Nevladne in nepolitične organizacije, združene v Koordinacijo veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije (KoDVOS), ostro protestiramo proti neustreznemu ravnanju naravovarstvenega nadzornika Triglavskega narodnega parka, ki je v soboto 14. julija preprečil ekipi TV Slovenija snemanje reportaže o prireditvi, ki je potekala na biatlonskem strelišču na Rudnem polju na Pokljuki.

13. in 14. julija 2018 je potekal 33. spominski pohod članov združenja borcev za vrednote NOB, veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in ZPVD Sever) in slovenskih častnikov na Triglav. Spominski pohod je posvečen Triglavu – simbolu slovenstva, partizanskim patruljam, ki so se v boju za svobodo povzpele na vrh, zadnja pa je v oktobru 1944 na vrhu tudi izobesila slovensko zastavo kot simbol slovenstva, ter skupini gornikov, ki so pred razglasitvijo samostojnosti Republike Slovenije leta 1991 na vrhu razvili slovensko trobojnico. Pohod in zaključna prireditev predstavljata eno od osrednjih vsakoletnih domovinskih prireditev v Sloveniji.

Zaključna slovesnost je potekala v soboto 14. julija na biatlonskem stadionu na Rudnem polju. Na prireditvi je bilo poleg skoraj 400 pohodnikov še več kot 1500 drugih udeležencev.

Žal je slovesnost na Rudnem polju zasenčila aktivnost nadzornikov Triglavskega narodnega parka (TNP). Ekipa TV Slovenija je želela slovesnost novinarsko zabeležiti, vendar pa svojega dela ni mogla opraviti. Naravovarstveni nadzornik TNP Tomaž Bergant in prostovoljni nadzornik TNP Žiga Marenk snemanja nista dovolila, ker novinar Jan Novak in snemalec Valentin Golob iz TV Slovenija za delo na območju prireditve nista imela predhodnega soglasja za snemanje, ki naj bi ga predpisoval zakon o TNP.

50. točka 13. člena Zakona o TNP sicer govori o soglasjih (prepovedih) snemanja. Zakonodajalec prav gotovo ni imel v mislih take drastične ukrepe, kot si jih je v tem primeru privoščil nadzornik TNP. Ta člen določa, da je »prepovedano snemati filme, videospote in druge videoprodukte za javno predvajanje, katerih vsebina je V NASPROTJU Z NAMENI IN CILJI narodnega parka, kar se preverja s soglasjem upravljalca parka«.

Pravno vzdržno in življenjsko logično je, da razni »filmarji in reklamarji« ne lazijo po parku in z video posnetki ne tržijo lepot parka. Ampak, javna TV ne sodi v kontekst tega člena, zato je bilo razumevanje pravnega predpisa s strani nadzornika TNP popolnoma zgrešeno. Organizator je prireditev pravočasno priglasil tako na pristojni upravni enoti, kot pri TNP in ni dobil dodatnih zahtev ali omejitev npr. glede uporabe zvočnih naprav, urejanja prometa in parkiranja, zagotavljanja reda in varnosti idr. V to vsekakor šteje tudi snemanje reportaže javne televizije, kar ne sodi med videoprodukte za javno predvajanje, katerih vsebina je v nasprotju z nameni in s cilji narodnega parka. Po tej logiki novinarji javne TV brez predhodnega soglasja TNP ne smejo posneti niti npr. izjave župana občine Bohinj ob Bohinjskem jezeru?!? Spomnili bi radi tudi, da se na tem istem biatlonskem stadionu vsako leto snemajo in prenašajo biatlonske tekme.

Organizatorji in udeleženci, ki so prireditev uradno prijavili tudi TNP, so bili ogorčeni, kar je vodja organizacijskega odbora Danica Mandeljc v svojem nagovoru na prireditvi tudi jasno izrazila.

Žal je bila z ravnanjem nadzornika TNP storjena nepopravljiva škoda organizatorju prireditve na Rudnem polju, novinarju pa prepovedano opravljanje njegovega osnovnega poklica in poslanstva – informiranja javnosti o javnih dogodkih na javnem kraju. S tem dejanjem je dan jasen signal slovenskim novinarjem – snemali in poročali boste samo o tem, kar bomo mi dovolili!

Čeprav smo prepričani, da zakonodajalčev namen ni bil ovirati ali prepovedovati delo novinarjev javne TV postaje v Triglavskem narodnem parku, smo v izogib morebitnim bodočim spornim postopkom nadzornikov TNP zaprosili zakonodajno-pravno službo Državnega zbora za avtentično tolmačenje sporne  določbe zakona o TNP.

Glede na to, da uprava TNP v vseh teh letih ni bila v stanju ali ni želela razčistiti takšne nejasnosti, smo še bolj prepričani, da ima dogodek politično ozadje s ciljem discipliniranja tako medijev kot še bolj organizatorjev tradicionalne prireditve pohoda vojnih veteranov obeh generacij ter slovenskih častnikov na najmočnejši simbol slovenstva-Triglav.

 

Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije:

Zveza društev general Maister

Društvo TIGR Primorske

Zveza društev civilnih invalidov Slovenije

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije

Zveza društev in klubov MORiS

Zveza slovenskih častnikov

Zveza policijskih veteranskih društev Sever

Zveza veteranov vojne za Slovenijo

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije

 

Ladislav Lipič

predsedujoči KoDVOS