Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 30 31 > >>
 

ŠE O OBSODBI SPRAVNIH ZABLOD

19.08.2015 10:37

V javnih medijih se večkrat pojavljajo napačne in neresnične trditve o stališčih Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Tako tudi v Dnevnikovem objektivu 14. 8. 2015 in v sobotni prilogi Dela prav tako 14. 8. 2015. Zato sporočamo:

1. Nismo nasprotovali in ne nasprotujemo spomeniku žrtvam vseh vojn, kot je določen v noveli Zakona o vojnih grobiščih iz leta 2009. Torej to ni naša zabloda.

2. Spoštujemo svetovni pietetni etos in soglašamo, da imajo mrtvi pravico do groba, spomina in sočutja. Vztrajamo pa, da mrtvih ne smemo zlorabljati za politične namene niti za potvarjanje zgodovine, ki jo v ZB sprejemamo tako, kot se je zgodila, v dobrem in slabem.

3. Res je, da se zavzemamo za narodno in državljansko pomiritev, ki jo razumemo kot normalno sožitje državljanov v medsebojnem spoštovanju človekovih pravic ne glede na različne nazore in politična prepričanja. In brez sovražnega obtoževanja ter brez zgodovinskih manipulacij. Pri tem naj bi šlo seveda za zavestno odločitev prizadetih udeležencev NOB in njihovih svojcev, prav tako sodelavcev okupatorjev in njihovih svojcev, drugih državljanov ter pristojnih organov in organizacij. To torej ni zapovedana pomiritev, je pa zelo potrebna za normalne odnose v družbi in državi.

4. V razpravah o 'spravi' ali pomiritvi mnogi prevečkrat 'pozabljajo', da so bili temeljni krivci za vse zlo na Slovenskem med drugo svetovno vojno nacifašistični okupatorji in da se sodelovanja z njimi ne da upravičiti z ničimer, še najmanj s prelaganjem najrazličnejših krivd na NOB, komuniste, revolucijo. Smo pa v ZB že velikokrat povedali, da obžalujemo in obsojamo obvojne poboje. Dobro vemo, da je kolaboracija stvar živih, ne mrtvih, pa vendar ne smemo niti simbolno enačiti žrtev, ki so padle za domovino, z žrtvami na strani okupatorjev – tudi zato ne, ker s tem mažemo spomin na resnične domoljube, umrle za svobodo, in čustva njihovih svojcev ter velikanske večine slovenskih ljudi, ki spoštujejo NOB kot veliko dejanje slovenskega naroda.

5. Zveza borcev je organizacija civilne družbe,  pomlajena (s tisoči mladih članov) deluje v smislu vrednot narodnoosvobodilnega boja, zato so etiketiranja s sektaštvom in podobnimi vzdevki krivična in žaljiva. Da ostaja velikanska večina Slovencev ponosna na NOB in na vrednote, na katerih je temeljil – pač pod Cankarjevim, Kajuhovim in Kocbekovim geslom, da nočemo biti več 'narod hlapcev' –, se je še enkrat pokazalo in potrdilo na nedavnih praznovanjih ob sedemdesetletnici zmage nad nacifašizmom: teh prireditev je bilo nekaj sto po vsej Sloveniji in na njih se je zbralo okrog tristo tisoč državljanov Slovenije. To je bila množična opredelitev.

