SLOVENSKI ZBORNIK 2016

Avtor: več avtorjev
Uredila: Janez Stanovnik, dr. Nevenka Troha
Cena: 10,00 €
Naročilo: Ustanova Franca Rozmana-Staneta, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel. 01 434 44 45, E: romana.jemec@zzb-nob.si

V Slovenskem zborniku 2016 svoje prispevke objavljajo partizani, aktivisti OF, nosilci Partizanske spomenice 1941, narodni heroji, pa tudi ugledni predstavniki slovenskega javnega življenja. Med njimi so znanstveniki, umetniki, nosilci tudi najpomembnejših političnih in oblastnih funkcij, visoki častniki …
Po, predgovoru in uvodnem poglavju akademika Antona Vratuše so prispevki razporejeni po poglavjih, ki se vsebinsko prekrivajo z devetimi Temeljnimi točkami OF. Vsako poglavje ima nosilnega avtorja in soavtorje, prispevki katerih so razporejeni po abecednem vrstnem redu avtorjev. V desetem poglavju so objavljeni spomini treh še živečih narodnih herojev.

PARTIZAN JOHN DENVIR

Avtor: James Caffin
Prevod: Eduard Vedernjak
Cena:22,00 €
Naročilo: CICERON, Andrej Poznič s.p., Dobeno 52, 1234 Mengeš
tel. 01 729 14 10; E: zalozba@ciceron.si

Britanski vojak, desetnik John Denvir je aprila 1941 v Grčiji padel v nemško ujetništvo. Julija se je znašel v Mariboru, v taborišču vojnih ujetnikov Stalag XVIII D. Pobeg je bila dolžnost britanskega vojaka in Denvir jo je izpolnil že oktobra – neuspešno, zato je v Mariboru tri tedne prestajal samico in postal priča množičnega umiranja sovjetskih vojnih ujetnikov. Decembra 1941 je Denvir pobegnil drugič, in sicer s tovarišema iz Avstralije in Anglije. 6. januarja 1942 je prišel med partizane. Bojeval se je do januarja 1944.
John Denvir – Frenk je za svoja dejanja prejel vrsto visokih odličij: med drigim najstarejše britansko kraljevo odlikovanej za hrabrost, distinguished conduct medal, afriško zvezdo in sovjetsko medaljo za hrabrost. Ob  svojem prvem obisku v Sloveniji leta 1955 je poleg partizanske spomenice 1941 dobil še tri odlikovanja in medalje za zasluge v NOB.

PARTIZANSKI PRELOMI IN PROTISLOVJA TRŽNEGA SOCIALIZMA V JUGOSLAVIJI

Avtor: Gal Kirn
Cena: 15,00 €
Naročilo: Založba Sophia, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel. 01 434 49 35,
E: narocila@zalozba-sophia.si

Avtorjev knjižni prvenec, ki aktualizira prelomnost partizanskega gibanja tudi za današnji čas; protislovja tržnega socializma v Jugoslaviji se nanašajo prav na to, da sistem ni bil dovolj zvest partizanskim prelomnim idejam, kar aktualizira tudi svetovno priznani teoretik Michael Lebowitz v svoji spremni besedi h knjigi.
Več o knjigi in naročila: http://www.zalozba-sophia.si/katalog/2014/partizanski-prelomi-in-protislovja-trznega-socializma-v-jugoslaviji

NENAVADNI PORAZ

Avtzor: Marc Bloch
Cena: 15,00 €
Naročilo: Založba Sophia, Einspielerejva 6, 1000 Ljubljana, tel. 01 434 49 35,
E: narocila@zalozba-sophia.si

Testament soustanovitelja analovske šole zgodovinopisja in borca francoskega odporniškega gibanja (usmrtil ga je gestapo leta 1944), ki kot zgodovinar, humanist in borec obravnava francosko kolaboracijo in je s tega vidika zelo aktualno branje tudi za naše razmere in nasproti revizionističnim tolmačenjem kolaboracije. To knjigo je Marc Bloch imel za določujočo za celotno njegovo življenje in zanj kot zgodovinarja in humanista).
Več o knjigi in naročila: http://www.zalozba-sophia.si/katalog/2014/nenavadni-poraz

ITALIJANSKI VOJNI ZLOČINCI: Obtožbe, procesi innekaznovanje po drugi svetovni vojni

Avtor: Davide Conti
Cena: 23,00 €
Naročilo: Založa Sophia, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel. 01 434 49 35,
E: narocila@zalozba-sophia.si

Priloga: Intervju z vojaškim tožilcem v Rimu Antoninom Intelisanom.
Več o knjigi in naročila: http://www.zalozba-sophia.si/katalog/2014/italijanski-vojni-zlocinci 

KRIZA IN VREDNOTE

Avtor:dr. Marko Vrhunec
Cena: 10,00 €
Naročilo: ZZB NOB Slovenije, Einspielerjev 6, 1000 Ljubljana, tel. 01 434 44 45,
E: romana.jemec@zzb-nob.si

Dr. Marko Vrhunec, partizan, diplomat, gospodarstvenik in član Sveta ZZB za vrednote NOB Slovenije je v samozaložbi izdal novo knjigo z naslovom »Kriza in vrednote« in podnaslovom: članki, pogovori, pričevanja. Dr. Vrhunec je bil dolgoletni tesni sodelavec Josipa Broza Tita.

