Rubrika se z linki še dopolnjuje. Vabljeni k sodelovanju.

Franc Rozman – Stane
https://sl.wikipedia.org/wiki/Franc_Rozman_-_Stane

Janez Stanovnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Stanovnik

Kočevski Rog – Baza 20, Dolenjski muzej Novo mesto
http://www.dolenjskimuzej.si/si/lokacije/kocevski-rog/

Muzej novejše zgodovine Ljubljana
http://www.muzej-nz.si/sl/

Izbor gradiva Muzeja novejše zgodovine Celje – Portal Ce – NOB
http://www.ce-nob.si/

Razstava novejše zgodovine NOB, Dolenjski muzej
http://www.dolenjskimuzej.si/si/razstava/259/

Peršman – domačija v Železni kapli na Avstrijskem Koroškem
http://www.persman.at/muzej/

Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije
http://www.pespoti.si/pkv.php

Partizanske bolnice v Sloveniji
https://sl.wikipedia.org/wiki/Partizanska_bolni%C5%A1nica

Partizanska bolnica Franja
http://www.muzej-idrija-cerkno.si/index.php/sl/lokacijerazstave/stalne-razstave/partizanska-bolnica-franja.html

Partizanska bolnica Pavla
http://www.muzej-idrija-cerkno.si/index.php/sl/lokacijerazstave/stalne-razstave/grad-gewerkenegg/partizanska-bolnica-pavla.html

Partizanska bolnica Jelendol
http://www.pespoti.si/pkv-tocka.php?id=114

Partizanska bolnica Jesen
http://www.zavod-ksb.si/?page_id=779

Partizanska bolnica Jezersko
http://www.jezersko.info/partizanska-bolnica-krtina.html

Partizanska bolnica v Robanovem kotu
http://www.zb-nob-solcava.si/partizanska-bolnica-v-robanovem-kotu/

Partizanska tiskarna Vojsko
http://www.muzej-idrija-cerkno.si/index.php/sl/lokacijerazstave/stalne-razstave/partizanska-tiskarna-slovenija.html

Partizanska tehnika Tržiški muzej
http://www.muzej-idrija-cerkno.si/index.php/sl/lokacijerazstave/stalne-razstave/partizanska-tiskarna-slovenija.html

Partizanski dom na Vodiški planini
http://www.pespoti.si/pkv-tocka.php?id=166

Partizanski dom na Ključu
http://www.hribi.net/gora/partizanski_dom_na_kljucu/5/770

Partizanski spomeniki v Sloveniji
https://www.geopedia.world/?locale=sl#T281_L2518_x1577201.6416363262_y5849725.774664534_s10_b362