Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 434 44 45
e-naslov: info @zzb-nob.si
Logotip (PDF)

Izjave za javnost