Predsednik Zveze
dr. Tit Turnšek

Podpredsedniki-ice  Zveze
dr. Ljubica Jelušič
dr. Matjaž Kmecl
dr. France Križanič
Marijan Križman

Ostali člani predsedstva
Janez ALIČ, Nova Gorica
Tilka BOGOVIČ, Novo mesto
Milan GORJANC, Ljubljana
Alojz Slavko HUDARIN, Velenje
Branka KASTELIC, Ljubljana Moste-Polje
Meta MENCEJ, Ljubljana
Jože OBERSTAR, Kočevje
Dr. Jože PIRJEVEC, Sežana
Marko VRANIČAR, Škofja Loka
Julijana ŽIBERT, Ljubljana

in po položaju
Aljaž VERHOVNIK, predsednik Mladinske organizacije, Ravne na Koroškem
Viktorija POTOČNIK, predsednica uprave Ustanove Franc Rozman-Stane,  Ljubljana