NAČRTOVANE PRIREDITVE  SO ORGANIZIRANE V SKLADU Z DOLOČILI NIJZ IN UKREPI VLADE

 

Komemoracija v spomin padlim borcem Krške čete, Brežice
31. 7. 2021
Komemoracija v spomin padlim borcem Krške čete, kjer so Nemci 30. 7. 1941 ustrelili deset prvih krških žrtev, bo v soboto, 31. julija 2021, ob 10. uri pri spomeniku v Gozdu Dobrava pri Brežicah.
Organizator: ZB NOB Brežice in Krško

Spominski pohod po stezah odpora na Malkovcu, Sevnica
31. 7. 2021
Tradicionalni spominski pohod po stezah odpora na Malkovcu –  v spomin na požig vasi in poboj talcev 2. avgusta 1942, kar so storili italijanski fašisti – bo v soboto, 31. julija 2021, ob 9. uri. Zbor je pred spomenikom padlim borcem na Malkovcu.
Organizatorji: KO ZB NOB Tržišče, KS Tržišče, Spominski 1. Dolenjski partizanski bataljon, TD Tržišče, Aktiv kmečkih žena Tržišče, KŠTM Sevnica

Tradicionalna prireditev na Čemšeniški planini (1204 m), Zagorje bo Savi
1. 8. 2021
Tradicionalna prireditev na Čemšeniški planini, v počastitev letošnje 80. obletnice ustanovitve Revirske partizanske čete in hkrati 80. obletnice ustanovitve OF slovenskega naroda, bo v nedeljo, 1. avgusta 2021, ob 11. uri, pred spominskim obeležjem četi, nedaleč od planinskega doma na Čemšeniški planini.
Organizator: ZB NOB Zagorje ob Savi, s sodelovanjem Občine Zagorje ob Savi

Spominski dan občine Jesenice in praznik ZB NOB Jesenice
1. 8. 2021
V počastitev spominskega dneva občine Jesenice bo  koncert mezzosopranistke Nataše Loborec Perovšek v nedeljo, 1. avgusta 2021, ob 17. uri v Kolpernu na Stari Savi (Fužinska cesta 2, Jesenice).
Organizator: Občina Jesenice, ZB NOB Jesenice

Spomin na ustanovitev Cankarjevega bataljona 1941 in praznik občine  Radovljice 5. avgust  na Vodiški planini – Jelovica
7. 8. 2021
Spominska slovesnost na ustanovitev Cankarjevega bataljona leta 1941 in praznik Občine Radovljica bo  v soboto, 7.avgusta 2021 ob 11. uri, pred Partizanskim domom na Vodiški planini.
Organizator:  ZB NOB Radovljica

Spominska slovesnost ob dnevu spoštovanja vrednot NOB, Ptuj
7. 8. 2021
Spominska slovesnost ob dnevu spoštovanja vrednot na ptujskem bo v soboto, 7. avgusta 2021, ob 17. uri pred nekdanjimi zapori, danes upravna zgradba PMPO.
Organizator: ZB NOB Ptuj, Mestna Občina Ptuj, DVO Ptuj

Spominska slovesnost ob 77. obletnici ustanovitve in bojev  jurišnega bataljona XVIII. divizije v Polomu, Kočevje
7. 8. 2021
Spominska slovesnost ob 77. obletnici ustanovitve in bojev jurišnega bataljona XVIII. divizije, obletnici roške ofenzive in pobitih talcev v Starem logu  bo v soboto, 7. avgusta 2021, ob 11. uri pri vaškem domu v Polomu.
Ob 9.30 uri bo polaganje vencev s krajšim kulturnim programom v spominskem parku na pokopališču v Starem logu;
Ob 10.30 uri bo polaganje venca ob spomeniku padlih na pokopališču v Polomu.
Organizator: ZB NOB Kočevje, Odbor XVIII. divizije, KO ZB NOB Stara Cerkev, KS Stara Cerkev

Tradicionalna prireditev ustanovitve VI. SNOUB Slavka Šlandra, Kamnik
8. 8. 2021
Tradicionalna prireditev v spomin na ustanovitev VI. SNOUB Slavka Šlandra  (“Šlandrove brigade”) bo v soboto, 8. avgusta 2021, ob 10. uri v Šipku nad Blagovico.
Organizator: skupnost borcev Šlandrove brigade, ZB NOB Lukovica in ZB NOB Kamnik

