PREJEMNIKI LISTINE ZZB NOB SLOVENIJE

Prejemniki Listine ZB od leta 1998 dalje

leta 2023:

Janež Herman, Ljubljana
Stanko Kušljan, Šentjernej
Martin Mlinar, Hrastnik
Miloš Prosenc, Zagorje ob Savi
Rudi Vavpotič, Črnuče

leta 2022:

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, Ljubljana
prof. dr. Ivan Kristan, Škofja Loka
Eduard Vedernjak, Pesnica pri Mariboru
Janez Winkler, Ljubljana

leta 2021:
prof. dr. Ljubo Bavcon, Ljubljana
Uroš Dular, Novo mesto
Dušan Stefančič, Ljubljana
Franci Šali, Novo mesto
Sonja Vrščaj, Ljubljana

leta 2020:
Andreana Družina-Olga, Ljubljana
Marija Govejšek, Trbovlje
Virgilij Tavčar, Sežana

leta 2019:
Viktorija Potočnik, Ljubljana
dr. Tit Turnšek, Ljubljana

leta 2018:
Nuša Kerševan, Ljubljana
prof. Franc Gornik, Ljubljana

leta 2017:
dr. Zora Konjajev, Ljubljana
Franc Sever – Franta, Ljubljana

leta 2016:
Frančišek Bera, Slovenska Bistrica
Ivo Grobelnik, Celje
dr. Maca Jogan, Ljubljana

leta 2015:
Slavko Grčar, Ljubljana
Miran Potrč, Ljubljana

leta 2014:
Milan Gorjanc, Ljubljana
Zdravko Krivina – posthumno, Škofja Loka
dr. Risto Stojanovič, Slovenj Gradec
dr. Marjan Žnidarič, Miklavž  na Dravskem polju

leta 2013:
dr. Marko Vrhunec, Ljubljana

leta 2012:
Jože Berce, Maribor

leta 2011:
dr. Jože Pirjevec, Sežana
dr. Božo Repe, Ljubljana

leta 2010:
Janko Heberle, Ljubljana

leta 2009:
dr. Anton Vratuša, Ljubljana

leta 2008:
Božidar Gorjan – Bogo, Ljubljana
Stane Koman, Ljubljana

leta 2007:
Lado Kocijan, Ljubljana

leta 2006:
Jože Božič, Ljubljana
Janko Smole, Ljubljana

leta 2005:
Vladimir Kavčič, pisatelj, urednik Svobodne misli, Ljubljana
Lado Pohar, Ljubljana
Društvo Zeleni prstan, Ljubljana

leta 2004:
akademik prof. dr. Matjaž Kmecl
Partizanski pevski zbor Ljubljana

leta 2003:
dr. Janko Pleterski, Ljubljana
Bojan Škrk – posthumo, Ljubljana
Muzej narodne osvoboditve Maribor

leta 2002:
Janez Stanovnik, Ljubljana
Ela Ulrih – Atena, Ljubljana

leta 2001:
Milan Kučan, predsednik RS, Ljubljana
Knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

leta 2000:
Ivan Dolničar, Ljubljana
akademik Ciril Zlobec, Ljubljana

leta 1999:
dr. Vekoslav Grmič, naslovni škof, Maribor
Bogdan Osolnik, Ljubljana

leta 1998:
Lado Ambrožič – Novljan, Ljubljana
akademik prof. dr. Boris Paternu, Ljubljana

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2024

LISTINA
1. PIBERNIK ALBIN, Ljubljana

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo
1. RAKUN JOŽE, Zg. Savinjska dolina

ZLATA PLAKETA
1. BOLČINA ANDREJ, Škofja Loka
2. Družina ROZMAN iz Spodnjih Pirnič, Ljubljana (sklep predsedstva)
3. GERBEC FRANCI, Domžale
4. HOBIČ VOJKO, Bovec, Kobarid, Tolmin
5. JANEŽ HERMAN ml., Ljubljana (sklep predsedstva)
6. KASTELIC BRANKA, Ljubljana Moste-Polje
7. KRANJEC ZLATGA, Ljubljana-Šiška
8. PALČIČ HENRIH, Zagorje ob Savi
9. ŠPAT MATJAŽ, Ljubljana (sklep predsedstva)
10. ULE ANDREJ, Ljubljana (sklep predsedstva)
11. VIDMAR DUŠAN, Kočevje
12. ŽELVA d.o.o. Ljubljana, Ljubljana

SREBRNA PLAKETA
1. ARISTOVNIK JOŽE, Velenje
2. BRAUČIČ IRENA, Ormož
3. FUNKL DRAGO, Hrastnik
4. GASILSKA ZVEZA MORAVČE, Moravče
5. GOTAR FRANC, Domžale
6. GRADIŠNIK SREČKO,, Laško
7. GREBENC DARJA, Hrastnik
8. JAKOPIČ VINCENCIJ, Ljubljana-Bežigrad
9. JELEN NADA in DANIJEL, Zg. Savinjska dolina
10. JERMAN JOŽEF, Črnomelj
11. LIKAR DAMJAN, Ajdovščina-Vipava
12. LOZAR DARKO, Ajdovščina-Vipava
13. Mag. VELKAVRH ALENKA, Črnuče
14. MANDELJC DANIJELA, Radovljica
15. MOTORE LJUBOMIR, Sevnica
16. Osnovna šola BIZELJSKO, Brežice
17. OŠ POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA, Ilirska Bistrica
18. SEVČNIKAR BRANKO FRANCE, Velenje
19. ŠLOSEL JOŽE, Ilirska Bistrica
20. ŠOLAR ZVONKA, Radovljica
21. TORKAR JULIJAN, Koper
22. VIŽIN MARJAN, Celje
23. ZAKRAJŠEK ZVONKA, Ljubljana-Center
24. ZALAR ZDENKA, Ljubljana Moste-Polje
25. ZUPAN MITJA, Ljubljana-Bežigrad
26. ŽUNIČ ANTON, Metlika
27. TEMNIKAR JOŽE, vodja praporščakov veteranskih društev Koroške; OZ ZSČ Dravograd
in praporščaki:
1. Helbl Boris, OZVVS Dravograd
2. Škratek Janez, OZVVS Dravograd
3. Kupčič Zdenko, OZ ZSČ Dravograd
4. Ring Miran, OZ ZSČ Dravograd
5. Štern Marjanca, OZ ZSČ Dravograd
6. Praznik Franc, OZVVS Dravograd
7. Šimec Pavle, OZ ZSČ Mežiška dolina
8. Robič Slavko, OZVVS Mežiška dolina
9. Čuček Pavel, OZVVS Mežiška dolina
10. Hartman Ian, OZ ZSČ Mislinjska dolina
11. Keber Bojan, OZ ZSČ Mislinjska dolina
12. Ažnoh Toni, OZ ZSČ Mislinjska dolina
13. Dražnik Darko, OZVVS Mislinjska dolina
14. Klančnik Stanislav, OZ ZSČ Mislinjska dolina
15. Glažer Andrej, OZ ZSČ Zg. Dravska dolina
16. Verdnik Srečko, OZVVS Zg. Dravska dolina
17. Ladinik Ferdo, OZVVS Zg. Dravska dolina
18. Gašper Jože, OZVVS Zg. Dravska dolina
19. Urnat Jože, OZVVS Zg. Dravska dolina
20. Ošlovnik Viljem, PVD SEVER Koroška
21. Vončina Ivan, PVD SEVER Koroška
22. Verdinek Jože, PVD SEVER Koroška
23. Hribernik Milan, PVD SEVER Koroška

PRIZNANJE PRAPORŠČAKU
1. PETRIČ DARKO, Bovec, Kobarid, Tolmin
2. ZLATIČ KLAVDIJO, Koper
3. MARKEŽIČ MIRO, Koper
4. DODIČ DEJAN, Ilirska Bistrica
5. KERČ MARJAN, Ljubljana Moste-Polje
6. CIMPRIČ MARJAN, Ribnica
7. KNEZ MAKS, Zagorje ob Savi
8. KLANČIŠAR VILJEM, Zagorje ob Savi
9. LAH ŠTEFAN, Celje
10. GRAČNER ALJAŽ, Celje
11. GOLOUH JANEZ, Celje
12. VRBOVŠEK IVAN, Šentjur
13. KLEIDERMAN IVAN, Trebnje

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2023

DOBITNIKI PRIZNANJ ZZB NOB SLOVENIJE V LETU 2023

LISTINA
1. HERMAN JANEŽ, Ljubljana
2. KUŠLJAN STANKO, Šentjernej
3. MLINAR MARTIN, Hrastnik
4. PROSENC MILOŠ, Zagorje bo Savi
5. VAVPOTIČ RUDI, Črnuče

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo
1. BERTONCELJ VLADIMIR, Medvode

ZLATA PLAKETA
1. BEVK IVAN, Idrija-Cerkno
2. BIZJAK BRUNO, Nova Gorica
3. HRIBERŠEK FRANC, Žalec
4. JANJIČ MILICA, Ljubljana Šiška
5. MELANŠEK JOŽE, Velenje
6. Občina PODČETRTEK, Šmarje pri Jelšah
7. Osnovna šola narodnega heroja RAJKA HRASTNIK, Hrastnik
8. Osrednji odbor Prekomorskih brigad, PS Južno Primorska
9. OVNIČ STANISLAV, Mežiška dolina
10. PLAZAR JOŽE, Črnuče
11. REJC STAŠA, Lj. Mote-Polje
12. Spominski 1. dolenjski partizanski bataljon, PS DBK
13. STANTON ROGER, MBE; Noth Yorkshire (VB);
predlagatelj Društvo Vranov let
14. SVETELJ FRANC, Kamnik
15. ŠEKLI JANKO, Dovje-Mojstrana
16. ŠTEFANČIČ DANICA, Cerknica
17. TERČON DARKO, Kočevje
18. TURIČNIK MARIJAN, Žalec
19. Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Murska Sobota
20. VUŠNIK IVAN, Mežiške doline

SREBRNA PLAKETA
1. BITENC ANDREJ, Kranj
2. BLAŽUN MATEJ, Slovenj Gradec
3. BONČINA MIRA, Idrija-Cerkno
4. BOŽIČNIK DUŠAN, Kamnik
5. BOŽIČNIK MILKA, Krško
6. DRAKULIČ SLOBODAN, Črnomelj
7. FLIS IVAN JANI, Zagorje ob Savi
8. GRADIŠNIK STANE, Velenje
9. GRUDNIK SANDI, Zg. Savinjska dolina
10. JERČIČ BOŽIDAR, Trebnje
11. KOCJAN LJUDMILJA, Črnomelj
12. KOT KONDRAD, Žalec
13. KRALJ ZDENKO, Lj. Moste-Polje
14. KROŠELJ SARA, Nova Gorica
15. LESAR JOŽICA, Ljubljana Šiška
16. MARENTIČ IGOR, Postojna
17. MARKIČ DANICA, Idrija-Cerkno
18. MEDVED VIKTOR, Idrija-Cerkno
19. MERELA STANISLAV, Moravče
20. Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, POŠ Zgornja Polskava, Sl. Bistrica
21. Osnovna šola Dane Alighieri Izola, Izola
22. Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane, Sl. Bistrica
23. PAVŠEK LEOPOLD, Zagorje ob Savi
24. PERTINAČ JANKO, Celje
25. PIRC DUŠAN, Lj. Vič-Rudnik
26. PIVK JOŽE, Borovnica
27. POLANEC FRANC, Kungota, Pesnica in Šentilj
28. RETKO IRENA, Zg. Savinjska dolina
29. RIJAVEC MATEVŽ, Idrija-Cerkno
30. ROPOTAR IVANKA, Črnuče
31. ŠTUKELJ TATJANA, Ljubljana – Društvo Dobrnič
32. TOMAŽIČ MATJAŽ, Radlje ob Dravi
33. TRSEGLAV BOJAN, Radovljica
34. TURK MARINKA, Ribnica
35. ZIDANSKI ERNEST, Šentjur
36. ZORMAN NEDA, Ankaran

PRIZNANJE PRAPORŠČAKU
1. BAŠKOVIČ SLAVKO, Brežice
2. BERLIC SREČKO, Kamnik
3. BOROVNIK IVAN, Slovenska Bistrica
4. ČEBIN MILOŠ, Zagorje ob Savi
5. ČUK PETER, Logatec
6. ČURIČ BOJAN, Brežice
7. HORVAT MATEJ, Slovenska Bistrica
8. HRIBAR SREČKO, Velenje
9. KODRE ZDRAVKO, Ajdovščina-Vipava
10. KOVAČIČ SEVERIN, Nova Gorica
11. KRIŽANEC MATJAŽ, Brežice
12. KUHAR ANTONA, Krško
13. LIKAR EMIL, Ajdovščina-Vipava
14. MAJERLE JOŽE, Kočevje
15. MALEČKAR SLAVKO, Nova Gorica
16. OSTERMAN ANDREJ, Kranj
17. PRAZNIK IVAN, Mežiška dolina
18. SKALE ZVONIMIR, Velenje
19. ŠKOLC DANIEL, Slovenska Bistrica
20. VILAR ZDRAVKO, Društvo Zarja spominov Velike Lašče
21. VRBNJAK VINCENC, Ljutomer
22. ZLATIČ DANIJEL, Koper

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2022

DOBITNIKI PRIZNANJ ZZB NOB SLOVENIJE V LETU 2022

LISTINA

1. ZORAN JANKOVIĆ, župan Mestne občine Ljubljana, Ljubljana
2. Dr. IVAN KRISTAN, Škofja Loka
3. EDUARD VEDERNJAK, Pesnica pri Mariboru
4. JANEZ WINKLER, Ljubljana

ZLATA PLAKETA

1. A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d´Italia, Rim
2. DRAGAN ZVONE, Celje
3. JANEŽ JOŽEF-BOŽIDAR, Kranj
4. GORJUP IVAN, Maribor
5. KODERMAC ŽARKO, Nova Gorica
6. KONDORI ISTVÁN, župan občine Šarvar (Madžarska)
7. KOSMAČ JOŽE-posthumno, Trzin
8. KOTNIK BENO, Mežiške dolina
9. LATIN ROBERT, Kočevje
10. LEMUT BORUT, Nova Gorica
11. MAJERLE PAVEL, Kočevje
12. MEGLIČ JANEZ, Žalec
13. Mestna občina VELENJE, Velenje
14. MURŠIČ BOJANA, Ruše
15. OCEPEKI ANDREJ, Borovnica
16. ZAGMAJSTER JOŽE, Brežice

SREBRNA PLAKETA

1. BELA LACI, Lendava
2. BRATUŽ JOŽE, Nova Gorica
3. DEMŠAR MAJDA, Škofja Loka
4. ĐORĐEVIĆ RADIVOJE, Mežiška dolina
5. GNUS ANTON, Krško
6. GRZINČIČ EMIL, Kamnik
7. IPAVEC BORIS, Nova Gorica
8. KIKELJ JANEZ, Vrhnika
9. KOMEL STANKO, Nova Gorica
10. KOŠIR BOGOMIR, Celje
11. KRIŽMAN MARJAN, Lukovica
12. KROŠELJ JANEZ, Ljubljana Vič-Rudnik
13. KRŽAN FRANC, Kranj
14. MAJERIČ TREZIKA, Murska Sobota
15. MALI KARL, Slovenska Bistrica
16. MARKELJ MATEJA, Škofja Loka
17. MAVRIČ DRAGICA, Nova Gorica
18. MOHORIČ ANTON, Cerknica
19. Moški pevski zbor SVOBODA Kočevje, Kočevje
20. OJSTERŠEK KARL, Gaberje
21. Osnovna šola PRESTRANEK, Postojna
22. Osnovna šola REČICA ob SAVINJI, Zg. Savinjska dolina
23. PERPAR ANTON, Trebnje
24. PETAN MARIJAN, Celje
25. PLAZAR MARIJA, Črnuče
26. SEDEJ JANEZ, Gornja Radgona
27. SKUBE MARTIN, Črnomelj
28. SMAGAJ BRANKO, Velenje
29. SUHADOLC SLAVKO, Ljubljana Vič-Rudnik
30. ŠKRABA ANTON, Ljubljana Vič-Rudnik
31. TOLAR JERNEJA, Škofja Loka
32. TRSTENJAK ŠTEFAN, Gornja Radgona
33. VEČKO MAKSIMILIJAN, Mežiške doline
34. VERBOŠT MIHAEL, Duplek
35. VOUK ŽELEZNIK JADRANKA, Črnuče
36. ZALEZINA LJUBO, Hrastnik
37. ZUPANČIČ JUSTINA, Trebnje
38. ZUPANČIČ LADISLAV, Šentvid pri Stični (Dolenjska in Bela krajina)
39. ŽNIDARČIČ DARKO, Nova Gorica

