Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 7. februarja 2017 sprejelo

R A  Z  P  I  S

za odlikovanje najboljših krajevnih organizacij ZB

1.

Predsedstvo Zveze bo na slavnostni seji predsedstva ob 27. aprilu – državnem prazniku Upora proti okupatorju, prazniku OF in ZB – podelilo Zlato plaketo ZB petim krajevnim organizacijam ZB, ki vzorno delujejo, skrbijo za spomenike, spominska obeležja NOB, uspešno uresničujejo vlogo v smislu ohranjanja vrednot NOB v svojem okolju in v združenju ter si prizadevajo za pridobivanje novih članov in pomlajevanje članstva.

 

2.

Predlog za odlikovanje pripravi Združenje borcev za vrednote NOB in ga z utemeljitvami pošlje Zvezi do 7. marca 2017.

Predloge obravnava Odbor za priznanja ZB, ki predloži sklep o izbranih krajevnih organizacijah z utemeljitvami predsedstvu, ki bo o njem odločilo na seji v začetku aprila 2016.

3.

Na razpis se ne morejo prijaviti krajevne organizacije ZB, ki so to priznanje prejele v letu 2016.

 

4.

Ta sklep se objavi na spletni strani Zveze in v Svobodni besedi.

 

Številka: 06-2/17

 

PREDSEDNIK

Tit Turnšek