Združenje borcev NOB Predsednik Naslov in kraj Telefon E-naslov, spletna stran
Ajdovščina-Vipava Božo  NOVAK Goriška cesta 17
5270 Ajdovščina
05 366 10 71 lukaluka@siol.net

zb.ajdovscina@siol.net

Ankaran Jadran PIŠOT Jadranska ulica 6
66280 Ankaran
051 682 768 http://pisotsaksida@g,mail.com
Borovnica Matjaž OCEPEK Paplerjeva 22
1353 Borovnica
031 622 587 zzb.borovnica@gmail.com
Brežice Tadej ŠKOF Cesta bratov Milavcev 12
8250 Brežice
031 271 370 info@borci.net

http://www.borci.net

Celje Ludvik STEPANČIČ Gledališka 2
3000 Celje
041 741 122 zvezabo@gmail.com
http://www.zbnob-celje.si
Cerknica Drago FRLAN Videm 1
1380 Cerknica
01 709 11 20 zbcerknica@gmail.com
Cerkvenjak Franc BRATKOVIČ Cerkvenjak 25
2236 Cerkvenjak
031 240 599 franc.bratkovic53@gmail.com
Črnomelj Jožef JERMAN Kolodvorska c. 34
8340 Črnomelj
07 305 15 25 zbnob.crnomelj@siol.net
Črnuče ing. Rudi  VAVPOTIČ Dunajska 405
1231 Ljubljana-Črnuče
040 506 970 saso.skrlep@gmail.com
Domžale Barbina SKOK Ljubljanska 36
1230 Domžale
041 979 602 zdruzenjenobdomzale@gmail.com
Dovje-Mojstrana Zofija Sonja MIRTIČ Savska 1
4281 Mojstrana
04 589 11 89 mirtic26@gmail.com
Dravograd Vinko KRAJNC Trg 4. julija 7
2370 Dravograd
02 878 31 05 zb-dravograd@kanet.si
Duplek Miha VERBOŠT Trg slovenske osamosvojitve 1
2241 Spodnji Duplek
051 317 692 zzbnob.duplek@gmail.com
darja.rojko@gmail.com
Gaberje Bojan GEREČNIK Kidričeva ulica 3
3000 Celje
040 714 100 bojan.gerecnik@gmail.com
Gornja Radgona Boris EDŠIDT Partizanska 13
9250 Gornja Radgona
02 561 12 76 zbgradgona@gmail.com
Grosuplje Biserka JAKOPIN Adamičeva 14
1290 Grosuplje
041 389 366 zbnobgrosuplje@gmail.com

http://www.zb-nob-grosuplje.si

Hrastnik Daniela KOVAČ
Log 1
1430 Hrastnik
03 564 17 96 zb.nob@siol.net
Idrija- Cerkno Vojko CARL Študentovska 1
5280 Idrija
031 341 409

051 444 333

zzb.idrijacerkno@gmail.com
danica.markic@gmail.com
Ilirska Bistrica Stanislav ZVER Jurčičeva 1
6250 Ilirska Bistrica
040 610 901 stanislavzver0@gmail.com
Izola Slobodan RADUJKO Plenčičeva 3
6310 Izola
05 641 84 24 zbnob.izola@siol.net
Jesenice Izidor PODGORNIK Cesta Cirila Tavčarja 3B
4270 Jesenice
031 852 386 izidor.pase@gmail.com

vrednotezzbjesenice@gmail.com

Kamnik Igor KANIŽAR Glavni trg 24
1241 Kamnik
01 831 82 06 ZvezaborcevKamnik@kamnik.si
Kočevje Dušan ZAMIDA Ljubljanska cesta 3
1330 Kočevje
01 895 10 62 zb.kocevje@amis.net
http://www.zb-kocevje.si
Koper Vojko VODOPIVEC Župančičeva 18
6000 Koper
05 627 19 28 zb.nob.koper@siol.net
http://www.zb-koper.si
Komen Damjan GRMEK Komen 126 A
6223 Komen
041 698 594 grmekd@gmail.com
Kranj Jožef  Božidar JANEŽ Slovenski trg 1
4000 Kranj
04 237 35 56 ozb.kranj@gmail.com
Krško Anton PETROVIČ Cesta krških žrtev 30
8270 Krško
07 492 17 25 zdruzenjeborcev.kk@siol.net
Laško Andrej MAVRI Trubarjeva 3/I
3270 Laško
03 573 16 13 andrej.mavri@siol.net
Lenart Alojz BEZJAK Nikova ulica 9/II
2230 Lenart
02 720 13 66 zzbnob@gmail.com
Lendava Jože VIDIČ Trg Ljudske pravice 12
9220 Lendava
040 387 409 borislav.budin@gmail.com
Litija Matjaž AŠKERC Ponoviška 6
1270 Litija
01 898 13 29 zblitija@siol.net
Ljubljana – Mestni odbor Julijana ŽIBERT Staničeva 41
1000 Ljubljana
01 432 52 41 zzbnoblj@gmail.com
Ljubljana Bežigrad Jože HARTMAN Staničeva 41,
1000 Ljubljana
01 231 32 51 zbnob.bezigrad@gmail.com
Ljubljana Center Mihael GROBELNIK Staničeva 41
1000 Ljubljana
01 432 52 41

