Ustanova Franca Rozmana Staneta
http://www.ustanova-frs.si/

Društvo Dobrnič
https://www.zzb-nob.si/drustvo-dobrnic/

Zveza koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora
http://www.partizani.at/

Skupnost internirancev Dachau
http://www.skupnostdachau.si/

Društvo izgnancev Slovenije
http://www.drustvo-izgnancev.si/si/drustvo/

Partizanski pevski zbor
http://www.zkdl.si/index.php?option=com_content&view=article&id=74%3Apartizanski-pevski-zbor&catid=64%3Amoki-pevski-zbori&Itemid=87

Kombinat – ženski pevski zbor
http://kombinatke.si/about/

Svetovna veteranska federacija
http://www.wvf-fmac.org

Partizanski spomeniki v Sloveniji
https://sl.wikiversity.org/wiki/Partizanski_spomeniki_na_Geopediji

https://www.geopedia.world/?locale=sl#T281_L2518_x1709131.9524565407_y5766409.413833694_s9_b362)

 

Spominske plošče slovenskim internirancem po Evropi (Auschwitz, Rab, Treviso, Gonars)

https://www.najdigrob.si/

 

Pot kurirjev in vezistov – Društvo prijateljev poti
http://www.drustvo-prijateljev-poti.si

Partizanska bolnica Zalesje
https://piflarjanazraku.blogspot.com/2023/10/v-gozdu-skrita-partizanska-bolnica.html