Odbori in komisije

Koordinacijski odbor enot in služb NOV in POS
Koordinira delovanje posameznih korpusnih in divizijskih skupnosti borcev NOV in POS, od združenj borcev NOB pridobiva podatke o spominskih prireditvah, ki so vezane na dogodke iz časa NOB in oblikuje letni koledar spominskih prireditev; daje pojasnila o delovanju posameznih enot v času NOB.

Sestava:
Milan GORJANC, kot predsednik
in predstavniki korpusov, 4. operativne cone, divizij, prekomorskih brigad, služb, spominskih enot in drugih organiziranih dejavnosti v NOB; predstavnik za stike s Slovensko vojsko.

Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja
Spremlja izvajanje zakona o žrtvah vojnega nasilja in drugih zakonskih in podzakonskih aktov, ki pomenijo izvajanje pravic žrtev vojnega nasilja; koordinira delovanje taboriščnih odborov; skrbi za udeležbo slovenskih predstavnikov taboriščnih odborov v mednarodnih komitejih; podaja sugestije za ureditev spominskih mest, sodeluje pri organiziranju proslav slovenskih taboriščnikov ter daje pravne nasvete žrtvam vojnega nasilja pri urejanju njihovih pravic.

Sestava:
Janez ALIČ, kot predsednik
in predstavniki delujočih taboriščnih odborov ter Društva ukradenih otrok.

Odbor za priznanja ZB
Odloča o podeljevanju priznanj ZZB NOB Slovenije. V ta namen pripravlja razpise, zbira predloge posameznih članov zveze, odloča o podeljevanju posameznih priznanj, oblikuje obrazložitev ter poskrbi za vročitev.

Sestava:
1. Jože OBERSTAR – predsednik, Kočevje
2. Jožica GAŠPERIN, Krško
3. Vladimir KOREN, Pesnica
4. Karl KOTNIK, Radlje ob Dravi
5. Tone KOVIČ, Ljubljana
6. Stanislav KRIŽNAR, Jesenice
7. Anton PERPAR, Trebnje
8. Viljem PETEK, Celje
9. Miran PAHOR, Nova Gorica
10. Ivan PLOS, Cerknica
Komisija za finančne zadeve
Odloča o višini zneska za sofinanciranje nalog, ki jih člani zveze opravljajo v javnem interesu; obravnava finančni načrt in zaključni račun zveze ter program dela zveze; obravnava tudi vsa druga finančno materialna vprašanja, do katerih se dokončno opredelita glavni odbor in predsedstvo.

Sestava:
1. Marijan TURIČNIK – predsednik, Žalec
2. Breda DRENEK SOTOŠEK, Sevnica
3. Neva FILIPČIČ, Sežana
4. Anica HAJDAREVIČ, Ljubljana
5. Marija ISTENIČ, Krško
6. Sonja KASTELIC, Novo mesto
7. Maruška LETNAR, Preserje
8. Martin MLINAR, Hrastnik
9. Marko VRANIČAR, Škofja Loka
10. Jože VRHNJAK, Maribor

Komisija za izobraževanje
Organizira seminarje za novoizvoljene člane organov ZB, organizira in sodeluje pri organizaciji tematskih posvetovanj in pripravlja ustrezna gradiva.

Sestava:
1. Tilka BOGOVIČ – predsednica Novo mesto
2. Jure JERKIČ, Tržič
3. Ljudmila KOCJAN, Črnomelj
4. Malčka KOVAČIČ, Maribor
5. Simona KRALJ, Ljubljana Moste-Polje
6. Marijan PETAN, Celje
7. mag. Jožica POLANC, Domžale
8. Silva TIŠMA, Nova Gorica
9. Dr. Veljko TROHA, Ljubljana

Komisija za mednarodne odnose
Organizira sodelovanje z veteranskimi organizacijami v zamejstvu in drugih državah neposredno in prek mednarodnih organizacij in obravnava aktualna vprašanja, ki v mednarodnih odnosih zadevajo NOB.

