Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije vzpostavlja nacionalno mladinsko organizacijo, katere primarni namen je krepitev in prenos vrednot NOB na mlajšo generacijo. Vanjo se lahko vključijo osebe v starosti med 15 in 29 let, ki sprejemajo vrednote NOB in program delovanja borčevske organizacije.

Neizpodbitno dejstvo je, da je samostojna Slovenija skovana na temeljih partizanskega odporniškega gibanja med NOB in da brez organiziranega odpora Osvobodilne fronte, ki si je izborila pravico do samoodločbe, ne bi bilo niti slovenskega naroda, kaj šele samostojne Republike Slovenije. Mladi bomo lahko gradili domovino le na trdnih temeljih preteklosti, zato moramo ohraniti vrednote NOB, saj so le-te aktualne v vsakem času!

V kolikor se želite pridružiti mladinski organizaciji in ste stari med 15 in 29 let, vas vabimo, da izpolnite pristopno izjavo
Nova_pristopna_izjava_MNOB
in nam jo vrnete po pošti na naslov:   ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.

Veselimo se sodelovanja z vami!