Knjiga je razdeljena na dva dela. V prvem delu obravnava današnje razmere in išče izhode iz krize, v drugem delu pa so objavljena pričevanja avtorja o nekaterih dogodkih in dejavnostih iz časov NOB. Vrhunec na osnovi lastnih izkušenj in pričevanj prikaže, kako smo dosegli svobodo, pripoveduje o povojni socialistični izgradnji, katere aktivni udeleženec je bil tudi sam, »ko nam je z doktrino bratstva in enotnosti in samoupravnim socialističnim sistemom uspelo porušeno državo spremeniti v srednje razvito,« zapiše Marko Vrhunec. Ob tem pa vrednote, s katerimi smo vse to dosegli povezuje z današnjimi razmerami in potrebami, saj meni, da »nam kot zgodovinske izkušnje lahko pomagajo pri izhodu iz krize.«

MATJAŽEVA VOJSKA 1945 – 1950 (drugi natis)

Avtor: Martin Premk
Založba: Svobodna misel d.o.o.
Cena: 18,00 € Z DDV
Naročilo: ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 01 434 44 45,
E: romana.jemec@zzb-nob.si

Knjiga Matjaževa vojska 1945 – 1950 je zgodovinsko delo, ki govori o oboroženih skupinah v Sloveniji takoj po drugi svetovni vojni. Ta čas je najbolj zaznamovala Matjaževa vojska, uradno imenovana Slovenska armija Kraljeve jugoslovanske vojske, ki je delovala iz oporišč v Avstriji in Italiji.

Prve oborožene skupne so se pojavile takoj po umiku nemške vojske iz Slovenije, predvsem na Dolenjskem in Notranjskem je takrat ostalo več skupin bivših domobranskih vojakov. Te skupine so se pretežno skrivale in čakale na morebiten prihod anglo-ameriške vojske. V taki skupini se je skrival tudi znani domobranec Vinko Levstik, njegova skupina je konec julija 1945 na Notranjskem iz zasede ubila dva partizana. Večina teh skupin je do zime 1945 ušla iz Slovenije ali pa so bili njihovi pripadniki ujeti.

Matjaževa vojska je začela delovati, ko je bil konec leta 1945 pri Nacionalnem komiteju Kraljevine Jugoslavije v Salzburgu ustanovljen Glavni obveščevalni center, ki ga je vodil četniški poveljnik Andrej Glušič. Deloval je z dovoljenjem in podporo anglo-ameriških oblasti. Naloge centra so bile vzpostavitev mreže kurirjev in vohunov, združevanje nasprotnikov nove oblasti in vodenje oboroženih skupin za boj proti novi oblasti v Sloveniji. Oborožene skupine so poimenovali Matjaževa vojska, mrežo nasprotnikov oblasti pa Matjažev pokret. Izdajali so tudi svoj časopis Matjažev glas, ki so ga poskušali širiti po Sloveniji. Ob slovenskih mejah so postavili obveščevalne centre v Gradcu, Celovcu in Trstu. Iz teh centrov so v Slovenijo pošiljali skupine Matjaževe vojske. Največja skupina Matjaževe vojske je bila »Serneceva« skupina, ki je delovala predvsem na Pohorju in v okolici Maribora. Ta skupina je poleti 1947 ugrabila in ubila uslužbenca mariborske občine Franca Marčiča. Iz obveščevalnega centra v Gradcu pa je delovalo še več drugih skupin, predvsem na Štajerskem, v Slovenskih Goricah in v Prekmurju. Obveščevalni center v Celovcu sta vodila bivša domobranska častnika Ivan Drčar in Franc Grum. Iz tega centra so postavljali kurirsko mrežo predvsem po Gorenjski. Vodja celovškega centra Franc Grum je spomladi 1948 v Slovenijo poslal skupino treh bivših domobrancev, ki so v Bizoviku ubili poslanca ljudske skupščine Franca Mojškerca. V Trstu pa je deloval center, ki ga je vodil bivši četniški poveljnik Dušan Lajovic. Iz tega centra so predvsem poskušali postaviti vohunsko-kurirsko mrežo do Ljubljane.
Matjaževa vojska in obveščevalni centri so prenehali z delovanjem, ko se je Jugoslavija leta 1948 po sporu s Sovjetsko zvezo začela zbliževati z zahodom. Takrat so Združene države Amerike in Velika Britanija prenehale podpirati vse četniške, ustaške in druge skupine, ki so se še borile proti Jugoslaviji. Takrat so bili ukinjeni tudi obveščevalni centri Matjaževe vojske

SLOVENSKI ZBORNIK 2014 – narodnoosvobodilni boj in današnji čas

Založba:ZZB NOB Slovenije
Cena: 10,00 € z DDV
Naročilo: ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 01 434-44-45;
E: romana.jemec@zzb-nob.si

