je najvišje posvetovalno telo predsedstva Zveze, ki obravnava vsa bistvena vprašanja, ki zadevajo NOB v preteklem in sedanjem času. Svet svoje mnenje, stališča in predloge posreduje predsedstvu, ki je dolžno o njih razpravljati, zavzeti svoja stališča in sprejeti morebitne ustrezne ukrepe.

Sestava:

 1. dr. Martin PREMK, Ljubljana – predsednik
 2. Andreja KATIČ, Velenje – podpredsednica
 3. Anton BIJOL, Vuzenica
 4. Mirko BRULC, Šempas
 5. dr. Zdenko ČEPIČ, Ljubljana
 6. Uroš DULAR, Novo mesto
 7. Franc GODEŠA, Višnja Gora
 8. Silvo GORENC, Krško
 9. Jože HARTMAN, Ljubljana
 10. dr. Maca JOGAN, Ljubljana
 11. dr. Matjaž KMECL, Ljubljana
 12. Srečko KNAFELC, Velike Lašče
 13. Lado KOCIJAN, Mirna
 14. Anton KOVIČ, Ljubljana
 15. Andrej MARINC, Ljubljana
 16. dr. Tomaž MASTNAK, Ljubljana
 17. Ludvik STEPANČIČ, Celje
 18. Marjan ŠIFTAR, Ljubljana
 19. dr. Tit TURNŠEK, Krmelj
 20. dr. Katerina VIDNER FERKOV, Ljubljana
 21. Bogomir VOLKAR, Ivančna Gorica
 22. dr. Marjan ŽNIDARIČ, Miklavž na Dravskem polju