Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 30 > >>
 

Majice ob 70. obletnici osvoboditve

10.04.2015 12:21

Na razpolago so majice  ob 70. obletnici osvoboditve po ceni 6,00 EUR z DDV/kos.

Naročila sprejema Romana Jemec tel. 01/434-44-45 ali na e-naslov: romana.jemec@zzb-nob.si
 
 

11. seja Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije

25.03.2015 12:24

Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na 11. seji, ki je bila 24. marca 2015, na podlagi 20. člena Statuta Zveze sprejel naslednje

S K L E P E:

1. Glavni odbor sprejema Izjavo GO ZZB NOB Slovenije ob 70-letnici osvoboditve in zmage nad nacifašizmom v drugi svetovni vojni v predloženem besedilu.
2. Glavni odbor je verificiral mandat predstavniku Združenja borcev NOB Laško.
3. Glavni odbor naroča predsedstvu Zveze, da obravnava vse predloge iz razprave in predvidi možne ukrepe.
4. Glavni odbor se zavzema za čim manjšo uporabo rezervnega sklada in naroča predsedstvu Zveze ustrezne ukrepe za uravnoteženje prihodkov in odhodkov Zveze.
5. Glavni odbor sprejema Letno poročilo o delu Zveze v letu 2014 in zaključni račun Zveze za leto 2014 v besedilu in dokumentih predloženih za sejo.
6. Glavni odbor zadolžuje predsedstvo Zveze, da pripravi ustrezno izjavo glede notifikacije nasledstva Avstrijsko-državne pogodbe (ADP).
7. Glavni odbor sprejema Sklep o izvolitvi kadrovsko kandidacijske komisije v predlaganem besedilu

Slavko Grčar
Predsednik delovnega predsedstva

docIzjava_GO_ob_70-letnici_osvoboditve (.doc 42KB)
 
 

Srečanje vodstev Zveze koroških partizanov in ZZB NOB Slovenije

18.03.2015 16:01

Delegacija Zveze koroških partizanov (ZKP) je 16. marca vrnila obisk Zvezi združenj borcev  za vrednote NOB Slovenije. Predsednik Tit Turnšek se je namreč odzval vabilu ZKP za srečanje, ki je bilo 12. decembra lani v novih prostorih Zveze slovenskih organizacij (ZSO) v Celovcu.

Na pogovoru, ki sta ga vodila predsednika Tit Turnšek in Milan Wutte, so dorekli predloge iz Celovca:
- sodelovanje obeh Zvez bo redno, z rednimi srečanji predstavnikov;
- skupno načrtovanje letošnjih svečanosti ob 70- letnici zmage nad nacifašizmom;
- skupna podpora usklajenim predlogom pri reševanju problemov med državama Avstrije in Slovenije (predvsem pri vprašanjih, ki se nanašajo na delovanje slovenske manjšine v Avstriji);
- možnost vključevanja članov ZKP v posamezne organe (komisije) ZZB za vrednote NOB Slovenije.

Marjan Weisseisen
 
 

Razpis o prijavi za seminarje vodstev orgnizacij ZB v letu 2015

09.03.2015 15:07

Na podlagi 4. točke sklepa predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije o ustanovitvi in delovanju komisije za izobraževanje (Sporočila št. 3/2010) je ta na korespondenčni seji od 12. 2. 2015 do 19. 2. 2015 sprejela in objavlja

R A Z P I S

o prijavi za seminarje vodstev organizacij ZB in drugih članov

v letu 2015


1.

Komisija za izobraževanje pri predsedstvu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije bo v letu 2015 organizirala enodnevne splošne seminarje za novoizvoljene in druge člane vodstev krajevnih organizacij, četrtnih in občinskih odborov, izvršnih odborov združenj in za na novo vključene člane ZB.

Seminarji bodo junija, glede na število prijavljenih pa po potrebi tudi v jesenskih mesecih.

2.

Prijavo za seminar naj združenje pošlje najpozneje do 24. aprila 2015 na naslov: ZZB za vrednote NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana in sicer pisno po pošti ali po elektronski pošti info@zzb-nob.si.

Seznam prijavljenih naj obsega naslednje podatke:
- ime in priimek,
- rojstni datum,
- izobrazbo ali poklic,
- morebitno zaposlitev,
- sedanjo funkcijo v ZB,
- naslov stalnega prebivališča,
- področja, ki udeleženca posebej zanimajo.

Združenje uvrsti prijavljence na seznam z njihovim soglasjem. Komisija naproša združenja, da člane temeljito seznanijo z razpisom in spodbudijo prijavljanje. To velja še posebej za tista območja, s katerih se v letih 2011 - 2014 niso prijavili ali pa se je seminarjev udeležilo zelo malo njihovih članov.