Za državni praznik Dan upora proti okupatorju je Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije izdala SLOVENSKI ZBORNIK 2014, ki nadaljuje izročilo Slovenskega zbornika 1942,  tiskanega naskrivaj v letu 1942 v Ljubljani.
Tokrat ima zbornik podnaslov NARODNOOSVOBODILNI BOJ IN DANAŠNJI ČAS. V njem 19 avtorjev zavrača mazanje in izkrivljanje zgodovine velikega boja za narodovo ohranitev ter uveljavitev njegove samosvojosti, zavrača stereotipe, s katerimi skušajo duhovni dediči moralne in oborožene kolaboracije z okupatorji zakriti svojo sramoto, loteva pa se tudi aktualnih vprašanj našega današnjega bivanja.
Zbornik je torej prispeval k ozaveščanju mlajših generacij. Dr. Matjaž Kmecl piše o samozavesti in samoponiževanju, Bogdan Osolnik o suverenosti in razvoju naše države, dr. Janko Pleterski o državi dveh domovin, dr. Ivan Kristan o ustavnopravni kontinuiteti slovenske državnosti, dr. Božo Repe o dilemah Slovenije v Evropski Uniji, dr. Marjan Žnidarič o stereotipih o slovenskem narodnoosvobodilnem boju, Janez Stanovnik o obvojnih pobojih in narodni pomiritvi, dr. Maca Jogan o vrednotenju narodnoosvobodilnega boja in socializma v samostojni Sloveniji, dr. Vida Deželak Barič o smrtih žrtvah druge svetovne vojne in zaradi nje na Slovenskem, dr. Jože Pirjevec o pričevanjih narodnoosvobodilnega boja, Martin Premk o Matjaževi vojski v zgodovini, dr. Savin Jogan pa o spreminjanju zgodovine primorskega odpora na primeru tigrovca in partizana Ferda Kravanje – Petra Skalarja. Tem pisanjem sledijo kronologija NOB, pregled narodnih herojev in herojin na slovenskem, pregled poveljnikov višjih enot NOV in POS, pregled spominskih prireditev v letu 2014 in ocena njihove sporočilnosti. Posebno pozornost zaslužijo stališča ZZB za vrednote NOB Slovenije o narodni pomiritvi.

(Janez Kos, tehnični urednik)

Monografija “Četrta operativna cona”

Avtor: dr. Marjan Žnidarič
Založba: ZZB NOB Slovenije
Cena: 30,00 € z DDV
Naročilo: ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 01 434-44-45, E: romana.jemec@zzb-nob.si

Z monografijo »Četrta operativna cona« zapolnjujemo eno še redkih vrzeli v bogatem slovenskem zgodovinopisju o drugi svetovni vojni.

Avtor dr. Marjan Žnidarič je v osmih vsebinsko-kronoloških in enem tematskem poglavju podal temeljit pregled dogajanj na Štajerskem, Koroškem in Prekmurju(ter od oktobra 1944 tudi v delu Gorenjske) v času nacistične okupacije, okupatorjevih raznarodovalnih ukrepov in osvobodilnega boja Slovencev v letih 1941 – 1945. Območje 4. operativne cone je zajemalo dobri dve tretjini ozemlja predvojne Dravske banovine ter velik del Koroške na avstrijski strani meje.
Monografija je napisana zelo pregledno, v lahkotnem in prijetno berljivem jeziku, zato bo dobrodošla tako laičnim bralcem, ki so o obravnavanem obdobju naše zgodovine doslej (pre)malo vedeli, kot zgodovinarjem za strokovno rabo. Avtor nam 877 straneh s 132 ilustracijami(fotografije, skice, dokumenti) ponuja znanstveno potrditev o upravičenosti slovenskega osvobodilnega boja, ki pomeni vrh v dosedanji slovenski zgodovini.

Viharno stoletje – pogovori z Janezom Stanovnikom

Pogovor vodila in zapisala: Jelka Kušar
Založba: Ustanova Franc Rozman – Stane, Ljubljana
Cena: 15,00 € z DDV
Naročilo: Ustanova FRS in ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, Ljubljana

Stanovnikova avtobiografija je v pogovorni obliki skoraj neverjetna zgodba o življenjskih in miselnih preobražanjih mladega človeka iz krščanske meščanske družine, blizu cerkveni hierarhiji, škof Jeglič je bil celo njegov stari stric, v marksista in gverilca, potem vrhunskega državnega uradnika z mednarodnim ugledom, na koncu pa, ko gre večina ljudi že zdavnaj v pokoj, še v neustrašnega voditelja nekdanjih, zmeraj manj številnih partizanskih borcev – vse to spet in spet v skrajno viharnih, neudobnih časih. Čas in okolje sta mu ponujala vse možnosti, da bi se lahko samozadostno zapredel v meščansko lagodnost – če ne bi z rojstvom dobil za popotnico izjemne intelektualne radovednosti, govorne in pogovorne prepričljivosti, sle po oznanjevalstvu, celo voditeljstvu.

Sicer pa si ne bo nikomur, ki bo knjigo prebral, pretežko ustvariti lastne podobe o tem; saj ne gre samo za pričevanje in spominjanje, gre za zelo človeško povedano poročilo o nekem življenju v noro besnih vrtincih in viharjih zgodovine.

Zlomljena krila

Avtor: Matija Žganjar
Založba: ZZB NOB Slovenije v sodelovanju z založbo Svobodna Misel d.o.o.,  Ljubljana
Cena: 75,00 € z DDV, v darilnem etuiju 80,00 € z DDV
Naročilo: ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, Ljubljana

Knjiga MATIJE ŽGANJARJA “Zlomljena krila” na 630 straneh velikega formata opisuje reševanje zavezniških letalcev na slovenskih tleh v II. svetovni vojni.