PRIZNANJE PRAPORŠČAKU

1. BAJŽELJ TOMAŽ, Kranj
2. BREZOVŠEK FRANC, Slovenska Bistrica
3. DERSTVENŠEK ANTON, Sevnica
4. KOHANIČ PAVLE, Črnomelj
5. MENIČANIN JOŠKO, Nova Gorica
6. ROZMAN ALOJZ, Sl. Konjice
7. TANCER JOŽEF, Slovenska Bistrica

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2021

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2021

LISTINA
1. prof. dr. LJUBO BAVCON, Ljubljana
2. UROŠ DULAR, Novo mesto
3. DUŠAN STEFANČIČ, Ljubljana
4. FRANCI ŠALI, Novo mesto
5. SONJA VRŠČAJ, Ljubljana

ZLATA PLAKETA za življenjsko delo
1. KOŠMRLJ ANGELA, Žalec
2. LUPŠE MARTIN, Gaberje

ZLATA PLAKETA
1. BEOČANIN TADEJ, župan Občine Ajdovščina, Ajdovščina-Vipava
2. ČERVIČ VALERIJA, Gornja Radgona
3. ČOŽ SREČKO, Ljubljana Moste-Polje
4. FABIJAN DRAGICA, Ruše
5. JAKOPIN BISERKA, Grosuplje
6. JAN ANA MARIJA, Kranj
7. JERIČ FRANC, župan Občine Mengeš
8. KAVŠČEK DANA, Ankaran
9. KOLAR LUDVIK, Celje
10. KRAJNC ŠTEFKA, Lenart
11. MESOJEDEC ANDREJ, Ljubljana Moste-Polje
12. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda, Kamnik
13. Mešani pevski zbor LIPA ZELENELA JE, Ljubljana Center
14. MIKOLIČ MILOŠ, Ljubljana-Šiška
15. MLINAR MIRO, Cerknica
16. Moški pevski zbor »SLAVA KLAVORA« Maribor
17. NADALUTTI ELIO-posthumno, Nova Gorica (predsednik ANPI-VZPI Čedad)
18. PETERNEL IVKA, Ljubljana Mote-Polje
19. ROŽE SREČKO, Sežana
20. VOH BOJAN, Velenje
21. VRHNJAK JOŽE, Maribor
22. ZADEL MARIJAN, Žalec

SREBRNA PLAKETA
1. AMBROŽ ANDREJ, Kranj
2. BAVEC FRANC, Cerknica
3. BOROVŠAK MARJAN, Zg. Savinjska dolina
4. CERAR ANKA, Domžale
5. GABRŠČEK DANICA, Grosuplje
6. GAŠPIR JAKOB, Krško
7. GRABNER METKA, Velenje
8. HAJDAROVIČ ANA, Ljubljana Moste-Polje
9. HUDARIN ALOJZ SLAVKO, Velenje
10. IPAVIC ANTON, Ljubljana Vič-Rudnik
11. JELENC JANEZ, Škofja Loka
12. KARBIČ INELDA, Postojna
13. KERŠIČ JOŽE, Kamnik
14. KLOKOČOVNIK ALOJZ, Slovenske Konjice
15. KODER JANEZ, Žalec
16. KOJC ROBERT, Črnuče
17. KOLENC JANEZ, Trebnje
18. KOŠA FRANC, Lendava
19. KOVAČ BRANKO, Cerknica
20. KRIVEC IVAN, Kranj
21. KULOVEC FRANC, Novo mesto
22. LIKAR AMALIJA, Idrija-Cerkno
23. MAHORKO DRAGO, Slovenska Bistrica
24. MANDELJC DANIJELA, Radovljica
25. MIHELČIČ MILICA, Grosuplje
26. MUŽINA VOJNKO, Ajdovščina-Vipava
27. NOVAK IRENA, Ljubljana Center
28. OBLAK ERMIN, Idrija-Cerkno
29. ORAŽEM ESTERA, Murska Sobota
30. Osnovna šola ČRNI VRH, Idrija-Cerkno
31. Osnovna šola LJUBNO ob SAVINJI, Zg. Savinjska dolina
32. Osnovna šola OTLICA, Ajdovščina-Vipava
33. Osnovna šola SLIVNICA pri Celju, Podružnica Prevorje, Šentjur
34. Osnovna šola SLIVNICA pri Celju, Šentjur
35. OSTRELIČ IDA, Brežice
36. PEČNIK JOŽE, Novo mesto
37. PERKO BOŠTJAN, Grosuplje
38. PINTARIČ KATICA, Društvo Dobrnič
39. REPE JANKO, Radovljica
40. Revirska spominska četa HRASTNIK, Hrastnik
41. ROZMAN EMERIK, Mežiška dolina
42. Strelska družina 1. POHORSKI BATALJON, Ruše
43. SUHADOLC DANICA, Ljubljana Vič-Rudnik
44. SUHADOLNIK MARIJA, Ljubljana Vič-Rudnik
45. ŠRAJ JANA – TATJANA, Borovnica
46. TRAVNIKAR MILAN, Metlika
47. VALANT JANEZ, Sevnica
48. VESNIČER DUŠAN, Mežiška dolina
49. VIDOVIČ ERVIN, Duplek
50. VILHAR MATJAŽ, Postojna
51. VUŠNIK IVAN, Mežiška dolina
52. ZAJC ANTON, Gaberje
53. ŽERDIN FRANC, Velenje

PRIZNANJE PRAPORŠČAKU
1. BALOH MARJAN, Kamnik
2. BREGAR PETER, Grosuplje
3. BRGLEZ ALOJZ, Velenje
4. FRIDL FRANC, Ptuj
5. GERMADNIK ROMAN, Velenje
6. GOLTNIK ANDREJ, Velenje
7. JUVAN FRANC, Velenje
8. KRAŠNA PAVLE, Semič
9. LIPOGLAVŠEK STANE, Hrastnik
10. PETRIČ VINKO, Velenje
11. PUSTINEK JOŽE, Velenje
12. ŠMIGOVC ALOJZ, Velenje
13. ŽITKO PETER, Postojna

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2020

LISTINA
1.ANDREANA DRUŽINA – OLGA, Ljubljana
2.MARIJA GOVEJŠEK, Trbovlje
3.VIRGILIJ TAVČAR, Sežana

ZLATA PLAKETA za življenjsko delo
1.PETER JERMAN, Domžale
2.FRANC MAKŠE, Dovje-Mojstrana
3.RUDI PAVŠIČ, Gorica (predlagatelj ZB Nova Gorica)

ZLATA PLAKETA
1.BABIČ DANICA, Ilirska Bistrica
2.BENEVOL LJUBO, Koper
3.BIZJAK EDVARD, Nova Gorica
4.BOGOVIČ TILKA, Novo mesto
5.ČESNIK BOJAN, Piran
6.FRANKO FRANC, Škofja Loka
7.GEREČNIK BOJAN, Gaberje
8.GORIŠEK MARTIN, Radovljica
9.Gorska reševalna služba-POSTAJA GRS TOLMIN, Idrija-Cerkno
10.HERMAN ALOJZ, Ljubljana-Šiška
11.HROVAT IVANA, Celje
12.KONČNIK BORUT, Radlje ob Dravi
13.KOŠIR JANEZ, Kranj
14.KRALJ SILVAN, Koper
15.KRALJ-DOBRILA SILVANA, Koper
16.Kulturno društvo MOŠKI PEVSKI ZBOR RADOMLJE, Domžale
17.Kulturno umetniško društvo SERAFIN«, Ljubljana
18.KUPLJENIK VIKTOR, Ljubljana-Bežigrad
19.LOVŠE MUŠIČ ADA, Trzin
20.PAVLIN CVETO, Ljubljana-Šiška
21.Planinsko društvo MEDVODE, Medvode
22.POGAČNIK MARKO, Ljubljana (predlagatelj predsedstvo ZB)
23.Prostovoljno gasilsko društvo MENGEŠ, Mengeš
24.SEKNE EMIL LEON – posthumno, Kranj
25.ŠAUPERL MARIJA, Lenart
26.ŠKORJANC ELIZABETA, Trbovlje
27.ŠTENTA ALOJZ, Koper
28.TOPLAK BOGOMIR, Ptuj
29.TOPLAK FRANC, Ptuj
30.VERHOVNIK ALJAŽ, Ravne na Koroškem (predlagatelj predsedstvo ZB)
31.WEISS BORIS ANTON, Črnomelj
32.ŽEVART MARIJA, Velenje

SREBRNA PLAKETA
1.BESEDNJAK ALFONZ, Trbovlje
2.BEVC ENISA, Gaberje
3.BIZJAK TEOFIL, Vrhnika
4.CIMPRIČ VERA, Kočevje
5.Domoljubno krajevno združenje PUCONCI (predlagatelj ZB Ruše)
6.Dr. GRBOVIČ JASNA, Ljubljana-Bežigrad
7.Folklorno društvo GROBLJE, Domžale
8.GOLOB PAVLA, Velenje
9.HADŽISELIMOVIČ ESHER, Lenart
10.HAFNER MATJAŽ, Škofja Loka
11.HOBIČ VOJKO, Bovec, Kobarid, Tolmin
12.HOSTNIK MARIJA, Velenje
13.HRVATIČ DOROTEJA, Postojna
14.IRENA MEŽEK, Kranj
15.KENDA JANEZ, Idrija-Cerkno
16.KERSNIČ STANE, Ribnica
17.Klub mladih brigadirjev SLOVENSKEGA PRIMORJA IN ISTRE, Koper
18.KORDIŠ ROZALIJA, Slovenj Gradec
19.Kulturno društvo MoPZ POBJE, Idrija-Cerkno
20.LETIG MIRA, Kočevje
21.Lovska družina OTAVNIK, Idrija-Cerkno
22.MALI MIRKO, Kranj
23.MARŠIČ MARTINA, Koper
24.MIRKAC MINKA, Slovenj Gradec
25.MORENČIČ BRANKO, Nova Gorica
26.Moški pevski zbor DELFIN IZOLA, Izola
27.Moško pevsko društvo TRIGLAV LESCE BLED, Radovljica
28.NAREKS IVAN, Žalec
29.Osnovna šola ANICE ČERNEJEVE MAKOLE, Slovenska Bistrica
30.Osnovna šola BLAŽA KOCENA PONIKVA, Šentjur
31.Osnovna šola BRANIK, Nova Gorica
32.Osnovna šola ŠTURJE AJDOVŠČINA, Ajdovščina-Vipava
33.OSTERMAN JOŽE, Črnuče
34.Pater KNAVS BOGDAN, Nova Gorica
35.PEČNIK VEKOSLAV, Črnuče
36.PETEH MARIJA, Ljubljana-Šiška
37.Pihalni orkester DKD SVOBODA SENOVO, Krško
38.PIHLER PAVLINA, Ribnica
39.Planinsko društvo za SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI, Škofja Loka
40.PRAZNIK BRANE, Trebnje
41.REBEK STANISLAV, Ajdovščina-Vipava
42.ROBIČ MARIJA, Šentjur
43.SKALAR MARINA, Ljubljana Vič-Rudnik
44.SODJA JOŽE, Radovljica
45.ŠKRLJ FRANČIŠKA, Cerknica
46.TURK MIROSLAV, predsednik Udruge antifašističkih boraca grada Čabar (predlagatelj ZB Cerknica)
47.VASA BRANKO, Slovenska Bistrica
48.Vaška skupnost VELIKO POLJE, Sežana
49.VEBER JARC MILENA, Trebnje
50.VES JANEZ, Mengeš
51.VIDENIČ KUPLJENIK BREDA, Brežice
52.VRBNJAK FRANC, Celje

PRIZNANJE PRAPORŠČAKU
1.BELEC ROBERT, Slovenska Bistrica
2.BERTOK SERGIJ, Koper
3.CIZL FRANCI, Slovenska Bistrica
4.FERINCEK LADISLAV, Grosuplje
5.FORŠČEK VIKTOR, Straža
6.GAGIĆ MIROSLAV, Šentjur
7.JAKETIČ IGOR, Črnomelj
8.KOŠIR MATJAŽ, Kranj
9.KOVAČ ROMAN, Velenje
10.KUHAR DANIEL, Sevnica
11.KUSTERBAJN VINKO, Zg. Savinjska dolina
12.MARKOČIČ ROMAN, Nova Gorica
13.MRGOLE IVAN, Sevnica
14.PAŠIČ FRANC, Semič
15.PORENTA BOJAN, Ljubljana Moste-Polje
16.PREVALNIK STANKO, Velenje
17.RIBNIKAR FRANCE, Kranj
18.ROŽNIK ROMAN, Koper
19.SMOGAVC STANKO, Slovenska Bistrica
20.SUŠEC JOŽE, Velenje
21.ŠKOLC FRANC, Slovenska Bistrica
22.TRETJAK ANKO, Slovenj Gradec
23.VODOPIVEC ANTON, Postojna
24.ŽNIDARŠIČ PAVEL, Postojna
25.ŽURGA JANEZ, Trebnje

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2019

LISTINA
1. VIKTORIJA POTOČNIK, Ljubljana
2. dr. TIT TURNŠEK, Ljubljana

ZLATA PLAKETA za življenjsko delo
1. LUDVIK HVALA, Nova Gorica
2. SREČKO JEŽOVNIK, PTUJ
3. DOROTEJA OSTERMAN, KRANJ

ZLATA PLAKETA
1. BERRA ANITA, POSTOJNA
2. DARKO REBERNIK, LENART
3. dr. JOŽICA JOŽEF BEG, NOVO MESTO
4. Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije LAŠKO
5. FISTER DRAGICA-JOŽICA, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
6. FRANČEŠKIN ISTVAN, NOVA GORICA
7. FRANK ANICA, ILIRSKA BISTRICA
8. FTIČAR ŠTEFAN, LENDAVA
9. GENORIO BOJANKA, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
10. Glasbena šola LJUBLJANA MOSTE-POLJE, LJUBLJANA
11. GLOBOČNIK CIRIL, župan Občine RADOVLJICA
12. GRMEK DAMJAN, KOMEN
13. HLADNIK JOŽE, POSTOJNA
14. KATIČ ANDREJA, VELENJE
15. KOLEKTIV CINKARNE CELJE
16. KOLETNIK MARIJA (MOJCA), ŽALEC; podpredsednica ZKP
17. KORENT STANISLAV, POSTOJNA
18. KOS JANKO, župan Občine ŽALEC
19. KOŠMRLJ ANGELA, ŽALEC
20. KRAŠKOVIC JANEZ, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
21. KRZNARIČ ERIKA, DOVJE-MOJSTRANA
22. KUD Občinski pihalni orkester TREBNJE, TREBNJE
23. mag. SAJOVIC BORUT, župan Občine TRŽIČ
24. MIRTIČ MIRKO, LJUBLJANA
25. Moški pevski zbor DRUŠTVA UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
26. Občina KRŠKO, KRŠKO
27. Občina TRBOVLJE, TRBOVLJE
28. ORAŽEM ANDREJA, RIBNICA
29. ORAŽEM STANE, RIBNICA
30. Osnovna šola MOKRONOG, TREBNJE
31. Osnovna šola PLANINA pri SEVNICI, ŠENTJUR
32. Osnovna šola PODGORA, ILIRSKA BISTRICA
33. Osnovna šola PRESERJE, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
34. PAJENK JOŽE, SLOVENJ GRADEC
35. Planinsko društvo IDRIJA, IDRIJA-CERKNO
36. POTOČNIK VIKTOR, ŠKOFJA LOKA
37. PRETNAR IVICA-posthumno, JESENICE
38. STOJNIČ STANE, LJUBLJANA
39. ŠIROK DOMINIK, NOVA GORICA
40. ŠKORJA DANILO, LJUBLJANA-ŠIŠKA
41. ŠTIBERNIK FRANC, GROSUPLJE
42. TOMŠIČ ANA, ILIRSKA BISTRICA

