Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 28 > >>
 

10. redna seja Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije

19.12.2014 10:52

Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji, ki je bila 18. decembra 2014 na podlagi 20. člena Statuta Zveze sprejel naslednje

S K L E P E:

1. Glavni odbor sprejema Program nalog Zveze za leto 2015 v predloženem besedilu in s popravki iz razprave na seji.
2. Glavni odbor sprejema sklep o finančnem načrtu Zveze za leto 2015 v predloženem besedilu in predlaganih zneskih.
3. Glavni odbor bo v primeru drugačnih sredstev iz državnega proračuna in na podlagi dejanskih stroškov pripravljenih proslav po potrebi sprejel rebalans finančnega načrta.
4. ZZB NOB Slovenije se zavezuje, da se ne bo trošilo sredstev več kot je predvideno v finančnem načrtu. Prerazporejanje med postavkami je mogoče le brez povečevanja odhodkov.
5. Glavni odbor sprejema dopolnitev Statuta Zveze z novim 16 a) članom o mladinski organiziranosti.

dr. Matjaž Kmecl
Predsednik delovnega predsedstva
 
 

Resolucija ZN - odprto pismo predsedniku slovenske vlade dr. Miroslavu Cerarju

12.12.2014 14:31

Združeni narodi so z veliko večino sprejeli resolucijo A/C3/69/L56 »Boj proti poveličevanju nacizma in drugih dejavnosti, ki prispevajo k razpihovanju sodobnih oblik rasizma, rasne diskriminacije in drugih dejavnosti, ksenofobije in podobnih nestrpnosti«. Resolucija med drugim opozarja na postavljanje spomenikov SS enotam, razglašanje nacističnih kolaborantov za udeležence narodno osvobodilnih gibanj.

Sprašujemo vas, ki zagovarjate strpnost, solidarnost in človekovo dostojanstvo, zakaj je vlada Slovenije naročila svojemu predstavniku v Združenih narodih, da se vzdrži glasovanja o problemu, ki postaja vse bolj problem sodobne Evrope. Neofašizem in neonacizem dvigata glavo povsod po Evropi. V baltiških državah nacisti javno paradirajo po ulicah. V Ukrajini slavijo SS divizijo Galizien, ki je ob koncu vojne pobijala in požigala v naših krajih. Od Grčije do Skandinavije neonacistične in neofašistične skupine postajajo vedno glasnejše.

Tudi v Sloveniji neofašizem ponovno postaja vse glasnejši. Postavljamo spomenike SS-ovcem. Naj vas spomnim samo na spomenik v Grahovem. Dnevno smo priče ponarejanju zgodovine, prikrivanju kolaboracije in narodne izdaje.

Sodobna Evropa je vstala iz zmage nad nacizmom in fašizmom. Ni naključje, da je dan Evrope tudi dan zmage nad nacizmom in fašizmom.

Ne sprejemamo, da se je Slovenija v Združenih narodih vzdržala glasovanja, ker naj bi bila to skupna odločitev vseh držav članic EU. EU se je v zunanji politiki poenotila samo takrat, ko je šlo za interese velikih držav Evrope in seveda ZDA.

Verjamemo, da med vrednote vaše vlade ne sodi toleranca do neofašizma, neonacizma in ksenofobije, zato pričakujemo jasen odgovor.

S spoštovanjem,

Tit Turnšek, predsednik ZZB NOB Slovenije
 

70. obletnica zmage nad nacifašizmom (1945 - 2015)

13.11.2014 22:34

V letu 2015 bomo praznovali 70. obletnico zmage nad nacifašizmom, ki je obenem praznovanje osvoboditve in miru, namenjeno vsem državljankam in državljanom Slovenije.

Odbor za proslavo 70. obletnice zmage v II. svetovni vojni,
ki ga je ustanovilo predsedstvo Zveze, je sprejel, po predhodnih razpravah v organih Zveze, Program proslavljanja ob 70. obletnici zmage nad nacifašizmom. Več >>
 

Dokumenarna serija Pričevalci

12.11.2014 10:31

V nadalejvanju objavljamo odmev gledalca, ki  ni osamljen primer, na dokumentarno serijo oddaj Pričevalci  na TV SLO1. Več ...
 

