Sv. Primož na Pohorju, 7. januar 2024 – Natanko pred 80 leti je bila na Sv. Primožu na Pohorju ustanovljena XI. SNOUB Miloša Zidanška.

Ustanovitev brigade ravno 8. januarja ni bila naključna, posvečena je bila padcu Pohorskega bataljona, ki je zaradi izdaje padel po krutem boju s številčno veliko močnejšim sovražnikom pri Treh žebljih na Pohorju 8. januarja 1943.

Nemški okupator je skozi svoj propagandni stroj vneto razglašal, da je z uničenjem Pohorskega bataljona partizanstva na Pohorju konec. Zgodilo se je ravno nasprotno. Pred vrati Maribora, najmočnejše nemške vojaško policijske postojanke ter nemških uradov za raznarodovanje Slovencev, se je formirala nova, še močnejša, dobro organizirana, opremljena, pa tudi operativno močna, XI. Slovenska narodnoosvobodilna brigada Miloša Zidanška, ki je kasneje zaradi svojih bojnih uspehov prejela častni naziv udarna brigada.

V soboto dopoldne 8. januarja 1944 ni bila več nobena skrivnost, da se bodo pri Sv. Primožu razvrstili vsi bataljoni zaradi ustanovitve Pohorske brigade. Štab brigade je imel obilo dela.  Vse je bilo v pričakovanju slovesnosti, toda ta slovesnost je veljala skoraj izključno samo zbranim partizanom. Sv. Primož je bil preblizu številnih sovražnikovih postojank v Dravski in Mislinjski dolini, zato partizani domačinov niso posebej vabili na ustanovitev brigade. Da ne bi sovražnik zmotil slovesne ustanovitve brigade, so razposlali v vse smeri patrulje, na nekatera mesta pa so postavili tudi zasede.

Po pregledu razvrščenih bataljonov je povzel besedo politični komisar IV. operativne cone Mitja Ribičič- Ciril, ki je prebral  odredbo štaba IV. operativne cone o ustanovitvi brigade.  Borcem je nato spregovoril prvi komandant brigade Boris Cižmek-Bor. Najprej je govoril o razvoju partizanskih enot na Pohorju od začetka vstaje in o njihovi težki bojni poti. Za zgled, kako se naj brigada bojuje, je navedel legendarni Pohorski bataljon. Poudaril je, da bo ustanovitev Pohorske brigade za okupatorja resen opomin, ker se bo odslej proti njemu bojevalo štirikrat več partizanov kot pred enim letom. Nato je naštel vojaške naloge na novo ustanovljene brigade. Za njim se je zvrstilo še nekaj govornikov. Izvajanja vseh govornikov so borci sprejeli z odobravanjem. Uradni del ustanovitvene svečanosti je bil opravljen. Po končanih slovesnostih so partizani razglasili v Sv. Primožu in v bližnji okolici, da bodo v počastitev ustanovitve Pohorske brigade organizirali miting. Ta vest se je naglo razširila in v vas je najprej začela prihajati mladina, za njo pa še starejši. Ura je bila že precej čez polnoč, ko so utihnili zadnji zvoki harmonike in veseli glasovi partizanskih borcev.

Ognjeni krst je brigada doživela že v noči na 17. januar, ko je v Vuhredu napadla vlak in v Podvelki požgala tovarno lepenke. Med prebivalstvom se je o njih mnogo govorilo, pa tudi njun izid je bil za partizane zelo uspešen, saj ni terjal partizanskih žrtev. Zidanškova brigada se je s svojo prvo akcijo dostojno predstavila prebivalstvu in sovražniku. Akcije brigade proti sovražniku so se nato vrstile ena za drugo in vse so bile uspešne. Seveda je prihajalo je tudi do žrtev, vendar morala borcev ni padala. Ranjene in padle so hitro nadomestili novi borci.

Brigada Miloša Zidanška se je sredi julija premaknila v  Savinjsko dolino in Zasavje. Eden njenih največjih uspehov je osvoboditev Gornjega Grada. Od oktobra  do konca decembra  je sodelovala v borbah na Dolenjskem, kjer se je borila za razširitev in zavarovanje osvobojenega ozemlja, ter je pri tem utrpela velike izgube. V zaključnih  v bojih se je pomikala med Savo in Savinjo proti Koroški. Število borcev v brigadi se je takrat povzpelo celo na 836. V Celovec in Velikovec je prispela 12. maja, kjer je sodelovala pri obkolitvi in razorožitvi velikih okupatorjevih in kvislinških enot.

Izredno bogata borbena pot brigade se je končala 29. maja 1945 v Ivniku na Avstrijskem Koroškem. Po razformiranju so njene enote priključili brigadam XIV. divizije.

Leta 1954 je bila brigada odlikovana z redom zaslug za narod 1. stopnje, leta 1979 pa za posebne vojne zasluge z redom partizanske zvezde z zlatim vencem. Takrat je bila tudi razglašena za udarno brigado.

Za velik prispevek, ki ga je Zidanškova brigada dala za osvoboditev v času druge svetovne vojne, so ji Občine Radlje ob Dravi, Maribor, Slovenj Gradec in Vuzenica podelile domicil, ki hkrati pomeni skrb za prenašanje in gojitev moralnih ter domoljubnih vrednot slovenskega osvobodilnega boja na mlade.

Na proslavi so sodelovali praporščaki borčevskih, veteranskih in domoljubnih organizacij, pod vodstvom višjega štabnega vodnika Jožeta Temnikarja.

Obiskovalce so nagovorili: župan Občine Vuzenica Franjo Golob, predsednik ZZB NOB Slovenije tov. Marijan Križman, ter predsednik OO ZB NOB Vuzenica tov. Stanko Naglič.

 

V spominski sobi je na ogled stalna razstava o brigadi Miloša Zidanška in tokrat tudi gostujoča razstava o NOB 1941-1945. Ogled razstave je ob najavi možen do 14. januarja.

 

Zapisal:
Matjaž Tomažič,
predsednik ZB NOB Radlje ob Dravi