Komen, 15. februar 2021 – delegacija ZB za vrednote NOB Komen je položila venec k spomeniku ustreljenih članov narodnoosvobodilnega odbora (NOO) Škrbina 15. 2. 1944.

  

Foto: Vid Šibelja