SKUPNA IZJAVA ZA JAVNOST

Prenos predsedovanja KoDVOS iz ZZB NOB Slovenije na ZDVIS

Ljubljana, 9. 1. 2017

ZZB NOB Slovenije je danes na sedežu Zveze prenesla predsedovanje Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije na drugo članico, to je Zvezo društev vojnih invalidov Slovenije (Hacquetova 4, Ljubljana, tel. 01 3006960, E: zdvis@siol.net), ki bo v letu 2017 skrbela za usklajevanje delovanja ter komunikacijo KoDVOS-a z javnostjo.

Domoljubne in veteranske organizacije Slovenije (TIGR – društvo TIGR Primorske, ZDCIVS – Zveza društev civilnih invalidov vojne Slovenije, ZDGM – Zveza društev general Maister, ZDK MORiS – Zveza društev in klubov MORiS, ZDVIS – Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, ZPVD Sever – Zveza policijskih veteranskih društev Sever, ZSČ – Zveza slovenskih častnikov, ZVVS – Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ZZB – Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije) smo se s podpisom Dogovora o sodelovanju dne 16. septembra 2008 zavezale, da bomo usklajevale svojo dejavnost pri uresničevanju ciljev in nalog skupnega pomena ter interesa na različnih področjih, zlasti pri:

  • skrbi za veterane in vojne invalide;
  • ohranjanju in uveljavljanju domoljubja in domoljubnih vrednot;
  • ohranjanju in negovanju spomina na prelomne trenutke v boju za slovenski narod in domovino;
  • ohranjanju vrednot, ustvarjenih v bojih za osamosvojitev Slovenije skozi zgodovino;
  • prizadevanju za mir v svetu;
  • prizadevanju za uveljavljanje splošne deklaracije o človekovih pravicah.

V letu 2017 se bomo zavzemali za realizacijo skupno dogovorjenih dogodkov, predvsem pa bomo svoje delovanje usmerili v priprave na zgodovinsko osvetlitev in obeleževanje petdesete obletnice ustanovitve slovenske Teritorialne obrambe, ki bo leta 2018. Sodelovali bomo pri aktivnostih, ki so zgodovinskega pomena za slovensko državnost in samobitnost, kot so 500 obletnica reformacije na Slovenskem, 100 obletnica zaključka prve svetovne vojne na Slovenskem, 90 obletnica ustanovitve organizacije TIGR in 20-letnica sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih (vojaških in policijskih) operacijah in misijah.

Prav tako bomo 21. septembra, na Svetovni dan miru, organizirali »Pohod za mir«.

Še naprej bomo  kritično spremljali odnos javnosti do našega dela, prav tako pa se hitro odzivali  na polemike in razprave  glede potvarjanja zgodovine v slovenski družbi ter branili družbene in moralne vrednote, za katere se zavzemajo organizacije v KoDVOS-u.

 

Tit Turnšek, predsednik ZZB NOB Slovenije

Janez Podržaj, predsednik ZDVIS