3.

Prijavljenci za seminarje bodo osebno obveščeni o času in kraju seminarja.
Seminarji bodo v Ljubljani na sedežu ZZB za vrednote NOB Slovenije. Če bo iz posameznih okolij dovolj prijav, bodo seminarji lahko tudi na sedežih pokrajinskih svetov ZB.

4.

Poudarek programov bo na organiziranosti in delovanju ZB, na vrednotah NOB, na 70. obletnici konca druge svetovne vojne in na aktualnih vprašanjih (dilemah) sedanjega časa.
Enodnevni seminarji bodo trajali praviloma šest šolskih ur (z odmori od 9. do 14. ure).

5.

Posamezne seminarje bodo vodili člani komisije za izobraževanje.
Predvidene so naslednje osnovne seminarske teme:

-  aktualne politične in gospodarske razmere v državi,
- pomen vrednot NOB v sedanjih razmerah,
-  kratek oris najpomembnejših osvobodilnih akcij v NOB v slovenskem merilu in v lokalnih okoljih
    (glede na to, od kod so udeleženci seminarjev) ter poudarki, ki izhajajo iz obletnice konca druge
    svetovne vojne,
-  vloga, naloge, organiziranost in delovanje ZB.


Predavatelji na seminarjih bodo člani predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Za navedene teme bodo po potrebi sproti določeni tudi drugi predavatelji.
Posebne teme, ki jih bodo predlagali prijavljeni, bodo določene naknadno.

6.

Ta razpis se objavi v Sporočilih, na spletni strani ZZB za vrednote NOB Slovenije in po elektronski pošti vsem združenjem borcev za vrednote NOB v Sloveniji.


Številka: 62-14/15                                                               Predsednik komisije za izobraževanje
Datum: 30. 1. 2015                                                                            dr. Gregor Kocijan l. r.
 

Srečanje s stoletnikom dr. Antonom Vratušo

04.03.2015 14:35

Ljubljana, 3. marec 2015

Na sedežu ZZb za vrednote NOB Slovenije so pripravili srečanje z Antonom Vratušo Vranom ob njegovi 100-letnici.
Udeležili so se ga člani predsedstva ZZB na čelu s predsednikom Titom Turnškom in častnim predsednikom Janezom Stanovnikom. V pogovoru so obudili spomine na izjemno bogato, zanimivo, razgibano in ustvarjalno življenje nekdanjega taboriščnika, partizana, diplomata, politika in znanstvenika. Slavljenec se je spomnil številnih prigod iz svojega življenja, s posebnim poudarkom na njegovem delovanju med italijanskimi partizani med 2. svetovno vojno. Kot je povedal, prav o tem obdobju, ko je v Italiji deloval kot "profesor Urban" piše spomine.

Jožica Hribar, Svobodna misel
________________________
avtor fotografije: Janez Alič
 
 

Srečanje predsednika ZZB NOB Slovenije in predsednika ANPI

02.03.2015 13:52

Dne 28. februarja 2015 sta se v Ogleju srečala Tit Turnšek, predsednik ZZB NOB Slovenije in prof. Carlo Smuraglia, predsednik ANPI - Vsedržavnega Združenja Partizanov Italije. Cilj srečanja predsednikov dveh prijateljskih borčevskih organizacij je bil izmenjava pogledov na aktualna mednarodna socialna in politična vprašanja, s posebnim poudarkom na zaskrbljujočih pojavih neofašizma in terorizma. Ob tej priložnosti sta predsednika podpisala Skupno izjavo, ki obvezuje organizacij, da še naprej vztrajno sodelujeta v prizadevanjih za uresničitev vrednot skupnega osvobodilnega boja proti nacifašizmu.

Srečanja v Ogleju so se, poleg župana, udeležili številni predstavniki pokrajinskih odborov ANPI-VZPI Dežele FJK ter delegaciji ZB NOB Sežana in ZB NOB Piran, organizaciji, ki sta že veliko let pobrateni z ANPI-VZPI Ogleja.

pdfSkupna_izjava_ANPI_ZZB (.pdf 160KB)
Štefan Cigoj,
član predsedstva ZZB NOB Slovenije
 

Ruska odlikovanja slovenskim borcem

17.02.2015 12:43

Ruski veleposlanik v Sloveniji dr. Doku Zavgajev je skupini slovenskih borcev podelil spominske medalje, s katerim jih je ob 70. letnici konca 2. svetovne vojne za njihovo aktivno sodelovanje v tej vojni s posebnim ukazom 21. decembra 2013 odlikoval ruski predsednik Vladimir Putin.