SREBRNA PLAKETA
1. BAN NADA, KRŠKO
2. BERTONCELJ BOJAN, ŠKOFJA LOKA
3. BEZJAK FRANJO, KUNGOTA, PESNICA IN ŠENTILJ
4. BOGATAJ RUDOLF, NOVO MESTO
5. BRATKOVIČ FRANC, CERKENJAK
6. CURK JOŽEF, POSTOJNA
7. ČERNIGOJ BRANKA, POSTOJNA
8. ČOŽ SREČKO, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
9. DANEV DAVID, KOPER
10. DOLENC KLELIJA, NOVA GORICA
11. DRŽAK BISERKA, KRANJ
12. FELC VLASTA, RADOVLJICA
13. FIREDER FRANC, LJUBLJANA-ŠIŠKA
14. GRAMC NEVENKA, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
15. HANOV JOŽE, ČRNOMELJ
16. IV. Osnovna šola CELJE
17. JANKOVIČ ALEKSANDRA, LJUBLJANA
18. JAZBINŠEK MARIJA, PTUJ
19. JERAN JANA, KRANJ
20. JONTES FRANCI, ČRNOMELJ
21. KAČIČ BOGOMIR, SLOVENJ GRADEC
22. KALAN ANA, ŠKOFJA LOKA
23. KAMNIK IVANKA, SLOVENJ GRADEC
24. KEREC ZINA, MURSKA SOBOTA
25. KORPA NEŽA, KOČEVJE
26. KOVAČ DANIELA, HRASTNIK
27. Kulturno društvo, MOŠKI PEVSKI ZBOR IZOLA
28. LAVBIČ TEREZIJA, ŠENTJUR
29. LEŠNJAK MARIJA MILENA, ČRNUČE
30. Lovska družina JELENK Spodnja Idrija, IDRIJA-CERKNO
31. MAJCEN ALOJZ, GORNJA RADGONA
32. MARKO ALOJZ, MEŽIŠKE DOLINE
33. MENCIGAR MILENA, GORNJA RADGONA
34. Osnovna šola »JANKA GLAZER« RUŠE, RUŠE
35. Osnovna šola GLOBOKO, BREŽICE
36. Osnovna šola KANAL, NOVA GORICA
37. Osnovna šola MOZIRJE, ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA
38. Osnovna šola NAZARJE, ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA
39. Osnovna šola VODMAT, LJUBLJANA-CENTER
49. PALČIČ PETER, BOROVNICA
41. PERKO DARKO, LENART
42. PIŠKUR ALOJZ, TREBNJE
43. Planinsko društvo JAVORNIK ČRNI VRH, IDRIJA-CERKNO
44. PLEVNIK DRAGO, ŠENTJUR
45. Policijsko veteransko društvo SEVER POSAVJE, BREŽICE
46. PONIKVAR TONE, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
47. POVŠIČ TOMAŽ-posthumno, TREBNJE
48. Rdeči križ TRBOVLJE, TRBOVLJE
49. REMIC ZORAN, TREBNJE
50. REŠEK ANTON, KRANJ
51. RIHTARŠIČ ALOJZIJA, VELENJE
52. RIJAVEC ELO, NOVA GORICA
53. SEMLER JANEZ, KOČEVJE
54. SEVER LEA, Društvo Odmev Mokrca, LJUBLJANA
55. ŠKRLEP DRAGICA, ČRNUČE
56. TUŠAR JANEZ, ČRNUČE
57. ULE IZTOK, ZAGORJE OB SAVI
58. VALEČIČ JOŽE, SEŽANA
59. VIDMAR BOJAN, Društvo Odmev Mokrca, LJUBLJANA
60. VODUŠEK ROBERT, CELJE
61. VOZELJ MILENA, ZAGORJE OB SAVI
62. ZAJC FRANCI, RIBNICA

PRIZNANJE PRAPORŠČAKU
1. BRAČUN JOŽE, BREŽICE
2. BRUDERMAN ANTON, BREŽICE
3. CERAR JANEZ, DOMŽALE
4. ČERNE ALOJZ, NOVA GORICA
5. ČURIČ BOJAN, BREŽICE
6. DRUZOVIČ RUDOLF, CERKVENJAK
7. FLEK ANTON, ČRNOMELJ
8. GAŠPER FRANC, SLOVENJ GRADEC
9. GRASTEL JANEZ, SLOVENJ GRADEC
10. HUDEJ VINKO, VELENJE
11. JAVORNIK STOJAN, GROSUPLJE
12. KLADNIK ERNEST, LAŠKO
13. LEKAN ANTON, LUKOVICA
14. LEKŠE ALOJZIJ, TRBOVLJE
15. MARKOVIČ FRANC, TREBNJE
16. MATELIČ STOJAN, RADOVLJICA
17. MLAKAR JOŽE, BREŽICE
18. MUGERLI BRANKO, KRANJ
19. PAJK MARTIN, KOČEVJE
20. PAVLIN PETER, TRŽIČ
21. PETROVČIČ VIKTOR, CERKNO
22. RADOSAVAC SERGEJ, TRŽIČ
23. UMEK ANTON, KRŠKO
24. VIDIC ANTON, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
25. V VIDIC ANTON, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
26. VREČAR FRANC, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
27. ZAKRAJŠEK JANEZ, CERKNO
28. ZUPANIČ RADO, RADLJE ob DRAVI
29. ŽRLIČ FRANC, BREŽICE

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2018

LISTINA
1. NUŠA KERŠEVAN, Ljubljana
2. prof. FRANC GORNIK, Ljubljana

 

ZLATA PLAKETA za življenjsko delo
1. JOVAN IVAN, VELENJE
2. VOLER ALOJZ, ZG. SAVINJSKA DOLINA

ZLATA PLAKETA
1. 670. logistični polk Vincenca Repnika, SLOVENSKA BISTRICA
2. Armadni general dr. MIKHAIL MOISEEV, predsednik Ruske zveze veteranov
3. BIZJAK MILOŠ, AJDOVŠČINA-VIPAVA
4. BOHINC JOŽE, KRANJ
5. BOSSMAN PETER, župan Občine Piran
6. BUCIK ALOJZ, NOVA GORICA
7. CERAR ANICA, LJUBLJANA
8. DOVGAN ŠTRUCL ALENKA, županja Občine Divača, SEŽANA
9. EMERŠIČ KARLO, KOPER
10. FERFOLJA DANILO, KOMEN
11. FORČIČ MILOŠ, NOVA GORICA
12. GOMBOC FRANČEK, MURSKA SOBOTA
13. HARTMAN JOŽE, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
14. JAKOPIČ IDA, NOVA GORICA
15. JANKOVIČ LARA, predsedstvo Zveze
16. JERIČ MIRAN, župan Občine Hrastnik, HRASTNIK
17. KOZEM DARJA, NOVA GORICA
18. KRIŽNAR IVAN, ŠKOFJA LOKA
19. KRUPIĆ FADIL – BELI, VELENJE
20. LIKAVEC SVETELŠEK SAŠA, županja Občine Hrpelje Kozina, SEŽANA
21. mag. MILAVEC BLAŽ, župan Občine Sodražica, RIBNICA
22. MAHNIČ EVELINA, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
23. MARKO GRIČAR, JESENICE
24. MEGLIČJ ALOJZ, TRŽIČ
25. Mešani pevski zbor KRISTL MARKOVIČ-MATO, MEŽIŠKA DOLINA
26. MIHAEL ZVER, CELJE
27. OMAN JANEZ, CELJE
28. OROZ RADMILO, LJUBLJANA-CENTER
29. Osnovna šola FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
30. Osnovna šola VINICA, ČRNOMELJ
31. OTUJEC RUDOLF, ČRNOMELJ
32. ROJC EMIL, župan Občine Ilirska Bistrica
33. TOMAŽIN IVAN, GRUSUPLJE
34. TROHA BOGOMIR, ČRNUČE
35. VIDMAR MARJAN, IDRIJA-CERKNO
36. VIDMAR MARJAN, KOPER

SREBRNA PLAKETA
1. ANPI – VZPI PROSEK-KONTOVEL, SEŽANA
2. BAJC ZMAGA, POSTOJNA
3. BEZJAK ALOJZ, LENART
4. BIZJAK BRUNO, NOVA GORICA
5. BRESKVAR ZINKA, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
6. BUTALA ZVONKO, SEMIČ
7. ČERIMOVIČ SULEJMAN, ČRNUČE
8. DOBRUN VERA, LJUBLJANA-ŠIŠKA
9. dr. ŠAVELJ TONE, NOVO MESTO
10. Družina TOPLIŠEK, VELENJE
11. GOLTNIK JOŽE, ŽALEC
12. HUMAR SLAVICA, NOVA GORICA
13. JAVORNIK MILAN, MEŽIŠKA DOLINA
14. JERINA VESNA, LOGATEC
15. KAŠA ALBIN, ŠENTJUR
16. KLANJŠČEK MIRAN, NOVA GORICA
17. KNIFICK MIROSLAV MARJAN, DOVJE-MOJSTRANA
18. KOKOT HELENA, ORMOŽ
19. KOPUŠAR DRAGO, HRASTNIK
20. KRENKER ANTON, SLOVENJ GRADEC
21. LENIČ ŠTEFKA, SEVNICA
22. mag. LESJAK ROMANA, županja Občine Črna na Koroškem,
MEŽIŠKA DOLINA
23. MAVER ANTON, TREBNJE
24. MEDVED IVANA, IDRIJA-CERKNO
25. MEDVED IVANKA, KRANJ
26. Mestni pihalni orkester RADLJE ob DRAVI, RADLJE ob DRAVI
27. MIHEVC RADO, BOROVNICA
28. MISLEJ DRAGO – MEF, IZOLA
29. MOČNIK MARICA, ČRNUČE
30. Moški pevski zbor JEZERO DOBERDOB, KOMEN
31. Moški pevski zbor SKLADATELJEV IPAVCEV ŠENTJUR, ŠENTJUR
32. MUHIČ ALOJZ – posthumno, NOVO MESTO
33. MUKAVEC FRANC, ČRNOMELJ
34. MUNDA MIRKO, SLOVENSKA BISTRICA
35. NAJGER MARTIN, BREŽICE
36. NIKŠIČ LADISLAV, KRANJ
37. NOVINA VILJEM, NOVO MESTO
38. Oktet »LIP BLED« – KUD Zasip, RADOVLJICA
39. OKTET DOLIČ, SLOVENJ GRADEC
40. Osnovna šola »NEZNANIH TALCEV« DRAVOGRAD, DRAVOGRAD
41. Osnovna šola IVANA ROBA ŠEMPETER-podružnica VRTOJBA,
NOVA GORICA
42. Osnovna šola MAJDE VRHOVNIK, LJUBLJANA-CENTER
43. Osnovna šola METLIKA-Podružnična šola Suhor, METLIKA
44. Osnovna šola MIRNA, TREBNJE
45. Osnovna šola PODBOČJE, KRŠKO
46. Osnovna šola ŠENTJANŽ pri DRAVOGRADU, DRAVOGRAD
47. Osnovna šola ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE, KOČEVJE
48. PLAJBES BRANISLAV, TRŽIČ
49. Planinsko društvo ŠKOFJA LOKA, ŠKOFJA LOKA
50. prof. MOHAR ROSA, SEMIČ
51. RENKO DAMJAN, KRANJ
52. ROGINA JOŽE, ČRNOMELJ
53. ROJTEN STANISLAV, ZG. SAVINJSKA DOLINA
54. SITAR VALENTIN, ČRNUČE
55. ŠENICA VERICA, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
56. ŠERC PAVEL, LJUTOMER
57. TONČIČ EDVARD, AJDOVŠČINA-VIPAVA
58. TROTOVŠEK BARBARA, ŽALEC
59. VAHTER FRANC, SLOVENSKE KONJICE
60. VOLKAR BOGOMIR, GRUSUPLJE
61. VONČINA ZORAN, NOVA GORICA
62. ZALAR ZDENKA, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
63. ZELIĆ KRISTINA, IZOLA
64. ŽMAVC MARJAN, CERKVENJAK

PRIZNANJE PRAPORŠČAKU
1. ALTBAUER BOGOMIR, RADLJE OB DRAVI
2. BLAŽIČ JOŽEF, NOVA GORICA
3. BOBNAR FRANC, ŠENTJUR
4. BOŽIČ DANIJEL, KOMEN
5. CARLI PAVEL, IDRIJA-CERKNO
6. CURK JOŽE, POSTOJNA
7. DOVGAN MIHAEL, ILIRSKA BISTRICA
8. DRAČKO JOZO, VELENJE
9. DRNOVŠEK ANDREJ, ZAGORJE ob SAVI
10. DUGAR EMIL, NOVA GORICA
11. FICKO FRANC, MURSKA SOBOTA
12. KNAUS FRANC, MURSKA SOBOTA
13. KOVAČIČ FRANC, NOVA GORICA
14. KRESOVIĆ MIRO, POSTOJNA
15. MUHIČ ALOJZ, POSTOJNA
16. NOVIČ NIKOLA, KOČEVJE
17. PAVLOVIČ GORDANA, SEŽANA
18. PIRIH KRISTJAN, NOVA GORICA
19. RIČNIK ANTON, RADLJE ob DRAVI
20. RUDEŽ MILAN, SEŽANA
21. SENICA MIROSLAV, ŠENTJUR
22. SEVER JOŽE, MURSKA SOBOTA
23. SIMSIČ KAMIL, NOVA GORICA
24. SLOSEL JOŽE, ILIRSKA BISTRICA
25. SMREKAR DRAGO, NOVO MESTO
26. URBANČIČ DARKO, NOVO MESTO
27. ZUPANČIČ IVAN, NOVO MESTO
28. ŽNIDARŠIČ ALOJZ, SEŽANA

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2017

LISTINA
1. Dr. ZORA KONJAJEV, Ljubljana
2. FRANC SEVER – FRANTA, Ljubljana

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo
1. MUHIČ JOŽE, župan Občine Dolenjske Toplice
2. VIRTIČ ALOJZ, ŽALEC

