je najvišje posvetovalno telo predsedstva Zveze, ki obravnava vsa bistvena vprašanja, ki zadevajo NOB v preteklem in sedanjem času. Svet svoje mnenje, stališča in predloge posreduje predsedstvu, ki je dolžno o njih razpravljati, zavzeti svoja stališča in sprejeti morebitne ustrezne ukrepe.

Sestava:

 1. dr. Rado BOHINC, Ljubljana – predsednik
 2. Sašo MIKLIČ, Ljubljana – podpredsednik
 3. Anton BIJOL, Vuzenica
 4. Mirko BRULC, Šempas
 5. dr. Zdenko ČEPIČ, Ljubljana
 6. Uroš DULAR, Novo mesto
 7. Franc GODEŠA, Višnja Gora
 8. Silvo GORENC, Krško
 9. dr. Maca JOGAN, Ljubljana
 10. Slobodan RADUJKO, Izola
 11. Slavko ROŽIČ, Ljubljana
 12. Martin SKUBE, Črnomelj
 13. Ludvik STEPANČIČ, Celje
 14. dr. Nevenka TROHA, Medvode
 15. Dušan ZAMIDA, Kočevje
 16. Hinko ŽEKAR, Rogaška Slatina