Dogodki in prireditve

Slovesnost v spomin na padlega partizana Emila Bizjaka in krajevni praznik Vrtojbe, Nova Gorica
26.10.2018
Slovesnost v spomin na padlega partizana Emila Bizjaka bo v petek, 26. oktobra 2018 v Vrtojbi.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica

Komemoraciji ob dnevu mrtvih, Grosuplje
26.10.2018
Komemoraciji ob 1. novembru – dnevu spomina na mrtve bosta v petek, 26. oktobra 2018, ob 16. uri na partizanskem pokopališču v Grosuplju in
ob 17.00 uri v spominskem parku v Šmarju-Sap.
Organizator: ZB NOB Grosuplje

Komemoracija ob dnevu mrtvih, Ajdovščina
26.10.2018
Spominska slovesnost v počastitev dneva mrtvih  bo v petek, 26. oktobra 2018, ob 12.00 uri, pri spomeniku padlih borcev , Ulica 5. maja.
Organizator: ZB NOB Ajdovščina-Vipava

Proslava v spomin na ustanovitev Brežiške čete, Sromlje, Brežice
27.10.2018
Proslava v spomin na ustanovitev Brežiške čete bo v soboto, 27. oktobra 2018, ob 9. uri.
Pohod po poteh Brežiške čete: Sromlje-Lastine-Kunejev hram-Sromlje
Organizator: ZB NOB Brežice

Proslava v spomin na izgon prebivalcev, Globoko, Brežice
28.10.2018
Proslava v spomin na izgon prebivalcev z KS Globoko bo v nedeljo, 28. oktobra 2018, ob 9. uri.
Organizator: ZB NOB Brežice

Prireditev v spomin na osvoboditev Kotelj, Ravne na Koroškem
28.10.2018
Prireditev v spomin na osvoboditev Kotelj – 75. obletnica Hotuljskega tabora, ko so bile Kotlje en dan osvobojene, bo v nedeljo, 28. oktobra 2018, ob 10. uri.
Organizator: ZB NOB Ravne na Koroškem

Žalna slovesnost pri spomeniku padlih, Metlika
28.10.2018
Žalna slovesnost pri spomeniku padlih v Metliki bo v nedeljo, 28. oktobra 2018, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Metlika

Prireditev ob obletnici ustanovitve 1. Novomeške čete, Frata, Novo mesto
29.10.2018
Prireditev z nočnim pohodom na Frato, ob dnevu ustanovitve 1. Novomeške čete leta 1941 bo v ponedeljek, 29. oktobra 2018.
Organizator: ZB NOB Novo mesto

Osrednja občinska komemoracija ob dnevu mrtvih, Dravograd
29.10.2018
Osrednja občinska komemoracija ob dnevu mrtvih bo v ponedeljek, 29. oktobra 2018, ob 16. uri pri spominskem parku pred občino.
Organizator: ZB NOB Dravograd

Spominska slovesnost pri spomeniku padlim  in talcem med NOB, Cerkvenjak
30.10.2018
Spominska slovesnost pri spomeniku padlim in talcem med NOB bo v torek, 30. oktobra 2018, ob 17. uri v Cerkvenjaku.
Organizator: ZB NOB Cerkvenjak

Žalna slovesnost v spomin na padle žrtve med NOB, Škofja Loka
30.10.2018
Žalna slovesnost v spomin na padle žrtve med NOB bo v torek, 30. oktobra 2018, ob 16. uri pri spomeniku v Škofji Loki.
Organizator: ZB NOB Škofja Loka

Komemoracija ob grobiščih padlih med NOB, Domžale
31.10.2018
Komemoracija ob grobiščih padlih med NOB iz Domžal in okolice bo v sredo, 31. oktobra 2018.
Organizator: ZB NOB Domžale

Komemoracija v spomin 1250 med NOB umrlim Belokranjcem, Črnomelj
31.10.2018
Komemoracija v spomin 1250 med NOB umrlim Belokranjcem bo v sredo, 31. oktobra 2018, ob 10. uri  na Gričku v Črnomlju.
Organizator: ZB NOB Črnomelj

Spominska prireditev ob obletnici ustanovitve 1. belokranjske čete, Gornje Laze, Semič
31.10.2018
Spominska prireditev ob obletnici ustanovitve 1. belokranjske čete in njenem tragičnem koncu na Gornjih Lazah bo v sredo, 31. oktobra 2018.
Pohod
Semič-Smuk-Gornje Laze-Semič.
Organizator: ZB NOB Semič

Komemoracija pri spomeniku padlim borcem v II. svetovni vojni, Dovje-Mojstrana
31.10.2018
Komemoracija pri spomeniku padlim borcem v II. svetovni vojni bo v sredo, 31. oktobra 2018.
Organizator: ZB NOB Dovje Mojstrana

