Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman je 5. novembra 2019 pripravil sprejem za še živeče borce bitke na Menini planini iz marca 1945, po kateri je Zveza borcev skupaj s produkcijsko hišo Narajan in KZD Triglav posnela celovečerni film Preboj.

Posebne pozornosti so bili deležni še živeči akterji dogajanja na Menini planini: Franc Sever Franta, Valerija Skrinjar Tvrz, Jože Strniša, Rudolf Pfeiffer in Franci Bera.

      

   

   

 

 

Sprejema se je udeležila ožja ekipa snovalcev filma Preboj. »Za prizadevno in tovariško sodelovanje v projektu filma »Preboj«, s katerim Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije na mlajše generacije prenaša sporočilnost vrednot narodnoosvobodilnega boja.« se je glasilo besedilo zahvale, katero je predsednik Marijan Križman podelil ožji ekipi, ki je pripravljala film. Te so prejeli režiser Dejan Babosek, Jernej Brajer in KZD Triglav ter igralci petih glavnih likov Domen Valič, Ana Špik, Jernej Gašperin, Lovro Zafred in Denys Bilash. Zahvalo je prejela tudi prostovoljna sodelavka projekta za odnose z javnostjo Simona Pirnat Skeledžija ter družba FIVIA, ki skrbi za distribucijo filma.

 

Film si je v samo treh tednih ogledalo že 12.000 ljudi. Projekcije še vedno potekajo po različnih krajih v Sloveniji. Obstajajo tudi realne možnosti, da bo Preboj gostoval tudi v tujini.