je posvetovalno telo, ki obravnava načelna vprašanja delovanja in stališč Zveze, povezana z dogodki in vrednotami NOB Slovenije med vojno in v sedanjem času.

Sestava:

 1. Marijan KRIŽMAN, predsednik
 2. dr. Rado BOHINC, podpredsednik
 3. dr. Ljubica JELUŠIČ, podpredsednica
 4. Andreja KATIČ, podpredsednica  (funkcija v mirovanju)
 5. dr. Ivan SVETLIK, podpredsednik
 6. Manja KONKOLIČ, generalna sekretarka Zveze
 7. Janez ALIČ, član predsedstva in odgovorni urednik SB
 8. Jerko ČEHOVIN, predsednik ZB NOB Postojna
 9. Jože HARTMAN, predsednik ZB NOB Lj. Bežigrad
 10. Božo KOVAČ
 11. Borut LIKAR, predsednik PS DBK
 12. dr. Martin PREMK, član predsedstva
 13. Marjan ŠIFTAR, član predsedstva
 14. Julijana ŽIBERT, članica predsedstva