Žalna slovesnost pri centralnem spomeniku v Goriških Brdih, Gonjače, Nova Gorica
31.10.2018
Žalna slovesnost pri centralnem spomeniku v Goriških Brdih, v spomin na padle partizane in žrtve bo v sredo, 31. oktobra 2018, ob 11. uri v Gonjačah.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica

Žalna slovesnost pri spomeniku padlih borcev in žrtev, Urh pri Ljubljani
1.11.2018
Žalna slovesnost pri spomeniku padlih borcev in žrtev bo v četrtek, 1. novembra 2018, ob 10. uri na Urhu.
Organizator: ZZB NOB Ljubljana

Žalna slovesnot pri spomeniku talcev, Draga in Begunje, Radovljica
1.11.2018
Žalna slovesnost pri spomeniku ustreljenim talcem bo v četrtek, 1. novembra 2018, 0b 10. uri v Dragi in na grobišču na Grajskem vrtu v Begunjah ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Radovljica

Žalna slovesnost ob grobnici padlih in žrtev, Trnovo, Novo Gorica
1.11.2018
Žalna slovesnost ob grobnici 2345 padlih in pobitih žrtev fašizma na Primorskem bo v četrtek, 1. novembra 2018, ob 11. uri na Trnovem.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica

Žalna slovesnost v spomin padlim borcem in žrtvam, Brežice
1.11.2018
Žalna slovesnost v spomin padlim borcem in žrtvam bo v četrtek, 1. novembra 2018, ob 9. uri na brežiškem pokopališču.
Organizator:  ZB NOB Brežice

Spominska prireditev ob 74-letnici reševanja zavezniških letalcev, Rečica, Zgornja Savinjska dolina
6.11.2018
Spominska prireditev ob 74-letnici reševanja zavezniških letalcev bo v torek, 6. novembra 2018 na Pobrežjah, Rečica ob Savinji.
Organizator: ZB NOB Zgornja Savinjska dolina

Svečanost ob 74. obletnici smrti Franca Rozmana-Staneta, Lokve pri Črnomlju
7.11.2018
Svečanost ob 74. obletnici smrti Franca Rozmana-Staneta bo v sredo, 7. novembra 2018, ob 11. uri v Lokvah pri Črnomlju.
Organizator: ZB NOB Črnomelj

Proslava v spomin na izgon prebivalcev KS Bizeljsko, Brežice
11.11.2018
Proslava ob dnevu KS Bizeljsko v spomin na izgon prebivalcev bo v nedeljo, 11. novembra 2018, ob 17. uri.
Organizator: ZB NOB Brežice, KS in DI Bizeljsko

Spominska prireditev ob 74. obletnici velike “Hajke”nad partizani, Ločnica, Medvode
11.11.2018
Spominska prireditev ob 74. obletnici velike “Hajke” nad partizani bo v nedeljo, 11. novembra 2018 v Ločnici pri Medvodah.
Organizator: ZB NOB Medvode

Slovesnost ob 75. obletnici smrti Antona Majnika, Ribnica
17.11.2018
Slovesnost ob 75. obletnici smrti Antona Majnika bo v soboto, 17. novembra 2018 v Ribnici.
Organizator: ZB NOB Ribnica

Prireditev ob 77. obletnici ustanovitve odbora OF za Kambreško, Kračice, Nova Gorica
24.11.2018
Prireditev ob 77. obletnici ustanovitve odbora OF za Kambreško ter krajevni praznik Kanala bo v soboto, 24. novembra 2018 v Kračicah.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica, KO ZB Kanal

Srečanje mladih ob obletnici požiga domačij in domačinov na Goliščah in Kresniškem vrhu, Litija
30.11.2018
Srečanje mladih ob obletnici požiga domačij in domačinov v novembru 1944 bo v petek, 30. novembra 2018.
Pohod: Jevnica-Golišče, Kresnice – Golišče
Organizator: ZB NOB Litija

Proslava v spomin na ustanovitev prvega odbora OF v slovenski Istri, Škofije, Koper
1.12.2018
Proslava v spomin na ustanovitev prvega odbora OF v slovenski Istri bo v soboto 1. decembra 2018.
Pohod:
Škofije-Plavje
Organizator: ZB NOB Koper, KO ZB Škofije

Slovesnost ob 73. obletnici smrti partizana Kalana in tovarišev, Nova Gorica
1.12.2018
Slovesnost ob 73. obletnici smrti partizana Kalana in tovarišev bo v soboto, 1. decembra 2018 v Novi Gorici.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica

