V 102. letu je umrla zadnja narodna heroina na področju bivše Jugoslavije Andreana Družina – Olga. Bila je ena izmed 91 žensk, kolikor jih je ta naziv dobilo na območju celotne nekdanje Jugoslavije za svoj prispevek k osvoboditvi med NOB. Podelili so ji ga leta 1953.

Andreana Družina, ki so jo poznali pod partizanskim imenom Olga, se je rodila v Trstu 26. januarja 1920, a je fašistično nasilje njeno družino prisililo, k selitvi v Ljubljano, nato pa še v Zagreb. Njen oče je bil krojač, mati pa je bila gospodinja. Družina je bila aktivno ilegalno delovala, njenega očeta pa so ustaši v Zagrebu najprej zaprli, nato pa še obesili, zato je pobegnila nazaj v Ljubljano.

Že pred II. svetovno vojno je bila vsestransko aktivna v naprednih kulturnih društvih, ter v Športnem društvu SOKOL v Ljubljani, Zagrebu in na Sušaku. V Ljubljani se je takoj leta 1941 povezala z aktivisti OF, leta 1942 je odšla v partizane v Dolomitski odred, nato se je bojevala v Šercerjevi brigadi, ter brigadah 7. korpusa in 15. divizije. V celotnem obdobju svojih partizanskih let je sodelovala v številnih težkih bojih na širšem območju ljubljanske pokrajine in Slovenije.

Kar petkrat je bila ranjena, a sta ji njena mladost in neizmerna volja pomagali, da je preživela in se vsakič znova vrnila v bojne enote. Med partizanskimi enotami je bila ena najpogumnejših bork.

Po vojni je delala v organih za notranje zadeve vse do upokojitve. Živela je v Kopru in Ankaranu. Zaradi odličnega znanja italijanskega jezika je bila zelo vpeta v dogajanje v času tržaškega vprašanja in kasneje tudi ob pripravi Osimskih sporazumov.

Kljub upokojitvi je bila zelo aktivna v različnih družbenih in političnih organizacijah, posebno pa v ZB NOB v Ljubljani in v ankaranski borčevski organizacij.

Za vse njeno dolgoletno delo in njen osebni prispevek pri ohranjanju zgodovinske resnice o NOB, predvsem pa dolgoletno ustvarjalno delo v borbi proti nacifašizmu predlagamo, je ob 100. letnici rojstva prejela najvišje priznanje ZZB NOB Slovenije – Listino ZB.