnskih mejah marca 1945, Tišina, Murska Sobota
31.3.2018
Žalna slovesnost v spomin talcem ustreljenim marca 1945 na Črnskih mejah bo v soboto, 31. marca 2018.
Organizator: KO ZB Tišina, ZB  NOB Murska Sobota

Prireditev v spomin na streljanje 20 talcev, Mota, Ljutomer
2.4.2018
Prireditev  v spomin na streljanje 20 talcev bo v ponedeljek, 2. aprila 2017 v Moti.
Organizator: ZB NOB Ljutomer

Slovesnost v spomin na ustrelitev 12. talcev, Blaguški gozd, Gornja Radgona
3.4.2018
Slovesnost v spomin na ustrelitev 12. talcev bo v torek, 3. aprila 2018 pri spomeniku talcev v Blaguškem gozdu.
Organizator: KO ZB Videm, ZB NOB Gornja Radgona

Spominska svečanost v spomin na padle branitelje Dravograda lete 1941, Hudopisk, Dravograd
6.4.2018
Spominska svečanost v spomin na padle branitelje Dravograda bo v petek, 6. aprila 2018, ob 17. uri pri Hudopisku.
Organizator: ZB NOB Dravograd,  KO ZB Dravograd

Polaganje venca s svečanostjo pri spominski plošči padlim-utopljenim vojakom RA med NOB, Dekležovje, Murska Sobota
6.4.2018
Polaganje venca s svečanostjo pri spominski plošči padlim-utopljenim vojakom RA med NOB bo v petek, 6. aprila 2018 Dekležovje-Veržejski most.
Organizator: ZB NOB Murska Sobota

Svečanost ob spomeniku padlim borcem NOB, talcem in drugim žrtvam vojne, Središče ob Dravi, Ormož
11.4.2018
Svečanost ob spomeniku padlim borcemNOB, talcem in drugim žrtvam vojne bo v sredo, 11. aprila 2018 v Središču ob Dravi.
Organizator: ZB NOB Ormož

Prireditev in sprejem pohodnikov železničarskega pohoda “Štampetov most”, Ljubljanski vrh, Vrhnika
14.4.2018
Prireditev in sprejem pohodnikov železničarskega pohoda “Štampetov most” bo v soboto, 14. aprila 2018, ob 10. uri. Pohod ŽP Verd-Štampetov most-TV17-Pokojišče-Borovnica)
organizator: ZB NOB Vrhnika, PD Železničar

Komemoracija pri spominski plošči padlim v NOB, Črmljenšak, Lenart
17.4.2018
Komemoracija pri spominski plošči padlim v NOB bo v torek, 17. aprila 2018 v Črmljenšaku.
Organizator: ZB NOB Lenart

Spominska svečanost v spomin na 19 pobitih domačinov v rudniškem jašku, Ilovci, Ljutomer
17.4.2018
Spominska svečanost v spomin na 19 pobitih domačinov bo v torek, 17. aprila 2018.
Organizator: ZB NOB Ljutomer

Spominska svečanost pri spomeniku z grobnico padlim talcem in borcem, Raduhova vas, Ivančna Gorica
21.4.2018
Spominska svečanost pri spomeniku z grobnico padlim talcem in borcem bo v soboto, 21. aprila 2018, ob 11. uri v Raduhovi vasi.
Organizator: KO ZB NOB Šentvid pri Stični, ZB NOB Grosuplje

Tradicionalna prireditev praznovanja praznika upora “Zdaj zaorji pesem o svobodi”, Cerknica
21.4.2018
Tradicionalna prireditev praznovanja praznika upora “Zdaj zaorji pesem o svobodi” bo v soboto, 21. aprila 2018.
Organizator: ZB NOB Cerknica in drugi

Pohod po Beblerjevi poti, Koper
21.4.2018
Pohod po Beblerjevi poti Ankaran-Hrvatini-Ankdaran bo v soboto, 21. aprila 2018.
Organizator: ZB NOB Koper

Spominsko srečanje ob 74. obletnici zbora aktivistov OF, Pugled, Kočevje
21.4.2018
Spominsko srečanje ob 74. obletnici zbora aktivistov OF bo v soboto, 21. aprila 2018, ob 11. uri na Pugledu.
Organizator: ZB NOB  Kočevje