Ljubljana, 18. 8. 2015

V imenu Zveze
predsednik ZZB NOB Slovenije
TIT TURNŠEK
 

DEMANTI NEGATIVNEGA ODNOSA ZVEZE BORCEV DO TIGR-a

18.07.2015 10:13
DELO, Sobotna priloga 18.7.2015

V Sobotni prilogi dela z dne 11.7.2015 je Milan Gregorič objavil članek z naslovom »Tigrovska pomlad« ali začetek velike zgodbe o rehabilitaciji Tigra, v katerim se je med drugim večkrat negativno obregnil ob Zvezo borcev in na koncu zapisal: »Zaradi skomin borčevske organizacije, da bi položila roke na Tigr, pa se pojavlja vprašanje, ali bo Tigr še -Tigr ali pa bo postal zgolj podružnica neke druge centrale. Še več, ostaja kar naprej aktualno vprašanje, ali bomo ravnali z njim kot `zravnani čuvarji dragocene dediščine´ ali pa kot `presite zvegane pohabe´» .
Njemu in javnosti sporočamo, da Zveza borcev nima ne namena ne interesa posegati v avtonomijo društva TIGR in ga kakorkoli osvajati. Spoštujemo antifašistično vlogo TIGR-a pred vojno in vlogo tigrovcev v NOB, kot tudi vsa dejanja Primorcev za ohranitev narodne identitete, zlasti tudi glede jezika in kulture. Pri tem upoštevamo dejstva kot so se zgodila in zavračamo ocene na podlagi nedokazanih dogodkov in polresnic. Odnosi v TIGR-u so le stvar TIGR-a in ne Zveze borcev.
Z Društvom TIGR sicer prijateljsko sodelujemo na popolnoma enakopravnih temeljih v skupnem antifašizmu in posebej v naši skupni Koordinaciji vseh domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije.

V odsotnosti predsednika,
podpredsednik ZZB NOB Slovenije
Slavko Grčar
 

OBSODBA SPRAVNIH ZABLOD

08.07.2015 11:09
OBSODBA SPRAVNIH ZABLOD
Javna izjava Glavnega odbora ZB

Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki ga sestavljajo pooblaščeni predstavniki 79 združenj in društev, 14 pokrajinskih svetov in člani predsedstva Zveze, je bil na seji 6. julija 2015 seznanjen z nerazsodno in žaljivo odločitvijo župana in svetnikov Občine Velike Lašče o premestitvi spominske plošče padlim udeležencem NOB k ploščam mrtvih sodelavcev okupatorja.

To dejanje je nepietetno in žaljivo, posebno še, ker mu nasprotujejo sorodniki teh padlih borcev, talcev in drugih udeležencev NOB in krajevna organizacija ZB – Društvo Zarja spominov, in je tudi na liniji delitve ter v popolnem nasprotju z idejo sprave oziroma državljanske pomiritve. Zato je nerazumljivo in neprimerno, da takim dejanjem, ki so manipulacija z mrtvimi, prisostvujejo predstavniki oblasti na čelu s Predsednikom države.

Pričakujemo, da bo vodstvo Občine Velike Lašče popravilo svojo zablodo in umestilo ploščo z udeleženci NOB, ki so padli za domovino, nazaj na ustrezno mesto.

Ljubljana, 8. julij 2015
                                                                                              za Glavni odbor ZZB NOB Slovenije

                                                                                                                 PREDSEDNIK
                                                                                                                   Tit Turnšek
Obveščeni:
- mediji (STA)
- Urad predsednika RS
- Vodstvo Občine Velike Lašče
- Zavod za varstvo kulturne dediščine
- Spletna stran in Sporočila ZB
 

12. seja GLAVNEGA ODBORA ZB - SKLEPI

06.07.2015 12:38
SKLEPI GLAVNEGA ODBORA

Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na 12. seji 6. julija 2015 sprejel naslednje

s k l e p e :

1. Verificiral je mandate novim članom Glavnega odbora:
- Stanislavu Zveru, Ilirska Bistrica
- Marijanu Križmanu, Koper
- Branki Kastelic, Ljubljana Moste-Polje
- Danielu Divjaku, Ribnica

2. Na izraženo željo Mitje Klavora, da iz osebnih razlogov ne bo več opravljal funkcije generalnega sekretarja, je Glavni odbor soglašal, da se mu mandat skrajša in mu poteče 28. septembra 2015.

3. Glavni odbor je sprejel rebalans finančnega načrta za leto 2015 po predlogu, da se prihodki zmanjšajo na 386.090 Evrov ali za 21 %, odhodki pa na 615.295 Evrov ali za 7 %. Razlika v znesku 229.205 Evrov se pokrije iz sredstev rezervnega sklada Zveze. Sredstva predvidena za združenja ostanejo nespremenjena.

