Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenje je skupaj s še drugimi pritožniki vložila ustavno pritožbo v prepričanju, da bodo ustavni sodniki prepoznali razloge in utemeljitve za spremembo sodbe Vrhovnega sodišča, ki predstavlja zlorabo postopkov, namenjenih popravi krivic tistih, ki so jih doživeli ob koncu druge svetovne vojne in zato, ker bi bilo ponovno sojenje Leonu Rupniku po tri četr stoletja od »slovenskega Nüremberga« pravno nevzdržno in nesmiselno, podobno kot če bi kdo zahteval ponovno sojenje Hermannu Göeringu.

Posebna zahvala gre individualnim ustavnim pritožnikom, ki so s svojimi iskrenimi in prizadetimi pričevanji o grozotah, ki so jih doživljali sami in njihovi predniki, izrazili ogorčenje in užaljenost zaradi tega, ker je bilo z razveljavitvijo sodbe proti Leonu Rupniku poteptano dostojanstvo žrtev fašističnega in nacističnega terorja, pa tudi organizacijam, v katere se pritožniki povezujejo (Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Judovska skupnost Slovenije, Mestna občina Ljubljana). Iz njihovih pričevanj izhajajo kršitve človekovega dostojanstva in drugih pravic in svoboščin ter pravic in svoboščin njihovih prednikov, ki so bili med drugo svetovno vojno žrtve terorja fašističnih in nacističnih okupatorjev in njihovih pomagačev pod vodstvom Leona Rupnika. Ustavno pritožbo vlagajo, ker menijo, da bo ponovno sojenje ustavljeno in da sta ustavni pritožbi zato edino učinkovito pravno sredstvo in edina možna podlaga za spremembo sodbe senata Vrhovnega sodišča, ki vodi do rehabilitacije zločinov zoper človečnost kot jih priznavajo civilizirani narodi. Se motijo v prepričanju, da ima pravico do človekovega dostojanstvo vsakdo, torej tudi nekdanji partizani in aktivisti OF, pripadniki ranljivih manjšin in drugi, ki so trpeli preganjanje, mučenje, izseljevanje, streljanje talcev in transporte v taborišča smrti?

ZZB NOB Slovenije se iskreno zahvaljuje projektni skupini Inštituta za ustavno pravo (dr. Miha Hafner in dr. Ciril Ribičič v sodelovanju z dr. Ljubom Bavconom), ki je pripravila strokovne podlage za izdelavo ustavnih pritožb, ki sta ju na Ustavno sodišče vložila aktualni in nekdanji predsednik Odvetniške zbornice Slovenije, Roman Završek in Miha Kozinc. Vsi so pri tem sodelovali pro bono!

 

Ustavna pritožba Leon Rupnik, marec 2020

AJC Letter Leon Rupnik March 2020