Spominska slovesnost v spomin na bitko Zgornje Vipavske čete z italijansko fašistično vojsko, Bela,  Ajdovščina
21.4.2018
Spominska slovesnost v spomin na bitko Zgornje Vipavske čete z italijansko fašistično vojsko ter številne žrtve domačinov  in partizanov bo v soboto, 21. aprila 2018, ob 11. uri v Beli.
Organizator: ZB NOB Ajdovščina, KS Podkraj

Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Dovje-Mojstrana
21.4.2018
Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v soboto 21. aprila 2018.
Organizator: ZB NOB Dovje-Mojstrana

Svečanost v spomin na streljanje 24 talcev, Cezanjevci, Ljutomer
25.4.2018
Svečanost v spomin na streljanje 24 talcev bo v torek, 25. aprila 2018  v Cezanjevcih.
Organizator: ZB NOB Ljutomer

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Sežana
25.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 25. aprila 2018 v Sežani.
Organizator: ZB NOB Sežana

Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Žalec
25.4.2018
Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 25. aprila 2018 v Žalcu.
Organizator: ZB NOB Žalec

Osrednja občinska proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Dravograd
25.4.2018
Osrednja občinska proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v sredo, 25. aprila 2018, ob 18. uri v dvorcu Bukovje.
Organizator: ZB NOB Dravograd, Občina Dravograd

Prireditev ob prazniku dneva upora proti okupatorju, Ljutomer
25.4.2018
Prireditev ob prazniku dneva upora proti okupatorju bo v sredo, 25. aprila 2018 v Stročji vasi.
Organizator: ZB NOB Ljutomer

Spominska svečanost ob grobnici padlih ruskih in slovenskih partizanov, Dolenja Trebuša, Kobarid, Breginj
25.4.2018
Spominska svečanost ob grobnici padih ruskih in slovenskih partizanov bo v sredo, 25. aprila 2018.
Organizator: ZB NOB Tolmin

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Murska Sobota
26.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 26. aprila 2018 v Murski Soboti.
Organizator: ZB NOB Murska Sobota

Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Mozirje
26.4.2018
Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 26. aprila 2018 v Mozirju.
Organizator: ZB NOB Zgornja Savinjska dolina

Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Ormož
26.4.2018
Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 26. aprila 2018.
Organizator: ZB NOB Ormož, Občina Ormož

Proslava v počastitev dneva upora proti okupatorju-kresovanje na Sv. Otu, Nova Gorica
26.4.2018
Proslava v počastitev dneva upora proti okupatorju – kresovanje bo v četrtek, 26. aprila 2018.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica

Osrednja občinska prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Zagorje ob Savi
26.4.2018
Osrednja občinska proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 26. aprila 2018 v Kulturnem centru v Zagorju.
Organizator: ZB NOB Zagorje ob Savi

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, OŠ Šmartno, Slovenj Gradec
26.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 26. aprila 2018, ob 12. uri v OŠ Šmartno.
Organizator: KO ZB NOB Šmartno, OŠ Šmartno, ZB NOB Slovenj Gradec

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Tolmin
26.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 26. aprila 2018 v Tolminu.
Organizator: ZB NOB Tolmin

Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Piran
26.4.2018
Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 26. aprila 2018 v Piranu.
Organizator: ZB NOB Piran, Občina Piran

Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Češnjice, Moravče
26.4.2018
Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrek, 26. aprila 2018 v Češnjicah.
Organizator: ZB NOB  Moravče

Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Slovenj Gradec
26.4.2018
Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 26. aprila 2017, ob 19. uri v Galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu.
Organizator: ZB NOB Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec

Pohod na Rahtel in prižiganje zvezde na Rahtelu nad Slovenj Gradcem
26.4. 2018
Pohod in prižiganje zvezde ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 26. aprila 2018, ob 19. uri na Rahtelu.
Organizator: ZB NOB Slovenj Gradec

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Radenci, Gornja Radgona
26.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 26. aprila 2018 v Radencih.
Organizator: ZB NOB Gornja Radgona

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Semič
26.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 26. aprila 2018 v KC Semič.
Organizator: ZB NOB Semič

Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Cerkvenjak
26.4.2018
Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v četrtek, 26. aprila 2018 v Cerkvenjaku.
Organizator: ZB NOB Cerkvenjak

Slovesnost ob 77. obletnici ustanovitve OF, Vidmarjeva hiša, Ljubljana
26.4.2018
Slovesnost s položitijo venca ob 77. obletnici ustanovitve OF bo v četrek, 26. aprila 2018 pri Vidmarjevi hiši.
Organizator: ZZB NOB Ljubljana