4. Glavni odbor je naročil predsedstvu Zveze, da za finančni načrt za leto 2016 pripravi temeljito revizijo celotnega sistema financiranja in zagotovi bistveno zmanjšanje uporabe rezervnega sklada. Predlog o tem naj za predsedstvo pripravi posebna proračunska komisija, ki jo sestavljajo: Tit Turnšek, Slavko Grčar, Marko Vraničar, Stane Mele, Uroš Dular, Sonja Mirtič in Mihael Grobelnik.

5. Predsedstvo Zveze naj na predlog finančne komisije pregleda plače uslužbencev v strokovni službi Zveze in jih po možnosti poveča.

6. Glavni odbor je dopolnil Pravilnik o računovodstvu z dodatnim členom o pristojnostih za nakup osnovnih sredstev Zveze.

7. Glavni odbor je sprejel spremembe in dopolnitve Statuta v predlaganem besedilu o pokrajinskih svetih, o generalnem sekretarju, o založniški dejavnosti, o delovnih telesih predsedstva in ustreznih normativnih uskladitvah. Na spletni strani in v Sporočilih Zveze naj bo objavljeno prečiščeno besedilo Statuta z vsemi dosedanjimi spremembami in dopolnitvami.

8. Glavni odbor predlaga združenjem naj ocenijo katere nadaljne izpopolnitve Statuta so potrebne. Njihove predloge bomo ocenili in uskladili v delovnih telesih in predsedstvu Zveze in jih kot nadaljne izpopolnitve Statuta predlagali Glavnemu odboru na eni od naslednjih sej.

9. Glavni odbor obsoja vse javne in prikrite oblike in manipulacije neofašizma in neonacizma. Organi Zveze naj se odločno odzivajo na javne manifestacije, ki želijo diskriminirati NOB in rehabilitirati kolaboracijo.

Vse sklepe je Glavni odbor sprejel soglasno, le pri sklepu o sprejemu sprememb in dopolnitev Statuta je 5 članov glasovalo proti.

Predsednik
delovnega predsedstva
Slavko Grčar

 

NOV POSKUS NAVIDEZNE SPRAVE

02.07.2015 14:31

Odprto pismo županu občine Velike Lašče

V normalnih razmerah do pisanja takega javnega pisma ne bi prišlo, ker pa so v Sloveniji na splošno zadeve nenormalne, pač skušamo na ta način vplivati na razvoj dogodkov, ki bi sicer v urejeni in resnični demokraciji potekali znotraj občine. Res pa je tudi, da je vsebina, o kateri je govora v tem zapisu po zaslugi “pobesnelih” političnih strank daleč pred vsemi ostalimi vsebinami, o katerih bi se v kriznem času pričakovano moralo govoriti - to pa ni več samo lokalni pojav. Govora je o spravi, tej v Sloveniji tisočkrat zlorabljeni besedi, ki jo imajo politki polna usta, medtem ko mislijo samo na svoje strankarske in osebne interese in s pomočjo stalnega obujanja sprave na račun mrtvih razdvajajo žive in jim ne pustijo pogleda naprej... Zastrupljajo mlade generacije in ji jemljejo zagon v časih, ko bi morali skrbeti za kakršenkoli napredek pri reševanju ključnih življenjskih dilem tega časa.

