28. oktobra 2022 smo v Hrastniku in na Dolu pri Hrastniku izvedli komemoraciji z krajšim kulturnim programom, v katerem so sodelovali Rudarska godba,  ŽPZ KUD SVOBODA DOL in recitatorji OŠ NH Rajka, govornik pa je bil g. župan Marko FUNKL. Predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij  so položili venec k spomeniku.

  

Danijela Kovač
predsednica ZB NOB Hrastnik