Glavni odbor ZZB za vrednote NOB Slovenije je na svoji 2. seji 20. decembra 2023 razpravljal o vse hujšem izraelsko-palestinskem konfliktu in sprejel naslednjo izjavo:

V Programskih izhodiščih za 2024 in 2025, ki jih je GO sprejel na isti seji je tudi in še posebej poudarjeno:

– da se bomo na širšem mednarodnem področju še naprej, motivirani z vrednotami in vlogo NOB in OF ter njunimi, tudi širše, mednarodno priznanimi in prepoznanimi posebnostmi, aktivno zavzemali za spoštovanje vrednot in načel, ki so mednarodnopravno deklarirane in utemeljene predvsem v dokumentih OZN;

– da bomo, v skladu s stališči in izjavami ZZB o agresiji Rusije na Ukrajino ter o oboroženim spopadom med Izraelom in palestinskimi milicami ter o zaskrbljujočem in nepredvidljivem nadaljevanju vojne v Ukrajini in zaostrovanju ter geostrateški, geopolitični in ekonomski polarizaciji v mednarodnih in globalnih okvirih, aktivno spremljali razvoj dogajanj, se do njih opredeljevali ter sodelovali v prizadevanjih v domačih in mednarodnih okvirih za zaustavitev vojaških spopadov in vzpostavitev trajnega miru;

– da bomo podpirali takšno zunanjo politiko Republike Slovenije, ki bo sledila z Ustavo RS opredeljenim usmeritvam in prispevala k miru in varnosti ter medsebojnemu razumevanju in sodelovanju v Evropi ter svetu in Republiko Slovenijo uveljavljala kot aktivno in konstruktivno udeleženko v delovanju mednarodnih organizacij, katerih članica smo.

Tem temeljnim izhodiščem je sledila že tudi Izjava, ki jo je o radikalni zaostritvi izraelsko-palestinskega  konflikta sprejelo Predsedstvo 17. oktobra – pa tudi prispevka ZZB za letošnja kongresa WVF in FIR (mednarodne federacije antifašistov).

Razvoj dogodkov v minulih dveh mesecih do današnjih potrjuje to Izjavo. Še dodatno pa utemeljuje, da ne smemo ostajati tiho, da se kot del kritične in angažirane javnosti oglašamo in oglasimo, da potrjujemo vedno znova, da pomeni danes stati na pravi strani zgodovine, stati na strani miru  in spoštovanja temeljnih vrednot : svobode, miru, spoštovanja načel kolektivne varnosti, miroljubnega sodelovanja in razreševanje sporov ter vladavine prava.

Gaza je »pokopališče otrok«, humanitarna katastrofa, (»pekel na zemlji«), (novi)etnocid-genocid; zločinski pohod Hamasa in barbarski pokol 7. oktobra je postal alibi za zločin proti človečnosti,  priložnost za uresničitev starih sanj o Velikem Izraelu, za zaključek »dokončne rešitve palestinskega vprašanja«; Palestinci bodo dobili » odziv, ki ga nikoli ne bodo pozabili« (premier Natanjahu); »borimo se proti živalim in tako bomo tudi ravnali« (izraelski obrambni minister). »Mir bo, ko bo uničen Hamas«, poudarja Natanjahu. Sprašujemo se  koliko bo še mrtvih, koliko otrok in drugih Palestincev bo še umrlo v rušilnih napadih izraelske vojske!? Ob tem pa so pozivi »bodite malo bolj pazljivi, da bo manj mrtvih v Gazi«, grobi izrazi cinizma sprenevedanja, dvoličnosti. Da o različnem obravnavanju dogajanja v Gazi in Na Zahodnem bregu ne govorimo; kot da ne gre za dva dela istega nesprejemljivega ravnanja, zločina proti človečnosti.