JAVNA IZJAVA - podpora Iztoku Furlaniču, predsedniku Tržaškega občinskega sveta

11.11.2014 14:32
Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 11. novembra 2014 sprejelo

                                                 J A V N O    I Z J A V O


Predsedstvo ZZB NOB Slovenije je na svoji seji, 11. novembra 2014 obravnavalo razmere, ki so nastale v Tržaškem občinskem svetu v zvezi z nezaupnico Iztoku Furlaniču, predsedniku sveta.
Predsedstvo podpira Iztokovo prizadevanje glede uporabe slovenskega jezika v Trstu in ostro nasprotuje poskusom revizije zgodovine, ki zanikajo osvoboditev Trsta s strani enot IX. korpusa in IV. armade, ki so zaključne boje bili z roko v roki z zavezniškimi armadami.
Trst je bil osvobojen 1. maja 1945.


 

Sodelovanje slovenskih in ruskih borcev

04.11.2014 12:33

Nov mejnik v sodelovanju slovenskih in ruskih borcev


Ljubljana, 4.11.2014

Danes je delegacija Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije na sedežu zveze sprejela rusko delegacijo Vseruske družbene organizacije veteranov, Rusko zvezo veteranov. V prvi vrsti je bil namen srečanja podpis sporazuma o sodelovanju med zvezama in vzpostavitev sodelovanja na področju veteranske dejavnosti.
Po pozdravnem nagovoru predsednika ZZB NOB Slovenije Tita Turnška in predsednika Ruske zveze veteranov armadnega generala Mihaila Moisejeva je spregovoril častni predsednik Janez Stanovnik.

Predsednik slovenskih borcev Tit Turnšek je Rusom predstavil slovensko organizacijo in način dela. Tudi to, da je v organizaciji vedno več mladih, ki skrbijo da se ohranjajo vrednote narodnoosvobodilnega boja.
Predsednik Ruske zveze veteranov Mihail Moisejev je predstavil aktivnosti njihove organizacije ob prihajajoči 70. obletnici zmage nad fašizmom in nacizmom in tudi aktivnosti za vnovično povezovanje veteranskih organizacij zmagovitih držav druge svetovne vojne.
Častni predsednik ZZB Slovenije Janez Stanovnik je rusko delegacijo najprej nagovoril v ruščini, nato pa čustveno opisoval spomine na krvave boje in solze, ki so tekle v boju proti fašizmu in nacizmu. Primerjal je napad na Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo in primerjal rusko domovinsko vojno z narodnoosvobodilnim bojem.
V sporazumu, ki sta ga oba predsednika podpisala danes, je med drugim zapisano, da bosta zvezi skrbeli za razvoj vsestranskih medsebojnih odnosov in delovnih kontaktov med organizacijama v Sloveniji in Rusiji, krepitev veteranske skupnosti, sodelovanja in medsebojne pomoči. Organizaciji bosta tudi sodelovali pri opozarjanju na pojave neofašizma, kjerkoli se ta v svetu pojavlja in ogroža mirno sožitje med narodi. Pomemben del sporazuma je tudi dogovor, da bosta podpisnici tesno sodelovali pri organizaciji praznovanja 70. obletnice zmage nad nacizmom in fašizmom in bosta ob tej priložnosti vzajemno povabili delegaciji, da se udeležita slovesnosti ob praznovanju. Podpisan sporazum velja do 31.12.2019.
Po sprejemu in podpisu sporazuma na sedežu ZZB NOB Slovenije je slovensko-rusko delegacijo sprejel še župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Delegacija je nato odšla v Cvibelj nad Žužemberkom, kjer je bila slovesnost s polaganjem vencev pri spomeniku. Govornik je bil državni sekretar ministrstva za obrambo Miloš Bizjak, ob zaključku pa je celotno delegacijo sprejel še župan Žužemberka Franc Škufca.