Partizani in domoljubi so rešili 806 letalcev, v partizanskih bolnišnicah so zdravili 39 letalcev. 391 letalcev se je ubilo, ali bilo ustreljenih. Vse, ki so padli na partizansko ozemlje, so dostojno pokopali in če je bilo le mogoče z vojaškimi častmi in s cerkvenim obredom. Nemci in domobranci so zajeli 897 letalcev, vse so odpeljali v nemška taborišča. 19 zavezniških letalcev so nacisti ustrelili. Letalci so se znašli na tleh v popolnoma neznanem svetu Nekateri so molili, nekateri preklinjali zlo usodo, vsi pa so bežali in se skrivali ter iskali rešitev pri dobrih ljudeh. Nekateri rešeni so kasneje izjavljali, da so se tedaj na novo rodili.

Med Kojzico in Šmohorjem

Avtor: Andrej MAVRI
Založba: Vigred d.o.o.
Cena: 30,00 €
Naročilo: Vigred, Trubarjeva ulica 3, 3270 LAŠKO

Knjiga MED KOJZICO IN ŠMOHORJEM govori o pomembnih zgodovinskih dogajanjih na desnem bregu Savinje, tam, kjer je bil tisti pomemben zgodovinski sestanek Protiimperialistične fronte (OF) za Štajersko maja 1941. Knjiga ponuja poglobljen pogled o vseh akterjih, ki so ga oblikovali in delavsko gibanje med rudarji v rudniku Huda Jama, ki je dajal kruh domala vsem prebivalcem na območju med Kojzico in Šmohorjem. Uradno se je temu območju reklo občina sv. Krištof (ta je obstajala med leti 1850 in 1941, v nekoliko transformirani obliki pa do leta 1955), štela pa je okrog 3.500 prebivalcev. Rudnik je ljudem dajal kruh in tudi vplival na njihove navade. Avtor poglobljeno analizira delavsko gibanje in krščanski socializem, ki je bil na tem območju nosilec narodnobuditeljskih teženj med vojnama, in ki je vplival na nadaljni tok dogodkov. Sv. Krištof je bila občina, ki je imela krščanskega socialista za župana, Lojzeta Lešnika, ki je bil preprost človek, danes bi rekli karizmatična osebnost, sicer pa preprost rudar. V knjigi je podrobno opisana zgodovina rudnika, kakor tudi življenje rudarjev, vključno z njihovo govorico. To danes še slišimo, čez nekaj desetletij je ne bomo več, saj rudnika zdaj že dvajset let ni več.

V obdobju, ki ga opisuje knjiga, sta bili dve svetovni vojni, ki sta pomembno vplivali na življenje ljudi – zlasti je usode ljudi zaznamovala druga. Vojna je usodno obdobje, ko se je treba odločiti, kako boš ravnal, toda takrat ni šlo zgolj za preživetje, pač pa za domoljubna čustva in za principe, zanje so ljudje bili pripravljeni iti tudi do konca; avtor tenkočutno opisuje domoljubje številnih družin, kaj so prestale, veliko ljudi je svoje principe plačalo tudi z življenjem; še bolj pa so trpeli tisti, ki so preživeli, in ker se niso znali postaviti zase, so ostali prezrti.
Knjiga je bogat pregled in prerez dogodkov, usod, opisov, vsega, kar se je dogajalo med dvema vojnama, zlasti med drugo svetovno vojno in po njen, kako je rudnik dosegel svoj vrhunec in konec, kaj je ostalo od njega in v kaj se je transformiral. Knjiga obsega 311 strani, veliko avtentičnih fotografij, spremni besedi pa sta napisala zgodovinar dr. Marjan Žnidarič in domačin, dr. Tomo Korošec.
BH

Rdeči sneg na Igrišah

Avtor: Branko Zupanc
Založba: ZB za vrednote NOB Celje, 800 izvodov
Tel. 03/49 00 226
Cena:10,00 Eur
Naročilo ZB Celje, Gledališka 2, 3000 Celje

Na 226 straneh lično opremljene knjige v trdi vezavi, avtor s čustvenim odnosom do tematike in izbranii besednim zakladom opisuje dogodke na Igrišah, pri Hribarjevih, v času hude zime in krutega nacističnega terorja med II. svetovno vojno na naših tleh. Igriše je vas-skupina hiš, pravzaprav sedlast prehod med Gozdnikom in Mrzlico, kjer je živela družina Hribar, ki so jo domala celo, skupaj s partizani v noči od 7. na 8. marec 1943 pobili Nemci. Sedem imen je vklesanih v spomenik. Po čudežu je preživela Mimika, ki je bila živa priča dogodka in pričevalka avtorju, da je lahko celotno zgodbo verodostojno zapisal v knjigi, ki se bere kot roman.

Stari pisker,resnica in laži

Avtor:Ivan Grobelnik-Ivo
Založba:Društvo pohodnikov Stari pisker Celje
Cena: 8,00 Eur
Naročilo: Društvo Stari pisker, Celje, Gledališka 2, 3000 Celje
tel. 03/ 49 00 226

Avtor Ivo, kot mu je bilo ime v medvojni ilegali in pri partizanih v svoji knjigi opisuje drzno akcijo šestih aktivistov OF Celjskega okrožja, ki so v noči med 14. in 15. decembrom 1944 iz celjskega Starega piskra osvobodili neznano število političnih zapornikov. S to knjigo se je odločil, da bo zbral vse razpoložljive dokumente in verododstojne izjave še živečih prič dogodka v tisti mrzli zimski noči in jih kot dokaz o tendencioznosti in neprofesionalnosti različnih piscev predstavil javnosti.