Za lažje razumevanje: župan Občine Velike Lašče Anton Zakrajšek si je vzel pravico, da odloča o postavitvi, zaradi prenove bivše šole v Karlovici, začasno odstranjenih plošč padlih, ustreljenih in interniranih udeležencev NOB na novo lokacijo, kjer so skupaj z obeležji omenjenih žrtev zdaj že nameščene “nove” plošče z imeni civilnih žrtev, padlih domobrancev in žrtev povojnih pobojev. Obe skupini žrtev nagovarja Trubar s kratkim citatom: “Ljubi Slovenci...” Postopek priprave na to preurejanje zgodovine - po županovih besedah pa pietetno spravno dejanje - je bil popolnoma netransparenten, župan je ločeno klical na pogovore o zadevi svetnike (predvidevam, da vse tako kot mene...) in nam razlagal o ideji. Na razgovoru sem izrazil nasprotovanje postavitvi in menil, da se moram o tako pomembni zadevi posvetovati s članstvom kot predsednik lokalne borčevske organizacije, ki edina lahko da soglasje. Že na tem razgovoru mi je župan dal vedeti, da je za izvedbo skupnega spravnega spomenika dobil vsa potrebna soglasja in tudi mnenje zgodovinarja dr. Ferenca. Moji pomisleki so naleteli na gluha ušesa in na prvi seji občinskega sveta po tem pogovoru je župan pod zadnjo točko “županove zadeve” od daleč pokazal natisnjen osnutek spominskega obeležja in v krajšem nagovoru opisal idejo o spravnem spomeniku. Poudarjam, da svetniki niso dobili nobene pisne obrazložitve, ne o vsebini, ne o obliki spomenika in da te točke ni bilo na dnevnem redu! Tako opremljeni smo svetniki glasovali in predlog je bil z večino desetih od 12 glasov sprejet.

Takoj po tej seji smo v borčevski organizaciji pripravili obrazce za podpisovanje soglasja o postavitvi skupnih obeležij in pri vprašanih (dosegljivih) sorodnikih 22 od 45 žrtev na partizanski strani zabeležili izraženo popolno nasprotovanje taki postavitvi! O zadevi se je naša lokalna organizacija posvetovala tudi z mestnim odborom ZZB NOB in skupaj smo pripravili pisno zahtevo, da se upošteva naše mnenje ter da se spominska partizanska obeležja postavi ali na staro mesto ali pa na lokacijo, ki je bila izbrana pri prvem razpisu za ureditev samo partizanskega spominskega parka.
Očitno pa je župan v skladu s politično doktrino stranke, ki ji pripada ugotovil, da so razmere in čas ugodni za poskus revizije zgodovine in izenačavanje borbe proti okupatorju s kolaboracijo. V odgovoru na naš protest in nestrinjanje nas je označil za stranko, ki nismo v postopku, da nimamo nobene pravice protestirati proti (samovoljnemu) odločanju o tako občutljivi temi. Predstavljate si poveljnika gasilcev, ki mu župan sporoči, da oni pač nimajo pravice odločati o nabavi gasilne naprave ...
In da!!! Imamo občutek za pieteto, udeležili bi se vsake slovesnosti, kjer bi se poklonili vsem žrtvam vojne, ne pristajamo pa na politično urejanje zgodovine...

Rezime: pri manipuliranju z dobromislečimi ljudmi je včasih dovolj samo »pametno« uporabljati besede pieteta, sprava, zakonitost, odpuščanje in pri tem misliti na »popravo« napačnih odločitev v usodnih, najtežjih trenutkih slovenske zgodovine. Gotovo je bilo v vojnem času vsem težko, a prav zagotovo so bili tisti, ki so se uprli okupatorju za obrambo domovine, v veliko težjem položaju, kot tisti, ki so od okupatorja dobili orožje za boj proti lastnim ljudem. In ti, nasledniki drugih, so sedaj zelo glasni v izjavah, da je simbol zvezde zločinski simbol, njihovo znamenje je pa...?
Slovenski parlament bi moral (če bi to res bil!) sprejeti zakon o prepovedi politikom, da bi razpravljali o zgodovini, vse resne zgodovinarje pa bi morali zapreti v konklave skupaj s predstavniki mednarodne zmagovite koalicije in jih spustiti ven šele, ko bi se zedinili o tem, kdo je zmagal v drugi svetovni vojni...

