Sedež:
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 434 44 45
Elektronski naslov: romana.jemec@zzb-nob.si
Povezave: http://www.mklj.si/

Knjižnica Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije  s sedežem na Einspilerjevi  ulici 6 v Ljubljani je pričela delovati februarja 2010.  Povezana je s Knjižnico Bežigrad, in deluje pod okriljem Mestne Knjižnice Ljubljana. Vključena je tudi v sistem COBISS.

Na voljo je 1600 različnih naslovov knjižnega gradiva, za izposojo pa je razpoložljivih 2200 enot.

Vsebinsko so razvrščeni v sedemnajst skupin:

 • 1. svetovna vojna
 • 2. svetovna vojna
 • Narodnoosvobodilna borba
 • Partizanske enote
 • Medvojno obdobje
 • Povojno obdobje
 • Primorska in Trst
 • Koroška
 • Zgodovina Slovencev
 • Periodika o NOB
 • Svetovna zgodovina
 • Osamosvojitev Slovenije
 • Jugoslavija
 • Tito
 • Viri in dokumenti
 • Zbrana dela
 • Razno

Več informacij o razpoložljivem knjižnem gradivu in izposoji v Knjižnici Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na voljo na telefonski številki 01 434 44 45 in na spletni strani www.mklj.si