je najvišje posvetovalno telo predsedstva Zveze, ki obravnava vsa bistvena vprašanja, ki zadevajo NOB v preteklem in sedanjem času. Svet svoje mnenje, stališča in predloge posreduje predsedstvu, ki je dolžno o njih razpravljati, zavzeti svoja stališča in sprejeti morebitne ustrezne ukrepe.

Sestava:

 1. mag. Blaž KAVČIČ – predsednik,  Žabnica
 2. Marjan ŠIFTAR , Ljubljana
 3. dr. Ljubo BAVCON, Ljubljana
 4. Anton BIJOL, Vuzenica
 5. Mirko BRULC, Šempas
 6. Štefan CIGOJ, Solkan
 7. dr. Zdenko ČEPIČ, Ljubljana
 8. Zvone DRAGAN, Celje
 9. Uroš DULAR, Novo mesto
 10. Franc GODEŠA, Višnja Gora
 11. Silvo GORENC, Krško
 12. Jože HARTMAN, Ljubljana
 13. dr. Maca JOGAN, Ljubljana
 14. dr. Matjaž KMECL, Ljubljana
 15. Srečko KNAFELC, Velike Lašče
 16. Lado KOCIJAN, Mirna
 17. Anton KOVIČ, Ljubljana
 18. Andrej MARINC, Ljubljana
 19. dr. Tomaž MASTNAK, Ljubljana
 20. dr. Tit TURNŠEK, Krmelj
 21. dr. Katerina VIDNER FERKOV, Ljubljana
 22. Bogomir VOLKAR, Ivančna Gorica
 23. dr. Marjan ŽNIDARIČ, Miklavž na Dravskem polju