Knjižnica Janeza Stanovnika je knjižnica internega značaja s sedežem na Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije na Einspielerjevi ulici 6 v Ljubljani. Janez Stanovnik, dolgoletni predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, častni občan mesta Ljubljana in nosilec Partizanske spomenice 1941, je knjižnico podaril leta 2013. Obsega približno 1500 knjižnih enot. Za ogled knjižnega gradiva se lahko dogovorite z gospo Romano Jemec na telefonski številki 01 434 44 45.