ZLATA PLAKETA
1. A.N.P.I Sezione di AQUILEIA, predlagatelj ZB NOB PIRAN
2. ANDREAŠIČ EDI, predsednik komemorativne slovesnosti na Kučibregu (predlagatelj predsedstvo Zveze)
3. BEGUŠ MILENA, NOVA GORICA
4. BENČINA IVAN, župan Občine Loški potok
5. CANKAR VINCENCIJA, IDRIJA-CERKNO
6. Dr. ŽAGAR IVAN, župan Občine Slovenska Bistrica, SL. BISTRICA
7. Društvo za vzdrževanje Partizanskih grobišč v Rogu, NOVO MESTO
8. DURMO IBRAHIM, predsednik OO Igmanski marš, Sarajevo
9. FABJANČIČ JOŽEF, NOVA GORICA
10. I.GIMNAZIJA CELJE
11. JUG DUŠAN, TOLMIN
12. KAPUN ANTON, LJUTOMER
13. KLEMEN ZORAN, HRASTNIK
14. KOS MARKO MARTA, veleposlanica RS v Nemčiji, predlagatelj Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja
15. KOZEM DUŠAN, NOVA GORICA
16. Kriška sekcija VZPI-ANPI EDVARD ANTONČIČ-STOJAN, predlagatelj ZB NOB ČRNUČE
17. KVEDER JOŽE, MORAVČE
18. LAPAJNE FRANC, RIBNICA
19. LAPAJNE FRANČIŠKA, IDRIJA – CERKNO
20. LOZIČ MILOŠ, NOVA GORICA
21. LUSKOVIČ ANTON, ORMOŽ
22. MARTINČIČ ROBERT, LJ. MOSTE – POLJE
23. MEH ANICA, SLOVENJ GRADEC
24. MIRTIČ JOŽE, DOVJE – MOJSTRANA
25. OCVIRK SREČKO, župan Občine Sevnica, SEVNICA
26. PODLESNIK KAREL, ŽALEC
27. SLOVENC MOJCA, LJUBLJANA
28. STUBELJ VIOLETA, NOVA GORICA
29. SUSIĆ LJUBO, PIRAN
30. ŠAREC MARJAN, župan Občine Kamnik, KAMNIK
31. VIRANT MARJAN, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
32. VRBIČ VLADO, VELENJE
33. ŽIGON KATJUŠA, NOVA GORICA

SREBRNA PLAKETA
1. BAN JOŽE, KRŠKO
2. BEVC LUDVIK, ŠENTJUR
3. BEVC NADJA, ŠENTJUR
4. BIZJAK MILOŠ, AJDOVŠČINA-VIPAVA
5. BRIC RUSJAN NEDA, NOVA GORICA
6. BUTINA SMRDEL MILJANA, LJ. MOSTE – POLJE
7. CERAR JERICA, LUKOVICA
8. CUGELJ BORIS, KRANJ
9. CVETANOVSKI MAJDA, MARIBOR
10. DIACI CIRIL, ŠENTJUR
11. DOBNIKAR MARJANCA, LJUBLJANA – ŠIŠKA
12. EMRI EVGEN, MURSKA SOBOTA
13. ERJAVC RADO, RADOVLJICA
14. ERJAVEC STANA, IDIJA-CERKNO
15. GABERŠEK FRANC, ŽALEC
16. GROHAR BOGDAN, ZG. SAVINJSKA DOLINA
17. JAKOPIN DUŠAN, TREBNJE
18. JANEŽ BOŽIDAR, KRANJ
19. JAZBEC MARJANA, SLOVENSKE KONJICE
20. JERAM JOŽE, IDRIJA – CERKNO
21. JERAS VINKO, LUKOVICA
22. JERE GRMEK MATEJA, GROSUPLJE
23. JERIČ VID, HRASTNIK
24. JERMAN DELGI, ANKARAN
25. KADILNIK JOŽE, VOJNIK – DOBRNA
26. KAPŠ KATARINA, ČRNOMELJ
27. KLAVŽAR FRANC BRANKO, SLOVENSKE KONJICE
28. KOKALJ RUDI, LJUBLJANA – ŠIŠKA
29. KOKOŠAR DANICA, KRANJ
30. KORDIŠ ERVIN, SLOVENJ GRADEC
31. KOTNIK FRANC, DRAVOGRAD
32. KOVAČ MIHAEL, POSTOJNA
33. Krajevna organizacija ZB NOB PIŠECE, BREŽICE
34. Krajevna organizacija ZB NOB SUHOR, METLIKA
35. Krajevna skupnost ŠTORJE, SEŽANA
36. KRAPEŽ ANGEL, AJDOVŠČINA-VIPAVA
37. KRIŽMANČIČ DAMIJAN, POSTOJNA
38. KRMELJ JOŽICA, LJUBLJANA – ŠIŠKA
39. KRŽAN ANGELCA, MENGEŠ
40. MALI BOGDAN, NOVO MESTO
41. Mešani pevski zbor KOKRŠKEGA ODREDA PREDDVOR, KRANJ
42. MRAK ANTON, RADOVLJICA
43. NOVAK CVETKO, PTUJ
44. Osnovna šola ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO, VOJNIK – DOBRNA
45. Osnovna šola DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA, AJDOVŠČINA-VIPAVA
46. Osnovna šola DOBROVO, NOVA GORICA
47. Osnovna šola DOBROVO, Podružnica Kojsko, NOVA GORICA
48. Osnovna šola LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE, Nova Gorica
49. Osnovna šola MIREN, Podružnica Kostanjevica na Krasu, Nova Gorica
50. PLANINŠEK KSENIJA, ŠKOFJA LOKA
51. POČKAJ FRANC, GABERJE
52. POPOVSKI MARJETKA, IZOLA
53. RAVALICO ENRICO, Bazoviška Udarna Brigada, POSTOJNA
54. RAZGORŠEK PAVLA, SLOVENJ GRADEC
55. REMŠKAR JOŽEF, ZAGORJE ob SAVI
56. REPOLUSK IVAN, RUŠE
57. REPOVŽ IGNAC, LUKOVICA
58. RIZVIČ JASMIN, KOČEVJE
59. ROP IVAN, ZG. SAVINJSKA DOLINA
60. SEKULIĆ MARIJA JOŽEFA, LJ.- BEŽIGRAD
61. SMOGAVEC STANKO, SLOVENSKA BISTRICA
62. STROPNIK IVO, VELENJE
63. STUBEJ VIOLETA, NOVA GORICA
64. ŠABEC JANKO, POSTOJNA
65. ŠEGA FRANC, KOČEVJE
66. ŠKRABA VIDA, LJ. VIČ – RUDNIK
67. TIRAN MARKO, ČRNUČE
68. TORKAR PETER, RADOVLJICA
69. VADNJAL LUDVIK, LJ. VIČ – RUDNIK
70. VELUŠČEK FRANČIŠČKA, NOVA GORICA
71. VIRANT BRANKO, KRANJ
72. VUGRINEC JOŽE, LENDAVA
73. ZAGORC MATJAŽ, NOVO MESTO
74. ŽMAVC JANEZ, Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja pri ZB

PRIZNANJE PRAPORŠČAKU
1. AGREŽ ANTON, ŠMARJE PRI JELŠAH
2. BIZJAK BOJAN, AJVODŠČINA-VIPAVA
3. BLAZINŠEK DUŠAN, VOJNIK – DOBRNA
4. BOŠTAR LADO, KRANJ
5. CIMERMAN BOJAN, LITIJA
6. ERJAVEC VLADO, KRANJ
7. GROBOLJŠEK LADISLAV, LJ. MOSTE – POLJE
8. GROBOLJŠEK LADISLAV, LJ. MOSTE – POLJE
9. HLADNIK MARJAN, VOJNIK – DOBRNA
10. KEBRIČ FRANC ml., MARIBOR
11. KEREN CIRIL, KRANJ
12. KODER CIRIL, KRANJ
13. KOKALJ PETER, KRANJ
14. KOKOL STANKO, PTUJ
15. KOPRIVC MILAN, LAŠKO
16. KOZOLE MILAN, ŠMARJE PRI JELŠAH
17. KRAPEŽ ZDRAVKO, NOVA GORICA
18. KUGL SILVESTER, MARIBOR
19. LIKAR DAMJAN, AJDOVŠČINA-VIPAVA
20. LUZAR RUDOLF, RADLJE OB DRAVI
21. MAČEK MILAN, LAŠKO
22. MARTINČIČ JOŽE, LAŠKO
23. MRVAR ALBIN, LAŠKO
24. PAVČNIK BRANKO, LAŠKO
25. PEČOVNIK VLADO, VOJNIK – DOBRNA
26. PETERNEL IVAN, KRANJ
27. RAK MIRKO, ZG. SAVINJSKA DOLINA
28. RUPNIK JOŽEF, IDRIJA – CERKNO
29. TIČAR MILAN, KRANJ
30. TRAMTE STANISLAV, LJUBLJANA – CENTER
31. ULAGA IVAN, LAŠKO
32. URŠIČ JOŠKO, AJDOVŠČINA-VIPAVA
33. ŽERJAV MATIJA, VOJNIK – DOBRNA
34. ŽIGON BORIS, AJDOVŠČINA-VIPAVA
35. KOSTANTINO DUŠAN, NOVA GORICA
36. KRPAN MARJO, NOVA GORICA
37. PETROVČIČ BOGDAN, NOVA GORICA
38. VRHUNEC MARKO, ŠKOFJA LOKA
39. OLAJ JOŽE, JESENICE
40. LUŽOVEC IVAN, MARIBOR

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2016

LISTINA

1. BERA FRANČIŠEK, SLOVENSKA BISTRICA
2. Dr. JOGAN MACA, LJUBLJANA
3. GROBELNIK IVO, CELJE

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo

1. GREBENC ALOJZ, RIBNICA
2. KRAŠČEK DANICA, NOVA GORICA
3. TKAVC JOŽE, ŽALEC

ZLATA PLAKETA

1. BAŠIN DANILO, NOVA GORICA
2. Dom upokojencev Center TABOR-POLJANE, LJUBLJANA
3. dr. PREBILIČ VLADIMIR, župan Občine Kočevje
4. DRAŠLER FRANČIŠEK, BOROVNIA
5. Društvo pohodnikov »STARI PISKER«, CELJE
6. GRBEC IRMA, RIBNICA
7. GUNA VLADO, KRANJ
8. HLADNIK dr. MIRAN, KRANJ
9. HLADNIK MIRA, KRANJ
10. HRIBAR JOŽICA, LJUBLJANA
11. II. osnovna šola CELJE, CELJE
12. IVANČIČ MILOŠ, KOPER
13. JERBIČ – PERKO VESNA, KOČEVJE
14. JURJEVIČ ANDREJ, praporščak,  LJUBLJANA
15. KARDELJ ALEŠ, LJUBLJANA
16. KLS LJUBNO, d.o.o., ZG. SAVINJSKA DOLINA
17. Kulturno društvo GODBA CERKNICA, CERKNICA
18. LEPEJ STANISLAV, PTUJ
19. MERMAL JOŽE, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
20. MOLJK IVANKA, ČRNOMELJ
21. NOVAK BOŽO, AJDOVŠČINA-VIPAVA
22. Osnovna šola NOTRANJSKI ODREDA, CERKNICA
23. PAVLA MATIČIČ, DOMŽALE
24. PELICON LUCIJAN, KOPER
25. PENGOV BITENC ANDREJ, LJUBLJANA
26. PODOBNIK ANTON, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
27. POROPAT GUERRINO, PIRAN
28. PROSENC MILOŠ, ZAGORJE OB SAVI
29. REPINC ALBINA, JESENICE
30. ROZMAN JANKO, RADOVLJICA
31. SKOČIR IVAN, PTUJ
32. ŠKUFCA FRANC, župan Občine Žužemberk
33. UDRUGA ANTIFAŠISTA BUJŠITNE (Umag)
34. ULBING BOGOMIR, ŠENTJUR
35. VERBIČ MARJETA, LJUBLJANA
36. VIDIČ JOŽE, LENDAVA
37. ZADNIKAR STANISLAV JANEZ, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
38. ŽELJKO KLJAJIĆ, DRAVOGRAD
39. ŽIBERT JULIJANA, LJUBLJANA

SREBRNA PLAKETA

1. BERNARD STANISLAV, ŠKOFJA LOKA
2. BRAČKO JANEZ, TREBNJE
3. CIMPRIČ ANTON, KOČEVJE
4. CIZEJ IGNAC, ŽALEC
5. ČRV JULIJAN, RADOVLJICA
6. DRUŠTVO GLEDALIŠČE BOHINJSKA BISTRICA, RADOVLJICA
7. ERBEŽNIK JULIJANA, KRANJ
8. GABERŠEK VLADIMIR, GABERJE
9. GRANDIČ NADA, SEŽANA
10. GRIL AVGUST, GROSUPLJE
11. HABJAN ZLATA, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
12. HREŠČAK STANKA, POSTOJNA
13. HROBAT BORIS, SEŽANA
14. HROVAT MIRKO, TREBNJE
15. HVALA FLORJAN-CVETO, NOVA GORICA
16. JANEŽIČ ANICA, TREBNJE
17. JANJIĆ MILICA, LJUBLJANA-ŠIŠKA
18. KALIČ ALOJZ, DRAVOGRAD
19. KAŠMAN ROZIKA, RADLJE OB DRAVI
20. KLJUN KAROLINA, SEŽANA
21. KOLMAN AVGUST, CELJE
22. Krajevna skupnost SROMLJE, BREŽICE
23. KRALJ ALENKA, ZG. SAVINJSKA DOLINA
24. LEGVART IVAN, KOČEVJE
25. LEMUT BORUT, NOVA GORICA
26. LENIČ IVAN, SEVNICA
27. LUIN DUŠAN, KOMEN
28. MANDIĆ OREHEK NEVENKA, ŠKOFJA LOKA
29. MARTINČIČ MIROSLAV, SEŽANA
30. MENCIGAR DARJAN, GORNJA RADGONA
31. Mešani pevski zbor DU SLOVENSKE KONJICE
32. MILOSTNIK DRAGICA, ILIRSKA BISTRICA
33. Moški pevski zbor SREČKO KUMAR, KOJSKO, NOVA GORICA
34. NAGLIČ EDVARD, DRAVOGRAD
35. Območni odbor veteranov vojne za Slovenijo Sevnica
36. OCEPEK VLADIMIR, MORAVČE
37. ODERLAP MARJAN, MEŽIŠKA DOLINA
38. Osnovna šola CIRILA KOSMAČA PIRAN
39. Osnovna šola LUCIJA, PIRAN
40. Osnovna šola SEČOVLJE, PIRAN
41. Osnovna šola SREDIŠČE OB DRAVI, ORMOŽ
42. OŠABEN SLAVICA MARTA, BOROVNICA
43. PETROVIČ ANTON, KRŠKO
44. PEVEC ANICA, ORMOŽ
45. Pevski zbor JASNA, Stari trg pri Ložu
46. PIŠKUR JANEZ, LJUBLJANA VIČ- RUDNIK
47. Planinsko društvo ZREČE, SLOVENSKE KONJICE
48. Planinsko društvo ŽELEZNIČAR LJUBLJANA, VRHNIKA
49. POLJANŠEK IGOR, GABERJE
50. PRIBOŽIČ RUDI, RUŠE
51. PRIMOŽIČ VID-VITO, NOVA GORICA
52. RAIĆ PETAR, Samobor – R Hrvaška (predlagatelj Brežice in Krško)
53. RAJH FRANC, LJUTOMER
54. RAKAR FRANC, posthumno, KRŠKO
55. RAZBORŠEK FRANC, ZAGORJE OB SAVI
56. REJC STAŠA, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
57. ROZMAN IGNAC, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
58. Sekcija ANPI-VZPI Dol-Jamlje, NOVA GORICA
59. SMOLEJ PAVLA, LJUBLJANA-ŠIŠKA
60. SMOLNIKAR VERA, KRANJ
61. STEGOVEC VIDMAR ZORKA, AJDOVŠČINA-VIPAVA
62. ŠEPEC ANTON, CERKNICA
63. ŠKRLJ JANEZ, CERKNICA
64. ŠTURM JOŽE, TRŽIČ
65. TERSELIČ SREČO, LJUBLJANA-ŠIŠKA
66. VOH BOJAN, VELENJE
67. VRČKOVNIK VINKO, SLOVENJ GRADEC
68. VRŠNAK SLAVKO, ŠENTJUR
69. VUJICA JANKO, PESNICA
70. VUTE MILICA, LENART
71. ZADNIKAR VLASTA, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
72. ZALETEL ZOFIJA, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
73. ZEMLJIČ ALMIRA, DOMŽALE
74. Ženski pevski zbor Društva upokojencev METLIKA
75. ŽVANUT ROŽICA, NOVA GORICA