Z ljubeznijo skozi surovi čas-dopolnjena izdaja

Avtor:Bogdan Osolnik
Založba: Goga, Novo mesto,2010, 500 izvodov
Cena: 15,00 Eur
Naročilo Založba Goga, Glavni trg 6,8000 Novo mesto

Avtorjeva prva knjiga spominov Z ljubeznijo skozi surovi čas je izšla leta 1989. Knjiga je bila izrazito osebna izpoved o doživetjih mladega človeka, pripadnika generacije, ki jo je življenje pahnilo v vrtinec druge svetovne vojne in boj za obstanek slovenskega naroda. Ker je nekatere bralce motilo, da ni nekaterih ključnih dogodkov avtor, v pripovedi obravnaval s  kritično distanco, je avtor sklenil da da prvotnemu delu določene dopolnitve in pojasnila, ki njegove prvotne izkušnje in sodbe bolj natančno predstavijo bralcem.
Dopoplnjena izdaja je tudi prispevek k oživljanju spomina na veličasten narodnoosvobodilni boj v drugi svetovni vojni in na vlogo generacije, ki se je v njem-tako kot avtorju-iztekla mladost ob koncu druge svetovne vojne pred 65. leti.

Na krilih junaštva in tovarištva

Avtor: Marjan Žnidarič
Izdalo: Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije

Monografija opisuje  eno od najpomebnejših in svojevrstnih enot slovenske narodnoosvobodilne vojske, 14. diviziji  ter govori o njeni bojni poti v 22. mesecih njenega delovanja, kjer je delovala po skoraj vseh slovenskih pokrajinah. 14. divizija je septembra 1943. leta uničila jedro slovenske kolaboracije in nato leta 1944 še z razgibanjem in krepitvijo narodonoosvobodilnega gibanja na slovenskem Štajerskem z bojnimi akcijami in s partizansko mobilizacijo pripravila pot za odločilno vlogo slovenske narodnoosvobodilne vojske v sklepnih operacijah pri osvobajanju slovenskega ozemlja.

Vodič po poteh slovenskih partizanskih bolnišnic pod Snežnikom-ponatis

Avtor: Dimitrij-Mitja Jerič
Samozaložba

Na Notranjskem so se med drugo svetovno vojno odvijali težki boji partizanskih enot z nacifašističnimi okupatorji in njihovimi domačimi pomagači, ki so zahtevali tudi sanitetno oskrbo. Ta se je razvila v težko prehodnih gozdovih pod Snežnikom, kjer so bile partizanske bolnišnice tako dobro skrite, da večine sovražnik ni nikoli odkril. Snežniški gozdovi so borcem in ranjencem nudili varno zavetje. Kljub težkim življenjskim pogojem so partizanska iznajdljivost, vzdržljivost in genialna improvizacija človeškega duha reševale hude težave. Izjemna skrb za nemočne ranjence je občudovanja vredna prispodoba humanizma partizanskega zdravstva.

Kako misliti partizansko umetnost

Avtor: Miklavž Komelj
Založba/* cf., Oranžna zbirka,Ljubljana

Knjiga ima določen zgodovinski kontekst, v katerem zavzema tudi polemično pozicijo že v tem da govori o partizanstvu in sicer govori o srečanju umetnosti in revolucionarnega narodnoosvobodilnega boja slovenskih partizanov proti okupatorskemu in domačemu fašizmu v vojnih letih 1941-1945 na območju, ki ga je prav ta boj v procesu konstituiranja nove Jugoslavije, kot ljudskodemokratične federacije povezal v ozemlje današnje Republike Slovenije.

Spomini na partizanska leta 1944 v Prekmurju

Avtor: Stane Červič-Bojan
Založnik: Združenje borcev za vrednote NOB Lendava, 77 str.

Za pravilno razumevanje NOB v Prekmurju je nujno poznati nekatera dejstva. Prekmurje je že leta 1941 doživelo dvakratno okupacijo. Do te je prišlo najprej na strani Nemcev in nato Madžarov. Nekaj časa je bilo Prekmurje, lahko rečemo pod skupno madžarsko-nemško okupacijo. Ozemlje kot enotna geografska enota je najbolj oddaljeno slovensko območje od središča slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja (NOG). Obdajale so ga dokaj dobro zavarovane državne meje in reka Mura je predstavljala fizično ločnico od bojišč v ostalem delu Slovenije. Kljub temu so se prizadeti udarci NOG na desni strani Mure odražali tudi v Prekmurju. Zato se je Združenje borcev za vrednote NOB Lendava odločilo, da objavi spomine aktivista in borca Staneta Červiča-Bojana v knjižni obliki.

