Beli križ, 4. 7. 2023 – Krajevna organizacija ZB NOB Portorož, s podporo ZB za vrednote NOB Občine Piran, sta na sončen torkov večer obeležila Dan borca. Dan borca – 4. julij – je dan, ko je bila na ravni takratne cele Jugoslavije sprejeta tudi uradna politična odločitev na ravni KPJ o oboroženi splošni ljudski vstaji proti sovražniku. Na isti dan, 4. julija, pa je bila leta 1948 ustanovljena ZZB NOB Slovenije.

K slavnostnemu nagovoru zbranih so povabili predsednika Mladih za vrednote NOB Slovenije, tovariša Žiga Novaka. Ta je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril pomen ohranjanja vrednot NOB tudi v 3. tisočletju. Med drugim je izpostavil široke negativne posledice, ki jih je imela in jih še vedno ima kontrarevolucija, ki je v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja k nam pripeljala kapitalizem in trpljenje. Izpostavil je napore, ki jih mladi vlagajo v aktivno, ne le ohranjanje, ampak tudi udejanjanje vrednot NOB. Svoj nagovor je zaključil s pozivom k obnovitvi zavezanosti borbi za socializem in k vztrajanju za svet, kjer prevladujejo pravičnost, enakost in solidarnost.

   

Za odličen kulturni program so poskrbele pevke ženskega pevskega zbora Roža Portoroža s svojim zborovodjo Vladislavom Korošcem. Ki so z borbeno vnemo pele ponarodele partizanske pesmi in pesmi upora. Zapele so tudi dvojezično, in tako spomnile na povezanost slovenskega in italijanskega naroda na tem območju, ki sta oba trpela pod fašizmom in katerih najboljši so se skupaj borili za osvoboditev. Marjetka Popovski, sama domačinka iz Izole, je zapela Bella Ciao in zbrane povabila, da so skupaj z njo zapeli Hej brigade. S posebej doživetim nastopom, sta pomemben pečat h kulturnemu programu dala tudi Aleš Lavrič in njegova hči Minka, ki sta skupaj zapela pesmi Počivaj jezero v tihoti in kdo pa so ti mladi fantje. Pomen prireditve je poudaril prisoten prapor ZB za vrednote NOB Piran, ki ga je nosil tovariš Luka Čibej.

Glasbeniki so za konec prireditve združili svoje glasove in zapeli Vstajenje Primorske, pridružili so se jim tudi zbrani.

 

 

Tekst in foto:
Dragica Mekiš & Žiga Novak