Radlje ob Dravi/Vuzenica, 3.1.2021 – Po prihodu Pohorskega odreda in Koroškega bataljona na Sv. Primož na Pohorje je bila 8. januarja 1944 tu ustanovljena XI. Slovenska narodnoosvobodilna brigada Miloša Zidanška, ki je kasneje zaradi svojih bojnih uspehov prejela častni naziv udarna brigada.

Ustanovitev brigade ravno 8. januarja ni bila naključna, posvečena je bila padcu Pohorskega bataljona, ki je zaradi izdaje padel po krutem boju s številčno veliko močnejšim sovražnikom pri Treh žebljih na Pohorju 8. januarja 1943.

To je v bes spravilo nemške okupatorje, ki so skozi svoj propagandni stroj vneto razglašali, da je z uničenjem Pohorskega bataljona partizanstva na Pohorju konec.

Zgodilo se je ravno nasprotno. Pred vrati Maribora, najmočnejše nemške vojaško policijske postojanke ter nemških uradov za raznarodovanje Slovencev, se je formirala nova, še močnejša, dobro organizirana, opremljena, pa tudi operativno močna, XI. Slovenska narodnoosvobodilna brigada Miloša Zidanška.

Brigada Miloša Zidanška je poleg uspešnega delovanja na Štajerskem sodelovala pri osvobajanju zgornje Savinjske doline in v borbah na Dolenjskem, kjer je utrpela velike izgube.

Vsako leto, prvo nedeljo v januarju Občina Vuzenica, OO NOB Vuzenica in druge domoljubne organizacije, pripravimo proslavo v čast ustanovitve slavne brigade na Sv. Primožu na Pohorju. Ob tej priložnosti se spomnimo tudi njenih žrtev, padlih borcev in se jim še posebej poklonimo.

 

V skladu z Uredbo o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji z namenom preventivnega preprečevanja možnosti širjenja nalezljive bolezni korona virusa smo letos ta dan obeležili s polaganjem venca k spomeniku, brez obiskovalcev.

A narod bo vstal, blagoslovil bo vas
in tiste samotne grobove.

S temi besedami je tovariš Bogdan Osolnik zaključil pesem Materam padlih partizanov.

Občinska organizacija za ohranjanje vrednot NOB Vuzenica