PRIZNANJE PRAPORŠČAKU

1. ADLEŠIČ JOŽE, ČRNOMELJ
2. DIVJAK JANEZ, RIBNICA
3. FERFOLJA DANILO, KOMEN
4. FRANKO JANEZ, ŠKOFJA LOKA
5. GAZIBARA VEHID, KOČEVJE
6. HUMAR FRANC, NOVA GORICA
7. KRISTANČIČ RADOVAN, NOVA GORICA
8. KRIŽMAN MARJAN, LUKOVICA
9. KVEDER JOŽE, MORAVČE
10. LINKE DUŠAN, ŠKOFJA LOKA
11. MARKIČ MARJAN, DOMŽALE
12. MIKULIN ANICA, RIBNICA
13. NAHTIGAL STANE, DOMŽALE
14. PEČNIK IVAN, ZG. SAVINJSKA DOLINA
15. PODOBNIK LOJZE, DOMŽALE
16. PUNGERČAR ZVONIMIR, TREBNJE
17. REŠEK STANISLAV, ŠKOFJA LOKA
18. ŠIROK SILVO, NOVA GORICA
19. VERŠNIK IVAN, ZG. SAVINJSKA DOLINA
20. VONČINA JANKO, KOBARID

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2015

LISTINA ZB

1. GRČAR SLAVKO, LJUBLJANA
2. POTRČ MIRAN, LJUBLJANA

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo

1. KOŠIR MATEVŽ, KAMNIK
2. LUKAČ IVAN, LITIJA-ŠMARTNO
3. MIRTIČ ZOFIJA SONJA, DOVJE-MOJSTRANA
4. PEČAR STANE, ŠKOFJA LOKA
5. VAVPOTIČ RUDOLF, LJUBLJANA-ČRNUČE
6. Dr. VIDMAR CVETKO, NOVA GORICA

ZLATA PLAKETA

1. ALIČ BOŽO, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
2. ANTE STIPANOVIĆ, NOVO MESTO
3. ARČON MATEJ, župan Občine Nova Gorica, NOVA GORICA
4. BERTOK GVIDO, KOPER
5. BLATNIK NADA, RIBNICA
6. BREŽAN UROŠ, župan Občine Tolmin, TOLMIN
7. DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE 1941-1945
8. Društvo pihalni orkester KOVINOPLASTIKA LOŽ, CERKNICA
9. DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE
10. GRUDNIK IVAN, ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA
11. HAFNER VINKO, LJUBLJANA
12. HAJNAL FRANC, LJUTOMER
13. JANČAR GVIDO, DRAVOGRAD
14. JANKOVIĆ ZORAN, župan Mestne občine Ljubljana
15. JOŽE MARČAN, LJUBLJANA
16. KAŠCA JERICA, IDRIJA-CERKNO
17. KOVAČ BOŽO, LJUBLJANA
18. KOVIČ TONE, LJUBLJANA
19. KRAVOGEL BLAŽ, LAŠKO
20. KRIŽNAR ADOLF, ŠKOFJA LOKA
21. KUD PIRNIČE »ODER TREH HEROJEV«, MEDVODE
22. Mag. TURK MILAN, župan Občine Šempeter-Vrtojba, NOVA GORICA
23. MARINC ANDREJ, LJUBLJANA
24. MENCEJ MARIJA MARJETA, LJUBLJANA
25. MIRKOVIĆ STEVAN, BEOGRAD (Društvo AVNOJ Postojna)
26. Moški pevski zbor KUD Ravne pri Šoštanju, VELENJE
27. Moški pevski zor KUD STANE SEVER Ribnica na Pohorju, RADLJE OB DRAVI
28. MRAZ RUDI, NOVO MESTO
29. OBČINA Šentjur, Občinska uprava s strokovnimi službami
30. Osnovna šola »ELVIRE VATOVEC« PRADE, KOPER
31. Osnovna šola SOSTRO, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
32. PEČELIN FRANC, LJUBLJANA
33. Pevsko društvo upokojencev Celje, CELJE
34. PRESKAR STANISLAV, BREŽICE
35. PRISLAN VILJEM, ŽALEC
36. RUTAR VIDA, DOMŽALE
37. SEVER RUDI, NOVO MESTO
38. SLEJKO FRANC, ŠENTJUR
39. SMURAGLIA CARLO, predsednik ANPI Italija
40. URŠIČ ROK, TOLMIN
41. ZVEZA DRUŠTEV GENERAL MAISTER
42. ZVEZA DRUŠTEV IN KLUBOV MORiS
43. ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE
44. ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER
45. ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV
46. ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
47. ŽELVA d.o.o. LJUBLJANA, LJUBLJANA

SREBRNA PLAKETA

1. BADOVINAC DANIJEL, NOVO MESTO
2. BEDEN REMIGIJ, BOROVNICA
3. BERLIČ MARJETKA, MARIBOR
4. BRATOŽ VANDA, KOČEVJE
5. BREZNIKAR ERNEST, KRŠKO
6. BUH ANDREJA, CERKNICA
7. ČOK MARTA, SEŽANA
8. ČRNIČ BARICA, LJUBLJANA-ŠIŠKA
9. DELEVIČ MAJDA, SLOVENJSKE KONJICE
10. DIM RUDI, METLIKA
11. Družina ROZMAN, MEDVODE
12. ERBEŽNIK ANTON, KRANJ
13. GABER MILAN, MURSKA SOBOTA
14. GEREČNIK BOJAN, CELJE
15. GOSTINČAR FRANC, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
16. GRAČNAR ANA, ŠENTJUR
17. GRAOVAC MIRJAM, AJDOVŠČINA-VIPAVA
18. GROSEK MARTINA, CELJE
19. IVIČ MARIJA, KOČEVJE
20. JABLANŠČEK VIDA, AJDOVŠČINA-VIPAVA
21. JAN MARIJA ANA, KRANJ
22. JANEŠ STANKO, KOČEVJE
23. JANEŽIČ BOŽIDAR, JESENICE
24. JUSTIN FRANC, ŠKOFJA LOKA
25. KERŽAN DANICA, LJUBLJANA-ČRNUČE
26. KOKOT SILVO, NOVA GORICA
27. KOLAR LUDVIK, CELJE
28. KOMPARE BOJANA, NOVA GORICA
29. KORDIŠ PAVLI, ZAGORJE OB SAVI
30. KOŠIR JANEZ, KRANJ
31. KOTNIK MARIJA, KOČEVJE
32. KOZJAK RIHARD, SLOVENJ GRADEC
33. KOŽELJ VIDA, MENGEŠ
34. KURNIK MARIJA, LJUBLJANA-ŠIŠKA
35. MACEDONI JUSTINA, NOVO MESTO
36. MAJERLE PAVEL, KOČEVJE
37. MARTINI JOŽEF, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
38. MATJAŠIČ MARJAN, MARIBOR
39. MIGNOZZI IVAN, NOVA GORICA
40. Moški pevski zbor SVOBODA Brestanica, KRŠKO
41. MUC IVANKA, ČRNOMELJ
42. MURŠIČ BOJANA, RUŠE
43. OBČINA MIRNA –Občinska uprava, TREBNJE
44. OBERČKAL LJUBICA, HRASTNIK
45. OJSTERŠEK BOŽA, KRŠKO
46. Osnovna šol JURIJA DALMATINA KRŠKO, KRŠKO
47. Osnovna šola FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD, MOZIRJE
48. Osnovna šola SAVSKO NASELJE, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
49. PICEJ FRANC, ŽALEC
50. PIHALNI ORKESTER BRDA, NOVA GORICA
51. Planinsko društvo CERKNO, IDRIJA-CERKNO
52. PLAZAR JOŽE, LJUBLJANA-ČRNUČE
53. PODGORNIK DANILA, NOVA GORICA
54. PRAPROTNIK MARIJA, RADLJE OB DRAVI
55. PRETNER ALOJZ, KOČEVJE
56. RADUJKO SLOBODAN, IZOLA
57. ROZMAN JOŽE, RADOVLJICA
58. RUSTJA MIRAN, NOVA GORICA
59. SEDEJ MARTINA, ŠKOFJA LOKA
60. ŠAUPERL MARIJA, LENART
61. ŠTEFANČIČ MARIJA, SLOVENSKE KONJICE
62. Uredništvo Kabelske televizije Medvode, MEDVODE
63. VESELKO BRANKO, ORMOŽ
64. VNUK JERNEJ, RADOVLJICA
65. VOLKAR NUŠA, GROSUPLJE
66. ZAFOŠNIK STANISLAVA, PTUJ
67. ZAGMAJSTER JOŽE, BREŽICE
68. ZDOLŠEK FRANC, LAŠKO
69. ZOREC VIKTOR, ŽALEC
70. ZUPANČIČ MARIJA, NOVO MESTO
71. ŽELE ANDREJ, POSTOJNA
72. ŽITKO FANI, POSTOJNA

PRIZNANJE PRAPORŠČAKU

1. BAVEC FRANC, CERKNICA
2. BOLTAR MILOŠ, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
3. GNUS ANTON, KRŠKO
4. GORNIK RUDI, DRAVOGRAD
5. GULIN ALOZ, NOVA GORICA
6. JAKOPIN DRUŠAN, TREBNJE
7. JARC DUŠAN, TREBENJE
8. KLEMEN MIRAN, SLOVENJ GRADEC
9. KOVAČ BRANKO, CERKNICA
10. MAROLT JOŽE, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
11. MERVIČ LADO, NOVA GORICA
12. MLAKAR JOŽE, BREŽICE
13. NAGODE ANTON, LOGATEC
14. NARAGLAV JOŽE, KRŠKO
15. OSMAK MILAN, KOČEVJE
16. PIRMAN SREČO, ŠKOFJA LOKA
17. PODGORNIK KLAVDIJ, NOVA GORICA
18. POVŠIČ IVAN, NOVA GORICA
19. RAKEF ZVONKO, TRZIN
20. RUPNIK ALOJZIJ, LOGATEC
21. SREBOTNJAK KARLO, POSTOJNA
22. ŠTEFANČIČ FRANCESCO, ČRNUČE (VZP Italija)
23. TAJNŠEK STANKO, MOZIRJE
24. URBANC ROBERT, SLOVENJ GRADEC
25. ZEPUHAR FRANJO, METLIKA
26. ŽAGAR ANTON, KOČEVJE
27. ŽRLIČ FRANC, BREŽICE

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2014

LISTINA

1. GORJANC MILAN, LJUBLJANA
2. KRVINA ZDRAVKO, posthumno, ŠKOFJA LOKA
3. Dr. STOJANOVIČ RISTO, SLOVENJ GRADEC
4. Dr. ŽNIDARIČ MARJAN, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo

1. JERKIČ MIROSLAV, NOVA GORICA
2. MAVRI ANDREJ, LAŠKO
3. OLENIK BRUNA, Skupnost borcev IX. Korpusa, POSTOJNA
4. ROMIH IGANC, ŽALEC
5. VALIČ DANA, LJUBLJANA
6. ZUPANC STANKO, ŽALEC

ZLATA PLAKETA

1. ANDOLŠEK JOŽE, RIBNICA
2. ANZELJC MATIJA, ŠENTJUR
3. BIZJAK IVA, KRANJ
4. BORIS KOVŠCA, NOVA GORICA
5. GORZA MARJAN, KRANJ
6. GRACUN FRANC, MOZIRJE
7. IVANKA KOS, LITIJA
8. JOŽE VRABIČ, SLOVENJ GRADEC
9. KAPUS ANTON, RADOVLJICA
10. KOS MARJAN, RADLJE OB DRAVI
11. KOVAČ ŠTEFKA, KRANJ
12. KRALJ IVAN, NOVO MESTO
13. KRIŽ DANIJELA, KOČEVJE
14. KRIŽANEC SREČKO, CELJE
15. LAŠKA PIHALNA GODBA, LAŠKO
16. MIHALIČ EDVARD, MURSKA SOBOTA
17. MIRT IVAN, SEVNICA
18. Moški pevski zbor LOPAR, KOPER
19. Moški pevski zbor SREČKO KOSOVEL AJDOVŠČINA
20. MRGOLE MITJA, PTUJ
21. Osnovna šola STANETA ŽAGARJA LIPNICA, RADOVLJICA
22. Osnovna šola VOJNIK in PODRUŽNIČNE OŠ, VOJNIK-DOBRNA
23. PAHOR BOJAN, SEŽANA
24. PETEK VILJEM, ŽALEC
25. RUS ZVONKO, METLIKA
26. ŠENICA LJUBA, KOPER
27. ŠTOLFA MILAN, LUKOVICA
28. VIDMAR ŽIVA, LJUBLJANA
29. ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKA BISTRICA
30. ZUPANC BRANKO, CELJE

SREBRNA PLAKETA

1. AVGUŠTIN FRANC, LJUBLJANA
2. BAJEC JOŽE, POSTOJNA
3. BAŠIN VESNA, NOVA GORICA
4. BENČINA ALENKA, KRANJ
5. BEZELJAK BARNARDA, PTUJ
6. BORŠTNAR ALEKSANDER-SANDI, DRAVOGRAD
7. BRATINA ALBINA, ČRNUČE
8. BREZOVEC MARIJA, SEŽANA
9. BRGLEZ VINKO, SLOVENSKE KONJICE
10. BUKOVAC VIDA, VOJNIK-DOBRNA
11. ČADONIČ MIRKO, ČRNOMELJ
12. ČIBRON-KODRIN ANDREJA, MEŽIŠKE DOLINE
13. DVORNIK KAROLINA STANISLAVA, RUŠE
14. FRANČEŠKIN ISTVAN, NOVA GORICA
15. GODEC ALOJZ, BREŽICE
16. GRAPULIN RADOVAN, NOVA GORICA
17. HLASTEC SILVO, SLOVENSKE KONJICE
18. HRIBERŠEK FRANC, ŽALEC
19. INTIHAR FRANC, LJUBLJANA
20. JAKOPIN BISERKA, GROSUPLJE
21. JENSTERLE MARJAN, RADOVLJICA
22. KAMNIK ŠTEFAN, SLOVENJ GRADEC
23. KATARINA LESKOVAR, GORNJA RADGONA
24. KOKOŠAR VERONIKA, ŠENTJUR
25. KRAPEŽ ALFONZ, AJDOVŠČINA-VIPAVA
26. KUEŽNIK FRANC, ŽALEC
27. LEŠNIK HERMAN, VELENJE
28. LOGAR JULIJ, AJDOVŠČINA-VIPAVA
29. LOGONDER LEOPOLD, ŠKOFJA LOKA
30. LOVEC MAGDA, LJUBLJANA
31. MARN MARJANA, LJUBLJANA
32. Mešani pevski zbor KRISTL MARKOVIČ-MATO, MEŽIŠKE DOLINE
33. MOŽE MATJAŽ, SEŽANA
34. NOVAK FRANC, VOJNIK-DOBRNA
35. OBERSTAR MIRA, KOČEVJE
36. ODAR STANISLAV, RADOVLJICA
37. Osnovna šola POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA
38. Osnovna šola POLJANE, LJUBLJANA
39. PADERŠIČ REZKA, NOVO MESTO
40. PERKO TEREZIJA, LENART
41. PESTOTNIK IVANKA, DOMŽALE
42. PIHALNI ORKESTER SALONIT ANHOVO
43. PLOS IVAN, CERKNICA
44. POVŠE ALOJZ, ZAGORJEJ OB SAVI
45. Prostovoljno gasilsko društvo DRAŽGOŠE, ŠKOFJA LOKA
46. SLADIČ BOŠTJAN, TREBNJE
47. SLOKAR RAJKO, NOVA GORICA
48. STANOVNIK KLEMEN, LJUBLJANA
49. STOJANOVIĆ SLOBODAN, MARIBOR
50. ŠALEŠKA KONJENICA, VELENJE
51. ŠKRLEP SAŠO, ČRNUČE
52. ŠLEMER DARINKA, KOČEVJE
53. ŠTULAR FRANC, KRANJ
54. TROP IVAN, NOVA GORICA
55. URANK IVAN, MOZIRJE
56. VODNIK MARJAN, DOMŽALE
57. VOGRINEC EDVARD, LENDAVA
58. VRHOVEC BERNARDA, LITIJA
59. WINKLER ŠTEFAN, NOVA GORICA
60. ZAJA LORIS, NOVA GORICA (ANPI-VZPI San Vendemiano)
61. ZALETEL MARIJA, KRANJ

