KoDVOS – Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije

KoDVOS je bil 16. 9. 2008 ustanovljen z dogovorom o sodelovanju med domoljubnimi in veteranskimi organizacijami, katerih pripadniki delujejo v javnem interesu na področju obrambe, ohranjanja vrednot boja za lastno državo in narodovo samoohranitev, razvijanja domoljubja in rodoljubnih tradicij ter si prizadevajo za ohranitev miru in sožitja med narodi.

KoDVOS sestavljajo:

KoDVOS usklajuje svojo dejavnost in sodeluje zlasti pri uresničevanju ciljev in nalog skupnega pomena ter interesa pri:

  • ohranjanju in uveljavljanju domoljubja in domoljubnih vrednot,

  • ohranjanju in negovanju spomina na prelomne trenutke v boju za slovenski narod in domovino,

  • ohranjanju vrednot, ustvarjenih v bojih za osamosvojitev Slovenije skozi zgodovino,

  • prizadevanju za mir v svetu in

  • prizadevanju za uveljavljanje splošne deklaracije o človekovih pravicah.

Aktivnosti KoDVOS