Marija MAJHENIČ – predsednica, Domžale
Srečko RAJH – podpredsednik, Polzela
in člani:
Ljubo CVAR, Trbovlje
Sašo JEJČIČ, Sevnica
Jože RAKUN, Nazarje