Srečanje borcev s pohodom planincev do spomenika padlih, Boč
27.4.2018
Srečanje borcev s pohodom planincev do  spomenika padlih na Boču ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018.
Organizator: KO ZB POljčane, PD Poljčane, ZB NOB Slovenska Bistrica, KO ZB in Občina Rogaška Slatina, ZB NOB Šmarje pri Jelšah

Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Ptuj
27.4.2018
Osrednja proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018. Pohod po poteh upora in prostovoljnege dela Ptuj-Kicar.
Organizator: ZB NOB Ptuj

Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Žeje, Domžale
27.4.2018
Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018, ob 15. uri v Žejah pod Sv. Trojico.
Organizator: Občina Domžale, ZB NOB Domžale

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Ig
27.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018 na Igu.
Organizator: ZB NOB Ljubljana Vič-Rudnik

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Benedikt, Lenart
27.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okuptorju bo v petek, 27. aprila 2018, ob 18. uri v Benediktu.
Organizator: ZB NOB Lenart

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Ruše
27.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018 v Rušah.
Organizator: ZB NOB Ruše

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Tolsti vrh, Slovenske Konjice
27.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018 na Tolstem vrhu.
Organizator: ZB NOB Slovenske Konjice

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Razbor, Slovenj Gradec
27.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018, ob 11. uri pri spomeniku v Razborju.
Organizator: ZB NOB Slovenj Gradec, KO ZB Razbor

Pohod po kurirčkovi poti Dane-Vareje, Sežana
27.4.2018
Pohod po kurirčkovi poti Dane-Vareje bo v petek, 27. aprila 2018.
Organizator: ZB NOB Sežana

Prireditev v počastitev dneva upora proti okupatorju, Grosuplje
27.4.2018
Prireditev v počastitev dneva upora proti okupatorju bo v petek 27. aprila 2018 v Grosuplju.
Organizator: ZB NOB Grosuplje

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Ilirska Bistrica
27.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2017 v Ilirski Bistrici.
Organizator: ZB NOB Ilirska Bistrica, Občina Ilirska Bistrica

Skupna proslava veteranskih organizacij v počastitev obletnice upora proti okupatorju, Mladje-Podbočje, Krško
27.4.2018
Proslava v počastitev obletnice upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018 v Mladju-Podbočje.
Organizator: KS Podbočje, ZB NOB Krško, ZVVS, ZS, ZSČ

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Ljubljanski vrh, Vrhnika
27.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018,  ob 12. uri na kururski postaji TV 17 in sprejem pohodnikov na vrhniški planinski poti (Vrhnika-Verd-TV17-Star maln-Planina)
Organizator: ZB NOB Vrhnika, PD Vrhnika

Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Črnuče
27.4.2018
Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018, ob 17. uri v parku 7. herojev v Črnučah.
Organizator: ZB NOB Črnuče

Tradicionalna proslava in srečanje ob obletnici dneva upora proti okupatorju, Javorkski pil, Litija
27.4.2018
Tradicionalna proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018 v Javorskem pilu.
Organizator: ZB NOB Litija, SB Cankarjeve brigade

Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Medana, Nova Gorica
27.4.2017
Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018 v Medani. Pohod ob krajevnem prazniku Medane.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica, KO ZB Medana

Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Sv. Anton, Koper
27.4.2018
Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018 v Sv. Antonu in pohod v spomin 38 padlim med NOB v okolici Sv. Antona.
Organizator: ZB NOB Koper

Spominska proslava ob dnevu upora proti okupatorju, Duplek
27.4.2018
Spominska proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018 v Dupleku.
Organizator: ZB NOB Duplek

Prireditev v počastitev dneva upora proti okupatorju, Šentjanž nad Radljami, Radlje ob Dravi
27.4.2018
Prireditev v počastitev dneva upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018, ob 11. uri na Župankovi domačiji v Šentjanžu nad Radljami.
Organizator: ZB NOB Radlje ob Dravi, Občina Radlje

Prireditev v spomin na padle partizane in praznovanje dneva upora proti okupatorju, Preža, Kočevje
27.4.2018
Prireditev v spomin na padle partizane pobite domačine ter praznovanje dneva upora proti okupatorju bo v petek, 27. aprila 2018, ob 11. uri na Preži.
Organizator: ZB NOB Kočevje, KO ZB Kočevska Reka

