DOGODKI IN PRIREDITVE

 

Pohod po poteh legendarne XIV. divizije: Sedlarjevo, Lesično, Jevša, Reštanj, Senovo
4. 2. 2023
Pohod po poti XIV. divizije bo v soboto, 4. februarja 2023. Zbor ob 7. uri pri AP Senica.
Organizatorji: TD Senovo, ZVVS in KO ZB za vrednote NOB Senovo

Slovesnost v Dovcah, Komen
5. 2. 2023
Proslava v počastitev 79. obletnice napada Južnoprimorskega odreda na fašistično kolono bo v petek, 5. februarja 2023, ob 11. uri  pred spomenikom v Dovcah pri Komnu.
Organizator: ZB NOB Komen, ZB NOB Nova Gorica

Obletnica 1. Pokrajinske konference Slovenske protifašistične ženske zveze (SPŽZ) za Slovensko  primorje, Štjak
5. 2. 2023
Obeležitev obletnico 1. Pokrajinske konference Slovenske protifašistične ženske zveze (SPŽZ) za Slovensko  primorje, ki je potekala 2. in 3. februarja 1944  v Štjaku, bo v nedeljo, 5. februarja 2023, ob 11. uri v krajevnem domu Štjak 40 (šola).
Organizatorja: Društvo Dobrnič – podružnica Štjak, KS Štjak

Slovesnost v spomin na padle komande mesta Koper, Boršt
8. 2. 2023
Prireditev v spomin na padle komande mesta Koper bo v sredo, 8. februarja 2023, ob 12. uri v Borštu.
Organizator: ZB NOB Koper

Žalna slovesnost v Kamnitniku, Škofja Loka
9. 2. 2023
Žalna slovesnost pri spomeniku 50 ustreljenih talcev bo v četrtek, 9. februarja 2023, ob 16. uri pri spomeniku v Kamnitniku v Škofji Loki.
Organizator: ZB NOB Škofja Loka

79. obletnica prihoda XIV. divizije na Štajersko, Sedlarjevo
10. 2. 2023
Slovesnost ob 79. obletnici prihoda XIV. divizije na Štajersko bo v petek, 10. februarja 2023, ob 10. uri pri spomeniku v Sedlarjevem.
Organizatorji: ZB NOB Šmarje pri Jelšah, Občina Podčetrtek

Žalna slovesnost v Stranicah – Frankolovo
11. 2. 2023
Žalna slovesnost v Stranicah v spomin na 100 obešenih talcev bo v soboto, 11. februarja 2023, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Slovenske Konjice

48. pohod  po poteh XIV. divizije Sedlarjevo – Gračnica
12. 2. 2023
Slovesnost ob 48. poh0du po poteh XIV. divizije od Sedlarjevega do Gračnice bo v nedeljo, 12. februarja 2023, ob 11. uri pri spomeniku NH Ilija Badovinca v Gračnicah.
Organizator: ZB NOB Laško

Proslava v spomin na pobite krajane v Desklah
13. 2. 2023
Proslava v spomin na pobite krajane na desnem bregu Soče ob mostu (13.2.1945) bo v ponedeljek, 13. februarja 2023, ob 11. uri pri spomeniku v Desklah.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica

Proslava v spomin na požig vasi Branik
15. 2. 2023
Proslava v spomin na izgon ljudi v internacijo in požig vasi Branik (15.2.1944) bo v sredo, 15. februarja 2023, ob 16.30 uri pri spomeniku v Braniku.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica

Obletnica poboja II. čete Kozjanskega bataljona, Podsreda
16.  2. 2023
Spominska svečanost ob obletnici poboja II. čete Kozjanskega bataljona bo v četrtek,  16. februarja 2023, ob 10. uri pri spomeniku – kostnici v Podsredi.
Organizatorja: ZB NOB Šmarje pri Jelšah, KO ZB NOB Podsreda

80. obletnica spomina na odhod domačinov v partizane – Gradišče nad Prvačino
18. 2. 2023
Proslava ob 80. obletnici spomina na odhod domačinov v partizane (14. 2. 1943) in krajevnem prazniku bo v soboto, 18. februarja 2023, ob 15. uri.

Organizator: ZB NOB Nova Gorica

Spominska slovesnost ob 79. obletnici požiga vasi Jamnik, Kranj
24. 2. 2023
Spominska slovesnost bo v petek, 24. februarja 2023, ob 17.00 uri pri osrednjem spomeniku na Jamniku.
Organizatorja: KO ZB NOB Besnica Podblica, ZB NOB Kranj

Proslava in pohod v spomin na družino Čuk, Vitovlje
5. 3. 2023
Proslava in pohod v spomin na okupatorjev zločin nad družino Čukovih (10.3.1944) bo v nedeljo, 5. marca 2023, ob 11. uri v Vitovljah.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica

80. obletnica ustanovitve ženskih zaporov na Kostanjevici nad Novo Gorico
18. 3. 2023
Proslava v spomin na 80. obletnico ustanovitve ženskih zaporov na Kostanjevici nad Novo Gorico (1943) bo v soboto, 18. marca 2023, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica

79. obletnica poboja IV. bataljona Cankarjeve brigade na Javorovici
18. 3. 2023
Spominska slovesnost in komemoracija od 79. obletnici poboja IV. bataljona Cankarjeve brigade na Javorovici bo  v soboto, 18. marca 2023, ob 11. uri pri spominskem parku na Javorovici.
Slovesnost bo namenjena tudi lansko preminuli partizanki Miši, ki je preživela ta pokol.
Organizator: ZB NOB Šentjernej

Tradicionalna mednarodna slovesnost v Lascu – Temnica
25. 3. 2023
Tradicionalna mednarodna slovesnost pri spomeniku v Lascu, kjer je padlo 19 slovenskih in italijanskih borcev (17. 3. 1944) bo v soboto, 25. marca 2023, ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica