Aktualno

<< < 1 2 3 4 ... 10 ... 20 ... 30 ... 33 > >>
 

IZJAVA SVETA ZB o stanju politične kulture v Sloveniji

23.05.2016 09:29

IZJAVA ZASKRBLJENOSTI SVETA ZZB NOV SLOVENIJE
NAD DANAŠNJIM STANJEM POLITIČNE KULTURE PRI NAS


Ob 75-letnici slovenske osvobodilne vstaje 1941 pod vodstvom OF in 25-letnici državne osamosvojitve 1991, ki je bila sijajno dejanje slovenske vseljudske enotnosti, smo kot nadaljevalci njunih vrednot ob vsem ponosu zaskrbljeni nad zmeraj nižjo ravnijo slovenske politične kulture. Ta žal postaja nečastno komolčenje in zaslugarsko prerivanje, ki ne izbira sredstev in žene sprotno zgodovino do absurda. Takšni so ta trenutek zlasti napadi na predsednika Državnega zbora Milana Brgleza, takšna je obtožba prvega predsednika države Milana Kučana, češ da naj bi pred 25 leti zagrešil veleizdajo naše domovine. Ves slovenski narod ve, kako odločilno vlogo je Kučan ob osamosvojitvi v resnici odigral; in prav tako dobro ve, kako častno in odgovorno vodi najvišjo institucijo naše parlamentarne demokracije Milan Brglez. Zato ni mogoče razumeti nesramnih podtikanj in agresivnih napadov nanju drugače kot poskuse razkrajanja in destabiliziranja našega političnega prostora; kot relativiziranje vseh meril in vrednot, vsega in vsakogar. Vse to tudi lahko napoveduje naši še zmeraj mladi državi mučno in težavno prihodnost; zato te metode v imenu naših 40.000 članov odločno zavračamo.

Svet ZZB NOB Slovenije
 

JAVNA ZAHVALA

za praznovanja praznika upora in ustanovitve OF

16.05.2016 08:56

Spoštovane državljanke in državljani,

hvala vsem, ki ste na prireditvah ali sicer tako številno izrazili spoštovanje do veličine Osvobodilne fronte in zmage nad nacizmom in fašizmom.

Minilo je že 75 let od začetka II. svetovne vojne in nastanka OF, ki je dvignila in vodila upor proti okupatorjem. Slovensko ozemlje je bilo razkosano, OF ga je povezala, partizani so se spopadli z okupatorjevimi bojnimi silami. Uporniška država v državi je osvobodila Slovenijo in polagala temelje današnji slovenski državnosti. Čas je ublažil spomine na krutosti vojnih časov. Živo pa gredo naprej sposobnost, pogum in samozavest zmagovite Slovenije.

Zato ne pozabimo. Slovenija zmore veliko, če se zaveda tudi svojih uporniških korenin in se strne za dobro prihodnost.


PREDSEDNIK
Zveze združenj borcev
za vrednote NOB Slovenije

Tit Turnšek

 

Ustavno zavarovanje pravice do pitne vode - stališče ZB

12.05.2016 12:15

ZZB NOB Slovenije je na dr. Milana Brgleza, predsednika Državnega zbora RS, naslovila pismo o podpori za ustavno zavarovanje pravice do pitne vode.


Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije sporoča polno podporo svojih 40.000 članov vsem tistim pobudam različnih državljanskih skupin, ki se zavzemajo za ustavno zavarovanje pravice do pitne vode.

Čeprav je slovensko ozemlje bogato z vodnimi viri, ti niso vselej ustrezno varovani in zavarovani, tako z vidika kakovosti kot glede nadzora nad njihovo rabo. Vprašanje dostopa do vodnih virov kot temeljne javne dobrine, ki sploh omogoča obstoj življenja, postaja v procesih privatizacije in globalnega prevladovanja velikih korporacij/multinacionalk vedno bolj pereče tudi v Sloveniji. Kot navajajo pristojne službe in zaskrbljene nevladne organizacije ter posamezniki, naj bi v Sloveniji takšne korporacije že zdaj razpolagale z več kot polovico virov pitne vode.

Skrajno slabe izkušnje nekaterih drugih držav, kjer je proces že v polnem teku, opozarjajo, da je treba v Sloveniji nemudoma storiti vse za zavarovanje tega področja – gre za osnove suverenega obstajanja in temeljne interese države ter njenih prebivalcev.

ZZB za vrednote NOB zato nasprotuje vsem obstoječim in morebitnim prihodnjim poskusom oteževanja dostopa večini prebivalcev do pitne vode in še posebej poskusom komercialnega prisvajanja vodnih virov. Odločno podpira vpis državljanske pravice do vode v ustavo in pričakuje družbeno odgovorno delovanje vseh pristojnih demokratično izvoljenih predstavnikov prebivalstva, kot tudi nosilcev izvršne oblasti v tem smislu.

Z izrazi spoštovanja!

PREDSEDNIK
Tit Turnšek
 

Podpora dr. Jožetu Pirjevcu

09.05.2016 12:16

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije podpira dr. Jožeta Pirjevca pri vložitvi pritožbe na Ustavno sodišče zoper Boštjana M. Turka, ki ga je v kolumni, objavljeni v Reporterju 13.6.2011, razžalil s spremembo priimka.
V celoti podpira njegove pritožbe, saj so nesporno upravičene, ker so Turkove obtožbe  absurdne in očitno sovražno manipulativne. Čudimo se, da Vrhovno sodišče to ni prepoznalo.


Po sklepu predsedstva
Predsednik
Tit Turnšek
 

Predstavniki borcev pri predsedniku Borotu Pahorju

04.05.2016 13:41

Predsednik republike: Ustanovitev OF impozanten del slovenske zgodovine, na katerega smemo biti upravičeno ponosni


Ljubljana, 26. 4. 2016 | sporočila za javnost

Na predvečer državnega praznika dneva upora proti okupatorju je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes gostil in nagovoril člane razširjenega predsedstva Glavnega odbora ZZB NOB. Prisotnim udeležencem NOB se je zahvalil za njihov neprecenljiv prispevek k temu, da danes lahko obeležujemo dogodke tistega časa v samostojni in neodvisni državi. V imenu ZZB NOB Slovenije je navzoče nagovoril njen predsednik Tit Turnšek.

Uvodoma je spomnil na udeležbo predstavnikov borcev na proslavi ob 70. obletnici izkrcanja v Normandiji pred dneva letoma. Udeležba slovenskih borcev je po njegovem simbolno priznanje pomena partizanskega boja, tako za osvoboditev Slovenije kot zavezniške sile za osvoboditev sveta izpod jarma okupatorja. "V tem smislu ni razlogov, da bi v temelju dvomili v poslanstvo narodnoosvobodilnega boja za Slovence in za cel svobodoljuben svet. V prvi vrsti je bil to upor proti okupatorju, je dejal predsednik Pahor in dodal, da brez tega gibanja ne bi bili na pravi strani zgodovine. "Slovenci smo se sami, po svoji odločitvi, s svojim pogumom in močjo ubranili pred okupatorjem in s svojimi silami prispevali, da se je premagalo nemške, italijanske in druge okupacijske sile."

Vse je pozval, da ne glede na razlike v pogledih na čas sredi vojne in zlasti čas po njej, ohranijo partizanski boj v zgodovinskem spominu kot nekaj, kar nas je osvobodilo. "Moje mnenje je, da je za vsak narod zelo pomembno, da v zgodovinskem spominu nima temnih lis in da k temu lahko pripomore odkrita, poštena in jasna razprava," je dejal predsednik Pahor in izpostavil, da je ta boj omogočil, da smo lahko po vojni zadihali s polnimi pljuči in pol stoletja kasneje, tudi na osnovi te slavne dediščine, na plebiscitu, z razglasitvijo samostojnosti in obrambo v desetdnevni vojni, omogočili ustanovitev in razglasitev slovenske države.

"Ustanovitev OF je pomenila zametek nečesa, kar je v štirih letih osvobodilo Slovenijo in brez tega gibanja Slovenci ne bi bili na pravi strani zgodovine in ne bi sami ubranili svoje domovine pred okupatorjem," je dejal predsednik Pahor in dodal, da je to v simbolnem in stvarnem smislu našemu narodu dalo možnosti, da naprej rešuje svoje nacionalno vprašanje, ki ga je za potrebe 21. stoletja rešilo v okviru samostojne države, ki je vključena v Evropsko unijo.

Zato je ta dogodek "zelo impozanten del slovenske zgodovine, na katerega smemo biti upravičeno ponosni". "Seveda to ni bil enoznačen čas, bili so vzporedni procesi, o katerih še danes teče beseda in zaradi tega moramo vsi, ki cenimo, spoštujemo in s ponosom gledamo na partizanski boj, toliko bolj prispevati k resnicoljubni debati, da bi ohranili pomen NOB in da se ta ne bi izgubil v razpravah o državljanski vojni in o surovih pobojih razrednih sovražnikov po njej," je še dejal predsednik Pahor. Spomnil je, da smo tudi zaradi generala Rudolfa Maistra, zaradi tigrovcev in partizanov ter veteranov v osamosvojitveni vojni, Slovenci postavili in ubranili samostojno državo. "Imamo eno državo in moje sporočilo je, da si moramo prizadevati za eno domovino. Imam občutek, da smo na boljši poti kot pred časom, je na koncu še dejal predsednik Pahor in dejal, da se počasi celijo ranijo, ki jih je pustil surovi čas sredi prejšnjega stoletja.

"Eno je, da poskušamo sodelovati, kar je pomembno, ker različno mislimo, ter da te razlike premostimo in dosežemo enotnost. Druga pot so prepiri, o vseh majhnih stvareh, ki dajejo več pozornosti stvarem, ki nas razdvajajo, kot tistim, ki nas povezujejo. Slovenci imamo obe izkušnji," je še dejal predsednik Pahor ob koncu nagovora.
 

Slavnostna razširjena seja predsedstva Zveze ob državnem prazniku

28.04.2016 16:48


»Nikogar drugega ni, ki bi bil za našo usodo odgovornejši od nas samih, Slovencev«


Slovesnost ob prazniku ZB in državnem prazniku Dnevu upora proti okupatorju. Slavnostni govornik, podpredsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije, dr. Matjaž Kmecl.

Ljubljana, Pionirski dom – »Takoj po okupaciji je na vseh koncih naše domovine zagorel vseljudski upor; bil je oblika spontane in množične odgovornosti, ki jo je skupina vodilnih izobražencev v noči med 26. in 27. aprilom povzela v znani program. Njegov temeljni kamen je zaobsežen v besedi svoboda, zato osvobodilna, in fronta, kot njena demokratična, uporna vseljudskost,« je uvodoma pojasnil osnovni pomeni osvobodilne fronte tokratni slavnostni govornik na slovesnosti, ki jo je organizirala ZZB NOB Slovenije, dr. Matjaž Kmecl. In spomnil tudi kaj pravzaprav pomeni svoboda: »Da nisi hlapec, sluga, suženj, da nisi ostriženo bitje:« Leta 1941 je bil namreč slovenski narod obsojen, da nas »ostrižejo« vsega, celo golega obstoja, je še poudaril in to si je lahko privoščil samo skrajno razčlovečeni imperializem. »Že dotlej so nas Slovence uničevali po kosih, kakor je padlo v kakšno imperialistično glavo in njene račune: slovensko Koroško za Karavankami in Primorsko v najširšem pomeni besede so preprosto zabarantali »veliki«, kar pomeni močnejši in brezobzirnejši,« je še dodal dr. Kmecl o tem kako pomembno je, da mora biti odločitev množice za svobodo in OF, leta 1941, vredna največjega in trajnega spoštovanja. »Morala bi biti zvezda vodnica, četudi rdeča, toda druge v tistem zagatnem času sploh ni bilo – ki nam kaže pot do našega novega rojstva in smisla.« Da je danes svoboda v takšnem pomenu izgubila pomen, saj se je sprevrgla v svobodo trgovanja in ta v svobodo lakomnosti, kroženja kapitala in prostotrgovinske sporazume in da so eden »plodov« takšne popolne človeške opustošenosti tudi begunske množice, kot posledice pogoltnosti naftnega kapitala v njihovem delu sveta, je dr. Kmecl poudaril razliko med razumevanjem svobode nekoč in danes.

Dr. Kmecl je v govoru spomnil tudi na, pri nas sicer težko predstavljivo, gesto avstrijskega škofa, ki je visoko v gorah blagoslovil kraj, kjer so bili ubiti partizani in dejal, da bi se ob slovesni obletnici vendarle lahko spomnili tudi krščanskih socialistov, saj so bili eden stebrov NOB. Spomnil je na to, da so Edvarda Kocbeka po vojni njegovi bojni tovariši, kljub programski zaobljubi novembra 1941, povsem netovariško odrinili in ob tem tudi daljnosežno načeli izvirno pluralnost Osvobodilne fronte. Kot je povedal škof Schwartz na Koroškem pod Arihovo pečjo, na katerega je spomnil dr. Kmecl, »je pozaba podaljšana spozaba nad žrtvami.«

Slavnostni govornik, dr. Matjaž Kmecl je še dejal, da so v njihovi Zvezi, zvesti izvirni pluralnosti OF, že zdavnaj po človeško odpustili vsem, ki so jih okupatorji zvabili v tistih surovih in nasilnih časih medse, čeprav izdaja domovine in lastnih ljudi nikoli v zgodovini civilizacije ni veljala za kaj lepega, in še dejal: »Obžalovali smo že nekajkrat tudi katerokoli pobijanje ljudi v kateremkoli političnem imenu. Ne mislimo pa odpustiti – najbrž prav nihče izmed naših 40.000 članov – tistim, ki še danes delajo iz preteklosti umazano politiko, mešajo prihodnost z blatom in nam jo s tem sproti razprodajajo in uničujejo. Največkrat celo z domoljubnimi frazami in zastavami, kot se je zadnje čase na debelo razpaslo«.

Uvodni pozdrav na tokratni slovesnosti je sicer pripadel Titu Turnšku, predsedniku ZZB za vrednote NOB, ki je citiral častnega predsednika ZZB za vrednote NOB, Janeza Stanovnika, ki je nekoč dejal: »OF se je rodila globoko v duši našega naroda, zaradi ponižanja in razžaljenja ob okupaciji.« Da tudi 25. obletnice osamosvojitve Slovenije ne bi bilo, če ne bi bilo dogodka pred 75. leti, je še dejal Tit Turnšek, saj sta oba zelo povezana: »Obakrat je bil narod enoten in branili smo svojo čast in svobodo.«

Slovesnost ob prazniku Dneva upora proti okupatorju so kulturno obogatili pevci Partizanskega pevkega zbora in recitacije na temo OF in boja za svobodo. Scenarij in vodenje je prevzela Mojca Poredoš.

Ob priložnosti pa so podelili tudi nekaj priznanj. Zlate plakete na najboljšo krajevno organizacijo ZB NOB so prejeli: KO ZB NOB Predmeja, KO ZB NOB Sromlje, KO ZB NOB Motnik – Špitalič, KO ZB NOB Bertoki, KO ZB NOB Kokrica, KO ZB NOB Brestanica, KO ZB NOB Voličina, KO ZB NOB Zadobrova – Sneberje, KO ZB NOB Šempeter pri Gorici, KO ZB NOB Vrtojba, KO ZB NOB Postojna, KO ZB NOB Šmartno pri Slovenj Gradcu, KO ZB NOB Kobarid in ZB NOB Črnuče. Zlate plakete posameznikom so podelili Frančišku Marijanu Drašlerju, Irmi Grbec, Jožici Hribar, Alešu Kardelju, Matevžu Koširju, Jožetu Mermalu, Andreju Pengovu Bitencu, Francu Škufci, Marjeti Verbič in Julijani Žibert. Trem zaslužnim članom pa so za izredno uspešno in kakovostno uresničevanje programskih usmeritev Zveze, za ohranjanje pridobitev in negovanje vednot NOB in za njhovo uveljevljanje v družbi, podelili Listine zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija. Listine so prejeli Frančišek Beri, Ivo Grobelnik in dr. Maca Jogan. Slednja se je tudi zahvalila v imenu prejemnikov priznanj in listin in poudarila, da je to velika čast, ki jo sprejemajo s hvaležnostjo in odgovornostjo. S hvaležnostjo vsem prednikom, svobodoljubnim moškim in ženskam, ki so prisluhnili klicu svobode in se uprli okupatorju v času, ko je bil izid upora neznan: »Vsem tistim, ki so osvobodilno fronto sprejeli kot zvezdo vodnico, ki je pomagala iskati pravo pot iz uničujočega pekla. Z odgovornostjo do sedanjih in prihodnjih pripadnikov te narodne skupnosti, da jim prenesemo upornega duha, da bodo v sporočilih in vzorih partizanskega boja in množične aktivistične podpore Osvobodilne fronte lahko iskali navdih vzpodbudo za svoje delovanje v okviru vrednot narodnoosvobodilnega boja.« V svoji zahvali je imela kar nekaj vzporednic s slavnostnim govornikom, dr. Kmeclom, predvsem kar se tiče dojemanja svobode v današnjih časih, saj danes boj za svobodo in kruh pomeni, da se je zdaj in tu potrebno boriti za to, da ljudje v svojem neposrednem okolju celovito in odgovorno odločajo o reševanju vseh vprašanj, ki zadevajo pogoje in perspektivo za življenje. »Gre za varovanje narave in zdravega okolja, dostopnost do javnih storitev, ohranjanje socialnih pravic,« je še dodala, ter da se je treba boriti za obstoj temeljnih pravic v našem življenju, tako za pravico do pitne vode, zdrave hrane, javne šole in zdravstva, zaposlovanju in temeljnih pravicah delavcev, javnih storitvah in obveščanju.

Nataša Predalič (tvm)
______________________________

avtor fotografij: mag. Aleš Nanut
Nagrajenci s predsednikom Titom Turnškom
 
Slavnostni govornik akademik dr. Matjaž Kmecl, podpredsednik ZZB NOB Slovenije
 

Seja predsedstva Zveze 5.4.2016

06.04.2016 13:35

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na aprilski seji med drugim sprejelo Ugotovitve in sklepe na podlagi stališč Nadzornega odbora in predlogov iz razprave na Glavnem odboru 22.3. ter Sklep o podelitvi Zlate plakete najboljšim krajevniim organizacijam ZB.
Oba dokumenta navajamo v nadaljevanju.

***

Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 22. marca 2016 po obširni razpravi sprejel Letno poročilo o delu in poslovanju Zveze v letu 2015 in Zaključni račun Zveze za leto 2015. Ob tem je naročil predsedstvu Zveze,«da obravnava stališča Nadzornega odbora in predloge iz razprave in jih v največji mogoči meri udejani v poslovanju Zveze v tekočem letu 2016 in v pripravi finančnega načrta za leto 2017«.
Predsedstvo Zveze je to storilo na seji 5. aprila 2016 in za ta namen sprejelo naslednje

U G O T O V I T V E  I N  S K L E P E
1.
O stališčih nadzornega odbora
Vsa stališča Nadzornega odbora Zveze, ki zadevajo tehniko tekočega finančnega poslovanja že uresničujemo. Letošnji poseg v rezervna sredstva Zveze bo v skladu s finančnim načrtom za leto 2016 bistveno zmanjšan na kar 31,50 % porabe iz leta 2015. O nadaljnjem zmanjšanju ali odpravi razlike med prihodki in odhodki Zveze bo odločil Glavni odbor s finančnim načrtom za leto 2017.
Usoda Inštituta za promocijo vrednot NOB je v veliki meri odvisna od možnih kadrovskih rešitev. O tem bo predsedstvo odločalo na eni od prihodnjih sej še v I. polletju 2016.

2.
O neustreznih razmerah za prodajo dela poslovnih prostorov Zveze
Po zbranih informacijah in finančnih analizah ugotavljamo, da razmere za prodajo tistega dela poslovnih prostorov, ki jih Zveza ne potrebuje za svoje poslovanje, niso primerne. Cena, ki bi jo iztržili (če bi do prodaje zaradi majhnega povpraševanja sploh prišlo) bi bila nesorazmerno nizka, saj bi po predvidevanjih dosegla manj kot polovico knjigovodske vrednosti. Trenutno je oddanih v najem 12 pisarn, 9 je nezasedenih, pri čemer sta 2 v postopku za sklenitev najemne pogodbe. Ob povečanem prizadevanju nam bo morebiti uspelo dati v najem še druge.
Novi lastnik hiše izjavlja, da nekaj let še ne načrtuje večjih investicij, kar je z vidika našega deleža, ki znaša 14,38 % pomembna informacija.
Predsedstvo razpravo o prodaji za enkrat umika, ker so razlogi proti prodaji sedaj močnejši od razlogov za.
O novih razmerah bosta razpravljala Nadzorni odbor in finančna komisija in predlagala ustrezne rešitve.

3.
O davčnih blagajnah
Predsedstvo naroča svoji komisiji za finančno poslovanje, da pripravi (po potrebi tudi s pomočjo zunanjih strokovnjakov):
- pripombe Ministrstvu za finance in Davčni upravi za oprostitev izdaje računov tistega dela občasne prodaje značk, majic z napisi, literature ipd., ki ga opravljajo društva in združenja,
- vzorec določb v statutih združenj in v pravilnikih o finančnem poslovanju, ki v skladu z davčnimi predpisi omogočajo zakonito poslovanje.

4.
O odzivnosti Zveze in združenj na napade NOB in negativne pojave v družbi
Predsedstvo soglaša s predlogi za večjo odzivnost na napade na NOB in negativne pojave v družbi, zlasti ko gre za falsificiranje zgodovine in za neofašistične manipulacije. Svoji zgodovinski komisiji predlaga, naj njeni člani po svoji strokovni usmerjenosti prevzamejo obveznost, da bodo v medijih reagirali na zgodovinske manipulacije z navajanjem resničnih dogodkov. Postopoma bi bilo potrebno objavljati več verodostojnih člankov tudi na družbenih omrežjih (zlasti Wikipedija in Google).
Predsedstvo predlaga združenjem, da javno reagirajo, ko gre za pačenje dogodkov in osebnosti iz časa NOB na njihovem območju, pa tudi da spodbujajo svoje člane, da se čim več oglašajo s članki in pismi bralcev v lokalnih in centralnih medijih.
Predsedstvo bo nadaljevalo z javnimi izjavami ob volitvah, referendumih, zakonodajnih postopkih in drugih temeljnih družbenih pojavih, zlasti če zadevajo dogodke, osebnosti in vrednote NOB ter pojave neofašizma.

5.
O izboljšanju komunikacije med Zvezo in združenji
Zveza bo prenovila in aktualizirala svojo spletno stran in predlaga združenjem, da jo bolj uporabljajo za svojo tekočo informiranost. Člani predsedstva prevzamejo zadolžitev, da se bodo po razporedu udeleževali sej pokrajinskih svetov in čim več tudi pomembnejših sestankov v združenjih na območju pokrajin.
Predsedstvo ne sprejema predloga, da bi združenjem, ki se ne držijo rokov, odvzeli del finančnih sredstev, prosi pa vse, da se organizirajo tako, da se izognejo nepotrebnim zavlačevanjem in urgencam.
Predsedstvo soglaša, da je treba urediti status partizanskih spominskih čet.
Predsedstvo naroča odboru za priznanja ZB, da pripravi morebitne spremembe in dopolnitve veljavnega pravilnika o priznanjih ZB.

6.
O »Svobodni besedi«
Revija Svobodna beseda je glasilo ZB NOB Slovenije, njena vsebina je dobro utemeljena v Programu Zveze v letu 2016. Pobude za popolno komercializacijo niso primerne. Še vedno bo največji del naročnikov iz vrst ZB. Pri tem ponavljamo predlog, da naj bi po možnosti vsi novi člani ZB postali tudi naročniki revije, prav tako vsi funkcionarji odborov krajevnih organizacij, združenj in Zveze.
Skrajna racionalizacija stroškov revije je bila že opravljena. Če število naročnikov ne bo manjše od 4.000, kar je s predlogom za naročništvo novih članov ZB mogoče trajno zagotoviti, bodo stroški pokriti z naročnino. Seveda je to naša skupna odgovornost, saj je revija zelo kvalitetna in je nepogrešljiva za ohranjanje vrednot NOB in informiranost naših organov in članov.

7.
O zgodovini Zveze borcev
Predsedstvo sprejema pobudo, da bi bilo dobro, če bi imeli napisano zgodovino naše organizacije, od njene ustanovitve 4.7.1948 do danes. Zato se bomo obrnili na Filozofsko fakulteto in Fakulteto za družbene vede z vprašanjem, ali bi bilo mogoče zagotoviti pripravo take zgodovine kot doktorske dizertacije. Če bi bil odgovor negativen bi to nalogo mogoče prevzel Inštitut za novejšo zgodovino. Morebiti so tudi še kakšne druge možnosti.
Z naše strani bi zagotovili gradivo, ki ga imamo, s tem, da je pretežni del že bil oddan Arhivu Slovenije in je tam na voljo.

8.
O sovražnem govoru
V Zvezi ves čas obsojamo sovražni govor ne glede na to ali se pojavlja na elektronskih ali pisanih medijih ali pa v parlamentu, v strankah ali kjer koli drugje. Ugotavljamo pa, da so državni organi, zlasti tudi javna tožilstva in sodišča, preveč tolerantni, saj do sedaj ni bila sprejeta še nobena obsodilna sodba. Evropsko sodišče za človekove pravice pa je doslej sprejelo več obsodilnih sodb za primere sovražnega govora, ki so celo milejši od primerov, ki jih je v Sloveniji veliko in preveč.

9.
O varstvu spomenikov NOB
Predsedstvo bo nadaljevalo razgovore z Ministrstvom za kulturo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine o pospešitvi ureditve lastnine ali služnosti za spomenike in spominska znamenja NOB in za uvrstitev v register kulturne dediščine ter s tem v zvezi za ureditev obveznosti lokalnih skupnosti ali države za redno vzdrževanje spomenikov in okolice.

10.
O mladinski organizaciji ZB
Predsedstvo ponovno predlaga združenjem in pokrajinskim svetom ZB, da povečajo prizadevanja za ustanovitev mladinskih komisij, sekcij ali drugih oblik organiziranosti mladih članov ZB, da bi z njihovimi delegati lahko čim prej ustanovili Mladinsko organizacijo v okviru ZZB NOB Slovenije.

11.
O uniformah praporščakov
Predsedstvo soglaša s prizadevanji za to, da bi vsi praporščaki imeli uniforme. Pritrjuje pa tudi predlogu, da je ponošene uniforme praporščakov potrebno zamenjati. V letošnjem finančnem načrtu so zelo omejena sredstva za ta namen. Povečali jih bomo za leto 2017 s tem, da bi Zveza zagotovila participacijo v višini 40 % za skupna naročila, 60 % pa bi zagotovila zainteresirana združenja. Zamenjava je sicer trajna naloga.

xxx

Naloge Zveze so obširno opisane v Programu nalog za leto 2016. Te ugotovitve in sklepi le dopolnjujejo ta program.
Te ugotovitve in sklepe bomo objavili na spletni strani Zveze in v Svobodni besedi.

Predsednik
Tit Turnšek

***

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 5. aprila 2016 sprejelo na podlagi 23. člena Statuta Zveze in 6. člena Pravilnika o priznanjih

S K L E P
o podelitvi Zlate plakete najboljšim krajevnim organizacijam ZB

1.
Na razpis za odlikovanje najboljših krajevnih organizacij ZB smo prejeli 13 utemeljenih predlogov. Te predloge je obravnaval Odbor za priznanja na seji 17.3.2016 in ugotovil, da so vsi dovolj utemeljeni in predlagal predsedstvu, da Zlato plaketo podeli vsem predlaganim krajevnim organizacijam, izjemoma letos v večjem številu, ob 75. obletnici ustanovite Osvobodilne fronte Slovenskega naroda.
2.
Zlato plaketo Zveze prejmejo najboljše krajevne organizacije ZB:
- za uspešno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti narodnoosvobodilnega boja;
- za ugledno uresničevanje vloge ZB v svojem okolju in združenju;
- za ohranjanje številčnosti organizacije s sprejemom novih članov;
- za skrb za vzdrževanje in urejenost spomenikov in spominskih znamenj na svojem območju.

3.
Upoštevajoč 1. in 2. točko tega sklepa bodo Zlato plaketo Zveze prejele naslednje krajevne organizacije ZB:
1. Krajevna organizacija ZB NOB Predmeja iz Združenja Ajdovščina-Vipava
2. Krajevna organizacija ZB NOB Sromlje iz Združenja Brežice
3. Krajevna organizacija ZB NOB Motnik-Špitalič iz Združenja Kamnik
4. Krajevna organizacija ZB NOB Bertoki iz Združenja Koper
5. Krajevna organizacija ZB NOB Kokrica iz Združenja Kranj
6. Krajevna organizacija ZB NOB Brestanica iz Združenja Krško
7. Krajevna organizacija ZB NOB Voličina iz Združenja Lenart
8. Krajevna organizacija ZB NOB Zadobrova-Sneberje iz Združenja Ljubljana Moste-Polje
9. Krajevna organizacija ZB NOB Šempeter pri Gorici iz Združenja Nova Gorica
10.Krajevna organizacija ZB NOB Vrtojba iz Združenja Nvoa Gorica
11. Krajevna organizacija ZB NOB Postojna iz Združenja Postojna
12. Krajevna organizacija ZB NOB Šmartno pri Slovenj Gradcu iz Združenja Slovenj Gradec
13. Krajevna organizacija ZB NOB Kobarid iz Združenja Bovec, Kobarid, Tolmin
14. Združenje borcev NOB Črnuče, ki ni razčlenjeno na več krajevnih organizacij in samo opravlja tudi to vlogo.

4.
Odlikovanja bodo predsednikom (predstavnikom) krajevnih organizacij podeljena na slavnostni razširjeni seji predsedstva Zveze 26.4.2016.

Predsednik
Tit Turnšek
 

SEJA GLAVNEGA ODBORA ZZB NOB SLOVENIJE

24.03.2016 10:29

V Ljubljani je bila 22. marca 2016 3. redna seja Glavnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Obravnavali smo predvsem Letno poročilo o delu in poslovanju Zveze v letu 2015 z uvodnim poročilom predsednika Tita Turnška in Zaključni račun Zveze za leto 2015 z uvodom člana predsedstva Marka Vraničarja in s stališči Nadzornega odbora, ki jih je predstavila predsednica Marija Majhenič.

V obširni razpravi so sodelovali: Aljaž Verhovnik, Stane Preskar, Marijan Križman, Franc Križanič, Uroš Dular, Janko Heberle, Marija Govejšek, Alojz Bezjak, Božo Novak, Vesna Jerina, Franc Štibernik, Mihael Grobelnik, Matjaž Slavko Ilnikar, Stanislav Ovnič, Lado Kocijan, Danijel Divjak, Miro Mlinar, Tilka Bogovič, Tit Turnšek in Slavko Grčar.

Ob ugotovitvi, da je bilo v letu 2015 opravljenih veliko zahtevnih in pomembnih nalog so razpravljalci kritično obravnavali zlasti potrebne racionalizacije v finančnem poslovanju, posebno o sorazmerno veliki porabi sredstev rezervnega sklada, ki pa je bila v največji meri posledica bistvenega zmanjšanja sredstev iz državnega proračuna za naloge v javnem interesu in odpisu neporavnanih terjatev do družbe Svobodna misel, d.o.o, v stečaju. Razen tega je bilo v razpravi podanih precej pobud, ugotovitev in predlogov za zboljšanje odzivnosti Zveze in združenj na pojave neofašizma, potvarjanja zgodovine NOB, razraščanja sovražnega govora in druge negativne pojave v družbi, za izboljšanje medsebojnih komunikacij med Zvezo in združenji, za napredek organiziranosti in delovanja, zlasti tudi krajevnih organizacij, o proslavah, itd.

Navzoči so z odobravanjem sprejeli informacijo o Zborniku OF, ki jo je podal tovariš Janez Stanovnik, častni predsednik Zveze in pobudnik, organizator, urednik in tudi večinski donator Zbornika. Vsako združenje bo prejelo 10 brezplačnih izvodov Zbornika, prostovoljne prispevke pa zadrži kot svoj prihodek. Brezplačni izvodi bodo zagotovljeni tudi za vse novo sprejete člane ZB v letu 2016.

Po končani razpravi so bili z glasovanjem sprejeti naslednji

SKLEPI:
1. Glavni odbor sprejema Letno poročilo o delu in poslovanju Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije v letu 2015 v predloženem besedilu.
2. Glavni odbor sprejema Zaključni računi Zveze skupaj s predloženimi prilogami in obrazložitvami.
3. Glavni odbor naroča predsedstvu Zveze, da obravnava stališča Nadzornega odbora in predloge iz razprave in jih v največji mogoči meri udejani v poslovanju Zveze v tekočem letu 2016 in v pripravi finančnega načrta za leto 2017.
4. Glavni odbor je verificiral mandat Francu HERGULU iz Ormoža.
5. Glavni odbor sprejema v kolektivno članstvo Zveze Društvo za ohranjanje spomina na reševanje zavezniških vojakov v času NOB – Društvo Vranov let in s tem verificiral mandat Eduarda VEDERNJAKA, kot člana Glavnega odbora.

Zapisal:
SLAVKO GRČAR
predsednik delovnega predsedstva
 

POBUDA ZA ZAVEZNIŠTVO PROTI REVŠČINI

17.03.2016 14:44

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na predlog Sveta ZB obravnavalo na seji 3. 3. 2016 problematiko širjenja in poglabljanja revščine v Republiki Sloveniji. V prepričanju, da imamo v naši državi vse pogoje za bistveno zmanjševanje revščine, če jo že odpraviti ne moremo, smo dali pobudo za nacionalni projekt ZAVEZNIŠTVA PROTI REVŠČINI.

V zavezništvo bi povabili vse, ki si kakorkoli želijo prizadevati za zmanjšanje revščine, ne glede na njihovo politično pripadnost in nazorsko prepričanje. Namen zavezništva pa bi bil ustvariti pozitivno družbeno klimo za korenite spremembe socialne politike in za sprejem ustrezne zakonodaje s ciljem, da bi uresničili vse spremembe vsaj do leta 2023.

Za ta namen smo organizirali iniciativni sestanek predsednikov (predstavnikov) Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije, Zveze prijateljev mladine Slovenije, Sekcije za promocijo univerzalnega temeljnega dohodka in Rdečega križa Slovenije, na katerem smo se dogovorili o javnem povabilu za pridružitev zavezništvu proti revščini in za druge potrebne začetne ukrepe te akcije.

Naša ideja o zavezništvu proti revščini temelji zlasti na ugotovitvi, da je Slovenija po svoji Ustavi socialna država. Zato ima uveljavljeno ureditev, ki s številnimi socialnimi sistemi in transferji blaži socialne stiske in uveljavlja družbeno solidarnost na področju pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega varstva in zavarovanja, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in še kje. Pa vendar je kljub temu v Sloveniji še vedno 290.000 (14,5 %) državljanov, ki živijo pod statističnim pragom tveganja revščine in mnogi ne morejo preživeti brez neposredne pomoči Rdečega križa, Karitasa in drugih dobrodelnih organizacij. Veliko je zgodb o lačnih otrocih, množi se beračenje in brezdomstvo. Socialne stiske močno povečuje tudi visoka brezposelnost in spreminjanje socialnih pomoči v »posojilni sistem«. Vsi ti pojavi so toliko bolj boleči ob sorazmerno visokem družbenem in življenjskem standardu večine slovenskega prebivalstva in ob dejstvu, da je slovenska država članica EU in OECD in je kljub svojim gospodarskim in finančnim problemom uvrščena med 30 najbolj razvitih držav na svetu.
Pretežni del omenjene socialne revščine lahko odpravimo s preureditvijo socialne politike in socialnih transferjev z zavestjo, da tu ne gre le za neproduktivno porabo, marveč za močan motivacijski in kohezijski dejavnik, ki lahko zelo spodbudno deluje tudi na družbeno produktivnost. Odločilna pri tem pa je gospodarska rast in druge finančne in gospodarske možnosti. Nujna je tudi družbena volja po temeljitih spremembah in konkretnih ukrepih. ZAVEZNIŠTVO PROTI REVŠČINI, naj bi bilo pomemben dejavnik v tej smeri.

Temeljita sprememba, ki bi jo lahko uresničili s posebnim celovitim zakonom, bi bila uvedba UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA DRŽAVLJANOV, ki bi nadomestil vse sedanje transferje (socialne pomoči, otroške dodatke, štipendije, subvencije, nadomestila za čas brezposelnosti, itd.), ki bi poenotil sistem, bistveno zmanjšal administracijo in odpravil občutek ponižanosti sedanjih prejemnikov socialnih pomoči, povečal pa tudi socialno varnost zaposlenih. Dodatno bi morali zagotoviti, da bi ob vseh izplačilih osebnih dohodkov, brez izjem, vsi vplačevali tudi vse prispevke, ki bi jih prav tako brez izjem morali plačevati vsi pod enakimi pogoji. Delodajalci pa bi morali postopoma normalizirati prispevek za pokojninsko zavarovanje kot povsod v Evropi na raven delojemalcev. Potrebni bodo tudi še drugi ukrepi, npr. zagotovitev domov za brezdomce, preprečevanje beračenja, rešitev vprašanj zagotavljanja stanovanj mladim družinam, omogočanje zdravstvenega varstva vsem ne glede na status zavarovanca itd.

Vse to je odvisno od zakonodajne ureditve in je torej naloga Vlade in parlamenta. Organizacije civilne družbe pa lahko v bistveni meri vplivajo na družbeno klimo in na to, da državni organi ukrepajo in ne ostajajo le pri besedah in obljubah.

Namen ZAVEZNIŠTVA PROTI REVŠČINI JE PRAV TO. Spodbuditi Vlado in parlament k pripravi in sprejemu Zakona o univerzalnem temeljnem dohodku in drugih predpisov za celovito socialno politiko v smislu ustavne določbe, da je Slovenija socialna država. In ustvarjati prepričanje v družbi, da je vse to potrebno kljub drugačnim neoliberalističnim težnjam.

V pobudi za zavezništvo predlagatelji predlagamo tudi naj akcije ZAVEZNIŠTVA vodi KOORDINACIJSKI ODBOR v sestavi predstavnikov pobudnikov in drugih predstavnikov javnosti (n.pr. Društva novinarjev, Društva pisateljev, RTV, Rdeči križ, morebiti Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti idr.)

Koordinacijskemu odboru ZAVEZNIŠTVA naj bi izmenoma predsedovali člani odbora.

ZAVEZNIŠTVO naj bi bilo odprto za članski pristop do konca akcije.

ZAVEZNIŠTVO naj bi bilo sklenjeno, ko bi k njemu pristopilo vsaj 20 organizacij, ki delujejo na ravni države. Tedaj bi se konstituiral tudi koordinacijski odbor, ki bi takoj začel z delom in za ta namen sprejel program svojega dela in javne promocije akcije.
 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojne veterane NOB

14.03.2016 14:51


Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo naslovili pismo:


Na Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije se je pisno ali po telefonu oglasilo 9 naših članic ali njihovih otrok z zgroženostjo, da jim je odklonjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker so po možu prevzele vdovsko pokojnino. Pri tem pravilno ugotavljajo, da imajo priznan status vojne veteranke in da so še vedno vojne veteranke, česar prevzem vdovske pokojnine ne more izničiti. Pritrjujemo temu mnenju. Odvzem te pravice vojnim veterankam pomeni neustavno diskriminacijo, posebno še, ker so bile z osamosvojitvenimi dokumenti 1991 zagotovljeni borcem in drugim udeležencem NOB enake pravice, kot so jih imeli po predpisih prejšnje države.
Prosimo za vaše ukrepe.

Z lepimi pozdravi,

PREDSEDNIK
Tit Turnšek

<< < 1 2 3 4 ... 10 ... 20 ... 30 ... 33 > >>