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju in dnevu osvoboditve Izole
27.4.2018
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju in dnevu osvoboditve Izole bo v petek, 27. aprila 2018 v Izoli.
Organizator: ZB NOB Izola

Prireditev v spomin na 74. obletnico ustanovitve Kozjanskega odreda in prireditev ob dnevu upora proti okupatorju, Sromlje, Brežice
28.4.2018
Prireditev v spomin na 74. obletnico ustanovitve Kozjanskega odreda in prireditev ob dnevu upora proti okupatorju bo v soboto, 28. aprila 2018, ob 10. uri.
Organizator: ZB NOB Brežice

Spominska slovesnost v počastitev spomina na prvo večjo partizansko bitko na Primorskem in obletnica ustanovitve OF, Nanos, Ajdovščina
28.4.2018
Spominska slovesnost v počastitev spomina na prvo večjo partizansko bitko na Primorskem in obletnica ustanovitve OF bo v soboto, 28. aprila 2018, ob 11. uri pri spomeniku pri Abramu na Nanosu.
Organizator: ZB NOB Ajdovščina, KO ZB Predmeja, Občina Vipava

Osrednja občinska proslava ob dnevu boja proti okupatorju, Vrh nad Laškim
28.4.2018
Osrednja občinska proslava ob dnevu boja proti okupatorju bo v soboto, 28. aprila 2018.
Organiaztor: ZB NOB Laško

Prireditev ob obletnici ustanovitve Gradnikove brigade, planina Golobar, Bovec
28.4.2018
Prireditev ob obletnici ustanovitve Gradnikove brigade in bojev brigade, kjer je padlo 42 borcev bo v soboto, 28. aprila 2018.
Organizator: ZB NOB Tolmin

Spominski pohod na Kicar v spomin na poboj Lackove čete, Ptuj
29.4.2018
Spominski pohod na Kicar v spomin na poboj Lackove čete bo v nedeljo, 29. aprila 2018.
Organizator: ZB  NOB Ptuj

Srečanje borcev in krajanov Turiške vasi v spomin na Štejersko Lenčko, Slovenj Gradec
30.4.2018
Srečanje borcev in krajanov Turiške vasi v spomin na Štajersko Lenčko bo v ponedeljek, 30.4.2018, ob 17. uri.
Organizator: ZB NOB Slovenj Gradec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pogledi

Pismo predsedniku Borutu Pahorju – pokop žrtev iz Hude Jame

Spoštovani predsednik Borut Pahor! Dobila sem povabilo, da se udeležim uglednih svečanosti ob pokopu posmrtnih ostankov trupel iz Hude jame. […]


Vsi pogledi

Aktualno

Srečanje vodstev ZZB NOB Slovenije, ZKP in ZVI

V Ljubljani so se dne 16. januarja 2018 sestala vodstva ZZB NOB Slovenije, Zveze koroških partizanov iz Celovca in Zveze […]

7. seja Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije

19. decembra 2017 je zasedal Glavni odbor ZZB NOB Slovenije. Ta je uvodoma prisluhnil referatu predsednika Zveze dr. Tita Turnška […]

ZZB prejela častni prapor Ruske federacije

Ljubljana, 12. december 2017 – Veleposlanik Ruske federacije v Republiki Sloveniji dr. Doku Zavgajev je skupaj z delegacijo obiskal vodstvo Zveze združenj […]

Razmislek pred drugim krogom predsedniških volitev

Spoštovane članice in člani Zveze borcev za vrednote NOB Pred nami je drugi krog predsedniških volitev. Predsednik države mora biti […]

Ob Dnevu spomina na mrtve smo se poklonili žrtvam NOB

Ljubljana, 30. oktober 2017 Delegacija ZZB NOB Slovenije se je skupaj s predstavniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) […]

Sodelovanje z grško veteransko partizansko organizacijo

Generalni sekretar ZZB za vrednote NOB, Aljaž Verhovnik je 26. oktobra v Atenah obiskal grško veteransko organizacijo Panhelensko zvezo borcev […]

Komemoracija v koncentracijskem taborišču Jasenovac

Predsednik ZZB NOB Slovenije Tit Turnšek in generalni sekretar Aljaž Verhovnik sta se v soboto, 28. oktobra 2017, na povabilo […]

Počastili spomin na slovenske partizane na Kefaloniji

Slovenska veleposlanica v Grčiji, Anita Pipan, generalni sekretar ZZB za vrednote NOB Slovenije, Aljaž Verhovnik in predstavniki lokalnih oblasti so […]