041 789 727

stanislava.krizaj2014@gmail.com

zbnobljubljanacenter@gmail.com

Ljubljana Moste-Polje Branka KASTELIC Polje 12
1260 Ljubljana
01 524 30 35 zb.mostepolje@gmail.com
Ljubljana-Šiška Srečo ORSAG Staničeva 41
1000 Ljubljana
01 505 38 89 zbnob.siska@gmail.com
Ljubljana Vič-Rudnik Milan RICHTER Viška cesta 38
1000 Ljubljana
01 257 47 74 zbnob.vicrudnik@gmail.com

milan.richter@siol.net

Ljutomer Jani PRAJNER Prešernova 20
9240 Ljutomer
041 550 078 slavica.suncic@gmail.com

jprajner@gmail.com

Logatec Ivan PERGOVNIK Blekova vas 60
1370 Logatec
041 486 555 zb.logatec@gmail.com
http://www.zdruzenjeborcevlogatec.si
Lukovica Marjan KRIŽMAN Sp. Prapreče 25
1225 Lukovica
041 534 037 marjan1947@gmail.com
Maribor Jože VRHNJAK Prešernova ulica 17
2000 Maribor
02 251 22 74 nob.mb@amis.net

http://zdruzenjeborcev-nobmb.si

Medvode Emil DOLES Cesta Komandanta Staneta 12
1215 Medvode
01 361 25 90

031 327 587

zbnobmedvode1@gmail.com

emil.doles@gmail.com

Mengeš Mirjan TRAMPUŽ Muljava 27
1234 Mengeš
041 781 808 mirjant@siol.net
Metlika Milan TRAVNIKAR Partizanski trg 4
8330 Metlika
07 305 81 49 zb.nob.metlika@siol.net
Mežiške doline Stanislav OVNIČ Čečovlje 12/a
2390 Ravne na Koroškem
041 752 520 zbnob.md@gmail.com

ovnic.stanislav@gmail.com

Moravče Martin REBOLJ Trg svobode 5
1251 Moravče
031 634 377 vojka.rebolj@gmail.com
Murska Sobota Evgen EMRI Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
031 548 760 zveza.borcev@siol.net
Nova Gorica Ingrid KAŠCA BUCIK      Kidričeva 9
5000 Nova Gorica
05 333 20 77 zbng@siol.net

http://www.zb-ng.si

Novo mesto Dušan ČERNE Rozmanova 10
8000 Novo mesto
031 333 663 zdruzenje.zb.nm@gmail.com
http://www.zb-nob-nm.sihttps://www.zb-nob-nm.si/zb-nob-zuzemberk/
Ormož Ana PEVEC Skolibrova 17
2270 Ormož
031 667 473 pevecanica@gmail.com
http://www.zb-nob-ormoz.si
Kungota, Pesnica in Šentilj Vladimir KOREN Pesnica 41
2211 Pesnica
040 200 460 zbnobpesnica@gmail.com
Piran Bojan ČESNIK Župančičeva 14/I
6330 Piran
040 540 604 zbnobpiran@gmail.com
Postojna Jerko ČEHOVIN Jamska cesta 9
6230 Postojna
05 726 20 54
070 530 468
zbnob.postojna@studioproteus.si
katja.vuga@gmail.com
Ptuj Branka BEZELJAK Čučkova ulica 1
2250 Ptuj
031 671 802 zbnobptuj@gmail.com
branka.bezeljak@teling.com
Radlje ob Dravi Matjaž TOMAŽIČ Mariborska 7
2360 Radlje ob Dravi
040 190 878 zbnob.radlje@gmail.com
Radovljica Danica MANDELJC Gorenjska cesta 25
4240 Radovljica
04 531 49 06 zbnob@siol.net
http://www.zb-radovljica.si
Ribnica Daniel DIVJAK Knafljev trg 2
1310 Ribnica
070 642 135 ribnica.zbnob@telemach.net
dddivjak@yahoo.com
Ruše Jože GAŠPARIČ Ruške čete 3
2342 Ruše
031 336 493 joze.gasparic47@gmail.com
Semič Drago MOHAR Štefanov trg 9
8333 Semič
031 653 074 info@zb-semic.si; dmohar@amis.net