Spomini partizanskega kurirja Poldača

Avtor: Polde Maček- Poldač
Cena: 15,00€
Na zalogi: DA

V partizane je šel star komaj trinajst let, vojno je končal s šestnajstimi. Živel in deloval je med mladimi partizani, starimi manj kot dvajset let, zato je bil celo med njimi – komaj doraslimi – obravnavan kot otrok. Kljub temu je bil njegov svet nenehno razpet med življenjem in smrtjo, njegov pogled nanj pa je ostal otroški. Takrat, ko je našel igrače, na primer v sobanah gradu Soteska ob Krki, se je dolge ure igral z njimi, sicer si je pa nenehno želel drugih predmetov: bicikel, tricikel, motor, avto, kot vsak otrok je hitel v nove daljave z vlakom, ter nazadnje tudi z letalom. Vse te želje so bile povezane z njegovim delovanjem od otroštva naprej, namreč, da bi bil hiter, vedno hitrejši, vendar le vesten in zaupanja vreden kurir ali varnostnik. Čutil se je kot član svoje rodne in nato še večje bojne družine, za katere cilje se je pa zavedal, da pripadajo slovenstvu in svobodi z dovolj kruha za vse ljudi. Ciljem je služil nesebično, samodejno. Ni veliko premišljeval. Verjel je. Tako je pač moralo biti. Pri nič kaj lahkem življenju je imel tudi veliko sreče. Kajti, kljub vsej skrbi starejših za njegovo usodo, bi se mu lahko zgodilo najhujše, tako, kot se je zgodilo preštevilnim borcem, uglednim, zaslužim in tudi mirnim, na domačijah živečim ljudem, prepričanim, da bodo vojne grozote šle mimo njih.

Zadrečka dolina v uporu 1941-1945

Avtor: Bert Savodnik
Cena: 20,00€
Na zalogi: 
DA

Leta tečejo, spomini bledijo, vendar spomin na leta 1941-1945 ne bo zbledel pri ljudeh, ki so ta čas doživeli. To so bila usodna leta za slovenski narod. Pričajoča publikacija je nastala na željo krajevnih odborov ZZB in udeležencev NOB Bočna, Gornji Grad, Nazarje, Nova Štifta in Šmartno ob Dreti. Pobudnici sta bili Anka Čeplak in Ivka Lamut. Publikacija je zbrala rokopisno in natipkano gradivo o žrtvah vojnega obdobja 1941-1945, ki je bilo shranjeno v posameznih zvezkih in albumih, katero je že začelo bledeti, nekaj pa se je žal že izgubilo, veliko pa pozabilo.

Pomniki narodno osvobodilnega boja v občinah Vojnik-Dobrna

Avtor: Marijan Oprešnik
Cena: 0,00€
Na zalogi: NE

Združenje borcev za vrednote NOB Vojnik-Dobrna, s pomočjo Občin Vojnik in Dobrna z svojim delovanjem skrbi in ureja vse navedene spominske plošče in spomenike na njihovem območju, da se ohranijo, kot zgodovinska dejstva in da spomin na padle ne zbledi. V ta namen je izdalo brošuro, katera bo v pomoč za bolj celovit in novejši pregled nad spomeniki in obeležji v obeh občinah. Ta brošura naj služi tudi mlajšim rodovom, od katerih ušes se je beseda vojna že odaljila, v želji, da se ne bi nikoli več ponovila.

Da bi v pozabo ne zbrisal jih čas

Avtor: več avtorjev
Cena: 5,00€
Na zalogi: DA
Kontakt za naročilo: Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu, Bušinec 5, 8350 Dolenjske Toplice ali GSM: 041 691 883.

Člani Društva za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu, ki ima sedež v Dolenjskih Toplicah, so izdali knjižico z naslovom Da bi v pozabo ne zbrisal jih čas. Z njo želijo predstaviti ideje, delo in vzroke za nastanek svojega društva, poučiti bralce o partizanskem Rogu in jih spomniti na čase in prilike, ki so v partizanskih vrstah pripeljale do neštetih žrtev. Za vse tiste, ki bodo želeli tudi sami prižgati svečko na katerem od partizanskih grobišč, je dodan pregleden zemljevid. Za tiste, ki ne zmorejo več poti po Rogu, pa so predstavljene fotografije vseh grobišč s kratkim opisi. Knjiga ima trde platnice in obsega 104 strani.

Okrvavljena roža

Avtor: dr. Franci Derganc
Cena: 24,50€
Na zalogi: DA

Spomini partizanskega zdravnika dr. Francija Derganca so prvič izšli leta 1971. Dr . Derganc je bil med vojno šef kirurške ekipe 9. korpusa, po vojni pa je organiziral zdravstveno službo na Primorskem. Bil je med prvimi zdravniki, ki so zdravili ranjence v skritih partizanskih bolnišnicah. Hkrati pa je skrbel za organizacijo sanitetne službe za potrebe partizanske vojske in civilnega prebivalstva ter za strokovno rast zdravstvenih kadrov v partizanskih bolnišnicah. Njegovi spomini so vsekakor zanimivo in poučno branje.

