Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 30 > >>
 

Protest proti neofašistični provokaciji 23. maja v Gorici (Italija)

19.05.2015 13:53


Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije izraža ogorčenje in hkrati zaskrbljenost spričo napovedi, da bo v Gorici (Italija), dne 23. maja 2015, vsedržavno zborovanje italijanskih neofašistov - pripadnikov zloglasne organizacije "Casa Pound".

Ocenjujemo, da je zborovanje neofašistov na Goriškem, v krajih najhujših in še ne kaznovanih fašističnih zločinov, neposredno po koncu 1. in med 2. svetovno vojno, groba in žaljiva provokacija, z namenom rušenja dobrih odnosov med Slovenijo in Italijo ter ustavitve procesa skupne graditve nove demokratične in protifašistične Evrope!

Upamo, da bodo lokalni in državni organi oblasti Italije preprečili poskuse spodbujanja nezaupanja in celo sovraštva, kar smo z velikimi težavami in odrekanjem premagali v 70. letih po krvavi 2. svetovni vojni.

Tit Turnšek
Predsednik ZZB NOB Slovenije


Obveščeni:
- Ministrstvo za zunanje zadeve RS
- Mediji
 

Slovesnost ob Dnevu upora proti okupatorju in prazniku ZB

27.04.2015 16:59

»Ni bila osnovna samo klic po boju za svobodo, osnova je bilo razpoloženje slovenskega naroda v katerem se je ohranilo domoljubje.«
Osrednja slovenska slovesnost ob Dnevu upora proti okupatorju. Slavnostni govornik nekdanji aktivist OF, kulturni delavec, diplomat in publicist, Bogdan Osolnik.

Ljubljana, Pionirski dom – Da je neizpodbitno dejstvo, da sta bila Hitler in Mussolini začetnika druge svetovne vojne, ki sta sklenila uničiti slovenski narod in si za vedno prilastiti njegovo ozemlje, je poudaril tokratni slavnostni govornik na osrednji slovesnosti ob Dnevu upora proti okupatorju, tovariš Bogdan Osolnik ter dodal: »Samo ta zgodovinska ugotovitev je dovolj za sklep, da s takim okupatorjem ozemlja nobeno sodelovanje ne more biti dovoljeno in je zavrženo dejanje!«

Ustanovitev protifašističnega gibanja in pričetek odpora okupatorju je označil za skorajda čudež, saj je slovenski narod takrat, ko je bil »osamljen, brez pravih sosedov, nastanek hrvaške ustaške države ga je odrezal tudi od ostalih delov prejšnje države Kraljevine Jugoslavije, doživljal tiste dni v stanju brezupa, brez nade«.

Bogdan Osolnik je poudaril tudi velik pomen, da so bili med ustanovitelji osvobodilnega gibanja, poleg predstavnikov Sokolov in nekaterih samostojnih kulturnih delavcev, tudi predstavniki krščanskih socialistov, ki sta jih vodila Edvard Kocbek in Tone Fajfar, saj je to k osvobodilni fronti pritegnilo tudi veliko število vernih ljudi, tudi katoliških duhovnikov. Vsem pa ni bil skupen samo velik pogum in tveganje, da so se odzvali klicu po boju za svobodo, ampak »splošno razpoloženje slovenskega naroda v katerem se je ohranilo domoljubje in pripravljenost na žrtvovanje za svobodo domovine,« je še dejal Osolnik.

