Na območju Menine planine že nekaj dni v februarju aktivno poteka snemanje igranih prizorov novega partizanskega filma. Ta prikazuje preboj okoli 500 partizanov iz nemškega obrača na Menini planini, marca 1945, katerega je tvorilo skoraj 12.000 okupatorjevih vojakov. Film zato nosi naslov »Preboj«.

Film se pripravlja po knjigi Past na Menini planini, avtorja Franca Severja – Frante, ki tudi kot pričevalec v filmu deli svoje spomine na čase iz NOB na Menini planini. Poleg njega v filmu kot pričevalci sodelujejo še drugi živeči borci, Valerija Škrinjar, Rudi Pfajfar, Jože Strniša in Franci Bera.

Osebe, ki bodo zaigrale vloge petih še živečih borcev tvorijo zelo dobri igralci, ki so se zelo predano in čustveno zlili z liki partizanov. Domen Valič nastopa v vlogi komandanta Frante. Valerija Škrinjar – Valči je bila med vojno šifrantka. Njeno vlogo je prevzela Ana Špik. Jernej Gašperin bo zaigral telegrafista Rudija Pfajfarja, Lovro Zafred je prevzel vlogo mitraljezca Jožeta Strniše. Denys Bilash bo v filmu Preboj igral vlogo kurija Francija Bere.

    

Pri snemanju filma sodeluje tudi veliko ostalih likov iz znamenitega preboja na Menini planini, ki jih upodabljajo statisti, ki niso samo množica, ampak vsak posameznik odigra določen partizanski karakter.

Snovalcem filma, katerega naročnik je Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, je do sedaj največ težav povzročilo spreminjajoče se vreme in pomanjkanje snega, saj je bitka na Menini planini potekala v hudih zimskih razmerah.

Že ob koncu lanskega leta so bili posneti intervjuji z vsemi petimi še živečimi borci. V februarju pa poteka snemanje igranih prizorov na Menini planini. Sledila bo postprodkcija filma. Premiera je predvidena v septembru letos.

Velika zahvala za logistično podporo pri snemanju filma gre Kulturno zgodovinskemu društvu Triglav in predsedniku tega društva Jerneju Brajerju. Prav tako številnim posameznikom in organizacijam, ki so prostovoljno finančno podprli projekt.

Film nastaja z v sodelovanju med Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije ter produkcijsko hišo Narajan. Režiser in scenarist projekta je Dejan Babosek, s katerim je Zveza borcev že sodelovala pri filmu »Strah«.

Zveza borcev se zahvaljuje vsem donatorjem in sponzorjem filma Preboj. Finančna podpora temu projektu, pa je še vedno možna. Sredstva se zbirajo na posebnem podračunu Zveze borcev in bodo uporabljena izključno za snemanje filma »Preboj«.