»Tragično in paradoksalno je, da so v Izraelu pozabili na lastno zgodovino, z redkimi izjemami (Irska, Norveška in Španija) pa tudi ostale države v Evropi (EU). Ta je, podobno kot ob sedanjem uničevanju človeških življenj in materialnem uničevanju v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer izraelski naseljenci po kolonialnih zgledih iz preteklosti in ob podpori vojske s preganjanjem ter pobijanjem Palestincev jemljejo njihovo zemljo, pozabila na lastne ‘Guernice’, varšavski geto, Dresden, Coventry, Košice, Dražgoše, Sarajevo, Srebrenico in druge. Ne nazadnje pa tudi na svoj politični kredo po 2. svetovni vojni ‘Nikoli več’,« so zapisali akademiki v svoji izjavi, ki jo je doslej podpisalo nad 1000 visokošolskih profesorjev in raziskovalcev v Sloveniji.

Glavni odbor ZZB je potrdil Izjavo svojega Predsedstva z dne 17. oktober in kot najvišji organ ZZB še posebej in dodatno poudaril: »zgroženi spoznavamo, da smo se v primeru sedanje vojne na Bližnjem vzhodu znašli v svetu, ko razpada mednarodni red in se geopolitično vplivne in vojaško močne države požvižgajo na OZN in mednarodno humanitarno pravo ter pod pretvezo ‘pravice do samoobrambe’ dajejo Izraelu potuho za več desetletij odvijajoče se etnično čiščenje nad Palestinci, ki je ta čas preraslo v šolski primer genocida.«

Obsojamo sedanji oboroženi spopad in vse akcije, v katerih so žrtve civilni prebivalci ne glede na nacionalno pripadnost in pri tem opozarjamo da mednarodno (humanitarno) pravo ne prepoveduje odpora Palestincev zaradi 75-letne okupacije ali pravice Izraelu do samoobrambe po masakru 7. oktobra, vendar postavlja pri tem, še posebej Ženevske konvencije, stroge omejitve z namenom zaščite civilnega prebivalstva, predvsem pa prepoveduje vsakršno obliko kolektivnega kaznovanja, izganjanja Palestincev iz njihove domovine, množično bombardiranje, odtegovanje hrane in vode ter izvensodne usmrtitve.

Ponovno pozivamo sprte strani in vse vključene velesile, da takoj zaustavijo oboroženi spopad in vse oblike sovražnosti ter nasilja nad civilnim prebivalstvom, vključno z izpustitvijo nedolžnih talcev, da prenehajo s kršenjem  mednarodnega humanitarnega prava in konflikte rešujejo z diplomatskimi pogovori, z mirovno konferenco in na druge načine, še posebej v okviru in pod okriljem OZN, brez izkoriščanja pravice veta v njenem VS.

Od pristojnih, najvišjih državnih organov naše države  pričakujemo, da naša država preneha taktizirati in čakati na – nikoli doseženo – enotno stališče EU glede priznanja palestinske države. Priznana država Palestina mora biti pogoj in ne posledica vzpostavljanja miru na Bližnjem Vzhodu.

Od naših državnih organov pričakujemo, da bo, izhajajoč iz ustavno opredeljene mirovne politike ter kulture miru in nenasilja, naša država, kot članica Varnostnega sveta OZN nasprotovala zločinom proti človeštvu na Bližnjem Vzhodu, se jasno opredelila, da izvaja Izrael nad Palestinci genocid, ki je po mednarodnem pravu najhujši vojni zločin in se tudi zavzela v primeru ignoriranja in nespoštovanja resolucij OZN vnaprej (preko 80 doslej!) za uvedbo sankcij proti Izraelu;  da bo torej naša država z vsem svojim znanjem in izkušnjami pripomogla k mirni rešitvi konflikta med judovskim in palestinskim narodom, ki je ob mednarodni asistenci prisoten vse od 1948 dalje ter končno uresničitvi koncepta dveh držav in vzajemno spoštovani mirovni načrt, kar je v interesu obeh narodov, njune varnosti in mirnega sobivanja ter mirnega sodelovanja v regiji in tudi širše.

Le s pokončno držo in aktivnim in konstruktivnim delovanjem v VS OZN in drugih mednarodnih odnosih bo naša država upravičila zaupanje svojih državljanov, potrdila svojo zavezanost temeljnim vrednotam, izkušnjam in izročilu zgodovinskega svobodoljubnega loka slovenskega naroda od Maistra, NOB do osamosvojitve slovenske države in se bo tudi v sedanjih izjemno zahtevnih mednarodnih okoliščinah vpisala na častno stran zgodovine.

Glavni odbor ZZB NOB Slovenije