ZZB NOV Slovenije je bila ustanovljena 4. julija 1948. Leta 1968 je Zveza borcev podprla in sodelovala pri ustanovitvi Teritorialne obrambe. Po družbenih spremembah leta 1991, je ZZB NOV Slovenije spremenila status družbenopolitične organizacije in se je kot subjekt civilne družbe konstituirala v samostojno nestrankarsko organizacijo borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja Slovenije. Republiški odbor Zveze borcev je 12. decembra 1990 s posebno izjavo svoje članstvo pozval naj se udeleži plebiscita in podpre samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Prav tako je ta objavil protest zaradi nasilnega oboroženega posega JLA v Sloveniji. V nadaljnjih procesih Zveza borcev podpre tudi vsebino Brionske deklaracije.

V okviru mednarodnega delovanja Zveze borcev je zlasti pomembno njeno sodelovanje z Zvezo partizanov Primorske, z Vsedržavnim združenjem partizanov Italije in z Zvezo koroških partizanov. Leta 1994 je Zveza borcev Slovenije sprejeta v Svetovno federacijo veteranov kot polnopravna članica. Junija 1992 se je organizacija preoblikovala v Zvezo združenj borcev in udeležencev NOB Slovenije. Od leta 1997 se lahko v ZZB včlanjujejo tudi tisti, ki niso bili udeleženci NOB. Leta 2007 se je organizacija preimenovala v Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije – ZZB NOB Slovenije.

Zveza borcev šteje danes okoli 41.000 članov, od tega okoli 5.000 udeležencev NOB. V Zvezo borcev se združuje 82 teritorialnih enot, ki delujejo kot Združenja in so pravne osebe. Znotraj teh pa deluje po Sloveniji okoli 700 krajevnih organizacij ZB. Na letni ravni organizira okoli 1.500 prireditev. Zveza izdaja tudi svoje glasilo Svobodna beseda.

Organizacijski odbor za pripravo aktivnosti ob 70. obletnici ZZB NOB Slovenije je v jubilejnem letu delovanja pripravil več aktivnosti. Med njimi jubilejni znak, ki je upodobljen tudi na priložnostni znački. Izdana je bila zloženka, v kateri je na kratko opisana pot ZZB od ustanovitve do danes. V našem glasilu Svobodna beseda pa bo celo leto izhajala posebna rubrika na temo 70. obletnice delovanja ZZB.

Osrednja slovesnost ob praznovanju 70. obletnice bo v nedeljo, 1. julija 2018 ob 11. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani. Slavnostni govornik bo predsednik ZZB Tit Turnšek. Prisotne bo pozdravil tudi župan MOL Zoran Janković. V kulturnem program bodo nastopili Orkester Slovenske vojske, Partizanski pevski zbor, Moški pevski zbor KUD Rogoznica, Pevski zbor OŠ Tončke Čeč Trbovlje, teater III – DPD Svoboda Ptuj, Helena Gregorn, Zvezdana Mlakar, Katja Konvalinka, Primož P. Ram Siter ter Lačni Franz in Zoran Predin. Program bo povezovala Barbara Lapajne Predin. Scenarij in režija sta delo Branke Bezeljak.

4. julija 2018 (na dan obletnice ustanovitve ZZB) bo potekala še slavnostna seja Predsedstva ZZB NOB Slovenije, kjer bodo zaslužni člani Zveze borcev, predstavniki sorodnih veteranskih organizacij in drugi prejeli jubilejna priznanja. Slavnostna govornica bo dr. Maca Jogan.

 

Tit Turnšek
predsednik