In največji »dobitek« te županove akcije? Mirno, med seboj spravljeno prebivalstvo je s svojim dekretom (beri: z udobno večino v občinskem svetu) postavil pred novo preizkušnjo, razburkal je že umirjene vode zgodovinskega spomina, že spravljenim je odprl stare rane, povedal nam je, da je župan vrhovna oblast v občini, ki ima pravico odločati, da mi, »navadni« ljudje ne štejemo nič, kot ne štejejo nič mnenja živih sorodnikov žrtev na partizanski strani!
In še svečka na torti: župan je pripravil tudi predsednika Boruta Pahorja, da bo v nedeljo, 5. julija prišel poklonit sodelovanju partizanov in domobrancev ... Si predstavljate obraz predsednika Boruta Pahorja, ko bo zagledal napise na ploščah »domačinov, krajanov«?

Zarja spominov Velike Lašče, Društvo za ohranjane izročil NOB,
predsednik Srečko Knafelc
 

IZJAVA ZA JAVNOST - obsodba skrunitve spomenikov in spominskih znamenj

01.07.2015 09:58
I Z J A V A   Z A   J A V N O S T
o obsodbi skrunitve spomenikov in spominskih znamenj

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije je na seji 30.6.2015 ostro obsodilo skrunitev spominske kapelice v Kamniški Bistrici kot vandalsko necivilizacijsko in sramotno dejanje. Taka naša obsodba velja tudi za druge primere, ki jih tu in tam po Sloveniji povzročajo zlonamerni posamezniki s packarijami, onesnaževanjem, poškodbami in krajo. Seveda te skrunitve nimajo ničesar skupnega z našo organizacijo in njenimi funkcionarji.
Pozivamo policijo in druge državne organe, da bolj pozorno in učinkovito obravnavajo skrunitve spomenikov in spominskih znamenj, ki imajo po večini elemente kaznivega dejanja, ugotovijo krivce in jim prisodijo zasluženo kazen.

PREDSEDSTVO
ZZB za vrednote NOB Slovenije
 

LJUBELJ 2015

15.06.2015 14:31


Nočemo, da bi se to gorje pozabilo, nočemo, da bi se to gorje ponovilo


Slovesnost v spomin na 70. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča pod Ljubeljem. Slavnostni govornik – Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

Spominski park Mauthausen pod Ljubeljem – »Vojna predstavlja ultimativno dno človeškega duha. V skoraj nobenih drugih okoliščinah dostojanstvo človeka, ljudi, celih narodov, ras, ne more biti bolj ranjeno in bolj ponižano. Vojna je razlog tragedij, je najbolj črna od temnih odtenkov žalosti in trpljenja. Tako je neusmiljena, da na koncu ne prizanese niti tistim, ki so jo začeli,« je v slavnostnem govoru povedal predsednik republike Borut Pahor in opozoril, da ne moremo nikoli z gotovostjo vedeti, da se nek lokalni konflikt ne bo ponovno razvil v svetovni spopad, zato je pozval vse naj ne pozabijo, da vojna in vse strašno kar prinaša s sabo, ostaja stvarnost tega sveta: »Mir sicer ni vse, toda brez miru je vse ostalo skoraj nič. Zato tudi od tod, s tega svetega mesta kličemo sebi in celemu svetu: mir, mir, mir!« Pretresla in osupnila ga je zgodba, ki jo je povedala nekdanja taboriščnica iz Auschwitza, ko so jo sedemdeset let po osvoboditvi mladi vprašali kaj je naredila narobe, da so jo zaprli, saj se očitno niso zavedali, da so bili zaporniki v taboriščih zaprti zgolj zato, ker so pripadali »napačnemu« narodu, etnični skupini, političnemu, verskemu ali kulturnemu izročilu. »Nočemo, da bi se to gorje pozabilo, nočemo, da bi se to gorje ponovilo. Hočemo in moramo storiti vse, da zgradimo boljši in bolj pravičen svet. Miren in varen. Zgodovine ne moremo spreminjati, lahko pa spreminjamo prihodnost. K temu nas poleg vsega kličejo neme žrtve vojn in tudi povojnega nasilja. Združena Evropa in neodvisna Slovenija sta utemeljena na spravi. Ne na pozabi, na odpuščanju in spravi. Kljub dvomom v iskrenost, kljub skušnjavam vseh vrst, ne smemo nikoli opustiti naše moralne dolžnosti, da med seboj krepimo vse tisto kar nas povezuje in strpno spoštujemo vse tisto kar nas razlikuje,« je še dejal predsednik. Obenem je pojasnil, da je dolžan spodbujati spoštovanje, sodelovanje in zaupanje med ljudmi, »da bi, če bi se proti naši volji mir in svoboda znova postavila pod vprašaj, brat nikoli več dvignil roko nad brata, temveč da bosta skupaj mir in varnost obranila, ohranila in okrepila.« Pozval je vse skupaj, da ne pozabimo tragedij druge svetovne vojne in opomnil pred zlom, ki je vojno tedaj prožilo in poganjalo: »Da spomnimo na vse tisto in na vse tiste slavne, ki so jo s svojim uporom končali in nam priborili mir in svobodo. Da jo sedaj lahko dihamo s polnimi pljuči. Da se na tem mestu zavežemo k mirnemu reševanju vseh sporov znotraj države in med njimi, da negujemo strpnost in sožitje.«