Bogdan Osolnik seveda ni mogel brez omembe sedanjega pogleda na dogodke med in po drugi svetovni vojni: »Ko bomo ob sedemdesetletnici pogledali nazaj na dogajanje se bomo seveda morali soočiti tudi z vsem kar je hudega prinesla druga svetovna vojna. Ocenjuje se, da je v njej izgubilo življenje štirideset milijonov ljudi. To je strašna številka. Tudi v Evropi je ostalo veliko prikritih grobišč in pepela žrtev vojne. Pri nas so se dogodila še posebej grozljiva dejanja ob koncu vojne. Mi, borci, nismo odgovorni za to. Mi ta nečloveška dejanja obžalujemo in obsojamo, vendar tudi ne dovolimo, da se pripisuje vse hudo partizanskemu boju.« Pozval je, da se resnico prepusti »odgovornemu znanstvenemu raziskovanju zgodovine«, politika pa naj iz lastne propagande izrine uporabo preteklosti, ki jo umetno poglablja in izkorišča. Potrebno je namreč preseči razkol našega naroda, kajti prišel je trenutek »ko bi se resnično vse sile našega naroda morale poglobiti v borbo za izhod iz krize v kateri živimo, predvsem pa za ohranitev svobode in suverenosti slovenskega naroda«.

Na tokratni slovesnosti je Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenija podelila tudi zlate plakete za dolgoletno aktivno sodelovanje v organih Zveze in za prispevek pri utrjevanju zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov NOB slovenskega naroda. Plakete so prejeli: Božo Kovač, Tone Kovič, Andrej Marinc, Marija Marjeta Mencej in Franc Pečelin.

Za vzorno sodelovanje in za javni upor proti izničevanju vrednot, dogodkov, osebnosti in simbolov narodnoosvobodilnega boja so zlate plakete podelili tudi Društvu izgnancev Slovenije 1941 – 1945, Društvu TIGR Primorske, Zvezi društev general Maister, Zvezi društev in klubov MORiS, Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije, Zvezi policijskih veteranskih društev SEVER, Zvezi slovenskih častnikov in Zvezi veteranov vojne za Slovenijo.

Na predlog matičnih združenj sta zlati plaketi za življenjsko delo prejela Zofija Sonja Mirtič iz združenja Dovje Mojstrana in Rudi Vaupotič iz združenja Ljubljana Črnuče.

Najvišje priznanje, Listino Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije za leto 2015 pa sta prejela podpredsednik Zveze, Slavko Grčar za dolgoletno javno zavzemanje za resnično podobo NOB, ki ga je izražal s številnimi članki, govori, publikacijami in drugimi javnimi nastopi, za pomembno vlogo pri pripravljanju in sprejemanju aktualnih dokumentov in stališč organov Zveze o NOB ter o sedanjih razmerah v družbi in državi, za urejanje zakonskih pravic udeležencev NOB in žrtev vojnega nasilja, za obsežno dolgotrajno organizacijsko delovanje v organih Zveze in za napredek njenih organizacij, ter član Sveta Zveze, Miran Potrč za dolgoletno pozitivno javno ocenjevanje vrednot dogodkov, osebnosti in simbolov NOB ter za izredno pomembno vlogo pri sprejemanju vojne zakonodaje ter zakonodaje o statusu in pravicah udeležencev NOB in žrtev vojnega nasilja. Kot visok politični in državni funkcionar je vedno dostojanstveno in dokumentirano vrednotil narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945 kot eno najpomembnejših dejanj v vsej slovenski polpretekli zgodovini. To je izražal v številnih razpravah v Državnem zboru, v intervjujih in v govorih ter končno tudi v knjigi »Klic k razumu«. Z vsem tem je dal dragocen prispevek k ohranjanju vrednot narodnoosvobodilnega boja.

Miran Potrč se je zahvalil v imenu vseh nagrajencev in poudaril, da »če bi se slovenske meščanske stranke leta enainštirideset zavedale enako kot so se zavedali Sovjeti, Američani in Angleži, da je leta enainštirideset treba sodelovat v borbi proti največjemu sovražniku takratnega človeštva, nacifašizmu, če bi enako šteli in se tega zavedali tudi v Sloveniji in ne bi prevladale ideološke razlike že takrat, potem bi imeli še večje tudi uspehe v NOB-ju in manj tragičnih dogodkov po letu 1945.« V imenu nagrajencev je obljubil, da bodo resnico o narodnoosvobodilnem boju širili dokler bodo imeli moči in dokler bo za to pripravljenost tudi v organizacijah, ki pripravljajo srečanja v spomin na dogodke druge svetovne vojne.

