IME POKRAJINE (REGIJE)

IME IN PRIIMEK

E-naslov

Dolenjska in Bela krajina
(Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Trebnje)
BORUT LIKAR b.likar@siol.net
Gorenjska
(Dovje-Mojstrana, Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič)
MIRJAM JAN – BLAŽIĆ janblazic.mirjam@gmail.com
Južna Primorska
(Ankaran, Izola, Ilirska Bistrica, Komen, Koper, Piran, Postojna, Sežana)
STANISLAV ZVER stanislavzver0@gmail.com
Južno-slovensko območje
(Grosuplje, Kočevje, Ribnica)
BOŠTJAN PERKO bperko70@gmail.com
Koroška
(Dravograd, Mežiška dolina, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec)
MATJAŽ TOMAŽIČ zbnob.radlje@gmail.com
Mestna zveza Ljubljana
(Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška,  Ljubljana Vič-Rudnik, Črnuče,  Medvode, Društvo Odmev Mokrca, Društvo Zarja spominov Velike Lašče)
JULIJANA  ŽIBERT zzbnoblj@gmail.com
Notranjska
(Borovnica, Cerknica, Logatec, Vrhnika)
MATJAŽ OCEPEK zzb.borovnica@gmail.com
Osrednje-slovensko območje
(Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica,  Mengeš, Moravče, Trzin)
IGOR KANIŽAR kanizar.igor@gmail.com
Podravje
(Duplek, Cerkvenjak, Kungota, Pesnica in Šentilj, Lenart,  Maribor, Ormož, Ptuj, Ruše, Slovenska Bistrica, Društvo Vranov let)
JELKA
KRAŠOVEC
zbnobpesnica@gmail.com
Pomurje
(Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota)
JANI PRAJNER jprajner@gmail.com
Posavje
(Brežice, Krško, Sevnica)
ALOJZ ŠTIH lojze.stih@gmail.com
Savinjsko območje/Celjska pokrajina
(Celje, Gaberje, Laško, Velenje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Vojnik-Dobrna, Zg. Savinjska dolina, Sp. Savinjska dolina)
MARIJAN TURIČNIK mturicnik@gmail.com
Severna Primorska
(Ajdovščina, Idrija-Cerkno, Nova Gorica, Tolmin)
MIRKO BRULC brulc.mirko@gmail.com
Zasavje
( Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi)
MARIJA GOVEJŠEK mari.govejsek@gmail.com