Predsednik
Marijan Križman

Podpredsedniki
dr. Rado Bohinc
dr. Ljubica Jelušič
Andreja Katič
dr. Ivan Svetlik

Generalna sekretarka
Manja Konkolič