https://zb-semic.si/

Sevnica Vladka BLAS Trg svobode 11
8290 Sevnica
031 709 076 zdruzenjeborcev.sevnica@gmail.com
Sežana Bojan PAHOR Partizanska 15
6210 Sežana
05 734 42 06 zbnob.sezana@siol.net
Slovenj Gradec Vinko VRČKOVNIK Cankarjeva ulica 21
2380 Slovenj Gradec
031 870 240 zbnob.sg@siol.net; 

vinko3m@gmail.com

Slovenska Bistrica  Borut KRUDER Partizanska ul. 1
2310 Slovenska Bistrica
041 758 120 kruderb@gmail.com
Slovenske Konjice  Slavica OBRUL Stari trg 39 A
3210 Slovenske Konjice
041 426 586 slavica.obrul@gmail.com

drago.cresnar@siol.net

Straža Andrej RADEŠČEK Drganja sela 101, p.p. 44

8351 Straža

041 359 745 andrej.radescek@gmail.com
Šentjernej Matjaž ZAGORC Gorenje Vrhpolje 15

8310 Šentjernej

041 253 449 matjaz_zagorc@siol.net
Šentjur pri Celju Ivan DVORŠEK Mestni trg 5
3230 Šentjur pri Celju
03 747 13 64 zdruzenjeborcev.sentjur@gmail.com

http://www.zb-nob-sentjur.si

Škofja Loka Franc LUŠINA Kidričeva cesta 1
4220 Škofja Loka
04 512 00 06 zb.skofjaloka@siol.net 

zbnobskofjaloka@gmail.com

http://zbnobskofjaloka.weebly.com

Šmarje pri Jelšah Martin METLIČAR Aškerčev trg 24
3240 Šmarje pri Jelšah
041 331 482 info@zbnobsmarje.si

metlicar.sp@siol.net

Tolmin, Kobarid, Bovec Rok URŠIČ Prešernova 2
5220 Tolmin
05 388 10 36 zbnob.tolmin@siol.net
Trbovlje Marija GOVEJŠEK      Ulica 1. junija 4
1420 Trbovlje
03 562 11 54 zbnob.trbovlje@siol.net
Trebnje Boštjan SLADIČ Rimska 33
8210 Trebnje
07 304 40 53 zbnob.trebnje@siol.net

http://www.zb-nob-trebnje.si

Trzin  Rastko KOTAR Mengeška cesta 9
1236 Trzin
041 390 606 zbzavrednotenobtrzin@gmail.com
Tržič Jure JERKIČ Trg svobode 18
4290 Tržič
041 203 110 jurejerkic@ymail.com
Velenje Andreja KATIČ Kopališka 3
3320 Velenje
051 649 167

 

borci@velenje.si
http://www.zb-nob-velenje.si
Vojnik- Dobrna Andreja STOPAR Keršova ulica 8
3212 Vojnik
031 322 639 andreja.stopar2@gmail.com
Vrhnika Miran ŠTUPICA Tržaška cesta 12
1360 Vrhnika
01 755 20 01 zbnob.vrhnika@gmail.com
Zagorje ob Savi Iztok ULE     Cesta 9. avgusta 4
1410 Zagorje ob Savi
03 566 60 08 zb.nobzagorje@siol.net
Zgornja Savinjska dolina Marko ZIDARN               Savinjska cesta 2
3331 Nazarje
031 668 061 zbnob.zsd@siol.net
http://zb-nob-zgornja-savinjska.si
http://www.zb-nob-solcava.si
Spodnja Savinjska dolina Marjan VODEB  Ulica Savinjske čete 4
3310 Žalec
03 713 68 84 zbnob.zalec@gmail.com
Društvo Zarja spominov Velike Lašče Srečko KNAFELC Krvava Peč 7
1315 Velike Lašče
041 289 417 sreco.knafelc@gmail.com
Društvo Dobrnič Vera KOPČIČ Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana
01 434 44 45 ddobrnic@zzb-nob.si
https://www.zzb-nob.si/drustvo-dobrnic
Društvo odmev Mokrca Jurij KOGEJ Strossmayerjeva 14
1000 Ljubljana
041 712 446 jurij.kogej@gmail.com
http://www.odmev-mokrca.si
Društvo Vranov let Eduard VEDERNJAK          Gradiška 322
2211 Pesnica pri Mariboru
040 974 757 eduard.vedernjak@gmail.com