V 97. letu je umrl dr. Ljubo Bavcon, univerzitetni zaslužni profesor na pravni fakulteti v Ljubljani, mednarodno uveljavljen penalist, javni delavec in intelektualec, ki se je vedno odzival na izzive časa, ki ga je živel.

Rodil se je 19. maja 1924 v Ljubljani. NOB se je pridružil takoj po okupaciji Slovenije leta 1941 in delal v OF zato so ga fašistične oblasti aretirale in je bil že leta 1942 pred italijanskim sodiščem obsojen na 8 let zapora. Po skoraj 3 letih zapora v Italiji v Trstu in v Nemčiji, se je leta 1945 vrnil domov v Slovenijo. Delal je najprej v Ljudski mladini Slovenije. Po diplomi na Pravni fakulteti in podiplomskem študiju na Inštitutu za družbene vede v Beogradu se je leta 1951 zaposlil v novinarstvu (Cankarjeva založba, Slovenski poročevalec, Naši razgledi) nato pa je delal na inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter kot redni in izredni profesor za kazensko pravo. Kot profesor je predaval tudi na tujih univerzah.

Profesor dr. Bavcon je eden tistih profesorjev Pravne fakultete, ki je aktivno sodeloval z Mednarodnim združenjem za uveljavljanje človekovih pravic. Medtem, ko datira njegovo raziskovanje te problematike v sredino70 let, se je v Sloveniji javno angažiral marca 1988, ko je prevzel funkcijo predsednika “Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin” pri SZDL Slovenije. Svet je v letih pred večstrankarskimi volitvami v Sloveniji bistveno prispeval k procesu demokratizacije javnega političnega življenja, ter pripomogel k uvajanju prvih sestavin političnih pravic in svoboščin kot človekovih pravic v pravni sistem Slovenije. Enako vlogo je Svet opravljal tudi kasneje v samostojni Sloveniji, čeprav je bil njegov predsednik izpostavljen mnogim pritiskom in nezasluženim diskvalifikacijam.

Leta 1993 je prejel častni znak svobode Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo:

“Za izjemne zasluge na področju kazenskega prava, pri uveljavljanju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter prispevek k ugledu Slovenije v svetu kot države, v kateri imajo človekove pravice pomembno mesto.”

S tem svojim delom je profesor dr. Ljubo Bavcon v praksi uveljavljal 2 točko OF, ki se glasi:

“Z osvobodilno akcijo slovenskih množic preoblikuje OF slovenski narodni značaj. Slovenske ljudske množice, ki se borijo za svoje narodne in človeške pravice ustvarjajo nov lik aktivnega slovenstva.”

Za njegovo življenjsko delovanje je bil leta 2014 na predlog ZZB NOB Ljubljana imenovan za častnega meščana mesta Ljubljane.

Vsa dolga leta delovanja v ZZB NOB Ljubljane in Slovenije je ob izjemni predanosti izročilom NOB veliko prispeval k uveljavljanju vrednot NOB. S svojim delom je v zelo neprijaznih družbenih razmerah sooblikoval podobo in delovanje ZZB NOB v Ljubljani in v Sloveniji. Ob 80. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda mu je bila na slovesnosti 22. junija 2021 podeljena Listina, kot najvišje priznanje ZZB NOB Slovenije.

Tudi njegov strokovni in osebni odziv na rehabilitacijo vodje slovenskih domobrancev generala Rupnika je kot prizadet osebno vložil tožbo na ustavno sodišče Slovenije. Je pa tudi aktivno sodeloval pri pripravi gradiva za ustavno presojo, ki jo je na Ustavno sodišče vložila Mestna občina Ljubljana in ZZB NOB Slovenije. Odzval pa se je tudi kot strokovnjak za kazensko pravo v javnih občilih, da je takšna rehabilitacija nedopustna in krivična.

10. septembra 2020 je bil slavnostni govornik na otvoritvi razstave na Urhu, ki je posvečena dogodkom na Urhu kjer so domobranci zasliševali, ubijali in mučili borce, antifašiste pa tudi številne občane. V svojem govoru je dejal:

“Ponosen sem, da stojim na tem mestu s partizansko krvjo prepojenem kraju, ki simbolizira zdaj že več kot šest tisoč registriranih pomnikov po vsej Sloveniji, kjer je tekla kri udeležencev našega boja za obstoj slovenskega naroda, za njegovo svobodo. Urh ne bo zdaj nič več nemi pričevalec morilskega in mučiteljskega izživljanja okupatorjevih sodelavcev, marveč je znova zbirka nespodbitnih dokazov o njihovem nečlovečnem početju. Prav takšne, neizpodbitne dokaze so preživeli storilci in njihovi cerkveni podporniki hoteli zabrisati, brž ko se je ob denacionalizaciji pokazala priložnost. Urh in grozljiva dogajanja na tem kraju in drugje po Sloveniji so tako neizbrisen sestavni del slovenske zgodovine, tako kot so sestavni del te zgodovine tudi po osamosvojitvi odkrita grobišča, ki so jih, opite od zmage in kulta maščevanja, povzročile narodni osvoboditvi privržene sile.”

V času po upokojitvi je profesor Bavcon izdal 3 knjige z naslovom “Izzivi in odzivi” in objavil večje število znanstvenih, strokovnih in poljudnih prispevkov s področja kazenskega prava, kriminalistične politike ter s področja spoštovanja in varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

ZZB NOB Slovenije

https://www.youtube.com/watch?v=YMpDKNi0TFg