Združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik je dne 27. marca 2024 izvedlo programsko volilno skupščino, na kateri je potrdilo  poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2023,  programske dokumente za leto 2024 in izvolilo novo vodstvo. Skupščine so se poleg vabljenih delegatov udeležili tudi župan občine Hrastnik in predstavniki domoljubnih veteranskih organizacij.

Po sklepu programsko volilne skupščine ZB NOB Hrastnik bo v novem mandatnem obdobju vodila združenje dosedanja predsednica Danijela Kovač. Za njena podpredsednika sta bila imenovana Drago Funkl in Lea Jagodič Lekočevič.

Programsko volilna skupščina je imenovala tudi Izvršilni odbor združenja v sestavi: Pergar Marjan, Grebenc Anton, Potisek Rudi,  Hafner Vanda, Špacapan Marjan, Premec Jože, Šibila Emi, Šantej Jure in Nadzorni odbor v sestavi: Umek Joži, Gianini  Janja in Pogačnik Igor.

ZB NOB Hrastnik