Priznanja so prejeli: Mirko Mirtič, Marko Bulc, Georgij Dvoržak, Marko Vrhunec, Bogo Gorjan, Janez Stanovnik, Miha Butara Aleks, Lado Kocjan in Rado Jelarčič. V imenu prejemnikov medalj se je zahvalil častni predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije Janez Stanovnik, ki je poudaril, da »to ni le veliko priznanje za vse nas, to je za nas tudi pomemben življenjski dogodek.«


Jožica Hribar, Svobodna misel
_________________________
avtor fotografije: Jožica Hribar
Prejemniki ruskih odlikovanj ob 70. obletnici Zmage nad fašizmom
 
 

Obsodba o preganjanju novinarjev

09.02.2015 09:24

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je zaskrbljeno nad poskusi sodnega preganjanja štirih novinarjev zaradi njihovega razkrivanja neonacistične scene pri nas. V maniri politikantskega potvarjanja zgodovine gre pri tem za posredno rehabilitiranje enega najhujših sovražnikov slovenskega naroda v zgodovini – nacizma. Ob dnevu holokavstva smo obsojali nacistično 'končno reševanje' judovskega vprašanja, toda enake načrte je imel nacizem tudi s slovenskim ljudstvom. Zato ni prav nikakršnega, ne strankarskega ne kakšnega drugega razloga, da bi mirno ali celo podporno gledali na oživljanje te 'tradicije'.

PREDSEDSTVO ZZB NOB SLOVENIJE
 

Normandija 2014 - Zahvala vodje kabineta predsednika Francoske republike gospoda Hollanda

03.02.2015 10:54
Vodja kabineta PR FR Hollanda Isabelle Sima  je na našo veleposlanico v Parizu naslovil pismo, v katerem se predsednik Holland zahvaljuje slovenskim veteranom za udeležbo na slovesnosti obeležitve 70. obletnice zavezniškega izkrcanja v Normandiji 6. junija 2014.

Prilagamo originalno  pismo in prevod.

jpgscan_Pismo_vodje_kabineta_PR_FR_Hollanda (.jpg 389KB)

pdfPrevod_pisma_predsdnika_Francoske_republike__g__Hollanda (.pdf 36KB)
 

Dan spomina na žrtve holokavsta

24.01.2015 17:09

Slovesnost ob Dnevu spomina na žrtve holokavsta.
Slavnostna govornica direktorica Amnesty International Slovenija, Nataša Posel.

(Govor)


Ljubljana, Center urbane kulture Šiška – »Holokavst
- Šo'ah pojmujemo kot »najhujši zločin v človeški zgodovini«. A ni besed, s katerimi bi primerno opisali okrutnost in nečlovečnosti nad Judi, Romi in Sinti, Slovani, homoseksualci, hendikepiranimi – zgolj zaradi njihove etnične pripadnosti, vere ali osebne identitete.« S temi besedami je svoj nagovor začela direktorica Amnesty International Slovenija, Nataša Posel in spomnila na neizmerno trpljenje več miljonov žrtev, med katerimi je večina končala življenje v koncentracijskih taboriščih.

»Žica, žica vsepovsod in v zraku smrdeči vonj po zažganem mesu in kosteh. Zjutraj, po dvournem stanju na apelu, odhod na delo v spremstvu SS-ovke s psom, ki je le čakal na ukaz, naj žrtev obgrize. Dan za dnem, teden za tednom – leto.« To je večen spomin ene od internirank taborišča Auschwitz Birkenau, danes sinonima za grozodejstva 20. stoletja. Holokavst je sinonim za množično uničenje ljudi, običajno s sežigom. Mednarodno zgodovinopisje uporablja tudi termin ŠOA (hebr. Šo’ah (nepričakovani) propad, uničenje), ki označuje množično iztrebljanje Judov v nacističnih koncentracijskih taboriščih med drugo svetovno vojno.

Nacistični zakoni iz leta 1933 so bili temelj za izločitev judovskega prebivalstva iz posameznih delov nemške družbe, njegovo geotizacijo in deportacijo v uničevalna taborišča, ki so po letu 1941 začela delovati na zasedenih območjih Poljske. V taboriščih je med drugo svetovno vojno zaradi pobojev ali pa kot posledica mučenja in bolezni umrlo več milijonov ljudi; ljudje, ki so jih označili za sovražnike nacionalsocializma, Judi, Romi, homoseksualci, predstavniki velikih verskih skupnosti, verske manjšine in drugi politični nasprotniki Tretjega rajha, telesno in duševno prizadeti, skratka vsi, ki niso ustrezali definiciji „čiste“ arijske rase. 12.000 Slovencev se ni nikoli vrnilo v svoje domove, samo v Auschwitzu jih je umrlo več kot 1.300.

