je posvetovalno telo, ki obravnava načelna vprašanja delovanja in stališč Zveze, povezana z dogodki in vrednotami NOB Slovenije med vojno in v sedanjem času.

Sestava:
1. Marijan KRIŽMAN, predsednik
2. dr. Ljubica JELUŠIČ, podpredsednica
3. mag. Blaž KAVČIČ, podpredsednik
4.  Božo NOVAK, podpredsednik
5. Bojan PAHOR, podpredsednik
6. Aljaž VERHOVNIK, generalni sekretar
7. Janez ALIČ, član predsedstva
8. Tilka BOGOVIČ, članica predsedstva
9. Božo KOVAČ
10. Andrej MARINC, član Sveta predsedstva Zveze
11. dr. Martin PREMK, član predsedstva
12. Marjan ŠIFTAR, član predsedstva
13. Julijana ŽIBERT, članica predsedstva
13. Jerko ČEHOVIN, predsednik ZB NOB Postojna
14. Stojan SPETIČ, član komisije za mednarodne odnose