je najvišje posvetovalno telo Zveze, ki obravnava vsa bistvena vprašanja, ki zadevajo NOB v preteklem in sedanjem času.

Sestava:
1. mag. Blaž KAVČIČ, predsednik, Kranj

in člani:
2. dr. Ljubo BAVCON, Ljubljana
3. Barbi BERIČ, Metlika
4. Branka BEZELJAK, Ptuj
5. Dr. Dušan BIBER, Ljubljana
6. Štefan CIGOJ, Solkan
7. dr. Zdenko ČEPIČ, Ljubljana
8. Zvone DRAGAN, Celje
9. Uroš DULAR Novo mesto
10. Majda GASPARI, Ljubljana
11. Franc GODEŠA Višja Gora
12. Silvo GORENC, Krško
13. Dr. Maca JOGAN, Ljubljana
14. Lado KOCIJAN, Mirna
15. Boris KOVŠCA, Nova Gorica
16. dr. Matjaž KMECL, Ljubljana
17. Dr. Ivan KRISTAN, Škofja Loka
18. Andrej MARINC, Ljubljana
19. Miran POTRČ, Ljubljana
20. Janez STANOVNIK, Ljubljana
21. Marjan ŠIFTAR, Ljubljana
22. Dr. Cvetka TÖTH HEDŽET, Ljubljana
23. dr. Marko VRHUNEC, Ljubljana
24. dr. Marjan ŽNIDARIČ, Maribor