Tržiški župan, Borut Sajovic je v pozdravnem nagovoru poudaril pomen ohranitve ostankov nekdanjega taborišča: »Ponosen sem, da danes lahko rečem, da žica, ki je bila na tem mestu in stražni stolpi, nastajajoč tunel, da so bili to zgodba, ki je sedemdeset let nazaj ločevala, razdvojevala, danes pa združuje in povezuje. Vse, brez kakšne zamere, brez slabega občutka, spominjamo se vseh, ki jim je potrebno prižgat svečo danes, za nazaj. Naša naloga pa je, da ohranjamo zgodovinska dejstva, da vemo kdo je bil na eni strani, kdo na drugi strani bodeče žice.«

Na trpljenje Slovencev po taboriščih širom po Evropi pa je spomnil Jani Alič, predsednik koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja. V taboriščih po Evropi je bilo več kot 60.000 Slovencev, največ v Mauthausnu, katerega podružnica je bila tudi koncentracijsko taborišče Ljubelj kamor so 3. junija leta 1943 pripeljali prvih 300 jetnikov, ves čas pa je v njem delalo okoli okoli 2.000 političnih internirancev iz trinajstih evropskih držav, med njimi je bilo največ Francozov, poleg njih pa še Poljaki, Rusi, Jugoslovani, Nemci, Avstrijci, Židi, Italijani, Danci, Čehi, Norvežani, Luksemburžani, Nizozemci, Arabci, Romi, Grki, Belgijci in Švicarji. Zgradili so 1.542 metrov dolg predor, katerega namen je bil izboljšanje prometne poti nemške vojske do Jugoslavije.
Največ Slovencev je umrlo v italijanskem taborišču Rižarna, kar 3.000, v nemškem taborišču Dachau je umrlo 1.600 Slovencev, v Auschwitzu 1.331 in v Mauthausnu 1.500. »To so grozljive številke. Skoraj 13.000 umrlih v plinskih celicah in sežganih v krematorijskih pečeh ne bo nikoli dobilo svojega groba, njihovi svojci ne bodo nikoli izvedeli kje so končali njihovi predniki. Tu se sprašujem ali ne bi tisti, ki iščejo umrle po jamah in breznih, ki so v glavnem pripadali okupatorskim vojskam, poskrbeli najprej za Slovence, umrle v taboriščih, izgnanstvu, ujetništvu, prisilnem delu ali pa ustreljene kot talce, teh je bilo vsaj 3.000 in padle v naših gozdovih,« je v čustvenem nagovoru poudaril Alič.

