je posvetovalno telo, ki obravnava načelna vprašanja delovanja in stališč Zveze, povezana z dogodki in vrednotami NOB Slovenije med vojno in v sedanjem času.

Sestava:
1. Marijan KRIŽMAN, predsednik
2. Janez STANOVNIK, častni predsednik
3. dr. Ljubica JELUŠIČ, podpredsednica
4. mag. Blaž KAVČIČ, podpredsednik
5.  Božo NOVAK, podpredsednik
6. Bojan PAHOR, podpredsednik
7. Aljaž VERHOVNIK, generalni sekretar
8. Janez ALIČ, član predsedstva
9. Tilka BOGOVIČ, članica predsedstva
10. Božo KOVAČ
11. Andrej MARINC, član Sveta predsedstva Zveze
12. dr. Martin PREMK, član predsedstva
13. Marjan ŠIFTAR, član predsedstva
14. Julijana ŽIBERT, članica predsedstva