Največja vrednota je resnica

Zveza borcev za vrednote NOB Slovenije (predhodnica ZZB NOV Slovenije) je bila ustanovljena 4. julija 1948 v hotelu Union v Ljubljani.

Ob 70 – letnici ustanovitve Zveze borcev je bila v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani slavnostna razširjena seja predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije. Slavnostna govornica je bila dr. Maca Jogan, članica Sveta ZB. Zbrane, med katerimi je bil tudi častni predsednik Zveze borcev Janez Stanovnik, je pozdravil predsednik Zveze dr. Tit Turnšek. Nekaterim dolgoletnim članom, funkcionarjem, veteranskim in domoljubnim organizacijam iz Slovenije in sosednjih držav, so ob tej priložnosti podelili jubilejna priznanja (seznam v nadaljevanju).

       

Za kulturni program je poskrbela operna pevka Katja Konvalinka, na klavirju jo je spremljala Darja Mlakar Maležič. Prireditev je vodila Branka Bezeljak, ki je tudi pripravila scenarij.

***
Zgodovinske okoliščine, ki so spodbudile odločitev o nastanku te organizacije in njena doslej prehojena pot so nam tu zbranim zelo dobro znane. Vemo tudi, kako so se uresničevali cilji ZB v prvih štirih desetletjih in kako v zadnjih treh, ko se je ob razburkanem in večinoma neprijaznem zunanje-političnem okolju pojavilo tudi silovito notranje-politično neurje in pravi protipartizanski cunami. Ves čas obstoja je ZB ostala v prvih vrstah obrambe humanih vrednot, ki so se z NOB potrdile in utrdile v skrajno krutih in surovih razmerah okupiranega slovenskega naroda od 1941 do 1945; vrednot, ki so se v zgodnjem socializmu začele postopoma uresničevati v vsakdanjem življenju, je uvodoma dejala slavnostna govornica.

»Njihov skupni imenovalec, ki je povezoval svobodoljubne in rodoljubne ljudi tako v času boja s puško in pesmijo kot kasneje v ustvarjanju konkretnih pogojev življenja, se je glasil: »za svobodo in kruh«. To so s štirimi besedami izražene težnje po odporu zoper vsestransko iztrebljenje slovenstva (− fizično in duhovno),  za nacionalno osvoboditev ter samostojno (državno) odločanje, ki jih je dodatno okrepila Cankarjeva napoved »Narod si bo sodbo pisal sam!«. Uresničevanje  te napovedi vključuje vrednote, ki so se »izkristalizirale v neizmernem trpljenju – borcev, izgnancev in izseljencev, taboriščnikov in zapornikov, pogorelcev, ukradenih otrok, ustreljenih in obešenih talcev, vseh mučenikov slovenstva«, kot je poudaril Janez Stanovnik 27. 4. 2012 na Kongresnem trgu v Ljubljani; tedaj je tudi opozoril,  da so se v tem odporu »rodili temelji suverene državnosti; v odporu sta se krepila nacionalni ponos in odporniška samozavest, ki nam je pol stoletja kasneje omogočila osamosvojitev domovine.«

Dr. Maca Jogan se je v svojem govoru dotaknila tudi plebiscita leta 1990 in desetdnevne vojne leta 1991, pa o pričakovanju o boljšem ekonomskem in bogatejšem duhovnem življenju, ki so se kmalu razblinila, saj so iz političnega podzemlja zelo hitro privrele kapitalistične ekonomske ponikalnice in do socializma odkrito sovražni (protikomunistični) duhovni hudourniki, ki so nezadržno poplavljali deželo. Neoliberalistična povodenj se pod dežnikom demokracije nadaljuje, spremlja pa jo izgubljanje rodovitne prsti (tako dobesedno bivanjsko nujne podlage za preživetje kot tudi vira za duhovno svobodno ustvarjanje) in v letu 2018 je le še nekaj  zadnjih suhih otočkov suverenosti, je  poudarila dr. Maca Jogan.

»Sledenje dobičku za vsako ceno (uničevanje in razprodaja vseh vrst naravnih virov, naraščanje družbene neenakosti v svetovnem merilu in znotraj posameznih družbenih skupnosti, držav) je ogrozilo socialno državo (kot orodje za zmanjševanje negativnih posledic tržnega gospodarstva); ta se je utrdila prav po koncu druge svetovne vojne in je predstavljala vir za zmanjševanje napetosti in neenakosti znotraj posamezne skupnosti ob poudarku na svobodi posameznika in skupnosti. Vedno nove oblike zatiralskega (ekonomskega in vojaškega globalnega) obvladovanja večine prebivalstva izzivajo vse humanistično usmerjene ljudi, da se povezujejo in iščejo rešitve. Stephan Hessel vidi rešitev v jezi in upornosti, kajti v sodobnosti so »v temeljih ogrožene« pravice, ki jih določa Deklaracija človekovih pravic, zato poziva »Dvignite se!« (kot je naslov brošure iz leta 2011)«

***

V imenu vseh odlikovancev se je zahvalil častni predsednik Zveze borcev Janez Stanovnik, ki je dejal: »Zveza borcev je nadaljevanje osvobodilne fronte in Oton Župančič je lepo rekel, da je osvobodilna fronta zvestoba med nami. Zvestoba  vsebuje vse druge vrednote, ki so se izkristalizirale v narodnoosvobodilni borbi in  ki jih mi nosimo v svet. Največja vrednota je resnica. Resnica pa zahteva hrabrost, da se ta resnica tudi pove. Kajti danes ni orožje več puška, ampak beseda in naloga Zveze borcev je, da širi to besedo resnice o najbolj veličastnem razdobju naše zgodovine.«

V imenu delegacije ANPI-VZPI se je za povabilo in prejeto jubilejno priznanje zahvalil Gianfranco Pagliarulo, podpredsednik Vsedržavnega združenja partizanov Italije.

S strani Ministrstva za obrambo Ruske federacije je predsednik Tit Turnšek prejel priznanje za 70-letno delovanje ZB, katero mu je v odsotnosti veleposlanika Ruske federacije izročila dr. Galina Zamjatina.

 

Besedilo: Janez Alič

Foto: Iztok Pipan, tvm

Prejemniki jubilejnih priznanj – seznam