V Železni Kapli na avstrijskem Koroškem sta se 14. novembra na delovnem srečanju sestali delegaciji Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije ter Zveze koroških partizanov. Sprva sta predsednika obeh organizacij Marijan Križman in Milan Wutte položila venec na grob 90 padlih partizanov v Železni Kapli. Tam je pokopan tudi narodni heroj Franc Pasterk Lenart. Nato se je delegacija odpravila v spominski muzej na Peršmanovo domačijo.

V domačiji Peršman je vse od leta 1982 urejena spominska zbirka, pred kratkim pa je Zveza koroških partizanov objekt preuredila v sodoben muzej, ki nudi tudi prostore za seminarje. Peršmanova domačija je simbol trpljenja koroških Slovencev pod nacistično okupacijo, saj je se 25. aprila 1945, prav na tej domačiji zgodil eden najhujših nacističnih zločinov nad civilnim prebivalstvom, ko so SS-ovci krvoločno umorili 11 civilnih oseb, med njimi tudi otroke. Muzej danes pripoveduje tragično zgodbo, postavljeno v dogajanje med drugo svetovno vojno in je eden vidnih stebrov antifašizma v Evropi.

Po ogledu muzeja je sledilo delovno srečanje obeh delegacij, kateri so poleg krovnih vodstev, tvorili tudi predstavniki regionalnih oz. pokrajinskih organizacij. Predstavniki Zveze koroških partizanov so orisali položaj Slovencev v Avstriji in njihovo aktivno vpetost v boj za manjšinske pravice. Delegacija zveze borcev je prijatelje iz Avstrije povabila k še tesnejšemu sodelovanju, v smislu priprave skupnih čezmejnih projektov. Dogovorjeno je bilo, da se delegaciji na temo konkretnega sodelovanja ponovno sestaneta po novem letu v Ljubljani.

Aljaž Verhovnik
Generalni sekretar ZZB NOB Slovenije