je najvišje posvetovalno telo predsedstva Zveze, ki obravnava vsa bistvena vprašanja, ki zadevajo NOB v preteklem in sedanjem času. Svet svoje mnenje, stališča in predloge posreduje predsedstvu, ki je dolžno o njih razpravljati, zavzeti svoja stališča in sprejeti morebitne ustrezne ukrepe.

Sestava:

 1. Marjan ŠIFTAR , Ljubljana
 2. dr. Ljubo BAVCON, Ljubljana
 3. Anton BIJOL, Vuzenica
 4. Mirko BRULC, Šempas
 5. Štefan CIGOJ, Solkan
 6. dr. Zdenko ČEPIČ, Ljubljana
 7. Zvone DRAGAN, Celje
 8. Uroš DULAR, Novo mesto
 9. Franc GODEŠA, Višnja Gora
 10. Silvo GORENC, Krško
 11. Jože HARTMAN, Ljubljana
 12. dr. Maca JOGAN, Ljubljana
 13. dr. Matjaž KMECL, Ljubljana
 14. Srečko KNAFELC, Velike Lašče
 15. Lado KOCIJAN, Mirna
 16. Anton KOVIČ, Ljubljana
 17. Andrej MARINC, Ljubljana
 18. dr. Tomaž MASTNAK, Ljubljana
 19. dr. Tit TURNŠEK, Krmelj
 20. dr. Katerina VIDNER FERKOV, Ljubljana
 21. Bogomir VOLKAR, Ivančna Gorica
 22. dr. Marjan ŽNIDARIČ, Miklavž na Dravskem polju