Pooblaščeni predstavniki (predsedniki) združenj in društev
Stane TREBIŽAN, Ajdovščina-Vipava
Darinka VOVK, Ankaran
Matjaž OCEPEK, Borovnica
Stane PRESKAR, Brežice
Ludvik STEPANČIČ, Celje
Drago FRLAN, Cerknica
Jožef JERMAN, Črnomelj
Rudi VAVPOTIČ , Črnuče
Marija MAJHENIČ, Domžale
Sonja MIRTIČ, Dovje Mojstrana
Vinko KRAJNC, Dravograd;
Živa VIDMAR, Društvo Dobrnič
Jurij KOGELJ, Društvo Odmev Mokrca
Srečko KNAFELC, Društvo Zarja spominov
Miha VERBOŠT, Duplek
Bojan GEREČNIK, Gaberje
Boris EDŠIDT, Gornja Radgona
Ljubotina PREDRAG, Grosuplje
Daniela KOVAČ, Hrastnik
Vojko CARL , Idrija-Cerkno
Stanislav ZVER, Ilirska Bistrica
Slobodan RADUJKO, Izola
Izidor PODGORNIK, Jesenice
Igor KANIŽAR, Kamnik
Jože OBERSTAR, Kočevje
Damjan GRMEK, Komen
Vojko VODOPIVEC, Koper
Jožef Božidar JANEŽ, Kranj
Anton PETROVIČ , Krško
Andrej MAVRI, Laško
Alojz BEZJAK, Lenart
Jože Vidič, Lendava
Rajko MULJAVEC, Litija
Jože HARTMAN, Ljubljana-Bežigrad
Mihael GROBELNIK, Ljubljana-Center
Julka ŽIBERT, Ljubljana-Mestni odbor
Branka KASTELIC, Ljubljana-Moste-Polje
Srečo ORSAG, Ljubljana-Šiška
Milan RICHTER, Ljubljana-Vič-Rudnik
Jani PRAJNER, Ljutomer
Vesna JERINA, Logatec
Marjan KRIŽMAN, Lukovica
Amalija KOVAČIČ, Maribor
Emil DOLES, Medvode
Mirjan TRAMPUŽ, Mengeš
Milan TRAVNIKAR, Metlika
Stanislav OVNIČ, Mežiške doline
Martin REBOLJ, Moravče
Evgen EMRI, Murska Sobota
Ingrid KAŠCA BUCIK , Nova Gorica
Dušan ČERNE, Novo mesto
Franc HERGULA, Ormož
Vladimir KOREN, Kungota, Pesnica in Šentilj
Eduard VEDERNJAK, Društvo Vranov let
Bojan ČESNIK, Piran
Jerko ČEHOVIN, Postojna
Ksenija MRGOLE, Ptuj
Matjaž TOMAŽIČ, Radlje ob Dravi
Danica MANDELJC, Radovljica
Daniel DIVJAK, Ribnica
Jože GAŠPARIČ, Ruše
Drago MOHAR, Semič
Vladka BLAS, Sevnica
Bojan PAHOR, Sežana
Vinko VRČKOVNIK, Slovenj Gradec
Borut KRUDER, Slovenska Bistrica
Slavica OBRUL, Slovenske Konjice
Andrej RADEŠČEK, Straža
Matjaž ZAGORC, Šentjernej
Jože ŽNIDAR, Šentjur
Franc LUŠINA, Škofja Loka
Martin METLIČAR, Šmarje pri Jelšah
Rok URŠIČ, Bovec, Kobarid, Tolmin
Marija GOVEJŠEK,  Trbovlje
Božidar JERIČ, Trebnje
Rastko KOTAR, Trzin
Jure JERKIČ, Tržič
Andreja KATIČ , Velenje
Andreja STOPAR, Vojnik-Dobrna
Andrej JERMAN BLAŽIČ, Vrhnika
Roman ŠKRABAR, Zagorje
Jože RAKUN, Zg. Savinjska dolina
Marjan VODEB , Žalec

in pooblaščeni predstavniki  (predsedniki) pokrajinskih svetov ter člani predsedstva.