Predsednik ZZB NOB Slovenije Marijan Križman se je v petek, 10. 11. 2023, v Športnem centru Triglav na Pokljuki udeležil slovesnega podpisa listine Letnega načrta sodelovanja Zveze s Slovensko vojsko za leto 2024. Listino sta podpisala generalmajor Roman Urbančič, poveljnik sil SV in predsednik Zveze Marijan Križman.

Gre za pomembno sodelovanje Gardne enote SV, Orkestra SV in drugih enot SV na dogodkih naše organizacije, ki so bili predhodno usklajeni s SV.

Vzajemno sodelovanje Zveze s SV je pri izpolnjevanju našega poslanstva in nalog ter pomoč pri promociji vojaškega poklica in izpolnjevanju poslanstva ter nalog SV.

Civilno-vojaško sodelovanje so tudi aktivnosti, ki podpirajo razvoj dobrih odnosov med poveljniki, lokalno skupnostjo in civilnim prebivalstvom na območju, na katerem delujejo enote Slovenske vojske.

Zapisala:
Manja Konkolič,
generalna sekretarka ZZB NOB Slovenije

foto: prap. Špela Klančar Stavanja