PRIZNANJE PRAPORŠČAKU

1. BEDEN REMIGIJ, BOROVNICA
2. CANKAR BRANKO, ČRNUČE
3. ČAMPELJ ALOJZ, KOČEVJE
4. DERSTVENŠEK VLASTA, SEVNICA
5. GRENKO JOŽEF, MEŽIŠKE DOLINE
6. HASNADAR RAMIZ, MEŽIŠKE DOLINE
7. JAZBAR FRANC, SEVNICA
8. JERINA VOJKO, VRHNIKA
9. JEŽ MARJAN, KRANJ
10. KENDA PETER, SLOVENSKE KONJICE
11. KNAVS ANTON, CERKNICA
12. KOVAČEC MILAN, SLVOENSKE KONJICE
13. KRALJ ZDENKO, LJUBLJANA
14. KRANJC IGOR, MEŽIŠKE DOLINE
15. KRIVONOG JANEZ, MEŽIŠKE DOLINE
16. LESJAK DOMINIK, MEŽIŠKE DOLINE
17. MAJERLE JOŽE, KOČEVJE
18. NAJGER MARTIN, BREŽICE
19. PISAR JAKOB, MEŽIŠKE DOLINE
20. POTOČNIK JOŽEF, MEŽIŠKE DOLINE
21. PRESKAR ANTON, BREŽICE
22. PRESKAR FRANC, BREŽICE
23. PRIMOŽIČ DRAGO, JESENICE
24. RETUZNIK SREČKO, SLOVENSKE KONJICE
25. ROZMAN ALOJZ, SLOVENSKE KONJICE
26. SADIKOVIČ MUSTAFA, BREŽICE
27. SUŠA MARTIN, BREŽICE
28. UDOVIČ ANTON, CERKNICA
29. VEBERIČ JOŽEF, MEŽIŠKE DOLINE
30. ZAGMAJSTER JOŽE, BREŽICE

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2013

LISTINA

Dr. VRHUNEC MARKO, LJUBLJANA

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo

1. FURLAN JOŽE, KOPER
2. HORVATIČ LENART, CELJE
3. MAVSAR MARIJA – JELKA, MARIBOR
4. PAVLIN ALOJZIJA, MEŽIŠKE DOLINE
5. TRINKAVZ IVAN, MEŽIŠKE DOLINE

ZLATA PLAKETA

1. BAVČAR SLAVKO, AJDOVŠČINA-VIPAVA
2. BOROVŠAK STANISLAVA, MOZIRJE
3. BUTENKO ANGELCA, LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
4. CAH PIA, dirigentka TPPZ Pinko Tomažič, predsedstvo Zveze
5. CHURCHES RALPH, AVSTRALIJA (avtor knjige »Vranov let v svobodo«
6. CUNDER SONJA, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
7. DR. ENES MILAK, MUZEJ AVNOJ JAJCE
8. GODEŠA FRANC, GROSUPLJE
9. GRADIŠNIK JANEZ, CELJE
10. GRIČAR MAJDA, JESENICE
11. HORVAT FRANC, TRBOVLJE
12. JANEŽ HERMAN, LJUBLJANA
13. KERŽAN TONE, ČRNUČE
14. KOBENTR ALBIN, JESENICE
15. KOPRIVC CIRIL, KOPER
16. KRAMAR FRANC, RADOVLJICA
17. LAVRENČIČ MARIO, NOVA GORICA
18. LIPOVŠEK DRAGICA, KOPER
19. LIPUŠEK BOGDAN, ZARJA SPOMINOV VELIKE LAŠČE
20. LUŽOVEC FEODOR, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
21. MESTNA GODBA KAMNIK, KAMNIK
22. OBČINA RENČE-VOGRSKO, NOVA GORICA
23. OSTERMAN DOROTEJA, KRANJ
24. OŠ »HEROJA JANEZA HRIBRJA«, STRI TRG PRI LOŽU, CERKNICA
25. OŠ ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE, KOPER
26. POLANC KAROL, MEŽIŠKE DOLINE
27. PRIMOŽIČ MIRKO, NOVA GORICA
28. REJA TONE, LJUBLJANA –ŠIŠKA (OSB 9. Korpus)
29. SITAR MILENA, ŠKOFJA LOKA
30. STEFANČIČ DUŠAN, LJUBLJANA
31. ŠUŠMELJ JOŽE, NOVA GORICA
32. VEREN MILEVA, MURSKA SOBOTA
33. VOVK DARINKA, KOPER
34. VREŠ FRANC, DRAVOGRAD
35. VRŠČAJ SONJA, LJUBLJANA

SREBRNA PLAKETA

1. ANŽIN STANKA, DOMŽALE
2. AVSEC FRANC, SEMIČ
3. BOŽIČ RADOVAN, CELJE
4. BRADAŠKJA MILENA, KOPER
5. CERAR MAKS, TRZIN
6. DRENEK SOTOŠEK BREDA, SEVNICA
7. ERZNOŽNIK JOŽEFA, ŠKOFJA LOKA
8. GOBBO LUCIO, IZOLA
9. GODLER ELICA, LAŠKO
10. GREGORČIČ MARTA, DOMŽALE
11. GRUBIČ IVANKA, BREŽICE
12. HRŽENJAK FRANC, RUŠE
13. JENSTERLE TONČKA, RADOVLJICA
14. KAČIČNIK MARIJA, ORMOŽ
15. KALAMAR ŠTEFAN, ŠKOFJA LOKA
16. KLEMENČIČ VALENTIN, TRŽIČ
17. KOLENKO MARIJANA, CELJE
18. KOREN KATICA, KOČEVJE
19. KRAIGHER JERNEJ, NOVA GORICA
20. KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE, KRŠKO
21. KRMAC SVETO, KOPER
22. Kulturno društvo MENGEŠKA GODBA, MENGEŠ
23. LAMUT AVGUŠTINA, SLOVENSKE KONJICE
24. LOZIČ MILOŠ, NOVA GORICA
25. MARINKO KATARINA, SLOVENSKE KONJICE
26. MELANŠEK JOŽE, VELENJE
27. Mešani pevski zbor »SAMOSPEV«, ČRNOMELJ
28. MINIGUTTI DORINO, ITALIJA (Koord. odbor žrtev vojnega nasilja)
29. MLJAČ IVAN, SEŽANA
30. MRAK JURE, KRANJ
31. NOVAK JOŽE, LJUTOMER
32. OCEPEK ANDREJ, BOROVNICA
33. OŠ TONČKE ČEČ TRBOVLJE, TRBOVLJE
34. PAVLIN FRANKO, NOVA GORICA
35. Planinsko društvo LOGATEC, LOGATEC
36. POLANKO MILENA, TREBNJE
37. PONGRAC MILAN, DRAVOGRAD
38. PRINČIČ MITJA, TRZIN
39. Prostovoljno gasilsko društvo ČEPOVAN, NOVA GORICA
40. REBERNIK DARKO, LENART
41. ROGELJA JOŽE, NOVA GORICA
42. SAVŠEK IVAN, LITIJA
43. SEKNE EMIL LEON, KRANJ
44. STOJNIČ STANISLAV, LJUBLJANA-CENTER
45. SVETEC IRENA, GORNJA RADGONA
46. ŠEGA FRANCI, KOČEVJE
47. ŠEGULA MARIJA, SLOVENJ GRADEC
48. ŠKERJANC RADO, POSTOJNA
49. ŠTOR PETER PAVEL, AJDOVŠČINA-VIPAVA
50. TIŠMA SILVA, NOVA GORICA
51. TONČIČ EDVARD, AJDOVŠČINA-VIPAVA
52. TURIČNIK MARIJA, SLOVENJ GRADEC
53. TURIČNIK MARIJAN, ŽALEC
54. ULAGA NEDELJKA, GROSUPLJE
55. VERŠNIK FRANC, DRAVOGRAD
56. VIDMAR MARJAN, KOPER
57. ZADEL TATJANA, GROSUPLJE
58. ZADRAVEC JOŽEF, ORMOŽ
59. ZAJC NADA, GROSUPLJE
60. ZEMLJIČ MILIVOJ, ORMOŽ
61. ZMAJŠEK IVANA, ZAGORJE OB SAVI
62. ŽELEZNIK FILIP, KAMNIK
63. ŽITNIK DANIJEL, LJUBLJANA-MOSTE-POLJE

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2012

LISTINA

1. BERCE JOŽE, MARIBOR

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo

1. BRAINI-BRAJNIK VILMA, NOVA GORICA
2. FERLAT BORIS, NOVA GORICA
3. KONJAJEV dr. ZORA, LJUBLJANA
4. KRAŠOVIC JANKO, ŽALEC
5. ROZMAN JANEZ – GORAN, LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK

ZLATA PLAKETA

1. ALIČ JANEZ, NOVA GORICA
2. BAŠIN IVAN, NOVA GORICA
3. BERZELAK RUDI, DRAVOGRAD
4. BRILEJ RUDI, LAŠKO
5. CIGOJ ŠTEFAN, NOVA GORICA
6. DOLINAR IVANA, IVICA, ŽALEC
7. ERJAVEC CVETO FLORIJAN, ŠENTJUR
8. FAJFAR JANEZ, RADOVLJICA
9. GODEC FRANC, ILIRSKA BISTRICA
10. JURAK BOŽO, CELJE
11. Š KARDINAR ARJAN, LENDAVA
12. KAVČIČ VLADIMIR, KRANJ
13. KLAVS VLADIMIR, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
14. KNAFELC LIVIJ, POSTOJNA
15. KOREN MARJANA, VELENJE
16. KOROŠEC JANEZ, RADOVLJICA
17. KOVAČIČ AMALIJA, MARIBOR
18. KOVIČ EVA, LITIJA
19. KRIŽAJ MARJAN, SLOVENJ GRADEC
20. MARN FRANC, GROSUPLJE
21. MESARIČ KAREL, LJUTOMER
22. Moški pevski zbor “GORŠEK ŠTEFAN-ČAKI” ŠENTJANŽ, DRAVOGRAD
23. OŠ “JOŽETA KRAJCA” RAKEK, CERKNICA
24. OŠ JANKA MODRA Dol pri Ljubljani in podružnična šola DOLSKO, LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
25. OŠ STANETA ŽAGARJA, KRANJ
26. PARTLJIČ TONE, MARIBOR
27. PIRNAT STANE, KRANJ
28. PODBREGAR ZOFIJA-SONJA, CELJE
29. POGAČAR MIHA, POSTOJNA
30. RACE JOŽE, PIRAN
31. RADOJEVIČ MILOŠ, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
32. REPNIK OTMAR, RADLJE OB DRAVI
33. SIMŠIČ JOŽE-JELEN, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
34. SLUGA VLADIMIR, LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
35. ŠVAB EDVIN, SEŽANA
36. Turistična kmetija ABRAM, AJDOVŠČINA-VIPAVA
37. VELIKONJA ANTON, NOVA GORICA
38. VIČIČ JOŽE, ILIRSKA BISTRICA
39. ŽEZLINA MAGDA, MARIBOR

SREBRNA PLAKETA

1. BABOŠEK RUDI, GORNJA RADGONA
2. BENDE ANTON, MARIBOR
3. BERNETIČ JOŽE, SEŽANA
4. BIZJAK EDVARD, NOVA GORICA
5. BLAŽINIČ VINCENC-CENE, BREŽICE
6. BOGATAJ ANA, ŠKOFJA LOKA
7. BOŠTJANČIČ BOJAN, SEŽANA
8. ČERMELJ BRANKO, NOVA GORICA
9. DEŽMAN ALOJZ, KRANJ
10. Društvo tabornikov ROD KOROŠKIH JEKLARJEV, MEŽIŠKE DOLINE
11. DRUZOVIČ RUDOLF, LENART
12. FABJAN DRAGA, RUŠE
13. GODNIK ANI, SEŽANA
14. GOLOB LOJZE, MOZIRJE
15. GOMBAČ dr. BORIS M., LJUBLJANA
16. GOMBAČ dr. METKA, LJUBLJANA
17. GRAČNER EDVARD, LAŠKO
18. GRAVNER RAFAEL, NOVA GORICA
19. HVALA MARIJA, IDRIJA-CERKNO
20. JAKOVLJEVIĆ ZOFIJA, LJUBLJANA-ŠIŠKA
21. JENKO STANISLAV, IZOLA
22. KANTE FRANC, AJDOVŠČINA-VIPAVA
23. KOTNIK BENO, MEŽIŠKE DOLINE
24. KOTNIK DOMINIK, MEŽIŠKE DOLINE
25. Krajevna skupnost MESTA KRŠKO, KRŠKO
26. KRISTL OGRIS, RADOVLJICA
27. KUD “SVOBODA” ČRNUČE
28. KUHAR MARIJA, VELENJE
29. KVEDER JOŽE, MORAVČE
30. LAVRIČ PRVIN, RIBNICA
31. LIKOZAR ZVONKA, KRANJ
32. MARINŠEK MARJAN, POSTOJNA
33. MATTIUSSI dr. DARIO, GRADIŠČE OB SOČI, ITALIJA
34. MAVRIČ ZVONKO, NOVA GORICA
35. METLJAK MARIJA, LJUBLJANA-ŠIŠKA
36. MIKLIČ ŠKUFCA BOGOMIR-MIRO, LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
37. MLAKAR PETER, ŠENTJUR
38. OŠ JURIČEVEGA DREJČKA, RAVNE NA KOROŠKEM, MEŽIŠKE DOLINE
39. OŠ KETTEJA IN MURNA LJUBLJANA, LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
40. OŠ MAKSA PEČARJA ČRNUČE
41. OŠ OSMIH TALCEV LOGATEC
42. OŠ PRESKA, Podružnična OŠ TOPOL, MEDVODE
43. OŠ ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, SLOVENJ GRADEC
44. PADOVAN PAOLO, NOVA GORICA
45. PAHOR RADIVOJ, NOVA GORICA
46. PALČIČ HENRIH, ZAGORJE OB SAVI
47. PEKLAJ VINKO, MEDVODE
48. PETERCA VERA, LJUBLJANA-CENTER
49. Pevsko društvo INVALIDOV IN UPOKOJENCEV LOGATEC
50. PIRJEVEC STANKO, AJDOVŠČINA-VIPAVA
51. PIVK SILVESTER, IDRIJA-CERKNO
52. PIVK VINKO, ŠKOFJA LOKA
53. PODPEČAN MIHA, SLOVENSKE KONJICE
54. POTOČNIK JANKO, SLOVENSKA BISTRICA
55. PRAŠNIČKI MOJCA, MEŽIŠKE DOLINE
56. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
57. PUNGARTNIK ŠTEFAN, MOZIRJE
58. RAZBORŠEK IVAN, ZAGORJE OB SAVI
59. RIBIČ NEŽA, ŽALEC
60. ROBLEK JOŽE, KRANJ
61. RUPEL ALDO, NOVA GORICA
62. SAVŠEK MATIJA, LITIJA
63. SORŠAK SLAVICA, RADOVLJCIA
64. SPOMINSKA DULETOVA ČETA MALKOVEC, SEVNICA
65. STAKNE VALENTIN, VELENJE
66. ŠAH ŠTEFAN, ŽALEC
67. ŠETINA DRAGO, ŠKOFJA LOKA
68. ŠMID ZOFIJA, SLOVENSKE KONJICE
69. ŠPITALAR LUDOVIK, CERKNICA
70. TERČON DARKO, KOČEVJE
71. TOMAŽIN IVAN, GROSUPLJE
72. TÖRNAR LUDVIK, MURSKA SOBOTA
73. TRATNIK FRANC, MOZIRJE
74. TUŠAR BOŽENA, HRASTNIK
75. UČAKAR MATJAŽ, LJUBLJANA
76. VINDIŠ ERNA, SLOVENSKA BISTRICA
77. VOLF ANTUN, župan Občine Osilnica, KOČEVJE
78. ZUPANČIČ ALBIN, ČRNOMELJ