Zbranim na slovesnosti pod Ljubeljem je spregovoril tudi francoski veleposlanik, njegova ekscelenca Pierre-François Mourier, ki je na lanskoletni slovesnosti odkril novo spominsko ploščo v spomin deportirancem, na stebru pri spomeniku »J'accuse« (»Obtožujem«), ki je nadomestila prejšnjo, postavljeno leta 1955, letos pa je odkril prenovljeni steber, ki stoji na mestu, kjer je bila nekoč peč krematorija. Meni namreč, da je spomenike potrebno obnavljati in ohranjati, saj bi sicer »z delovanjem časa in izginjanjem napisa, na nek simboličen način lahko izginilo tudi to zgodovinsko obdobje. Napis je bilo potrebno obnoviti, da bi krik deportirancev slišale tudi prihodnje generacije. Da spomin na to obdobje, vklesan v kamen, ne bi utonil v pozabo.« Poudaril je, da je številne politične zapornike in borce, pripeljane iz vseh koncev Evrope in ki so jih nacistični barbari zaprli v tako poimenovan »kommando de Loibl-pass«, združevalo upanje, da bodo nekega dne človeške vrednote, ki jih je nacizem poteptal, ponovno zmagale: »Upanje, da bodo mračnjaške ideje in fanatizmi za vedno izginili z obličja zemlje. Upanje, da njihov boj in njihovo trpljenje ni bilo zaman.« Obljubil je, da bo Francosko veleposlaništvo v celoti podprlo pobudo slovenskih oblasti in občine Tržič, ki želijo iz tega kraja narediti svetišče, kraj spomina. »To dolgujemo tistim, ki so se tukaj borili in ki so tukaj umrli in vsem tistim, ki so te grozote preživeli.«

Slovesnost v spominskem parku, ki so se je udeležili tudi predstavniki Veleposlaništev Francije, Nemčije, Rusije, Poljske, Avstrije, ter številni gostje iz Slovenije in iz tujine, je v imenu Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, združenja borcev za vrednote NOB Tržič in Občine Tržič, pripravila ekipa Televizije Medvode s scenaristko in voditeljico Silvano Knok, v kulturnem programu pa so sodelovali Orkerster slovenske vojske pod vodstvom Gregorja Vidmarja, praporščaki, recitatorji, otroški pevski zbor podružnične šole Podljubelj, pevci pod mentorstvom Karin Gišjan Roškar in harmonikar Žan Šlibar.

(Nataša Predalič, tvm)
______________________________
fotografije: mag. Aleš Nanut
 
 

Privatizacija državne lastnine

09.06.2015 13:08

Po razpravi na seji predsedstva Zveze z dne 2. junija 2015 sporoča Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije državnim organom in drugim upravljavcem državne lastnine tale

