Predsednik
Marijan Križman

Podpredsedniki 
dr. Ljubica Jelušič
Božo Novak
Bojan Pahor

Generalna sekretarka
Manja Konkolič