Prireditev v spomin žrtvam Storžiškega bataljona, Lom pod Storžičem
8. 8. 2021
Prireditev v spomin žrtvam Storžiškega bataljona bo v nedeljo, 8. avgusta 2021, ob 11. uri v Lomu pod Storžičem.
Organizator: ZB NOB Tržič

Spominska slovesnost v spomin na padle koroške borce, Na Slapeh nad Špitaličem, Kamnik
14. 8. 2021
Spominska slovesnost v spomin 12 koroškim borcem, ki so padli 17. 4. 1945 na Šavnicah na Menini planini, bo v soboto, 14. avgusta 2021, ob 10. uri na Slapeh nad Špitaličem.
Organizator: ZB NOB Kamnik, KO ZB NOB Motnik Špitalič

Spominska slovesnost ob 79. obletnici napada na 2. grupo odredov- Spominski park tovarištva Davovec, Kranj
14. 8. 2021
Pohod k grobišču padlih borcev 2. grupe odredov bo v soboto, 14. avgusta 2021. Zbor ob 8.30 uri pri lovski koči na Štefanji gori.
Spominska slovesnost ob 79. obletnici napada na 2. grupo odredov bo ob 12. uri pri lovski koči na Štefanji gori.
Organizator: ZB NOB Kranj

Počastitev prvemu padlemu talcu  v Bohinju  ter vsem žrtvam II. Svetovne vojene Bohinja-prireditveni prostor pod Hanssenovo skakalnico – Polje-Bohinj
14. 8. 2021
Spominska slovesnost prvemu padlemu talcu in žrtvam v NOB Bohinja bo v avgustu 2021 ob 16. uri.
Organizator: KO ZB Bohinj in ZB NOB Radovljica

Pohod in spominska prireditev na dogodke 1. in 2. svetovne vojne in osamosvojitvene vojne, Ravnica, Nova Gorica
21. 8. 2021
Pohod in spominska prireditev na dogodke 1. svetovne vojne, 2. svetovne vojne in osamosvojitvene vojne bo v soboto, 21. avgusta 2021. Pričetek pohoda je ob 9. uri; spominska prireditev ob 11. uri na Ravnici.
Organizatorji: ZB NOB Nova Gorica in ostale veteranske organizacije Goriške

Graška gora 2021
21. 8. 2021
Proslava, srečanje borcev in drugih veteranov v spomin na boja in juriše XIV. divizije na štajerskem  bo v soboto, 21. avgusta 2021, ob 11. uri pri spomeniku NOB na Graški gori – Gori jurišev.
Organizator: ZB NOB Velenje

Spominska slovesnost ob obletnici ustanovitve Kozjanskega odreda v Gorici pri Slivnici, Šentjur
21. 8. 2021
Spominska slovesnost ob obletnici ustanovitve Kozjanskega odreda bo v soboto, 21. avgusta 2021, ob 11. uri v Gorici pri Slivnici.
Organizator:  ZB NOB Šentjur

Družinski pohod k BOLNICI KOŠUTA, Kranj
28. 8. 2021
Družinski pohod k bolnici Košuta bo v soboto, 28. avgusta 2021. Zbor ob 9. uri v Bašlju nad kmetijo Vaškar.
Organizator: ZB NOB Kranj

Spominska slovesnost na streljanje prvih talcev Spodnje Gorje-Revovca
28. 8. 2021
Slovesnost v spomin na streljanje prvih talcev v Spodnjih Gorjah  bo v soboto, 28.avgusta 2021 ob 17. uri
Organizator: KO ZB Gorje, Občina Gorje in ZB NOB Radovljica

Spominska svečanost ob prenosu ranjencev in srečanje prijateljev partizanskih bolnišnic Franja in Pavla, Želin-Vojsko, Idrija-Cerkno
28. 8. 2021
Spominska svečanost ob prenosu ranjencev in srečanje prijateljev partizanskih bolnišnic Franja in Pavla in pohod po poteh prenosa ranjencev iz bolnišnic Franja in Pavla bo v soboto, 28. avgusta 2021.
ob 7. uri:
pričetek pohoda
ob 11. uri: proslava na Hudem Polju, Vojščica – v spomin na prenos ranjencev iz Primorske in Gorenjske na Notranjsko;
ob 16. uri: sprejem pohodnikov na Vojskem
Organizator: ZB NOB Idrija-Cerkno

