Sedež:
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 434 44 45
Elektronski naslov: romana.jemec@zzb-nob.si
Povezave: http://www.mklj.si/

Knjižnica Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije  s sedežem na Einspilerjevi  ulici 6 v Ljubljani je pričela delovati februarja 2010.  Povezana je s Knjižnico Bežigrad, in deluje pod okriljem Mestne Knjižnice Ljubljana. Vključena je tudi v sistem COBISS.

Na voljo je 1600 različnih naslovov knjižnega gradiva, za izposojo pa je razpoložljivih 2200 enot.

Vsebinsko so razvrščeni v sedemnajst skupin:

  • 1. svetovna vojna
  • 2. svetovna vojna
  • Narodnoosvobodilna borba
  • Partizanske enote
  • Medvojno obdobje
  • Povojno obdobje
  • Primorska in Trst
  • Koroška
  • Zgodovina Slovencev
  • Periodika o NOB
  • Svetovna zgodovina
  • Osamosvojitev Slovenije
  • Jugoslavija
  • Tito
  • Viri in dokumenti
  • Zbrana dela
  • Razno

Več informacij o razpoložljivem knjižnem gradivu in izposoji v Knjižnici Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na voljo na telefonski številki 01 434 44 45 in na spletni strani www.mklj.si