Odpor, trpljenje, upanje

Avtor: več avtorjev
Cena: 20,00 €
Na zalogi: DA

V angleščini je izšla knjiga, ki bo v ponos Sloveniji. Avtorji so ji premišljeno dali zgovoren naslov »Odpor, trpljenje, upanje«, saj govori o partizanskih časih pri nas. Vendar ne samo o odporu in bojih. To je knjiga, ki govori o slovenski poti do samostojnosti (Janez Stanovnik), o zgodovini Slovencev (Janko Pleterski), o strategiji okupatorjev (Jože Pirjevec), o Osvobodilni fronti slovenskega naroda (Božo Repe), o partizanski vojski kot oboroženem odporu v Sloveniji med drugo svetovno vojno (Damjan Guštin), o Osvobodilni fronti in zaveznikih (Gorazd Bajc), o partizanskem zdravstvu ( Janko Kostnapfel), o kulturi in umetnosti med odporom (Matjaž Kmecl), o medvojni slovenski poeziji in podobi slovenskega odpora v njej (Boris Paternu), o fotografiji v času odpora (Franc Fabec). Knjiga objavlja tudi kronološki pregled slovenske zgodovine (Darja Kerec), ki bo še zlasti manj poučenim nazorno prikazal tudi nastajanje, narodno prebujanje in uporništvo slovenskega naroda. Knjigo »Odpor, trpljenje, upanje« so izdali Zveza združenj borcev za vrednote NOB in Založništvo tržaškega tiska v sodelovanju s Slovensko kulturno gospodarsko zvezo v Trstu. Natisnili so jo v Kočevskem tisku d. d. Založniki jo bodo razposlali predvsem vodilnim evropskim ustanovam, nekaj izvodov pa bo tudi v knjigarnah. Knjiga, opremljena z zgovornimi fotografijami iz uporniških časov, razgrinja bralcu vso širino in notranjo trdnost slovenskega odpora proti okupatorjem in njihovim sodelavcem. Nazorno predstavi slovenski čas, v katerem so partizanski bojevniki, zdravniki, umetniki, šolniki, tudi mnogi duhovniki, tako rekoč vse ljudstvo strnili vrste in tako postali nepremagljivi v skupnem boju z zavezniškimi silami proti nacizmu in fašizmu. Želja po svobodi in boljšem življenju, pravici in pravičnosti je tedaj povezala vso Slovenijo in tako postavljala tudi temelje slovenski državi. To je mogoče razbrati tudi iz te knjige, ki bi ji želeli veliko pozornih bralcev.

Škof Rožman v zgodovini

Avtor: več avtorjev
Cena: 10,00 €
Na zalogi: DA
Kontakt za naročilo: Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, po ceni 10 EUR in poštnina.

Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije je na pobudo in ob pomoči predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije izdalo knjigo “Škof Rožman v zgodovini”. V nakladi 2.800 izvodov je namenjena vsem šolam, knjižnicam, muzejem, borčevskim organizacijam, škofijam in drugim organizacijam in posameznikom, ki jih zanima dejanska zgodovinska vloga ljubljanskega knezoškofa dr. Gregorija Rožmana med okupacijo v letih druge svetovne vojne 1941-1945.

Knjiga je spodbujena s sodbo Vrhovnega sodišča RS z dne 1. oktobra 2007, s katero je pravnomočna obsodba škofa dr. Rožmana, ki jo je izreklo Vojaško sodišče IV. armije JA dne 3. 8. 1946, razveljavljena iz procesnih razlogov in vrnjena Okrožnemu sodišču v Ljubljani v ponovno sojenje.

Knjiga ponuja zgodovinski, dokumentiran pogled na vlogo in ravnanja škofa Rožmana, zato njen pomen občutno presega trenutno zanimanje ali usihanje pozornosti za medvojne dogodke v takratni ljubljanski pokrajini. Napisana in urejena je po načelu, naj se sliši tudi druga stran, opremljena je z zadostno količino dokumentov, sodelujejo kvalificirani avtorji.

Namen te publikacije je v uvodni besedi opisal dr. Janko Pleterski, ki je med drugim dejal: “… Ne izbor dokumentov, ne komentar k njim, ne moreta in tudi ne želita nadomestiti celovite zgodovine te usodne kolaboracije. Tudi ne nadomestiti obdelave vseh tistih njenih posameznih, četudi bistvenih momentov, ki so bili načeti v procesu proti škofu dr. Gregoriju Rožmanu v letu 1946. Še manj je in more biti namen, da bi s tem kdo ocenjeval sam ta sodni proces, ali da bi ga celo teoretično obnavljal. Izbrani dokumenti naj olajšajo današnjemu bralcu ali bralki, da sama najdeta oporne točke za svoje lastno doumevanje te zgodovine in tega z njo povzročenega procesa. Seveda gre pri tem tudi za vprašanja, ki se danes postavljajo v središče pozornosti kot dvom o korektnosti sojenja določeni zgodovinski osebnosti. Zato ostaja težišče opozoril in pojasnjevanja na osebni vlogi in dejanjih škofa Rožmana samega. To postavljanje Rožmana v žarišče nima namena kakršnega koli obračunavanja z njim samim, ampak je izsiljeno s postopki, ki mu ne dovolijo spoštljivega miru. Za nobeno ceno nočejo človeka pustiti v zgodovini, marveč skušajo iz njega kovati orožje za svoje današnje politične boje, ga za te boje popredmetiti v nekakšnega bojnega ovna. …”

Za opisani namen so zbrani v knjigi številni dokumenti, pa tudi komentarji teh dokumentov in nujni opis razmer, v katerih so dejstva, o katerih pričajo dokumenti, nastajala ali so z njimi neposredno povezana.

Zgodovinar dr. Marjan Žnidarič piše v knjigi o Slovencih v primežu okupacije, kolaboracije in osvobodilnega boja v letih 1941-1945. Pri tem razčlenjuje glavne značilnosti političnih razmer v zadnjih letih pred II. svetovno vojno, okupacijo in nasilje okupatorjev, Osvobodilno fronto, oborožen boj za osvoboditev in usodnost kolaboracije z okupatorjem. Opisuje tudi razlike po slovenskih pokrajinah in posebej še razlike v delovanju ljubljanske in mariborske škofije, ki so bile očitno usodnega pomena za kolaboracijo in bratomorno vojno.

