Direktor Uprave RS za vojaško dediščino Boštjan Poklukar se je 8. novembra udeležil 25. seje predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. V posebni točki dnevnega reda je predstavil delovanje uprave, ki pokriva področje vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja ter vojna grobišča. Pod okrilje uprave sodi tudi vojaški muzej v Pivki. Uprava za vojaško dediščino je tudi tista, ki izpelje javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, torej tudi zveze borcev.

Poklukar je predsedstvo informiral, da je v procesu ministrstva sprememba pravilnika, po katerem se dodeljujejo sredstva na že omenjenem razpisu, prav tako pa je zagotovil, da bo uprava za prihodnje leto razpisala več sredstev na razpisu. Poudaril je, da je sprememba pobuda enotnega predloga Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, del katere je tudi zveza borcev.

V nadaljevanju je direktor uprave Boštjan Poklukar predstavil aktivnosti na področju prenove vojnih grobišč. V teku je priprava dokumentacije za obnovo spominskega parka v Kamporju, na otoku Rabu na Hrvaškem. Obnova Ravnikarjevega spomenika je načrtovana za prihodnje leto, ko bo potekala tudi 80. obletnica osvoboditve taborišča Kampor. Poleg tega uprava preverja prenovo drugega dela spomenika žrtvam v Begunjah na Gorenjskem, ki je prav tako dediščina arhitekta Eda Ravnikarja. Uprava pripravlja tudi načrt prenove kostnice žrtev 1. svetovne vojne na ljubljanskih Žalah. Že poleti je uprava skupaj z Občino Kočevje uspešno prenovila spomenik NOB v Osilnici. Ob tem je poudaril, da so vsi predlogi s strani zveze borcev za sistematično prenovo obeležij NOB zelo dobrodošli, pri tem pa je izrecno poudaril, da morajo predlogi na upravo priti usklajeno, preko krovne borčevske organizacije.

Predsednik zveze borcev Marijan Križman se je vršilcu dolžnosti direktorja Uprave RS za vojaško dediščino Boštjanu Poklukarju zahvalil za dobro sodelovanje, ki je v že tako kratkem času doseglo velik napredek. Poklukar je funkcijo namreč nastopil 24. junija letos. Ob tem je Križman zatrdil, da bo zveza borcev tudi v prihodnje vršila aktivno vlogo pri dajanju pobud za ohranjanje dediščine NOB in to v sodelovanju z upravo.

 

Aljaž Verhovnik,
generalni sekretar ZZB NOB Slovenije

_______________________
foto: Janez Alič