T E M E L J N A     S T A L I Š Č A

O PRIVATIZACIJI DRŽAVNE LASTNINE


1.
Državna lastnina je v veliki meri dedič družbene lastnine, ki so jo s požrtvovalnostjo in odrekanjem ustvarile prejšnje generacije kot podlago za svoj družbeni in življenjski standard ter za razvoj družbe in države. Zato je vsako razpolaganje s to lastnino, ki ne upošteva interesov državljanov, nedopustno in predstavlja skrajno obliko generacijskega egoizma.
2.
Republika Slovenija je po ustavi pravna in socialna država. Ta ustavna zaveza je splošna in velja za vsa področja in za vsa razmerja, tudi za ekonomske odnose in ekonomsko politiko in v tem okviru seveda še posebej za upravljanje državnega premoženja. V dosedanji privatizacijski evforiji to ni bilo dovolj upoštevano.
3.
Republika Slovenija je suverena država, ki mora to svojo suverenost zagotavljati v vseh svojih odnosih, posebej tudi na ekonomskem področju. Zato pri upravljanju in prodajanju državne lastnine ne sme podlegati pritiskom iz tujine, ampak mora odločitve o lastnini uveljavljati po svoji presoji, ne le v interesu kapitala, temveč v interesu države in njenega razvoja.
4.
Celotna infrastruktura, energetika in vodni viri morajo ostati v izključni državni lasti. Če izjemoma zadrži država le večinski državni delež, naj bodo solastniki iz vrst strateških vlagateljev, ki jim kratkoročni dobiček ne bo edini cilj.
5.
Nobenega resnega razloga ni za vsesplošno razprodajo. Prodaja naj bo premišljena in utemeljena z vidika ekonomske uspešnosti, socialne varnosti delavcev in pozitivnih vplivov na okolje. Do največje možne mere se je treba izogibati prodaji kupcem iz vrst špekulativnega kapitala.
Zelo podpiramo zadružništvo, delavsko delničarstvo in socialno podjetništvo.
6.
V strategiji upravljanja državnega premoženja manjkajo odgovori na vprašanja zakaj prodajati, klasifikacija kriterijev za izbor kupcev, opredelitve vsebine prodajnih pogodb, načini preverjanja izpolnjevanja sklenjenih prodajnih pogodb in garancije oz. sankcije v primeru kršitve.
Manjkajo tudi zavore za prodajanje pod realno ceno, ki naj ne bi bila posledica zgolj borznih in drugih tržnih špekulacij.
Predlagamo Vladi RS in Državnemu zboru, da v tem smislu strategijo izpopolni.
7.
Ob veliki koncentraciji pristojnosti za upravljanje državnega premoženja v Slovenskem državnem holdingu in v »slabi banki« mora Vlada RS ohraniti možnost za intervencije, kadar odločitve teh institucij niso v skladu z družbenimi interesi. To ne sme biti kvalificirano kot neprimerno vtikanje politike v upravljanje gospodarstva.
8.
S temi temeljnimi stališči se Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije pridružuje organizacijam, ki nasprotujejo škodljivi razprodaji državnega premoženja. Predlagamo pristojnim organom, da umirijo razmere na tem področju, zlasti še ker se je ekonomska situacija države izboljšala in razlogi za prodajo niso več enaki kot v prejšnjem mandatu.


PREDSEDNIK ZZB NOB SLOVENIJE
Tit Turnšek


Obveščamo:
- Državni zbor RS
- Poslanske skupine v DZ RS
- Vlado RS
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za gospodarstvo
- STA
 

Sprejem za Bogdana Osolnika

26.05.2015 14:02

Na sedežu ZZB za vrednote NOB Slovenije so pripravili krajšo slovesnost ob 95. rojstnem dnevu Bogdana Osolnika, ki ga je praznoval 13. maja. Bogdan Osolnik je član sveta ZZB za vrednote NOB, eden najstarejših in najbolj aktivnih članov slovenske borčevske organizacije, partizan, pravnik, politik in pisatelj ter ljudski poslanec. Bil je predsedujoči Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju leta 1943. Bil je tudi slavnostni govornik na slovesnosti ob letošnjem dnevu upora proti okupatorju. O njegovem delu govori tudi dokumentarni film z naslovom Z ljubeznijo skozi surovi čas, ki je nastal ob njegovem visokem jubileju.

Jožica Hribar, Svobodna misel
 
 

Protest proti neofašistični provokaciji 23. maja v Gorici (Italija)

19.05.2015 13:53


Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije izraža ogorčenje in hkrati zaskrbljenost spričo napovedi, da bo v Gorici (Italija), dne 23. maja 2015, vsedržavno zborovanje italijanskih neofašistov - pripadnikov zloglasne organizacije "Casa Pound".

Ocenjujemo, da je zborovanje neofašistov na Goriškem, v krajih najhujših in še ne kaznovanih fašističnih zločinov, neposredno po koncu 1. in med 2. svetovno vojno, groba in žaljiva provokacija, z namenom rušenja dobrih odnosov med Slovenijo in Italijo ter ustavitve procesa skupne graditve nove demokratične in protifašistične Evrope!

Upamo, da bodo lokalni in državni organi oblasti Italije preprečili poskuse spodbujanja nezaupanja in celo sovraštva, kar smo z velikimi težavami in odrekanjem premagali v 70. letih po krvavi 2. svetovni vojni.

Tit Turnšek
Predsednik ZZB NOB Slovenije


Obveščeni:
- Ministrstvo za zunanje zadeve RS
- Mediji
<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 30 31 > >>