Med ljudi bom šel
s knjigo Hugoja v rokah.
In klical ljudem bom in klicali
bodo milijoni z menoj.
»Dol z vojno, nasiljem, krivico!«
Za mir bom govoril, ljubezen, svobodo.
Začutil bom dneva novega sij.
Kajuh
Velenje, 19. in 20. februarja 2021 – Združenje borcev za vrednote NOB Velenje je tudi letos skupaj s krajevnimi organizacijami v počastitev spomina na partizanske borke in borce legendarne XIV. divizije izvedla položitev vencev k obeležjem padlih borcev.

Danes, v dobi populizma in poskusov spreminjanja zgodovinskih dejstev, je pomembno zlasti za mlajše generacije,  da poznajo zgodovino. Mir ni samoumeven! A kljub žalostnim slikam, ki jih lahko spremljamo preko najrazličnejših medijev, grozot vojn, ki potekajo po svetu, revščine in lakote, spreminjanju podnebja in posledično migracijam se zdi, da je svet vse bolj brezbrižen. Tega ne smemo dopustiti. Potrebno je vsak dan glasno opominjati, zakaj je do vojn prišlo in kakšno gorje prinašajo, tudi za civilno prebivalstvo. Naj se nikoli več ne ponovi!
Da danes lahko govorimo materin jezik, da smo sami odgovorni za svojo državo in za njeno prihodnost se moramo zahvaliti tudi partizanskim borkam in borcem. Žal vse prepogosto želimo pretekle dogodke predstaviti zgolj skozi številke. A za vsako številko je človeška zgodba, življenje posameznika, njegova ljubezen in strah, skrb družine, prijateljev in tovarišev v boju. Trpljenje XIV. partizanske divizije najbolje ponazarja na Graški gori – gori jurišev  postavljen spomenik »Nošenje ranjencev«. Februarja 1944, ko so se borke in borci prebijali skozi naše kraje, je bila huda zima. Izpostavljeni mrazu, snežnim metežem, prezebli, s številnimi ranjenci, in premočnimi okupatorskimi silami. Mladi, ki so iz ljubezni do domovine, tvegali in premnogi tudi izgubili svoja življenja. Dolžni smo ohranjati in negovati spomin!

 

Predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje  Andreja Katič, podpredsednika Srečko Meh in Bojan Voh, sekretarka Marjana Koren ter predstavniki krajevnih organizacij in krajevnih skupnosti so v petek 19. in v soboto 20. februarja 2021 položili vence k spomeniku padlih borcev v Paki s KO ZB Šalek – Gorica – Paka – Bevče; k spomeniku »Nošenje ranjencev« na Graški Gori s KO ZB Plešivec; k spominski plošči na osnovni šoli v Cirkovcah s KO ZB Škale – Cirkovce; pri spomeniku padlih borcev v Osreških pečeh v Ravnah s KO ZB Ravne in pri spomeniku v Zavodnjah pri Žlebniku s KO ZB Topolšica, Šoštanj in MF SD Šaleške doline in SD Šoštanj ter Velenje.

 

22.februarja 1944 je na Žlebnikovi domačiji v Zavodnjah pri Šoštanju padel pesnik, borec junaške XIV. partizanske divizije in narodni heroj Karel Destovnik – Kajuh. Kljub temu, da Kajuhov pohod letos zaradi zdravstvene situacije žal odpadel, so Kajuhovo spominsko obeležje na Žlebnikovi domačiji konec prejšnjega tedna obiskali številni pohodniki. Tudi mi smo njegov spomin počastili s prebiranjem njegovih pesmi.

 

Smrt fašizmom, svoboda narodom! V spomin in opomin!