Odbor za priznanja ZB
Odloča o podeljevanju priznanj ZZB NOB Slovenije. V ta namen pripravlja razpise, zbira predloge posameznih članov zveze, odloča o podeljevanju posameznih priznanj, oblikuje obrazložitev ter poskrbi za vročitev.

Sestava:
1. Milan TRAVNIKAR, Metlika – predsednik
2. Ksenija MRGOLE, Ptuj – podpredsednica
3. Daniel DIVJAK, Ribnica
4. Tone KOVIČ, Ljubljana
5. Miran PAHOR, Prestanek
6. Ema PERUŠ, Ravne na Koroškem
7. Franc SLOKAN, Ljutomer
8. Iztok ULE, Zagorje ob Savi

Komisija za finančne zadeve
Odloča o višini zneska za sofinanciranje nalog, ki jih člani zveze opravljajo v javnem interesu; obravnava finančni načrt in zaključni račun zveze ter program dela zveze; obravnava tudi vsa druga finančno materialna vprašanja, do katerih se dokončno opredelita glavni odbor in predsedstvo.

Sestava:
1. Marijan TURIČNIK, Žalec – predsednik
2. Neva FILIPČIČ, Dutovlje – podpredsednica
3. Jože BOŽIČ, Ravne na Koroškem
4. Marija ISTENIČ, Krško
5. Zoran KRAMŽAR, Domžale
6. Jelka KRAŠOVEC, Pesnica
7. Renata MARKOVČIČ, Postojna
8. Breda ORAŽEM, Ribnica
9. Ljubo ZALEZINA, Hrastnik

Komisija za mednarodne odnose
Organizira sodelovanje z veteranskimi organizacijami v zamejstvu in po svetu, s Svetovno federacijo veteranov in drugih državah neposredno in prek mednarodnih organizacij in obravnava aktualna vprašanja v mednarodnih odnosih.

Sestava:
1. Marjan ŠIFTAR, Ljubljana – predsednik
2. Bojan PAHOR, Sežana – podpredsednik
3. dr. Ljubica JELUŠIČ, Sežana
4. Branko ĐUKIĆ, Straža
5. Mirjam MUŽENIČ, Pobegi
6. Janez ŠKRLJ, Postojna
7. Viktorija ŠULIGO, Ptuj
8. Marjana ŽOGAN, Šmarje pri Jelšah

Komisija za izobraževanje
Organizira seminarje za novoizvoljene člane organov ZB, organizira in sodeluje pri organizaciji tematskih posvetovanj in pripravlja ustrezna gradiva.

Sestava:
1. Branka BEZELJAK, Ptuj – predsednica
2. Tilka BOGOVIČ, Ljubljana – podpredsednica
3. Jožica Jožef BEG, Otočec
4. Sonja ERJAVC, Ljubljana
5. Vanda GORENJC, Šentjanž
6. Irma GRBEC, Grčarice
7. Božica PEČKO, Košana
8. Katja VUGA, Postojna

Komisija za organizacijska in kadrovska vprašanja
Obravnava problematiko organiziranosti Zveze in združenj in pripravlja predloge za spremembe in dopolnitve Statuta Zveze in drugih dokumentov organizacijske in kadrovske narave.

Sestava:
1. Andreja KATIČ, Velenje – predsednica  (funkcija v mirovanju)
2. Dušan ČERNE, Novo mesto – podpredsednik
3. Matija JERBIČ, Kočevje
4. Srečko KUNČIČ, Bled
5. Prvin LAVRIČ, Ribnica
6. Marjan NEUVIRT, Radenci
7. Miloš ŠKAPIN, Postojna
8. Mojca ŠVAB, Rogaška Slatina

Komisija za zgodovino NOB Slovenije
Obravnava vprašanja na področju zgodovine in iz tega področja uresničuje naloge, zlasti s poudarkom na zgodovinskem obdobju NOB.

Sestava:
1. dr. Nevenka TROHA, Medvode – predsednica
2. Vlasta BELTRAM, Koper
3. dr. Zdenko ČEPIČ, Ljubljana
4. Franc GERBEC, Domžale
5. dr. Damijan GUŠTIN, Ljubljana
6. Ljudmila KOCJAN, Črnomelj
7. Darjan MENCIGER, Radenci
8. Vladimir OVNIČ, Mežica
9. dr. Martin PREMK, Ljubljana
10. Anja ROŽE, Lokev
11. Mladen ŽUPANIČ, Postojna

Koordinacijski odbor enot in služb NOV in POS
Koordinira delovanje posameznih korpusnih in divizijskih skupnosti borcev NOV in POS, daje pojasnila o delovanju posameznih enot v času NOB; koordinira sodelovanje s spominskimi enotami.

Sestava: predsedniki oz. predstavniki korpusov, divizij, brigad, služb, IV. operativne cone, spominskih enot in drugih organiziranih dejavnosti v NOB (Vojska državne varnosti, Služba partizanske sanitete, Brigade formirane v SZ, Služba vezistov NOV, Zaščitna enota GŠ NOV in POS).

dr. Ljubica JELUŠIČ, Sežana – predsednica

Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja
Spremlja izvajanje zakona o žrtvah vojnega nasilja in drugih zakonskih in podzakonskih aktov, ki pomenijo izvajanje pravic žrtev vojnega nasilja; koordinira delovanje taboriščnih odborov; skrbi za udeležbo slovenskih predstavnikov taboriščnih odborov v mednarodnih komitejih; podaja sugestije za ureditev spominskih mest, sodeluje pri organiziranju proslav slovenskih taboriščnikov ter daje pravne nasvete žrtvam vojnega nasilja pri urejanju njihovih pravic.

Sestava:
1. Janez ALIČ – predsednik, Nova Gorica
2. dr. Monika KOKALJ KOČEVAR -podpredsednica, Ljubljana

in predstavniki delujočih taboriščnih odborov ter Društva ukradenih otrok.

Uredniški odbor Svobodne besede
Ureja izdajanje časopisa Svobodna beseda.

Sestava:
1. dr. Ivan SVETLIK, Ljubljana – predsednik
2. dr. Maca JOGAN, Ljubljana
3. Črt KANONI, Ljubljana
4. Mitja MERŠOL, Ljubljana
5. dr. Martin PREMK, Ljubljana
6. dr. Nevenka TROHA, Ljubljana

Odgovorni urednik: Janez ALIČ, Nova Gorica

 

Predstavniki Zveze v drugih organih:

  1. Marijan KRIŽMAN, v Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije (KoDVOS)
  2. Marjan ŠIFTAR, v odboru slovenskih članic Svetovne federacije veteranov
  3. Ingrid KAŠCA BUDIK, v odboru “Partizanske smučine – Cerkno ´45”
  4. Jože VIDIČ, v programskem svetu Ustanove Šiftarjeve fundacije
  5. dr. Ljubica JELUŠIČ, v svetu fundacije Franca Rozmana – Staneta
  6. Marijan KRIŽMAN, v upravi fundacije Franca Rozmana – Staneta