je posvetovalno telo, ki obravnava načelna vprašanja delovanja in stališč Zveze, povezana z dogodki in vrednotami NOB Slovenije med vojno in v sedanjem času.

Sestava:
1. Marijan KRIŽMAN, predsednik
2. Janez STANOVNIK, častni predsednik
3. dr. Ljubica JELUŠIČ, podpredsednica
4. mag. Blaž KAVČIČ, podpredsednik
5.  Božo NOVAK, podpredsednik
6. Bojan PAHOR, podpredsednik
7. Aljaž VERHOVNIK, generalni sekretar
8. Janez ALIČ, član predsedstva
9. Tilka BOGOVIČ, članica predsedstva
10. Stane DOVGAN, predsednik ZB NOB Ljubljana Vič-Rudnik
11. Božo KOVAČ
12. Andrej MARINC, član Sveta predsedstva Zveze
13. dr. Martin PREMK, član predsedstva
14. Marjan ŠIFTAR, član predsedstva
15. Julijana ŽIBERT, članica predsedstva