Slovesnost ob 79. obletnici ustanovitve 1.Primorskega partizanskega bataljona, Ozeljan, Nova Gorica
29. 8. 2021
Spominska slovesnost ob 79. obletnici ustanovitve 1. Primorskega partizanskega bataljona Simona Gregorčiča (10. 8. 1942) in krajevni praznik bo v nedeljo, 29. avgusta 2021, ob 18.30 uri. Pohod na Vodice bo ob 8.30 uri.
Organizator: ZB NOB Nova Gorica in KO ZB NOB Ozeljan-Šmihel

Prireditev “Vranov let”, Ožbalt ob Dravi, Ruše
avgust – predvidoma zadnja sobota
Spominska prireditev in pohod “Vranov let” ob obletnici rešitve 78. britanskih vojakov iz nemškega ujetništva. S pomočjo slovenskih partizanov so srečno prišli v Belo Krajino in od tam v južno Italijo.
Organizator: ZB NOB  Ruše, Društvo Vranov let

Spominska slovesnost in pohod na Križno Goro, Ajdovščina-Vipava
4. 9. 2021
Spominska slovesnost in pohod do obeležja v spomin na borca NOB, dr. Leva Svetka, avtorja Primorske himne “Vstajenje Primorske”, bo v soboto, 4. septembra 2021, ob 11. uri. Pohod iz Gozda na Križno goro.
Organizator: ZB NOB Ajdovščina-Vipava

Srečanje v spomin na ustanovitev gorenjskih partizanskih odredov na Martinj vrhu, Škofja Loka
4. 9. 2021
Tovariško srečanje v spomin na ustanovitev gorenjskih partizanskih odredov bo v soboto, 4. septembra 2021, na Martinj vrhu.
Organizator: ZB NOB Škofja Loka in KO ZB v Selški dolini

Tradicionalna prireditev ob obletnici ustanovitve Gubčeve brigade v Mokronogu, Trebnje
4. 9. 2021
Tradicionalna prireditev ob 79. obletnici ustanovitve  Gubčeve brigade, 78. obletnica ustanovitve 12. brigade ter spomin na 80. obletnico ustanovitve Mokronoške čete leta 1941  bo v soboto, 4. septembra 2021, ob 10. uri, pri lovskem domu v Trebelnem.
Organizator: ZB NOB Trebnje

Tradicionalno srečanje v Portorožu
5. 9. 2021
Tradicionalno  srečanje bivših internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nekdanjih nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev ter ukradenih otrok, njihovih svojcev in prijateljev bo v nedeljo, 5. septembra 2021, ob 11. uri, v dvorani Colombo Hotela Slovenija v Portorožu.
Organizator: ZZB NOB Slovenije, Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja in TO Ravensbrück

Spominska slovesnost v spomin na ustreljene vaščane na Planini pri Podbočju, Krško
11. 9. 2021
Spominska slovesnost v spomin na 33 pobitih vaščanov Planine z naslovom “Spomin in opomin” bo v soboto, 11. septembra 2021, ob 11. uri, pred spomenikom padlih na Planini nad Podbočjem.
Organizator: ZB NOB Krško

Osrednja spominska slovesnost “Vranov let”, Otok pri Metliki
25. 9. 2021
Osrednja slovesnost v spomin  na osvoboditev zavezniških letalcev, v okviru Mednarodne poti zavezništva Vranov let 2021, bo v soboto, 25. septembra 2021, ob 11. uri, na partizanskem letališču Otok pri Metliki.
Organizator: ZB NOB Metlika

Spominska svečanost v spomin partizanske zmage nad plavogardisti v Grčaricah, Ribnica
25. 9. 2021
Spominska svečanost v spomin partizanske zmage nad plavogardisti bo v soboto, 25. septembra 2021, ob 15. uri, v Grčaricah
Organizator: ZB NOB Ribnica

 

 

***

Pohod “Po poteh Gubčeve brigade”, Trebnje  – SE PRESTAVI NA 2. 10. 2021
5.6.2021
Tradicionalni orientacijski pohod “Po poteh Gubčeve brigade”, bo v soboto, 5. junija 2021.
Organizator: ZB NOB Trebnje