V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije se odzivamo na članek, ki nizkotno blati ugled in poslanstvo naše organizacije ter nagovarja starše, da naj svojih otrok ne včlanjujejo v našo mladinsko organizacijo. Takšnih neresničnih in tudi žaljivih trditev smo žal že vajeni, zato s tem sporočilom zgolj pojasnjujemo, kako deluje naša mladinska organizacija.

Dejstvo je, da se med skoraj štirideset tisoč člani Zveze borcev, najde večina tistih, ki niso bili veterani in spadajo med podpornike poslanstva našega društva. Med njimi je tudi nekaj sto takšnih, ki so stari do 29 let. Že od časov predsedovanja, žal že pokojnega predsednika ZZB NOB Slovenije Janeza Stanovnika, se trudimo vzpostavljati pogoje za nacionalno mladinsko organizacijo. Pogoji za vzpostavitev le-te so določeni z zakonom. Sledimo vsem določilom in normativom, da nam to uspe. Mladi člani med 18. in 29. letom se prostovoljno vključujejo v našo organizacijo, če sprejmejo naš statut. Tako kot to velja v vsakem drugem društvu v Sloveniji.

Ob tem naj dodamo, da je statut ZZB NOB Slovenije in tudi naše poslanstvo v skladu s pravnim redom, kar navsezadnje dokazuje tudi propadel poskus Društva Huda jama, ki si je pred sodiščem celo želelo vzeti pristojnosti državnega tožilstva in prepovedati delovanje ZZB NOB Slovenije, saj naj bi ta delovala »protiustavno«, celo »teroristično«. Seveda so bile takšne debele laži pred sodnimi organi zavržene. Zanimivo pa je dejstvo, da portali t.i. »fake news«, o hudem sodnem porazu Društva Huda jama in zmagi pravni države pač ne pišejo! Razumljivo, saj je delovanje ZZB NOB Slovenije v skladu s slovensko zakonodajo, tako kot še pri mnogih drugih nevladnih organizacij v Sloveniji. Še več, pristojno Ministrstvo za obrambo je zvezi borcev celo priznalo status nevladne organizacije v javnem interesu!

Zveza borcev se že več kot 70 let s svojim delom trudi negovati tradicijo in pridobitve narodnoosvobodilnega boja. Gre za zdravorazumske vrednote svobodoljubja, na katerih temelji tudi sodobna, demokratična Evropa. Naša mladinska organizacija se zavzema prav za take nazore in spoštuje najvišje etične in moralne standarde razvoja sodobnega sveta. Zato nas ne preseneča napad na delo naše mladinske organizacije, saj ta pogosto opozarja na nepravilnosti in nespoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin s strani aktualnih oblastnikov in njihovih simpatizerjev.

Marijan Križman,
predsednik ZZB NOB Slovenije