Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je v sredo, 5. februarja 2020, sklicalo razširjeno žalno sejo v spomin na častnega predsednika Zveze borcev Janeza Stanovnika. Uvodni govor v spomin na dolgoletnega predsednika Zveze, v zadnjem obdobju pa častnega predsednika, je imel sedanji predsednik Zveze Marijan Križman. Ta se je spomnil Stanovnikove vloge med narodnoosvobodilnim bojem ter njegovega kasnejšega povojnega diplomatskega in političnega dela. Dr. Ljubo Bavcon je spregovoril kot Stanovnikov znanec in prijatelj. Janez Stanovnik je sodeloval tudi pri ustanovitvi Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije – KoDVOS, zato se je v imenu le-te, v govoru od Stanovnika poslovil trenutno predsedujoči koordinaciji, dr. Tomaž Čas.

   

V kulturnem programu je nastopil Partizanski pevski zbor, prikazan pa je bil tudi izsek iz filma »Oče naroda« ter bogat fotografski arhiv o delu Janeza Stanovnika.

Slovesnosti so se udeležili člani njegove družine, prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, delegacije KoDVOS, Zveze borcev iz Hrvaške, Zveze koroških partizanov in SGKZ Trst. V velikem številu so bila zastopana vsa združenja, ki se povezujejo v Zvezo borcev Slovenije.

 

Predsednik Zveze borcev Slovenije Marijan Križman je svoj govor sklenil tako:

»V imenu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in v svojem imenu izrekam iskreno sožalje celotni družini pokojnega Janeza Stanovnika, sinovom Alešu, Tinetu in Janku z njihovimi družinami ter sestri Betki.

Dragi Janez, počivaj v miru in naj ti bo lahka slovenska zemlja za katero si se neumorno boril in jo neizmerno ljubil!«

 

Foto: Pipan, TV Medvode

Video z žalne seje v rubriki “VIDEO”.