(VK, tvm)
________________________________________________________________________

avtor fotografij: Iztok Pipan, tvm
Mihail Moisejev in Tit Turnšek pri podpisu sporazuma o sodelovanju
 
Člani slovensko-ruske veteranske delegacije
 

Osvoboditev Trsta

04.11.2014 00:00

Kratka informacija o zaostrovanju polemike glede datuma osvoboditve in osvoboditeljev Trsta


Dne 13. novembra 2014 bo Tržaški občinski svet glasoval o (ne)zaupnici Iztoku Furlaniču, predsedniku sveta, ki je v nasprotju z resolucijo tega organa, sprejeto z večino glasov (21. 6. 2014) odločno zatrdil, da so Trst osvobodili Titovi partizani, 1. maja 1945. Mnenje župana Cosolinija in večine svetnikov naj bi bilo mnenja, da se je Furlanič, s svojo izjavo, pregrešil svoji »institucionalni funkciji«.

V zvezi s skorajšnjo razpravo o »zadevi Furlanič« v Tržaškem občinskem svetu, je Tržaški pokrajinski odbor ANPI-VZPI, v posebnem sporočilu za javnost, ponovil svoje trdno stališče gleda datuma in osvoboditeljev Trsta.

V omenjenem sporočilu je rečeno sledeče:
O osvoboditvi Trsta govorijo zgodovinska dejstva! Trst je bil osvobojen 1. maja 1945, na Tržaškem pa so se boji proti nemškemu okupatorju in kolaboraciji končali na Občinah, 3. maja 1945, ob 18 uri, ko je komandant nemških sil na Občinah polkovnik Majer, ob prisotnosti novozelandskega časnika, izrekel komandantu XX. divizije IV. Jugoslovanske armade Bogdanu Pecotiću zgodovinske besede: »Izročam vam, gospod podpolkovnik, vso nemško garnizijo in ves vojni material ter vas priznavam za zmagovalca «…

Osvoboditelji Trsta so torej bili borci Jugoslovanske armade, katere del je bil IX: korpus, sodelovali pa so tudi tržaški italijanski vstajniki Delavske enotnosti pod poveljstvom Komande mesta Trst, pripadniki GAP, ki so z aktivisti OF sestavljali jedro NOB in odporništva v Trstu ter pripadniki CLN (narodno-osvobodilni odbori). Med borci JA, ki so jo sestavljale številne narodnosti, so bili tudi bivši italijanski vojaki, ki so aprila 1943 vstopili v Titovo narodno-osvobodilno vojsko, da bi premagali nacifašizem in vrnili Italiji in Italijanom dostojanstvo, ki ga jim je fašizem odvzel…

Opomba: Stališče Tržaškega ANPI-VZPI podpirajo tudi druge antifašistične organizacije in ustanove (ANED, ANPPIA in inštituti).

Štefan Cigoj, član predsedstva ZZB NOB Slovenije
 

Odziv Janeza J. Švajncerja na članek v Delu  22.9.2014

22.09.2014 11:07
Narodni izdajalci
(Delo, 22. septembra 2014, str. 2)


