je posvetovalno telo, ki obravnava načelna vprašanja delovanja in stališč Zveze, povezana z dogodki in vrednotami NOB Slovenije med vojno in v sedanjem času.

Sestava:
1. dr. Tit TURNŠEK, predsednik,

člani(ice) pa
2. Janez STANOVNIK
3. Bogdan OSOLNIK
4. Marijan KRIŽMAN
5. dr. Ljubica JELUŠIČ
6. dr. Matjaž KMECL
7. dr. Franci KRIŽANIČ
8. Janko HEBERLE
9. Božo KOVAČ
10. Andrej MARINC
11. dr. Nevenka TROHA
12. Aljaž VERHOVNIK