Sestava:
1. Dr. Ljubica JELUŠIČ – predsednica, Sežana
2. Silva ČRNUGELJ, Ljubljana
3. Jože HARTMAN, Ljubljana
4. Jože KAVČIČ, Kranj
5. mag. Milan KRAJNC, Črnomelj
6. Lucijan PELICON, Koper
7. Ivan PETRIŠIČ, Krško
8. Marko POGAČNIK – podpredsednik, Ljubljana
8. Franc ŠEGA, Kočevje
9. Eduard VEDERNJAK, Pesnica
10. Jože VIDIČ, Lendava
11. Katjuša ŽIGON, Nova Gorica

Komisija za zgodovino NOB
Obravnava razmere na tem področju in uresničuje druge naloge po sklepu o njeni ustanovitvi.

Sestava:
1. Dr. Jože PIRJEVEC – predsednik, Sežana
2. Dr. Nevenka TROHA, podpredsednica, Ljubljana
3. Dr. Zdenko ČEPIČ, Ljubljana
4. Dr. Bojan GODEŠA, Ljubljana
5. Dr. Branko MARUŠIČ, Nova Gorica
6. Dr. Dušan NEĆAK, Ljubljana
7. Milan PAHOR, Trst, Italija
8. Dr. Valentin SIMA, Vetrinj/Vikting, Avstrija
9. Dr. Marjan ŽNIDARIČ Maribor

Komisija za organizacijska in kadrovska vprašanja
Obravnava problematiko organiziranosti Zveze in združenj in pripravlja predloge za spremembe in dopolnitve Statuta Zveze in drugih dokumentov organizacijske in kadrovske narave.

Sestava:
1. Marijan KRIŽMAN – predsednik, Koper
2. Franc GODEŠA, Višnja Gora
3. Drago FINŽGAR, Radovljica
4. Žarko KODERMAC, Nova Gorica
5. Stane MELE, Celje
6 Miloš PROSENC, Zagorje
7. Jože STRMEC, Črnomelj
8. Julka ŽIBERT, Ljubljana
9. Dr. Marijan ŽNIDARIČ Maribor

Mladinska komisija
Aljaž VERHOVNIK, Koroška – predsednik
Rok ŽIDANIK, Severno Primorska – podpredsednik
dr. Maca JOGAN, članica predsedstva Zveze
Vito KLAVORA, Ljubljana
Andrej KERIN, Ljubljana
Primož SITER, Zasavje
Marko KLEMEN, Zasavje
Rok BIČEK, Dolenjska in Bela krajina
Matevž KLOBUČAR, Koroška
Ervin KOVAČ, Pomurje
Aljaž KOVAČ, Podravje
Sara VODOPIVEC, Severno Primorska
Armando ŠTURMAN, Južno Primorska
Jan ŠKOBERNE, Savinjska
Petar KALINIČ, Južno-slovensko območje

Predstavniki zveze v drugih organih
Tit TURNŠEK v koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije (KoDVOS)
Marko POGAČNIK v odboru Svetovne federacije veteranov
Meta MENCEJ v koordinaciji seniorskih organizacij Slovenije
Janez ALIČ v odboru “Partizanske smučine – Cerkno ’45”
dr. Marjan ŽNIDARIČ v programskem svetu Ustanove Šiftarjeve fundacije
Anton PODOBNIK v svetu fundacije Franca Rozmana – Staneta
Viktorija POTOČNIK v upravi fundacije Franca Rozmana – Staneta

Uredniški odbor Svobodne besede
Ureja izdajanje internega glasila.

Urednik: Janez ALIČ

Sestava:
1. Janez ALIČ, predsednik
2. dr. Maca JOGAN
3. Božo KOVAČ
4. Mitja MERŠOL
5. Franc ŠTIBERNIK

Prijavite se na e-novice!

Vpišite vaš e-poštni naslov in nanj bomo občasno poslali e-novice.

Uspešno ste se prijavili!