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2011

LISTINA

1. dr. JOŽE PIRJEVEC, SEŽANA
2. dr. BOŽO REPE, LJUBLJANA

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo

1. BERČON VIDA, LITIJA
2. ČERNAC IRMA, KOPER
3. JERONČIČ FRANC, NOVA GORICA
4. KOMEL FRANTA MARIBOR
5. MACUH prof. PETER, DRAVOGRAD
6. MARKIČ STANE, LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
7. PLANK HERMAN, VOJNIK-DOBRNA
8. RODE VITJA, MARIBOR
9. TAVČAR LEOPOLD, NOVA GORICA
10. VAVKEN VIDA, LOGATEC
11. VIDIC ANGELCA – VLASTA, JESENICE
12. ŽAGAR JANEZ, MOZIRJE

ZLATA PLEKETA

1. 430. MORNARIŠKI DIVIZION SLOVENSKE VOJSKE ANKARAN, KOPER
2. BAJT IVAN, LJUBLJANA
3. BOROVNIK ANDREJ, SLOVENJ GRADEC
4. BUCIK ALEŠ, NOVA GORICA
5. BUKOVNIK ALAN, župan Občine Radlje ob Dravi, RADLJE OB DRAVI
6. CVIKL STANE, CELJE
7. GARDA SLOVENSKE VOJSKE, LJUBLJANA
8. GAŠPARIČ JOŽE, RUŠE
9. HOJNIK ANTON, CELJE
10. HUDOMAL FRANC, VELENJE
11. JAGER JOŽE, TRBOVLJE
12. JAKLIČ ALOJZ, NOVO MESTO
13. JEŠE FRANC, RADOVLJICA
14. KITEK prim. dr. ANDREJ, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
15. KOBAV IVO, TRBOVLJE
16. KUMAR ADRIJANO, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
17. LENIČ ALOJZ-MILE, LJUBLJANA
18. LOJZE MASLO, LJUBLJANA
19. MAFFI ANDREJ, NOVA GORICA
20. MLINAR MARTIN, HRASTNIK
21. MOŠKI PEVSKI ZBOR LAŠKO, LAŠKO
22. OBERSTAR JOŽE, KOČEVJE
23. Osnovna šola RIBNICA NA POHORJU, MEŽIŠKE DOLINE
24. OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC, LJUBLJANA
25. PAHOR MIRAN, NOVA GORICA
26. PERČIČ DANILO, LJUBLJANA
27. POPELAR MAKSIMILJAN, SEVNICA
28. PRINCES mag. IVAN, župan Občine Vipava
29. PRVO PEVSKO DRUŠTVO LIRA, KAMNIK
30. REBOLJ MARTIN, MORAVČE
31. RUKŠE MARTIN, NOVO MESTO
32. SLAVEC ŽELJKO, PIRAN
33. SREBRE JOŽE, ŽALEC
34. STEFFE FABIO, SREŽANA
35. STRITIH ANTON, TRŽIČ
36. ŠPENDAL IVAN, KRANJ
37. Š ŠUMAK IVAN, VLADIMIR, LJUTOMER
38. ŠVAGAN MATJAŽ, župan Občine Zagorje ob Savi, ZAGORJE OB SAVI
39. VEDERNJAK EDVARD, PESNICA
40. ZUPANČIČ JOŽE, ŠKOFJA LOKA
41. ŽEKŠ ŠTEFAN, MURSKA SOBOTA (posthumno)

SREBRNA PLAKETA

1. BADALIČ ALOJZ, NOVA GORICA
2. BAJDE JANEZ, KAMNIK
3. BALOH MILAN, JESENICE
4. BENČIČ ZVONE-MIDRE, SEŽANA
5. BEŠKOVNIK KAREL, SLOVENSKE KONJICE
6. BIZJAK BALDOMIR, KRANJ
7. BLAGOJEVIČ DRAGICA, KOPER
8. BOČKO VIKTORIJA, TRBOVLJE
9. BOLČINA RADO, NOVA GORICA
10. BRADAČ AVGUST, NOVO MESTO
11. BREZNIK HERMAN, DOMŽALE
12. CARLI PAVLE, IDRIJA-CERKNO
13. ČAGRAN EDVARD, PESNICA
14. ČAMPA VILJEM, LJUBLJANA-ŠIŠKA
15. ČEH RADOVAN, ZAGORJE OB SAVI
16. ČUK VINKO, CERKNICA
17. FATUR JANEZ, POSTOJNA
18. FILIP VID, DRAVOGRAD
19. FORČIČK MILOŠ, NOVA GORICA
20. GABRENJA IRENA, POSTOJNA
21. GALIČIČ VOJKO, GORNJA RADGONA
22. GODBA NA PIHALA MEDVODE, MEDVODE
23. GOMBAČ FRANC, ILIRSKA BISTRICA
24. GRAČAN MILAN, NOVO MESTO
25. HOTUJEC RUDOLF, ČRNOMELJ
26. HROVAT FRANC, RADOVLJICA
27. HROVAT MIROSLAV, TREBNJE
28. JAMNIKAR RAFAELA, MEKŽIŠKE DOLINE
29. JELENKO FRANC, SLOVENSKE KONJICE
30. JURŠIČ ŠTEFAN, LOGATEC
31. KIRN STANISLAV, HRASTNIK
32. KOCMUT FRANC, LENART
33. KODERMAC ŽARKO, NOVA GORICA
34. KOGLOT SERGEJ, NOVA GORICA
35. KOKALJ VIKTOR, LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
36. KOMAC ŽIVKA, KOČEVJE
37. KONTELJ MARINO, SEŽANA
38. KOPUŠAR DRAGO, HRASTNIK
39. KOTNIK SIMON, MEŽIŠKE DOLINE
40. KRALJ MIRA, DRAVOGRAD
41. KRIŽANČIČ JOŽE, PTUJ
42. KROŠELJ JANEZ, LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK
43. KUGL SILVESTER, MARIBOR
44. KUNAVER BENJAMIN, LJUBLJANA-CENTER
45. KUNEJ JOŽE, BREŽICE
46. LENIČ ANA, DOMŽALE
47. LEVAR MIROSLAV, CERKNICA
48. LJUBIČ JOŽE, ILIRSKA BISTRICA
49. Mešani pevski zbor DOMEL, ŠKOFJA LOKA
50. MEŠANI PEVSKI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV MORAVČE, MORAVČE
51. METLJAK MARIJA, LJUBLJANA-ŠIŠKA
52. MILHARČIČ DANILO, POSTOJNA
53. MIŠČEK TJAŠA, NOVA GORICA
54. NOVAK EMIL, DOVJE-MOJSTRANA
55. NOVAK JOŽE, KOČEVJE
56. OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ, ČRNUČE
57. Osnovna šola, SIMONA JENKA KRANJ, KRANJ
58. PALIR MARJAN, VOJNIK-DOBRNA
59. PETERNEL IVKA, LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
60. PETJE MARJAN, LJUBLJANA-MOSTE POLJE
61. POTOKAR MATIJA, bivši župan Občine Divača, SEŽANA
62. PREDIKAKA ANICA, MEŽIŠKE DOLINE
63. PUŠAVEC ANTON, TRŽIČ
64. RAČEČIČ OTON, CELJE
65. RINO POLANC, AJDOVŠČINA-VIPAVA
66. RUNOVEC SANDI, KRŠKO
67. RUŽNIČ DANILA, IZOLA
68. SLABE JANEZ, LOGATEC
69. STOPAR SLAVKA, LAŠKO
70. STRNAD LJUBA, RUŠE
71. STROPNIK ANTON, SLOVENJ GRADEC
72. SUHADOLC FANI, LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK
73. ŠMID LOJZE, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
74. ŠPORTNA ZVEZA, BREŽICE
75. ŠUŠTARŠIČ IVAN, METLIKA
76. TABORNIŠKO DRUŠTVO “ROD SEVERNI KURIR, SLOVENJ GRADEC
77. URBANČIČ IVAN-HINKO, TREBNJE
78. VALENTINČIČ PETER, ŠKOFJA LOKA
79. VERSTOVŠEK BREDA, LENART
80. VUGA ALDO, NOVA GORICA
81. ZADEL MARJAN, ŽALEC
82. ZADRAVEC ELIZABETA, MURSKA SOBOTA
83. ZIDARN JOŽE, MOZIRJE
84. ZUPANC MARTIN, RADOVLJICA
85. ŽIGON KATJUŠA, NOVA GORICA

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2010

LISTINA

1. JANKO HEBERLE

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo

1. BTISTIČ KAROLINA, CELJE
2. DOLENC MARJAN, MARIBOR
3. FLIS DRAGO–STRELA, LJUBLJANA
4. HRIBAR MARKO, posthumno, MENGEŠ
5. HRVATIN EMIL, KOPER
6. KRZNARIČ PAVEL, DOVJE-MOJSTRANA
7. LOZEJ MILAN, NOVA GORICA
8. PAVLOVIČ MILAN, CELJE
9. POLJANŠEK MILOŠ, LJUBLJANA
10. ŠIPEK MITJA, MEŽIŠKE DOLINE
11. ŠKERJANC DUŠKA, RUŠE
12. TOMAŽIČ JOŽE, NOVA GORICA

ZLATA PLAKETA

1. BERCE VINKO, RADOVLJICA
2. BIZJAK ALOJZ, KOPER
3. ČASAR JOŽE, MURSKA SOBOTA
4. ČEMAŽAR JANEZ, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
5. ČERNIGOJ JOŽE, TRŽIČ
6. DRAGAR TONI, DOMŽALE
7. DRENIK KRISTINA, PIRAN
8. DULAR UROŠ, NOVO MESTO
9. GODEC JOŽE, LITIJA
10. GORIŠKI MUZEJ, NOVA GORICA
11. GOVEJŠEK MARIJA, TRBOVLJE
12. GRČAR SLAVKO, LJUBLJANA
13. HALER FERDINAND, ŽALEC0
14. KOS JANEZ, LJUBLJANA
15. KRAMAR VINKO-KRIŠTOF, ZAGORJE OB SAVI
16. KRENČIČ VIKTOR, SEVNICA
17. KUŽNIK STANE, LAŠKO
18. LEDINEK BRANKO, župan Občine Rače-Fram, MARIBOR
19. LOVEC TONE, LJUBLJANA
20. MAHNIČ KARLO, SEŽANA
21. MARKOJA IVAN, župan Občine Odranci, LENDAVA
22. MENCINGER TOMAŽ-TOM, JESENICE
23. Mešani pevski zbor »ZORA« Janče, LJUBLJANA
24. OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV, KOČEVJE
25. OŠ »VOJKE ŠMUC« Izola, IZOLA
26. PAJER JANEZ, SEŽANA
27. POČIVAVŠEK JOŽEF, ŠMARJE PRI JELŠAH
28. POSAVSKI MUZEJ BREŽICE, BREŽICE
29. PUH DUŠAN, PIRAN
30. PUŠNIK LUDVIK, DRAVOGRAD
31. SEDEJ NIKO, ŠKOFJA LOKA
32. SEVER BOJAN, župan Občine Idrija
33. STEKLARSKA GODBA NA PIHALA STEKLARNE HRASTNIK
33. STREMEC JOŽE, ČRNOMELJ
35. ŠABEC ALEKSANDER, POSTOJNA
36. ŠALI FRANC, NOVO MESTO
37. ŠKOF JOŽE, MARIBOR
38. TAMŠE STANKA, SLOVENJ GRADEC
39. VAVPOTIČ RUDI, ČRNUČE
40. VELEPOSLANIŠTVO RUSKE FEDERACIJE V SLOVENIJI
41. VELIKONJA KVIRIN-RINO, NOVA GORICA
42. VENEK ANTON, MOZIRJE
43. ZALETEL TINE-TILEN, KRANJ
44. ZBOR CARMINA SLOVENICA, MARIBOR
45. ZUPANČIČ JOŽE, KRŠKO

SREBRNA PLAKETA

1. AHAČIČ KAREL, TRŽIČ
2. ANDRENŠEK FRANC, NOVA GORICA
3. ARLIČ IVAN, VELENJE
4. AŠ FELIKS, LJUBLJANA-ŠIŠKA
5. BANDELJ FRANC, NOVA GORICA
6. BONČA RAFAEL, IDRIJA
7. BREZOVŠEK MARIJA, CELJE
8. COPOT STOJA, LJUTOMER
9. DEJAK JANEZ, BREŽICE
10. DEMŠAR ERNEST, ŠKOFJA LOKA
11. DOVGAN STANE, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
12. FILIPČIČ NEVA, SEŽANA
13. GRABNAR ELA, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
14. GRABRIJAN ADOLF, KOČEVJE
15. GRBEC IRMA, RIBNICA
16. GRUDEN NADA, ŠKOFJA LOKA
17. HOVNIK ANTON, SLOVENJ GRADEC
18. HRIBAR JOŽE, NOVO MESTO
19. HROVATIN POLDKA, KOČEVJE
20. JAKŠA MARTINA, SEMIČ
21. JARNEVIČ SLAVKO, LJUBLJANA-VIČ RUDNIK
22. JEREB SILVA, LJUBLJANA
23. JEŽOVNIK SREČKO, PTUJ
24. KOCBEK ZORA, DUPLEK
25. KODERAC GABRIJELA, NOVA GORICA
26. KOREN VLADO, PESNICA
27. KOS PETER, DOMŽALE
28. KOSOVEL STANISLAV, AJDOVŠČINA-VIPAVA
29. KOŠNIK BOGOMIR, RADOVLJICA
30. KOVAČIČ BOŽO, Društvo ZARJA SPOMINOV, LJUBLJANA
31. KOŽELJ CVETKA – OLGA, KRANJ
32. Krajevna skupnost OSTROŽNO BRDO, ILIRSKA BISTRICA
33. KRAMAR MARTIN, ORMOŽ
34. KUMER IVAN, VELENJE
35. LEVEC CVETA, CERKNICA
36. LJUDSKE PEVKE S KAPLE, KOZJAK, MARIBOR
37. LUSKOVIČ MATIJA, ORMOŽ
38. MAROLT ALOJZIJA–SLAVKA, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
39. MARSETIČ MILAN, AJDOVŠČINA-VIPAVA
40. MARTINŠEK ANTONIJA, ŽALEC
41. Mešani pevski zbor DIVAČA, SEŽANA
42. MIRA JEREB, LJUBLJANA
43. OCEPEK VIDA, LJUBLJANA MOSTE-POLJE
44. OKROGAR MILI, ZAGORJE OB SAVI
45. OSNOVNA ŠOLA KUTEŽEVO, ILIRSKA BISTRICA
46. OŠ KOMANDANTA STANETA, Dragatuš, ČRNOMELJ
47. OŠ STRANJE, KAMNIK
48. OŠ TRZIN, TRZIN
49. OŠ z italijanskim učnim jezikom »DANTE ALIGHIERI« Izola, IZOLA
50. PALČIČ JANEZ, JESENICE
51. PEČOVNIK JOŽICA, MOZIRJE
52. PIRNAT JOŽE, DRAVOGRAD
53. PIRNAT STANISLAV, SLOVENSKE KONJICE
54. PODOJSTERŠEK SLAVKO, ŠMARJE PRI JELŠAH
55. Podružnična šola ZGORNJI TUHINJ, KAMNIK
56. POLANEC VALENTIN, SLOVENSKA BISTRICA
57. RADIO KUM, TRBOVLJE
58. ROBIČ MARICA, KRANJ
59. ROPRET METOD, župan Občine Brezovica, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
60. SKARLOVNIK BERNARD, VELENJE
61. SLABNIK IVANKA, POSTOJNA
62. SLANA ANTON, župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, GORNJA RADGONA
63. SREBOT OTO, LAŠKO
64. SREBRNIČ DANICA, NOVA GORICA
65. SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
66. ŠILC JANEZ, LJUBLJANA-BEŽIGRAD
67. ŠIROK DOMINIK-MINČE, NOVA GORICA
68. TONEJC BERNARD, RADOVLJICA
69. TOPLAK BOGOMIR, PTUJ
70. TUŠEK RUDOLF, LENART
71. UMEK FRANC, NOVO MESTO
72. VEHAR JOŽE, NOVA GORICA
73. VIDIC MIRA, LJUBLJANA-CENTER
74. VIDMAR JOŽE, KOPER
75. VRABIČ ANI, VELENJE
76. VRZEL ALOJZ, GORNJA RADGONA
77. ZUPANC IVAN, TREBNJE
78. ŽEBOVEC PEPCA, DOMŽALE

