31.12.2020 smo člani Združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik obiskali našega najstarejšega še živečega udeleženca NOB , tov. Frida Mlinarja, ki je 1. januarja 2021 praznoval 100 let življenja. Bil je udeleženec Ličke divizije in kasneje sodeloval na Sremski fronti. Zaželeli smo mu še obilo zdravja in zadovoljstva.

Danijela Kovač,
predsednica ZB NOB Hrastnik