»Potrebujemo mir, da obnovimo zaupanje drug v drugega«

To je bilo eno izmed osrednjih sporočil generalnega sekretarja OZN ob letošnjem mednarodnem dnevu miru. Mednarodni dan miru je leta 1981 razglasila Generalna skupščina OZN. Veteranske organizacije ZZB NOB Slovenije, ZVVS, ZPVD Sever, ZDVIS in Zveza MORiS so ob tem dnevu v Ljubljani organizirale že tradicionalen Pohod za mir. Ta je simbolično potekal med Moderno galerijo in ljubljanskim magistratom.

  

Tam je tudi potekala osrednja slovesnost, kjer je zbrane uvodoma pozdravil ljubljanski podžupan Dejan Crnek. Slavnostni govornik je bil direktor celjskega muzeja dr. Tonček Kregar. Ta je v govoru med drugim izpostavil, da »na današnji dan in ob pričujoči slovesnosti pohoda za mir najbrž ni primerno biti preveč pesimističen in črnogled. A v kolikor ne želimo tudi v prihodnje obžalovati svoje preteklosti ter jo razlagati in zamejevati predvsem z nasilnimi dogodki in obdobji, se moramo vsi skupaj, kot posamezniki in skupnost, strezniti, spametovati in pomiriti, in se naraščajoči histeriji, agresiji in sovraštvu v družbi odločno zoperstaviti. Ter ne glede na vse siceršnje barve, razlike in poglede storiti vse, kar je v naši moči, da za nas in naše zanamce ohranimo in še naprej gradimo demokratičen, miren, pravičen in trajnosten svet. Ali z drugimi besedami- svet, v katerem človek človeku morda res nikoli ne bo zmogel biti brat, a tudi človek človeku volk ne sme postati. Nikoli več.«

Na slovesnosti je bila tudi prebrana letošnja poslanica generalnega sekretarja OZN ob dnevu miru. Letošnja tema mednarodnega dneva miru je bila Okrevanje za pravičen in trajnosten svet. V počastitev žrtvam vseh vojn so se zbrani poklonili z desetimi udarci iz bobna ter žalostinko. Kulturni program je oblikoval Orkester slovenske policije.

Ljubljana, 21. september 2021