Dr. Spomenka Hribar se v svojem prispevku sprašuje, kaj storiti, da se sprostimo, osvobodimo preteklosti! Razmišlja o razveljavitvi sodbe škofu Rožmanu iz formalnih razlogov, o domobranski prisegi in o tem, da kljukasti križ ne more biti znamenje križarskega pohoda. Pri tem ugotavlja, da ima vsaka stran v medvojnih dogodkih svojo odgovornost, svoj delež krivde nad slovenskim narodom, ki jo je treba pošteno priznati in obžalovati. “Cerkev bi se morala osvoboditi svoje medvojne hipoteke, tako da bi moralno in politično oporečna dejanja Cerkve kot institucije v preteklosti obsodila in se opravičila – morda celo v prvi vrsti vernikom, ker jih je (del njihovih predhodnikov) zapeljala in potem pustila na cedilu – ne pa da kar naprej objektivira lastno krivdo, v krivdo drugega, druge strani.” Brez poštene kritike in poštenega vpogleda v lastno zgodovino in v lastno krivdo se ne bomo osvobodili preteklosti za sedanjost in prihodnost.

Dr. Ljubo Bavcon piše v knjigi o poskusih revizije poteka druge svetovne vojne in kriminalizacije narodnoosvobodilnega gibanja. Napad sil osi na Jugoslavijo je bil protipravna agresija, kot je v sodbi ugotovilo Mednarodno vojaško sodišče v Nürnbergu narodnoosvobodilni upor pa legalno in legitimno dejanje v okviru velike zavezniške antifašistične koalicije. Politično in oboroženo sodelovanje z okupatorji zoper sile narodnoosvobodilnega upora je bila veleizdaja in izdaja domovine po kateremkoli kazenskem pravu vse od rimskega prava dalje.

V svojem drugem prispevku daje dr. Ljubo Bavcon nekaj kazensko pravnih informacij o zadevi Rožman. Opisuje dosedanje poskuse škofove rehabilitacije z uporabo izrednih pravnih sredstev in o možnosti za nadaljevanje postopka. “Če G. Rožman leta 1945 ne bi pobegnil v tujino, bi bil tukaj regularno sojen in tedaj izrečeno kazen 18 let bi prestal najkasneje leta 1964, zelo verjetno pa bi bil odpuščen s prestajanja kazni že kakih 10 let prej. To pomeni, da bi že vsaj od leta 1964 dalje veljal za rehabilitiranega, se pravi za neobsojenega.” Zato je vse kar se in se je dogajalo v zvezi z obnovami tega kazenskega postopka v bistvu politično manipuliranje v širšem scenariju poskusov za kriminalizacijo NOB in rehabilitacijo kolaboracije.

Akademik dr. Janko Pleterski je razen uvodne besede prispeval osrednji del knjige pot naslovom “O Rožmanovi vojni”. Prvi del obsega zapis o 26 zbranih dokumentih, ki so glede na namen knjige povzeti deloma ali v celoti. Tako je npr. iz dokumenta 1 razvidno, da Rožman ne prizna, da bi dodatna razlaga papeža Pija XI. Francozom o sodelovanju s komunisti mogla veljati tudi za Slovence. V dokumentu 11 je navedena Spomenica z dne 12. 9. 1942, ki jo je škof Rožman izročil okupatorskemu generalu Robottiju glede organiziranja varnostnih straž. V dokumentu 20 je navedeno Rožmanovo pismo z dne 30. 11. 1943, ki je v bistvu poziv k izdajanju pripadnikov OF in NOV okupatorjem in njihovim sodelavcem. Iz dokumenta 22 in 23 je razvidna Rožmanova vloga pri domobranski prisegi itd.

V drugem delu dr. Janko Pleterski komentira vsak dokument posebej, jih po potrebi pojasnjuje in uvršča v tedanji čas in prostor, kar je še posebej dragoceno za razumevanje dejanske zgodovinske vloge škofa Rožmana.

Zgodovinar Janez Kos je v poglavju Druga pričevanja objavil 19 značilnih fotografij o škofu Rožmanu med visokimi političnimi in nacističnimi generali in drugimi dostojanstveniki in 37 zapisov o delovanju škofa Rožmana, povzetih po medvojnih časopisih (zlasti Slovenec in Jutro) in po raznih arhivskih virih. Ta pričevanja zajemajo najrazličnejše dogodke: o visokem italijanskem odlikovanju Rožmana, o slovesni zahvalni maši ob italijanski okupaciji, o pismih katoličanov v OF s pozivi na sodelovanje z OF, o pastirskih pismih proti OF in za sodelovanje z okupatorji, o pridigah škofa v Starem trgu pri Ložu in v Šmarju-Sap z zmerjanjem partizanskih mater, o božičnem pismu slovenskim domobrancem, o Rožmanu na prisegi domobrancev (aprila 1944 in januarja 1945), o kritiki, ki jo je izrekel dr. Anton Trstenjak itd., itd.

Na koncu knjige je objavljen obširen zagovor škofa Rožmana, kot je bil objavljen v Zborniku 1965 iz Buenos Airesa in pa tudi Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 1. 10. 2007.