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2009

LISTINA

1. dr. VRATUŠA ANTON, LJUBLJANA

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo

1. BULC MARKO, LJUBLJANA
2. Generalmajor BUTARA MIHAEL – ALEKS, LJUBLJANA
3. BUTOLEN STANISLAV, SLOVENJ GRADEC
4. CERKOVNIK IVAN, RADOVLJICA
5. ČIVNIK MARIJA, MEŠIŠKE DOLINE
6. Dr. KRISTAN IVAN, ŠKOFJA LOKA
7. EBERLINC BOŽO, TRBOVLJE
8. FATUR RUDOLF, MEDVODE
9. FURLAN DAVID, PIRAN
10. JELERČIČ FRANC – RADO, NOVA GORICA
11. KAVTIČNIK MATKO, DRAVOGRAD
12. KLEČ MIHAEL, LOGATEC
13. KOROŠEC MARICA, DRAVOGRAD
14. KOŠIR MARTIN, KRANJ (2008)
15. KROPUŠEK TONE, MARIBOR (2008)
16. KRZNARIČ MATIJA – MATO, DOVJE- MOJSTRANA
17. KUŠLJAN STANE, NOVO MESTO
18. POTOKAR KLELIJA, SEŽANA
19. SEITL VIKTOR, RADLJE OB DRAVI
20. ŠIŠKOVIČ RAUL, KOPER
21. ŠKRLJ BRTKO, JESENICE
22. TOMAZIN TINE, TRŽIČ
23. VINDIŠ ALOJZ – DUNDO, MARIBOR
24. ZUPANČIČ ANTON, METLIKA

ZLATA PLAKETA

1. BIZJAK BOJAN, NOVA GORICA
2. BURDYCH BORIS, LJUBLJANA – BEŽIGRAD
3. CIPOT FRANC, župan Občine Moravske Toplice, LENDAVA
4. DIMNIK JAKOB, LJUBLJANA MOSTE – POLJE
5. Dr. KREGAT TONE, CELJE
6. IVANČIČ DANILO, KOPER
7. KAJIN ALOJZ, MARIBOR
8. KAŠPAR JOŽE, KRANJ
9. KERŠEVAN NUŠA, LJUBLJANA
10. KNEZ RIHARD, PIRAN
11. KOVAČIČ ALOJZ, MARIBOR
12. KRALJ ANTON, ČRNOMELJ
13. KUS MIRAN, MARIBOR
14. LEGVART DRAGICA, KOČEVJE
15. MAHER VLADIMIR, MARIBOR
16. MAROLT ANTON, LJUBLJANA MOSTE – POLJE
17. MARUŠIČ ZLATKO MARTIN, župan Občine Miren-Kostanjevica,
NOVA GORICA
18. MOREL MARKO, LJUBLJANA (Društvo ZP)
19. MUŽIČ FRANC, župan Občine Brda, NOVA GORICA
20. PERNE SLAVKA, LUKOVICA
21. PIHALNI ORKESTER SVEA ZAGORJE, ZAGORJE ob Savi
22. PRESKAR MARINKA, KRŠKO
23. RAVBAR CIRIL, SEŽANA
24. RIJAVEC ANTON, ŠENTJUR
25. RUDARSKA GODBA NA PIHALA HRASTNIK, HRASTNIK
26. SAKSIDA – PEGAN ALENKA, NOVA GORICA
27. SEVER FRANC – FRANTA, CELJE
28. SMOLNIKAR ANTON TONE, župan Občine Kamnik, KAMNIK
29. STREHAR SREČKO, LUKOVICA
30. ŠELIH MIHAEL, SLOVENSKE KONJICE
31. VRANIČAR MARKO, ŠKOFJA LOKA
32. VRBNJAK FRANC, LJUTOMER
33. VRŠIČ ZVONKO, MARIBOR
34. ZUPANC LADISLAVA, ŽALEC
35. ZUPANČIČ JOŽE, BREŽICE
36. ŽIBERT TONE, TREBNJE

SREBRNA PLAKETA

1. ANDROJA VLADO, NOVO MESTO
2. BAJEC META, CERKNICA
3. BEBAR GORAZD, ŠENTJUJR
4. BELCIJAN FRANC, LUKOVICA
5. BRICELJ FRANC, LJUBLJANA MOSTE – POLJE
6. BOŽIČ HERMINA, SEVNICA
7. CESAR JOŽE, ILIRSKA BISTRICA
8. FILIP RUDOLF, ČRNOMELJ
9. GOBBO NERINO – GINO, IZOLA
10. GOVEDNIK JOŽE, METLIKA
11. GREGORČIČ AVGUST, TREBNJE
12. JERALA FRANC, JESENICE
13. JESENIČNIK POLONCA, ŠKOFJA LOKA
14. KAMPUŠ ANTON, GORNJA RADGONA
15. KRALJ MARIJA – MARICA, LJUBLJANA MOSTE – POLJE
16. KRIŽ ANTON, KOČEVJE
17. KRMELJ JOŽICA, LJUBLJANA – ŠIŠKA
18. KRUMPAČNIK FRANC, MOZIRJE
19. KULOVEC HELENA, NOVO MESTO
20. Kulturna skupina DU TRBOVLJE, TRBOVLJE
21. KUMELJ STANE, LJUBLJANA – CENTER
22. LACKO ELIZABETA – LIZIKA, PTUJ (za življenjsko delo)
23. LUPŠINA DRAGO, SEVNICA
24. Mag. KLENOVŠEK SREČKO, HRASTNIK
25. MEGLIČ JANEZ, ŽALEC
26. MGGLIČ ALOJZ, TRŽIČ
27. MOGAR DRAGO, RIBNICA
28. MUŠIČ FRANCI, TRZIN
29. PANGERC HELENA, POSTOJNA
30. PECELJ VINKO, DOMŽALE
31. PODLESEK FRANC, GORNJA RADGONA
32. Podružnična šola MOTNIK, KAMNIK
33. POLIČNIK IVAN, MOHIRJE
34. POTOČNIK FRANC, DUPLEK
35. RAUH PETER, KOČEVJE
36. RAVBAR MILIVOJ, SEŽANA
37. ROJC JOŽE, LJUBLJANA VIČ – RUDNIK
38. SEDMAK ANTON, POSTOJNA
39. SMOLIČ ALOJZIJA, MEDVODE
40. STIBILJ IGNACIJ, NOVA GORICA
41. Strelsko društvo »DUŠAN POŽENEL« Rečica, LAŠKO
42. ŠIFRER JANEZ, KRANJ
43. ŠKERLAVAJ TONČKA, ILIRSKA BISTRICA
44. Športno društvo ZLATO POLJE, LUKOVICA
45. TIBAUT ANTON, LENDAVA
46. VOLK MILENA, BOROVNICA
47. ZEMLJIČ MILIVOJ, ORMOŽ
48. ZUPANČIČ IVAN, PESNICA
49. ŽEROVNIK STANISLAV, LJUBLJANA VIČ – RUDNIK
50. TAMŽE IVAN, VELENJE
51. MEDVED MAKSIMILJAN, VELENJE
52. PRAZNIK AVGUST, MENGEŠ
53. ČREŠNAR ALOJZ, SLOVENSKA BISTRICA
54. BOŠTJANČIČ JELKA, LJUBLJANA MOSTE – POLJE
55. POTOČNIK JOŽE, MEŽIŠKE DOLINE
56. ŠMON DANILO, MEŽIŠKE DOLINE
57. BLAŽIN LAVRENCIJ, CELJE
58. ŠUMEČNIK JURIJ, SLOVENJ GRADEC
59. GIONKER VIDA, ZAGORJE OB SAVI
60. Območno združenje slovenskih častnikov RUŠE, RUŠE
61. KOBAL – SIMIČ MILKA, AJDOVŠČINA – VIPAVA
62. GOLC VINKO, RADOVLJICA
63. HORVAT KAREL, MARIBOR
64. NOVAK MILAN, MARIBOR
65. ŠIFRAR JANEZ, MARIBOR
66. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE, Enota Brestanica, KRŠKO
67. MIŠIGOJ VILJEM, NOVA GORICA
68. PLAN ROBERT, KAMNIK
69. OSNOVNA ŠOLA Črni vrh, IDRIJA – CERKNO

DOBITNIKI PRIZNANJ V LETU 2008

LISTINA

1. GORJAN BOGO, LJUBLJANA
2. KOMAN STANE, LJUBLJANA

ZLATA PLAKETA

1. AMERŠEK VLASTA, TRBOVLJE
2. AVSEC ANTON, CERKNICA
3. BALAŽEK ANTON, LENDAVA
4. BOŽIČ MATIJA, LJUBLJANA
5. CIGALE MARIJA, LJUBLJANA
6. CIGNOLA IVAN, GONARS
7. GABRIČ BORIS, NOVO MESTO
8. GAČNIK JOŽE, LJUBLJANA
9. GROBELNIK IVO, CELJE
10. KERSEVAN ALESSANDRA, GONARS
11. KOREN DRAGA, TRŽIČ
12. KOS JOŽE, GORNJA RADGONA
13. KOŠIR MARTIN, KRANJ
14. KOTNIK ALEKSANDER, MOJSTRANA
15. KUTIN JELKA, LJUBLJANA
16. PAUL OTO, SLOVENJ GRADEC
17. PERŠAK ANTON, TRZIN
18. PIRNOVAR HARDVIK, LJUBLJANA
19. POŽAR DRAGO, NOVA GORICA
20. SAVODNIK BERT, MOZIRJE
21. SKERLOVNIK ALOJZ, RAVNE
22. STRGAR MILICA, CERKNO
23. TERČON DAVORIN, SEŽANA
24. VEZOVNIK MAKS, KOPER
25. VRHNJAK IVAN, MARIBOR
26. VRLINIČ RADE, ČRNOMELJ
27. VULKAN JURIJ, DOMŽALE.
28. O. Š. JOŽETA MOŠKRIČA, LJUBLJANA

SREBRNA PLAKETA

1. ARHNAVER MARTIN, LITIJA
2. BILIČ VINKO, LJUBLJANA
3. BOHINC JOŽE, KRANJ
4. BOŽIČ ANICA, KRŠKO
5. CUCEK ANICA, POSTOJNA
6. ČERNIČ JOŽE, DRAVOBRAD
7. FURMAN ALBINA, SLOVENSKE KONJICE
8. GERKŠIČ JANEZ, PIRAN
9. GOMZEJ MILKA, ŠENTJUR
10. GREGORČIČ JOŽE, IDRIJA
11. HENIGMAN MARIJA, KOČEVJE
12. KAPUS IGOR, RUŠE
13. KLEMENČIČ STANE, GROSUPLJE
14. KLENOVŠEK LENART, SEVNICA
15. KNEZ FANIKA, RAVNE
16. KOČEVAR FRANC, METLIKA
17. KOVAČIČ SLAVKO, GROSUPLJE
18. KRANJČIČ JUSTIN, NOVO MESTO
19. KVEDER JOŽE, MORAVČE
20. LAVRIČ IVAN, RIBNICA
21. LENARČIČ IVAN, STARI TRG pri LOŽU
22. LUŽOVEC FEDJA, LJUBLJANA
23. MARKELJ VINKO, KRANJ
24. MASTNAK IVAN, SEVNICA
25. MIKLAVC ANGELCA, MOZIRJE
26. MRGOLE MITJA, PTUJ
27. OLENIK BRUNA, POSTOJNA
28. ORAŽEM DANILO, SEŽANA
29. PANČUH VILI, KRŠKO
30. PAVLIN CVETA, LJUBLJANA
31. PETRIČ IVAN, AJDOVŠČINA
32. PIRMAN JANKO, CERKNICA
33. PLAHUTA MARTA, LJUBLJANA
34. POČIVAVŠEK JOŽE, ŠMARJE PRI JELŠAH
35. PODGORNIK JUDITA, NOVO MESTO
36. PLOJ FRANC, LENART
37. POSEG BRANKO, PIVKA
38. POŽEK CIRIL, ČRNOMELJ
39. ROZMAN JANKO, RADOVLJICA
40. SAVODNIK BERT, CELJE
41. SKUBE KRISTINA, ŠMARJE
42. STRLE LOJZKA, MORAVČE
43. SVETEK BOŽENA, CELJE
44. ŠEGULA ALOJZ, SLOVENJ GRADEC
45. ŠENICA LJUBA, ŽUŽEMBERK .
46. ŠKET TILČKA, CELJE
47. ŠMID ZDENKA, LJUBLJANA
48. ŠKRLEC JOŽEF, LJUTOMER
49. ŠTIBERNIK FRANC, GROSUPLJE
50. ŠTRITOF LADISLAVA, KOPER
51. TERNOVŠEK FRANJO, PESNICA
52. VIRTIČ ALOJZ, CELJE
53. VEREN MILENA, MURSKA SOBOTA
54. VODOPIVEC IVAN, AJDOVŠČINA
55. VOVK DANICA, KOČEVJE
56. ZAJC JOŽE, LJUBLJANA
57. P.G.D. KLEK, TRBOVLJE
58. T.D. TRUŠKE, KOPER.
59. SMUČ. D. STRAHOVICA, VODICE
60. DOM UPOK. SP. KAŠELJ, LJ. MOSTE
61. O.Š. N.H. TONETA OKROGARJA, ZAGORJE
62. O.Š. JURIJA VEGE, MORAVČE
63. Podružnična O.Š. VRHPOLJE, MORAVČE
64. Podružnična O.Š. SELA, KAMNIK
65. Podružnična O.Š. NEVLJE, KAMNIK