Slovesnost ob 75. obletnici poljanske vstaje, Vinharje, Škofja Loka
15.12.2018
Slovesnost ob 75. obletnici poljanske vstaje bo v soboto, 15. decembra 2018 pri Brdarju v Vinharjah.
Pohod: Poljane-Vinharje in Žiri-Javorč-Brebovnica-Vinharje
Organizator: ZB NOB Škofja Loka, KO ZB Poljane

Tradicionalni pohod na Javornik v spomin na 47 padlih borcev Gradnikove brigade, Idrija-Cerkno
16.12.2018
Tradicionalni pohod na Javornik v spomin na 47 padlih borcev Gradnikove brigade bo v nedeljo, 16. decembra 2018, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Idrija-Cerkno, PD Črni vrh, SB Gradnikove brigade

Pohod v spomin na ustanovitev 9. korpusa, Gornja Trebuša, Tolmin
22.12.2018
Pohod v spomin na ustanovitev 9. korpusa bo v soboto 22. decembra 2018, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Tolmin

Prireditev v spomin na prve padle partizane, Rodne pri Orehku, Cerkno
22.12.2018
Prireditev v spomin na prve padle partizane bo v soboto, 22. decembra 2018, ob 11. uri v Rodnah pri Orehku.
Organizator: ZB NOB Idrija-Cerkno

Vsakoletna spominska slovesnost pri spomeniku šestnajstih padlih borcev, Kostavska planina, Kamnik
23.12.2018
Vsakoletna spominska slovesnost pri spomeniku šestnajstih padlih borcev bo v nedeljo, 23. decembra 2018, ob 10. uri.
Organizator: ZB NOB Kamnik, KO ZB Zgornji Tuhinj

Prireditev ob 76. obletnici bitke na Tisju, Litija
23.12.2018
Prireditev ob 76. obletnici bitke na Tisju bo v nedeljo, 23. decembra 2018, ob 11. uri pri spomeniku padlih borcev II. grupe odredov.
Organizator: ZB NOB Litija

Spominska prireditev ob obletnici požiga domačij in domačinov na Vačah in Malih Selih, Litija
26.12.2018
Spominska prireditev ob obletnici požiga domačij in domačinov pozimi 1944-45 bo v sredo, 26. decembra 2018, 11. uri.
Organizator: ZB NOB Litija

Prireditev ob obletnici spomina na padle partizane in kapetana ameriške misije v NOB Slovenije Charlesa Fischerja, Zgornji Tuhinj
27.12.2018
Prireditev ob obletnici spomina na padle partizane in kapetana ameriške misije v NOB Charlesa Fischerja bo v četrtek, 27. decembra 2018, ob 11. uri.
Organizator: Občina Kamnik, ZB NOB Kamnik, KO ZB Zgornji Tuhinj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pogledi

O čudežu enotnosti

Dr. Maca  Jogan:  O čudežu enotnosti Javni duhovni prostor v Republiki Sloveniji že več desetletij prežema razpravljanje o enotnosti in […]


Vsi pogledi

Aktualno

Spominske enote NOV in PO Slovenije

Izjava za javnost Ponosni smo, da imamo med seboj ljudi, ki v spominskih enotah simbolizirajo partizane in s tem ohranjajo […]

Svetovni dan miru

  Ljubljana, 21.9.2018 – Letos mineva 37 let odkar je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 21. september za  svetovni dan […]

Portorož 2018

Vsi s(m)o rojeni svobodni Srečanje taboriščnic, političnih zapornic, izgnank in ukradenih otrok, osrednja slovesnost. Slavnostna govornica varuhinja človekovih pravic, Vlasta […]

Pohod za mir 2018

Članice Svetovne federacije veteranov: Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Zveza društev vojnih invalidov Slovenije Zveza veteranov vojne za […]

Rab 2018 – Za svobodo in mir

Za svobodo in mir 75 let od osvoboditve Italijanskega koncentracijskega taborišča Kampor na otoku Rabu Pred 75 leti, 11.septembra 1943, […]

Zveza borcev odločno obsoja formiranje paravojaških enot

IZJAVA ZA JAVNOST Zveza združenj borcev za vrednote narodno osvobodilnega boja Slovenije (v nadaljnjem tekstu ZZB) najostreje obsoja kakršno koli […]

Izjava KoDVOS – “Štajerska varda”

Obsodba oblikovanja in delovanja paravojaške organizacije »Štajerska varda« Veteranske in domoljubne organizacije, združene v Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij (KoDVOS) […]

Odprto pismo Evropskim poslancem ELS

Evropski poslanci iz vrst ELS o oddaji Intervju Možina-Dežman, 22. julija 2018   Odprto pismo Evropskim poslancem iz vrst ELS! […]