je posvetovalno telo, ki obravnava načelna vprašanja delovanja in stališč Zveze, povezana z dogodki in vrednotami NOB Slovenije med vojno in v sedanjem času.

Sestava:
1. Marijan KRIŽMAN, predsednik
2. dr. Ljubica JELUŠIČ, podpredsednica
3.  Božo NOVAK, podpredsednik
4. Bojan PAHOR, podpredsednik
5. Manja KONKOLIČ, generalna sekretarka
6. Janez ALIČ, član predsedstva
7. Tilka BOGOVIČ, članica predsedstva
8. dr. Martin PREMK, član predsedstva
9. Marjan ŠIFTAR, član predsedstva
10. Julijana ŽIBERT, članica predsedstva
11. Jerko ČEHOVIN, predsednik ZB NOB Postojna
12. Stojan SPETIČ, član komisije za mednarodne odnose
13. Božo KOVAČ
14. dr. Ivan SVETLIK
15. dr. Rado BOHINC