Ljubljana, 14. februar 2017

 

Zveza združenj borcev NOB me je danes obvestila, da so neznanci poškodovali spomenik NOB v Jelenovem žlebu.

Sam obsojam poškodovanje spomenika. Gre za očitno vandalsko dejanje. In gre tudi za izraz nestrpnosti. Za slednjo v Sloveniji ne sme in ne more biti prostora.

Državljani in državljanke Slovenije moramo svoj vsakdan in svojo prihodnost, ne glede na svetovnonazorske razlike, graditi na medsebojnem spoštovanju, v dialogu in strpnosti. Le tako bomo lahko omogočili, da bomo v naši državi ne samo upravljali s sedanjostjo, ampak tudi razmišljali in delovali v smeri boljše prihodnosti in blaginje za vse naše sodržavljane in sodržavljanke.