Kot je zapisalo Delo, je kardinal Franc Rode izjavil, da je o narodnih izdajalcih govoriti neokusno, tega slovenska javnost ne prenese več in da je to zaostalost v zgodovini. Ta zapis je ostal brez popravka, torej je kardinal Rode tako tudi res dejal.
Zato je k temu treba dodati, da je nedopustno, da tako visok funkcionar vatikanske države na tak način zavaja slovenske vernike. Pri tem ne gre samo za preteklost, pač pa še bolj za sedanjost in prihodnost slovenskega naroda in naše države. Narod, ki ima svojo državo in svojo vojsko, takih stališč ne more sprejemati, če namerava ostati kot narod in država, sploh pa če od svojih vojakov in oficirjev pričakuje, da ga bodo branili, ne pa služili morebitnemu sovražniku in okupatorju.
Izdajo so poznali in poznajo kazenski zakoniki vseh držav po svetu, tudi slovenski. Členi o veleizdaji, napadu na ozemeljsko celovitost in neodvisnost države, vohunstvu, preprečevanju boja proti sovražniku, službi v sovražni vojski in pomoči sovražniku, so popolnoma jasni. V Kazenskem zakoniku jih lahko prebere prav vsak, tudi kardinal Rode.
Izdaja pa ni samo pravna, pač pa tudi moralna kategorija. Pripada veliki celoti moralnih načel človeštva: ne ubijaj, ne kradi, ne laži in drugim načelom, ki so del moral vseh družb po svetu, ne glede na versko ali politično opredelitev. Za pripadnike rimsko-katoliške vere izhajajo iz Svetega pisma, Juda Iškarijot pa je dal svoje ime tudi vsem poznejšim izdajalcem ter sporočilo, kakšna kazen zadene izdajalca. Kot pripadnik rimsko-katoliške vere kardinal Rode ne more zanikati temeljnih načel vere, ki ji pripada.
Narodni izdajalci so vedno bili, so in bodo, temu se ne morejo izogniti niti največji narodi, kaj šele Slovenci, toda kljub mora biti vedno in povsod nesporno, da je vsaka služba tujim državam proti lastnemu narodu narodna izdaja. V samostojni Sloveniji nam to že dolgo očitno načrtno zanikajo, saj bi drugače morali s pravim imenom imenovati tudi mnoga početja političnih, gospodarskih, bančnih, verskih in drugih voditeljev naše države.

Janez J. Švajncer
Tržaška c. 81a
1371 Logatec
 

9. seja Glavnega odbora Zveze, 18. septembra  2014

18.09.2014 15:42

Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 18. 9. 2014 sprejel naslednje SKLEPE:


1. Verifikacija mandatov
Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije na osnovi odločitev združenj ugotavlja, da je prenehal mandat članici Danici Simšič in članom Božu Kovačiču, Luciju Gobbu, Borisu Kralju, Matjažu Špatu, Urošu Dularju in Antonu Kramariču kot predstavnikom združenj ter Francu Slokanu in Francu Šaliju kot predstavnikoma pokrajinskih svetov. Glavni odbor se jim zahvaljuje za njihovo dosedanje sodelovanje.

Glavni odbor verificira mandate novim predstavnikom združenj: Živi Vidmar, Marku Kožarju, Slobodanu Radujku, Gvidu Bertoku, Matjažu Slavku Ilnikarju, Jožetu Florjančiču in Juretu Jerkiču in novima predstavnikoma pokrajinskih svetov Evgenu Emriu in Urošu Dularju.

2. Kaj pričakujemo od nove vlade
Glavni odbor sprejema referat predsednika Tita Turnška.
Pri tem Glavni odbor pozdravlja novo vlado in poziva koalicijske partnerje v njej k trdni in lojalni povezanosti, brez egoističnega soliranja, ki bo omogočilo učinkovito delovanje vlade in parlamenta do konca štiriletnega mandata. Pričakujemo, da bo nova vlada:
- bistveno prispevala h gospodarskemu razvoju, odločilnemu zmanjševanju brezposelnosti, zlasti mladih, pomembni okrepitvi pravne in socialne države, k dvigu življenjskega standarda prebivalstva, pa tudi k izboljšanju demokratičnih odnosov v družbi,
- poskrbela za starejše, ustavila upadanje njihovega standarda in širjenje revščine med njimi ter izkazala aktiven odnos do vrednot NOB in podporo ZZB NOB Slovenije.
In čas je, da več storimo za spoštovanje državne suverenosti ter uveljavljanje dostojanstva države doma in v tujini, še prav posebej, ker smo z narodnoosvobodilnim bojem med II. svetovno vojno odigrali pomembno vlogo v veliki zavezniški antinacistični koaliciji.