1. novembra 2005 je Generalna skupščina OZN sprejela resolucijo s katero je 27. januar, to je na dan, ko je bilo leta 1945 osvobojeno največje koncentracijsko taborišče Auschwitz Birkenau, razglasila kot mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. 70 let po koncu tragičnih in nasilnih dogodkov druge svetovne vojne se spominjamo ene najtemnejših poglavij zgodovine kot opomin in opozorilo. Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta smo v Sloveniji tokrat počastili z osrednjo proslavo v Centru urbane kulture v kinu Šiška, v soorganiziaciji koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednoste NOB Slovenije pa jo je pripravila TV Medvode.

Pozdravni nagovor sta imela Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljana, ki je spomnil na danes skoraj pozabljene vrednote, ki so jih zaporniki, kljub temu, da so bili razčlovečeni še imeli: »prijateljstvo, pomoč drugemu, želja, da drugemu uspe, četudi meni ne bo.« in Janez Alič, predsednik Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri ZZB za vrednote NOB. Janez Alič je ob priložnosti spomnil na vse žrtve druge svetovne vojne in pozval k prenehanju delitve na leve in desne, ter k prenehanju poskusov spreminjanja zgodovine. Zaključil je z citiranimi besedami Janeza Stanovnika o spravi, oziroma poravnavi: »Do sprave bomo prišli le tako, da bomo izprašali svojo lastno vest in pogledali resnici v oči. Oprati se je treba maščevalnosti in sovražnosti, greha in sramote.«

Slovesnosti sta se udeležila tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in Janez Stanovnik, častni predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije .

Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenija je v svojem govoru poudarila, da groza Auschwitza ni bila le v tehnologiji in logistiki množičnega uničenja, »ampak v tistih, ki so dovolili, da je zlo vzcvetelo. Auschwitz je bil izraz ideologije, ki se je lahko uresničila, ker so jo podpirali zakoni, vlade, institucije, industrija in mnogi navadni ljudje.« Zato je položila ljudem na srce naj nikoli ne pozabijo kaj so videli in slišali: »Ampak spomin nosi ne le spoznanje, ampak tudi odgovornost. Odgovornost nikoli ne biti sokrivi skozi tišino ali neukrepanje.« Nataša Posel je ob tem izpostavila tudi aktualno problematiko Romov v Sloveniji. Meni namreč, da je življenje v njihovih naseljih, ločenih od neromskih, brez povezav z javnim prevozom, v številnih primerih brez elektrike in vode, pravzaprav življenje v getu, kar vsekakor ne sodi v dediščino zaveze Nikoli več!, in obenem okrcala tudi državo: »Prav tako kot spodkopavanje pravic delavcev ali sprejetost revščine kot neogibnega dela sodobne družbe: reševanje – ali morda zgolj vzdrževanje revščine? - prepuščamo in prelagamo na pleča solidarnosti ljudi skozi humanitarne organizacije in projekte in ne naslavljamo dejstva, da je njeno izkorenitev potrebno nasloviti s širšimi sistemskimi ukrepi in političnimi odločitvami.«

»Spominjanje na žrtve holokavsta je dolžnost vsakega posameznika, saj je le z močnim zavedanjem možno preprečiti grozodejstva tudi v prihodnosti,« je dejal tudi Haris Tahirović, predsednik Zveze romskih skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik.

Da se ne sme to nikoli več ponoviti, pa so besede Borisa Čerina, člana upravnega odbora Judovske skupnosti Sloveniji: »Kje se rojevajo zametki iz katerih se zlo razplamti v take, človeku težko razumljive, razsežnosti? Kaj lahko sproži tako grozljivo morijo? Misli se marsikomu nemočno ustavijo ob tem vprašanju. In tu se v nas poraja želja, naša prošnja: naj nam spomin na vse žrtve da moč, da se zoprestavimo, ne samo pohodu zla, ampak vsemu, kar omogoča njegovo nastajanje in rast.

Scenaristka Silvana Knok je sodelovala z Judovsko skupnostjo v Sloveniji in Zvezo romskih skupnosti Umbrella – dežnik in v prireditev vključila predstavnike skupin, ki so v času holokavsta imeli največ žrtev; Jude, Rome in Sinte. Rdeča nit prireditve je bil opomnik na grozote v taboriščih s citati taboriščnikov, z upanjem, da bo jutrišnji dan drugačen, ker se to ne sme več nikdar ponoviti. Nastopali so voditelj Matej Ulčar, KUD Smlednik, Glasbena šola Ljubljana Moste – Polje z godalnim orkestrom in zborom pevk, Zavod Baletna šola Stevens, Kvartet klarinetov GLV, Darko Nikolovski, Polona Vetrih, Janez Dovč in Romsko društvo Ređina.

(nataša predalič, tvm)
_______________________________
avtor fotografij: Iztok Pipan
 
<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 30 > >>