5. oktobra 2022 je Združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik organiziralo razstavo partizanskega tiska, o katerem je pripovedoval udeleženec 96-letni borec Zoran Klemen.

Zbirko partizanskega tiskanega gradiva hrani tov. Zoran Klemen, ki je bil v času vojne v tiskarni v Kočevskem Rogu.

Razstava je bila odprta 3 dni in so si jo med drugim ogledali tudi učenci 9. razredov Osnovne šole NH Rajka.

ZB NOB HRASTNIK