Na osrednji slovenski slovesnosti v počastitev Dneva upora proti okupatorju so pod scenaristično taktirko Silvane Knok in tehnično izvedbo Televizije Medvode, sodelovali še: pevka Nataša Loborec Perovšek, Parizanski pevski zbor pod vodstvom profesorja Franca Gornika in recitator ter glasbenik Darko Nikolovski.

Po končani slovesnosti so si obiskovalci ogledali potretni dokumentarni film o Bogdanu Osolniku, Z ljubeznijo skozi surovi čas.

(nataša predalič, tvm)
______________

avtor fotografij: Iztok Pipan
Prejemniki priznanj s predsednikom Titom Turnškom
 
 

Majice ob 70. obletnici osvoboditve

10.04.2015 12:21

Na razpolago so majice  ob 70. obletnici osvoboditve.
Majice so na voljo v velikostih S, M, L, XL in XXL.

Možnosti plačila:
a) plačilo in prevzem na sedežu ZZB NOB Slovenije v Ljubljani - cena 6 EUR;
b) po plačilu računa na TRR ZZB NOB Slovenije vam pošljemo majico po pošti – cena 7 EUR;
c) plačilo po povzetju – cena 8,9 EUR.

Cene (z DDV) veljajo za 1 majico.

Naročila sprejemamo na tel. št. 01 434 44 45 ali po elektronski pošti: romana.jemec@zzb-nob.si.
 
 

11. seja Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije

25.03.2015 12:24

Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na 11. seji, ki je bila 24. marca 2015, na podlagi 20. člena Statuta Zveze sprejel naslednje

S K L E P E:

1. Glavni odbor sprejema Izjavo GO ZZB NOB Slovenije ob 70-letnici osvoboditve in zmage nad nacifašizmom v drugi svetovni vojni v predloženem besedilu.
2. Glavni odbor je verificiral mandat predstavniku Združenja borcev NOB Laško.
3. Glavni odbor naroča predsedstvu Zveze, da obravnava vse predloge iz razprave in predvidi možne ukrepe.
4. Glavni odbor se zavzema za čim manjšo uporabo rezervnega sklada in naroča predsedstvu Zveze ustrezne ukrepe za uravnoteženje prihodkov in odhodkov Zveze.
5. Glavni odbor sprejema Letno poročilo o delu Zveze v letu 2014 in zaključni račun Zveze za leto 2014 v besedilu in dokumentih predloženih za sejo.
6. Glavni odbor zadolžuje predsedstvo Zveze, da pripravi ustrezno izjavo glede notifikacije nasledstva Avstrijsko-državne pogodbe (ADP).
7. Glavni odbor sprejema Sklep o izvolitvi kadrovsko kandidacijske komisije v predlaganem besedilu

Slavko Grčar
Predsednik delovnega predsedstva

docIzjava_GO_ob_70-letnici_osvoboditve (.doc 42KB)
 
 

Srečanje vodstev Zveze koroških partizanov in ZZB NOB Slovenije

18.03.2015 16:01

Delegacija Zveze koroških partizanov (ZKP) je 16. marca vrnila obisk Zvezi združenj borcev  za vrednote NOB Slovenije. Predsednik Tit Turnšek se je namreč odzval vabilu ZKP za srečanje, ki je bilo 12. decembra lani v novih prostorih Zveze slovenskih organizacij (ZSO) v Celovcu.

Na pogovoru, ki sta ga vodila predsednika Tit Turnšek in Milan Wutte, so dorekli predloge iz Celovca:
- sodelovanje obeh Zvez bo redno, z rednimi srečanji predstavnikov;
- skupno načrtovanje letošnjih svečanosti ob 70- letnici zmage nad nacifašizmom;
- skupna podpora usklajenim predlogom pri reševanju problemov med državama Avstrije in Slovenije (predvsem pri vprašanjih, ki se nanašajo na delovanje slovenske manjšine v Avstriji);
- možnost vključevanja članov ZKP v posamezne organe (komisije) ZZB za vrednote NOB Slovenije.