Ob lokalnih volitvah pa Glavni odbor poziva k volilni udeležbi in podpori tistih kandidatov, ki imajo pozitiven odnos do NOB.

3. Program proslav ob 70. obletnici zmage

Glavni odbor sprejema pobude za program proslav ob 70. obletnici zmage nad nacifašizmom o katerih bo posebej razpravljal organizacijski odbor.

4. Stališča o sprejemanju kolektivnih članov Zveze

Glavni odbor sprejema Stališča o sprejemanju kolektivnih članov Zveze v besedilu, ki ga je predložilo predsedstvo Zveze.

5. Rebalans finančnega načrta Zveze

Glavni odbor sprejema rebalans finančnega načrta Zveze za leto 2014, po katerem znašajo prihodki 488.375,47 evra, odhodki 674.900,86 evra, razlika v breme rezervnega sklada Zveze 186.525,39 evra, kar je za 37.042,39 evra več, kot je bilo predvideno pred rebalansom.

6. Novi član predsedstva Zveze
Za člana predsedstva Zveze se izvoli Aljaža VERHOVNIKA, predsednika Mladinske komisije Zveze.

Predsednik delovnega predsedstva
Slavko Grčar

 

PORTOROŽ 2014

15.09.2014 08:22

Ker nikoli nočemo in ne želimo pozabiti opomina vojne, ki je ožigosala vaša življenja


Tradicionalno srečanje nekdanjih internirank koncentracijskih taborišč Auschwitz
in Ravensbrück ter političnih zapornic in ukradenih otrok. Slavnostna govornica
evropska poslanka, mag. Tanja Fajon.


Portorož, 14.9.2014  – »V času obilja, preobilja, v katerem ne glede na krizo povečini živimo, si je težko predstavljati vojno črnino, ki je človeka oropala kruha, družine, verovanja, jezika, svobode in miru.« Tako je v slavnostnem govoru nagovorila polno dvorano hotela Slovenija v Portorožu, evropska poslanka, mag. Tanja Fajon in opozorila na neprecenljiv prispevek k slovenski zgodovini in identiteti vseh internirank, političnih zapornic in ukradenih otrok, ki so »s solidarnostjo, tovarištvom, neuklonjivim ponosom in trmo ohranjale svojo bit in ne glede na lakoto, bolezni, trpljenje in bolečino razseljenosti ostale trdna skala naslednikom.«

Zbrane udeležence, med njimi številne predstavnike slovenske vlade, župane, predstavnike z avstrijske Koroške, predstavnike Zveze Združenj Borcev za vrednote NOB in predstavnike borčevskih organizacij, predstavnike taboriščnih odborov in društev in mnoge druge, je v uvodnem pozdravu nagovoril piranski župan, Peter Bosman: »Nikoli več se ne smejo zgoditi takšne grozote. Prav je, da se jih spominjamo.«

Ana Blatnik, predsednica zveznega sveta v Avstriji, pa je dodala, da »se moramo spominjati tudi tistih, ki jih ni med nami« in dodala, da je »strahotno trpljenje težko spraviti v besede, kljub temu pa je treba opominjati in spominjati«. Opomnila je, da je potrebno spomin na strahotne zločine, ki so jih doživele interniranke in drugi zaporniki po taboriščih, ohraniti in z vsem seznaniti tudi naslednjo generacijo, saj je med nami vedno manj prič časa, kar je označila za izjemno izgubo.

Med drugo svetovno vojno je okupator v koncentracijska taborišča in zapore poslal skoraj dvaindvajset tisoč Slovenk, največ prav v največje žensko koncentracijsko taborišče Ravensbrück v Nemčiji, kjer je bilo zaprtih dvatisočdvestotrideset Slovenk, več kot dvesto pa jih je tam tudi umrlo, in v taborišče Birkenau, največjo podružnico zloglasnega taborišče Auschwitz na Poljskem, številne pa so internirali tudi na Rab in Gonars. Približno devet tisoč taboriščnic in zapornic se po vojni ni vrnilo domov.

