Odbori in komisije

Koordinacijski odbor enot in služb NOV in POS
Koordinira delovanje posameznih korpusnih in divizijskih skupnosti borcev NOV in POS, od združenj borcev NOB pridobiva podatke o spominskih prireditvah, ki so vezane na dogodke iz časa NOB in oblikuje letni koledar spominskih prireditev; daje pojasnila o delovanju posameznih enot v času NOB.

Sestava:
predsednik
in predstavniki korpusov, 4. operativne cone, divizij, prekomorskih brigad, služb, spominskih enot in drugih organiziranih dejavnosti v NOB; predstavnik za stike s Slovensko vojsko.

Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja
Spremlja izvajanje zakona o žrtvah vojnega nasilja in drugih zakonskih in podzakonskih aktov, ki pomenijo izvajanje pravic žrtev vojnega nasilja; koordinira delovanje taboriščnih odborov; skrbi za udeležbo slovenskih predstavnikov taboriščnih odborov v mednarodnih komitejih; podaja sugestije za ureditev spominskih mest, sodeluje pri organiziranju proslav slovenskih taboriščnikov ter daje pravne nasvete žrtvam vojnega nasilja pri urejanju njihovih pravic.

Sestava:
predsednik
in predstavniki delujočih taboriščnih odborov ter Društva ukradenih otrok.

Odbor za priznanja ZB
Odloča o podeljevanju priznanj ZZB NOB Slovenije. V ta namen pripravlja razpise, zbira predloge posameznih članov zveze, odloča o podeljevanju posameznih priznanj, oblikuje obrazložitev ter poskrbi za vročitev.

Komisija za finančne zadeve
Odloča o višini zneska za sofinanciranje nalog, ki jih člani zveze opravljajo v javnem interesu; obravnava finančni načrt in zaključni račun zveze ter program dela zveze; obravnava tudi vsa druga finančno materialna vprašanja, do katerih se dokončno opredelita glavni odbor in predsedstvo.

 

Komisija za izobraževanje
Organizira seminarje za novoizvoljene člane organov ZB, organizira in sodeluje pri organizaciji tematskih posvetovanj in pripravlja ustrezna gradiva.

 

Komisija za mednarodne odnose
Organizira sodelovanje z veteranskimi organizacijami v zamejstvu in drugih državah neposredno in prek mednarodnih organizacij in obravnava aktualna vprašanja, ki v mednarodnih odnosih zadevajo NOB.

 

Komisija za zgodovino NOB
Obravnava razmere na tem področju in uresničuje druge naloge po sklepu o njeni ustanovitvi.

 

Komisija za organizacijska in kadrovska vprašanja
Obravnava problematiko organiziranosti Zveze in združenj in pripravlja predloge za spremembe in dopolnitve Statuta Zveze in drugih dokumentov organizacijske in kadrovske narave.

 

Mladinska komisija

Predstavniki zveze v drugih organih

 

Uredniški odbor Svobodne besede
Ureja izdajanje internega glasila.

Urednik: Janez ALIČ

Sestava:
1. Janez ALIČ, predsednik
2. dr. Maca JOGAN
3. Božo KOVAČ
4. Mitja MERŠOL
5. Franc ŠTIBERNIK

Prijavite se na e-novice!

Vpišite vaš e-poštni naslov in nanj bomo občasno poslali e-novice.

Uspešno ste se prijavili!