Marjan Weisseisen
 
 

Razpis o prijavi za seminarje vodstev orgnizacij ZB v letu 2015

09.03.2015 15:07

Na podlagi 4. točke sklepa predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije o ustanovitvi in delovanju komisije za izobraževanje (Sporočila št. 3/2010) je ta na korespondenčni seji od 12. 2. 2015 do 19. 2. 2015 sprejela in objavlja

R A Z P I S

o prijavi za seminarje vodstev organizacij ZB in drugih članov

v letu 2015


1.

Komisija za izobraževanje pri predsedstvu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije bo v letu 2015 organizirala enodnevne splošne seminarje za novoizvoljene in druge člane vodstev krajevnih organizacij, četrtnih in občinskih odborov, izvršnih odborov združenj in za na novo vključene člane ZB.

Seminarji bodo junija, glede na število prijavljenih pa po potrebi tudi v jesenskih mesecih.

2.

Prijavo za seminar naj združenje pošlje najpozneje do 24. aprila 2015 na naslov: ZZB za vrednote NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana in sicer pisno po pošti ali po elektronski pošti info@zzb-nob.si.

Seznam prijavljenih naj obsega naslednje podatke:
- ime in priimek,
- rojstni datum,
- izobrazbo ali poklic,
- morebitno zaposlitev,
- sedanjo funkcijo v ZB,
- naslov stalnega prebivališča,
- področja, ki udeleženca posebej zanimajo.

Združenje uvrsti prijavljence na seznam z njihovim soglasjem. Komisija naproša združenja, da člane temeljito seznanijo z razpisom in spodbudijo prijavljanje. To velja še posebej za tista območja, s katerih se v letih 2011 - 2014 niso prijavili ali pa se je seminarjev udeležilo zelo malo njihovih članov.

3.

Prijavljenci za seminarje bodo osebno obveščeni o času in kraju seminarja.
Seminarji bodo v Ljubljani na sedežu ZZB za vrednote NOB Slovenije. Če bo iz posameznih okolij dovolj prijav, bodo seminarji lahko tudi na sedežih pokrajinskih svetov ZB.

4.

Poudarek programov bo na organiziranosti in delovanju ZB, na vrednotah NOB, na 70. obletnici konca druge svetovne vojne in na aktualnih vprašanjih (dilemah) sedanjega časa.
Enodnevni seminarji bodo trajali praviloma šest šolskih ur (z odmori od 9. do 14. ure).

5.

Posamezne seminarje bodo vodili člani komisije za izobraževanje.
Predvidene so naslednje osnovne seminarske teme:

-  aktualne politične in gospodarske razmere v državi,
- pomen vrednot NOB v sedanjih razmerah,
-  kratek oris najpomembnejših osvobodilnih akcij v NOB v slovenskem merilu in v lokalnih okoljih
    (glede na to, od kod so udeleženci seminarjev) ter poudarki, ki izhajajo iz obletnice konca druge
    svetovne vojne,
-  vloga, naloge, organiziranost in delovanje ZB.


Predavatelji na seminarjih bodo člani predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Za navedene teme bodo po potrebi sproti določeni tudi drugi predavatelji.
Posebne teme, ki jih bodo predlagali prijavljeni, bodo določene naknadno.

6.

Ta razpis se objavi v Sporočilih, na spletni strani ZZB za vrednote NOB Slovenije in po elektronski pošti vsem združenjem borcev za vrednote NOB v Sloveniji.


Številka: 62-14/15                                                               Predsednik komisije za izobraževanje
Datum: 30. 1. 2015                                                                            dr. Gregor Kocijan l. r.
 

