je najvišje posvetovalno telo predsedstva Zveze, ki obravnava vsa bistvena vprašanja, ki zadevajo NOB v preteklem in sedanjem času. Svet svoje mnenje, stališča in predloge posreduje predsedstvu, ki je dolžno o njih razpravljati, zavzeti svoja stališča in sprejeti morebitne ustrezne ukrepe.

Sestava:

 1. dr. Martin PREMK, Ljubljana – predsednik
 2. Andreja KATIČ, Velenje – podpredsednica
 3. Anton BIJOL, Vuzenica
 4. Mirko BRULC, Šempas
 5. dr. Zdenko ČEPIČ, Ljubljana
 6. Zvone DRAGAN, Celje
 7. Uroš DULAR, Novo mesto
 8. Franc GODEŠA, Višnja Gora
 9. Silvo GORENC, Krško
 10. Jože HARTMAN, Ljubljana
 11. dr. Maca JOGAN, Ljubljana
 12. dr. Matjaž KMECL, Ljubljana
 13. Srečko KNAFELC, Velike Lašče
 14. Lado KOCIJAN, Mirna
 15. Anton KOVIČ, Ljubljana
 16. Igor LUČOVNIK, Solkan
 17. Andrej MARINC, Ljubljana
 18. dr. Tomaž MASTNAK, Ljubljana
 19. Marjan ŠIFTAR, Ljubljana
 20. dr. Tit TURNŠEK, Krmelj
 21. dr. Katerina VIDNER FERKOV, Ljubljana
 22. Bogomir VOLKAR, Ivančna Gorica
 23. dr. Marjan ŽNIDARIČ, Miklavž na Dravskem polju