V starosti 93 let je umrl prof. dr. Ivan Kristan, lanskoletni prejemnik Listine ZZB NOB Slovenije, najvišjega priznanja za njegov izjemni osebni prispevek k ohranjanju zgodovinske resnice, zlasti pa strokovne utemeljitve o konstitutivnosti narodnoosvobodilnega boja za državnost Slovenije.

Že kot otrok je občutil agresijo nacističnega okupatorja, saj je štiri leta vojne preživel v osmih koncentracijskih taboriščih, v domovino pa se je vrnil šele avgusta 1945. Po vojni je bil kot doktor znanosti dejavno vpet v pravni sistem države ter znanstveno in raziskovalno delo, saj je bil dolgoletni profesor ustavnega in primerjalnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, dva mandata pa tudi njen dekan in en mandat rektor ljubljanske univerze. Leta 2003 je prejel naziv zaslužnega profesorja.

Kot sodnik Ustavnega sodišča Jugoslavije, kjer je deloval v času slovenskih osamosvojitvenih procesov, je pomembno pripomogel k ustvarjanju razmer za pravno udejanjenje osamosvojitve Republike Slovenije, pri čemer poudarjamo njegovo zagovarjanje slovenskega republiškega amandmaja o pravici do samoodločbe ter dejavno vlogo pri sprejetju zakona o plebiscitu.

Dolga leta je bil dejaven član Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka, pri Zvezi pa je bil član sveta in več komisij. V zadnjem obdobju se je angažiral ob vprašanju notifikacije Avstrijske državne pogodbe.

Listina mu je bila podeljena na slavnostni seji predsedstva ZZB NOB Slovenije, 22. aprila 2022.