Srečanje s stoletnikom dr. Antonom Vratušo

04.03.2015 14:35

Ljubljana, 3. marec 2015

Na sedežu ZZb za vrednote NOB Slovenije so pripravili srečanje z Antonom Vratušo Vranom ob njegovi 100-letnici.
Udeležili so se ga člani predsedstva ZZB na čelu s predsednikom Titom Turnškom in častnim predsednikom Janezom Stanovnikom. V pogovoru so obudili spomine na izjemno bogato, zanimivo, razgibano in ustvarjalno življenje nekdanjega taboriščnika, partizana, diplomata, politika in znanstvenika. Slavljenec se je spomnil številnih prigod iz svojega življenja, s posebnim poudarkom na njegovem delovanju med italijanskimi partizani med 2. svetovno vojno. Kot je povedal, prav o tem obdobju, ko je v Italiji deloval kot "profesor Urban" piše spomine.

Jožica Hribar, Svobodna misel
________________________
avtor fotografije: Janez Alič
 
 

Srečanje predsednika ZZB NOB Slovenije in predsednika ANPI

02.03.2015 13:52

Dne 28. februarja 2015 sta se v Ogleju srečala Tit Turnšek, predsednik ZZB NOB Slovenije in prof. Carlo Smuraglia, predsednik ANPI - Vsedržavnega Združenja Partizanov Italije. Cilj srečanja predsednikov dveh prijateljskih borčevskih organizacij je bil izmenjava pogledov na aktualna mednarodna socialna in politična vprašanja, s posebnim poudarkom na zaskrbljujočih pojavih neofašizma in terorizma. Ob tej priložnosti sta predsednika podpisala Skupno izjavo, ki obvezuje organizacij, da še naprej vztrajno sodelujeta v prizadevanjih za uresničitev vrednot skupnega osvobodilnega boja proti nacifašizmu.

Srečanja v Ogleju so se, poleg župana, udeležili številni predstavniki pokrajinskih odborov ANPI-VZPI Dežele FJK ter delegaciji ZB NOB Sežana in ZB NOB Piran, organizaciji, ki sta že veliko let pobrateni z ANPI-VZPI Ogleja.

pdfSkupna_izjava_ANPI_ZZB (.pdf 160KB)
Štefan Cigoj,
član predsedstva ZZB NOB Slovenije
 

Ruska odlikovanja slovenskim borcem

17.02.2015 12:43

Ruski veleposlanik v Sloveniji dr. Doku Zavgajev je skupini slovenskih borcev podelil spominske medalje, s katerim jih je ob 70. letnici konca 2. svetovne vojne za njihovo aktivno sodelovanje v tej vojni s posebnim ukazom 21. decembra 2013 odlikoval ruski predsednik Vladimir Putin.

Priznanja so prejeli: Mirko Mirtič, Marko Bulc, Georgij Dvoržak, Marko Vrhunec, Bogo Gorjan, Janez Stanovnik, Miha Butara Aleks, Lado Kocjan in Rado Jelarčič. V imenu prejemnikov medalj se je zahvalil častni predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije Janez Stanovnik, ki je poudaril, da »to ni le veliko priznanje za vse nas, to je za nas tudi pomemben življenjski dogodek.«


Jožica Hribar, Svobodna misel
_________________________
avtor fotografije: Jožica Hribar
Prejemniki ruskih odlikovanj ob 70. obletnici Zmage nad fašizmom
 
 

Obsodba o preganjanju novinarjev

09.02.2015 09:24

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je zaskrbljeno nad poskusi sodnega preganjanja štirih novinarjev zaradi njihovega razkrivanja neonacistične scene pri nas. V maniri politikantskega potvarjanja zgodovine gre pri tem za posredno rehabilitiranje enega najhujših sovražnikov slovenskega naroda v zgodovini – nacizma. Ob dnevu holokavstva smo obsojali nacistično 'končno reševanje' judovskega vprašanja, toda enake načrte je imel nacizem tudi s slovenskim ljudstvom. Zato ni prav nikakršnega, ne strankarskega ne kakšnega drugega razloga, da bi mirno ali celo podporno gledali na oživljanje te 'tradicije'.

PREDSEDSTVO ZZB NOB SLOVENIJE
<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 30 > >>