»Mi nismo hoteli sovraštva in kletve, mi nismo hoteli požganih domov, mi nismo hoteli uničene žetve, mi nismo hoteli solza in grobov,« pa je zazvenela veličastna beseda pesnice Fanike Okič, tokrat v izvedbi nekdanjega partizana in igralca, Aleksandra Valiča, ki so mu zbrani namenili glasen aplavz. Zvok dlani je zadonel tudi ob izjemnih nastopih Orkestra slovenske vojske pod taktirko dirigentke Andreje Šolar s pevko Nino Strnad, pa partizanskega pevskega zbora Pinka Tomažiča iz Križa pri Trstu pod vodstvom Pije Cah, recitatorjev iz Kulturno umetniškega društva Smlednik in balerin z Baletne šole Stevens. Prireditev sta organizirala skupna Taboriščna odbora Ravensbrück in Auschwitz pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB, pod scenarij in produkcijo pa sta se podpisala Silvana Knok in Iztok Pipan s Televizije Medvode.

Predvsem mlade udeležence prireditve je pogrešil pisatelj, deklariran antifašist, pričevalec in eden največjih opominjevalcev današnjega časa, Boris Pahor. Opozoril je na premalo omembe v medijih o stvareh, ki so se dogajale tudi v manj znanih, zamolčanih italijanskih taboriščih in v svojem sporočilu mladim poudaril, da vidi upanje v ženski: »Da družbo vodi s sentimentom, to se pravi z odgovornostjo srca. To kar družba danes ne zna, to kar zdaj ne zmore, to kar tehnika ne daje,« in še da »brez ljubezni ženske ne bo iz sveta nič, razen sama nesreča«.

Neizmerno so se v srce vskaga od udeležencev tokratnega srečanja vtisnile zgodbe nekdanjih internirank. Že pokojna Angela Vode, učiteljica, publicistka, predvojna komunistka, soustanoviteljica Osvobodilne fronte se je izpovedala takole: »Ko smo se pripeljali do meje nemškega ozemlja smo se ustavili in nemški vojak obmejne straže je zakričal: Koliko kosov? Zadrl se je tako nepopisno surovo, da sem občutila njegov glas kot bodljaj z nožem. Takrat me je spreletelo: živina v odnosu do živine. Odslej smo bile samo še živina. In hudo je bilo tudi spoznanje: Izročili so nas sovražniku kot živino – po kosu.«

Posebej za to priložnost je zbranim napisala sporočilo pisateljica Maja Handerlap: „Osebni spomini so ranljivi, neredko nejasni, zagledani v duhove in strahove, bolj stkane po človeški meri, po kateri naj bi se zgledovali in ravnali. V zadnjih tednih smo priča dogodkom, ki bodo globoko zaznamovali naslednji čas. Politika in fanatizem se spet oblačita v vojno uniformo in izsiljujeta demokratične države, da sprejmejo logiko vojne. Miselnost vojne pa gradi na človeku sovražnih vrednotah, kot so nasilje, napadalnost, volja po premoči in ponižanje drugega. Mogoče zato, ker je spomin na nadavne vojne že zbledel, ker je premalo govora o trpljenju, ki ga povzroča vojna, ker je modno poveličevati prisilo, ki ne mara spomina in ne mara pripovedi. Zato naj nikoli ne umolkne pogovor med generacijami, samo z njim bomo ohranjali spomin nase tudi v prihodnosti.«

»Slovenija ni dežela nesposobnih ljudi. Nobenega razloga tudi ni, da bi to postala. Primanjkuje pa nam domoljubja, ljubezni in vere,« pa je še dodala slavnostna govornica, mag. Tanja Fajon in spomnila, da je več kot prav in celo nujno, da se vsako leto zberejo: »V spomin in opomin, da je mir trden le toliko, kolikor ga utrjujemo ljudje.«

(nataša predalič, tvm)
________________________________________________________________________
avtor fotografij: Iztok Pipan, tvm
 
<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 28 > >>